Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 1 w Szczecinie ID grupy: 98/91 G1 Opiekun: P. Halina Opala Kompetencja: Matematyczno fizyczna Temat projektowy: MATEMATYKA DLA INTELIGENTNYCH Semestr/rok szkolny: 2/ 2010/2011 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

3 SPIS TREŚCI Różne definicje inteligencji Iloraz inteligencji
Przykładowy test inteligencji Iloraz inteligencji a sukces MENSA Rozkosze łamania głowy Ciekawostki Z przymrużeniem oka

4 1. RÓŻNE DEFINICJE INTELIGENCJI

5 Co to jest inteligencja?
Inteligencja to ogólna zdolność adaptacji do nowych warunków i wykonywania nowych zadań przez wykorzystanie środków myślenia. (Stern) Inteligencja to właściwość psychiczna, która przejawia się we względnie stałej, charakterystycznej dla jednostki efektywności wykonywania zadań ( Tiepłow ). Inteligencja to zdolność rozwiązywania problemów (Piaget) Inteligencja to dostrzeganie zależności (edukcja relacji), relacji i wyciągania wniosków). (Spearman) Inteligencja to zdolność uczenia się (G. Ferguson) Inteligencja to to, co mierzą testy inteligencji (E. Boring)

6 Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji, przekształcania ich z jednej formy w inną poprzez operacje logiczne - w tym sensie inteligentne są komputery, a nawet zwykłe kalkulatory. Inteligencja to zdolność do aktywnego przetwarzania informacji w celu lepszego przystosowywania się do zmiennego środowiska. Tak rozumianej inteligencji nie posiadają komputery (bo nie przetwarzają informacji na własne potrzeby) ale posiadają ją zwierzęta, np. owady. Taką inteligencją wykazywałaby się maszyna, która np. w lesie albo na ulicy potrafiłaby samodzielnie przetrwać i zdobywać źródła energii. Inteligencja to zdolność do przetwarzania informacji na poziomie abstrakcyjnych idei (np. umiejętność dokonywania obliczeń matematycznych lub gry w szachy). Taką inteligencję również posiadają komputery (sztuczna inteligencja).

7 Biologiczne i kulturowe zdeterminowanie inteligencji
Inteligencja jako własność psychiki posiada oczywiście podstawę anatomiczno-fizjologiczną, ale jest ona nadal niezbadana. Tym niemniej udało się ustalić kilka korelatów inteligencji w czynności elektrycznej mózgu. W. Vogel i D. Browerman stwierdzili pozytywną korelację między ilorazem inteligencji a częstotliwością rytmu alfa na wykresie EEG. Również złożoność fal potencjałów wywołanych pozostaje w związku z Ilorazem Inteligencji. Zdaniem Hansa Eysencka złożoność ta jest miarą tzw. "czystej", tzn. odziedziczonej inteligencji". Jednak samo jej istnienie jest podawane w wątpliwość.

8 Udział czynników genetycznego i środowiskowego w kształtowaniu różnic w zakresie inteligencji było przedmiotem zaciekłych sporów o politycznych implikacjach. Gdyby różnice w inteligencji były dziedziczone najważniejsza stawałaby się selekcyjna rola szkolnictwa, a wyrównawcza byłaby nieskuteczna. Natomiast gdyby różnice te były nabywane, pomiar inteligencji prowadziłby do podwyższania lub obniżania inteligencji (jako samosprawdzająca się przepowiednia), a najistotniejszy powinien być wysiłek włożony w programy wyrównawcze. Obecnie panuje pogląd, że oba czynniki współkształtują rozwój intelektualny w myśl stwierdzenia Hebba: Proporcja obu czynników stanowi 100 procent środowiska i 100 procent dziedziczności.

9 2. CO TO JEST ILORAZ INTELIGENCJI
2. CO TO JEST ILORAZ INTELIGENCJI? TROCHĘ STATYSTYKI POMIARY INTELIGENCJI

10 Czym jest IQ? Iloraz inteligencji (IQ — od intelligence quotient) — wartość liczbowa testu psychometrycznego, którego celem jest pomiar inteligencji. Wartość ta nie jest absolutną miarą inteligencji, lecz ma jak każda jednostka miary używana do pomiaru charakter relatywny.

11 POLSKA średnie IQ:99 Trochę statystyki EUROPA AZJA AMERYKA
1.AUSTRIA HONGKOK KANADA średnie IQ: średnie IQ: średnie IQ: 97 2.NIEMCY KOREA POŁUDNIOWA STANY ZJEDNOCZONE średnie IQ: średnie IQ: średnie IQ: 97 3.HOLANDIA JAPONIA ARGENTYNA średnie IQ: średnie IQ: średnie IQ: 96 4.WŁOCHY TAJWAN URUGWAJ średnie IQ: średnie IQ: średnie IQ: 5.SZWECJA SINGAPUR PERU średnie IQ: średnie IQ: średnie IQ: 6.SZWAJCARIA CHINY MEKSYK średnie IQ: średnie IQ: średnie IQ: . POLSKA średnie IQ:99

12 Pomiar inteligencji Do pomiaru tzw. ilorazu inteligencji stosowanych jest szereg testów psychologicznych. Pierwszym testem inteligencji był test Alfreda Bineta z Do najbardziej znanych należą m.in.: -WAIS-R -Stanfordzka Skala Inteligencji Bineta -Test inteligencji Cattella -Test matryc Ravena -Wechsler W-B -APIS Oprócz tego istnieje szereg niestandaryzowanych testów, publikowanych w ramach "psychozabaw" w rozmaitych czasopismach. Testy te nie dają psychometrycznie poprawnej informacji o poziomie czyjejś inteligencji, gdyż nie były porównywane z żadną grupą kontrolną, dlatego też orzekanie o poziomie inteligencji na ich podstawie jest bezzasadne.

13 TESTY INTELIGENCJI Testy inteligencji dla dorosłych wprowadził amerykański psycholog David Wechsler. Jego testy nie korzystały z koncepcji wieku umysłowego, tylko z rozkładu poziomu inteligencji w populacji. Tak więc przyjęto, że 100 IQ jest najczęściej występującym wynikiem, a im większe odstępstwo od normy czy to w jedną, czy w drugą stronę, tym mniejszej części ludzkości ono dotyczy. Za odchylenie standardowe w teście Wechslera przyjęto 15. Oznacza to, że wyniki oznaczają inteligencję przeciętną, wyniki mniejsze niż 85 inteligencję niską, a większe od 115 inteligencję wysoką. Iloraz inteligencji mniejszy niż 70 wskazuje na upośledzenie umysłowe, a większy od 130 na wybitne zdolności.

14 TESTY INTELIGENCJI Obecnie częściej niż test Wechslera stosuje się Test Inteligencji Niezależny Kulturowo Raymonda Cattella o odchyleniu standardowym 24. Testy Mensy przeprowadzane w Polsce mają wyniki podane w skali Cattella. 130 punktów IQ w skali Weschlera odpowiada 148 punktom w skali Cattella. Taki iloraz inteligencji posiada jedynie 2% populacji i jest on dolną granicą do przystąpienia do Mensy.

15 3. PRZYKŁADOWY TEST INTELIGENCJI

16 PRZYKŁADOWY TEST - ZADANIE 1-2
1.WYBIERZ PASUJĄCY ELEMENT 2. Który wyraz uzupełni logicznie ciąg wyrazów: alt, cena, ekran, głębia, intelekt? kronika katarynka kolonizacja

17 PRZYKŁADOWY TEST - ZADANIE 3-4
3.Dokończ przysłowie: „Zły to ptak, co własne gniazdo...” kala szpeci opuszcza 4. Wybierz pasujący element:

18 PRZYKŁADOWY TEST ZADANIE 5-6
5. Genealogia to nauka o: -nauka o genach -nauka o pochodzeniu -nauka o drzewach 6. Która liczba uzupełni ciąg cyfr ?

19 PRZYKŁADOWY TEST ZADANIE 7-8
7. Wybierz pasujący element 8. Słowo ukryte w kombinacji liter YERNSKU to: -sknery -krosno -rysunek

20 PRZYKŁADOWY TEST ZADANIE 9-10
9. Każda ryba ma skrzela. Niektóre zwierzęta żyjące w wodzie nie mają skrzeli. Zatem niektóre zwierzęta żyjące w wodzie: -są rybami i nie mają skrzeli -nie są rybami -nie są rybami i mają skrzela 10. Wybierz pasujący element.

21 OSTRZEŻENIE Na stronach internetowych roi się od darmowych testów inteligencji. Jednak darmowe jest tylko ich rozwiązywanie, jeśli chcemy sprawdzić wynik i poznać swoje IQ musimy wysłać SMS na podany numer, a koszt takiego SMS-a to 9.99 do zł, o czym informują nas maleńkim druczkiem w regulaminie.

22 STRONY Z TZW „DARMOWYMI” TESTAMI INTELIGENCJI www
STRONY Z TZW „DARMOWYMI” TESTAMI INTELIGENCJI

23 4. ILORAZ INTELIGENCJI A SUKCESY

24 Wysokie IQ to za mało Przez dziesięciolecia iloraz inteligencji otaczano wielkim kultem. Według powszechnych opinii wysokie IQ warunkowało osiągnięcie sukcesu. Badania psychologów ostatnich lat dowodzą jednak, że wiele osób wybitnych mieści się w pułapach średnich wyników, a geniusze osiągający wyniki w okolicach 180 IQ nic szczególnego w życiu nie osiągają. Powód jest prosty – inteligencja nie może być określona jedną liczbą. Powodzenie w życiu, zarówno osobistym jak i zawodowym, zależne jest bowiem nie tylko od dużej inteligencji ogólnej mierzonej współczynnikiem IQ, ale też inteligencji emocjonalnej, czyli zdolności do rozpoznawania własnych i cudzych uczuć, umiejętności kierowania emocjami i utrzymywania kontaktów z ludźmi.

25 Najwięksi geniusze w dziejach ludzkości
W latach 30-tych psychologowie postanowili oszacować IQ różnych historycznych postaci, zarówno sławnych pisarzy, naukowców, artystów, jak i dowódców, takich jak Napoleon. Okazało się, że najwyższym ilorazem inteligencji w historii mógł poszczycić się Leonardo da Vinci. Gdyby w dzisiejszych czasach wykonał test IQ, wyszłoby mu aż 220 punktów! Niewiele gorzej uplasowali się Leibniz z wynikiem 205 punktów i poeta Johann Wolfgang von Goethe z IQ równym 210. W latach 90-tych próbowano oszacować inteligencję Alberta Einsteina i według naukowców wynosiła ona około punktów.

26 IQ a dieta Badania wykazują, że osoby jedzące codziennie mięso wypadają w testach inteligencji średnio o cztery punkty gorzej od wegetarian. Osoby spożywające mięso nie częściej niż raz w tygodniu uzyskują takie same wyniki jak wegetarianie.

27 Inteligentni żyją dłużej
Szkoccy naukowcy dowiedli, że osoby o ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji żyją dłużej. Dokładniej mają o 35% większą szansę, że dożyją siedemdziesięciu sześciu lat, niż osoby o niższym (poniżej 115) IQ.

28 IQ a szkolne oceny Wbrew powszechnej opinii, uczniowie z najlepszymi ocenami wcale nie wypadają w testach inteligencji lepiej niż pozostałe dzieci. Za to wysoki iloraz inteligencji pozwala na szybsze zrozumienie nauczanych treści.

29 5. MENSA

30 MENSA Mensa International jest federacją stowarzyszeń działających w wielu krajach. Federacja ta liczy 43 członków - Mens krajowych ze wszystkich kontynentów oprócz Antarktyki. W krajach, które nie posiadają własnego stowarzyszenia, członkowie podlegają bezpośrednio MI jako tzw. DIMs (Direct International Members). Obecnie Mensa zrzesza blisko 110 tysięcy członków z ponad 100 różnych krajów.

31 Ciekawostki o ,,Mensie” Najliczniejsze Mensy:    1. USA - 50 tysięcy członków    2. Wielka Brytania - 23 tysiące członków    3. Niemcy - 8 tysięcy członków Najmłodsza Mensa znajduje się w Japonii - powstała w 2009 roku. Największe "zagęszczenie" Mensan w populacji znajduje się w Finlandii osób na milion.

32 Z HISTORII MENSY Ponad 60 lat temu, w r w Oksfordzie prowadzono badania nad problemem odpowiedzi "nie wiem", często spotykanej w kwestionariuszach i badaniach opinii publicznej. Dwóch prawników, Australijczyk Roland Berrill i dr Lancelot Lionel Ware postanowili przeprowadzić badania wśród osób o wysokim potencjale intelektualnym, by uniknąć tego problemu. Chociaż ten pomysł się nie powiódł, zaczęto wtedy poważnie rozważać powołanie "towarzystwa dla wzajemnego rozwoju". W tymże roku Berrill zaczął testować swoich przyjaciół i znajomych i zdecydował się na łacińską nazwę Mensa (stół), nawiązując w ten sposób do idei okrągłego stołu, przy którym nie ma miejsc ważniejszych i mniej ważnych.

33 HISTORIA MENSY cd Inspiracją dla Berrilla i Ware`a była wypowiedź prof. Sir Cyrila Burta, wybitnego psychologa i pedagoga, który w czasie audycji nadanej w Londynie w r kwestionował stratę dla społeczeństwa owych "niemych, nieznanych Miltonów" i "mądrość prostego człowieka". Jego pomysłem było powołanie towarzystwa, w którym posiadanie tytułów i stopni nie byłoby kryterium członkostwa, a kryterium takim byłoby znalezienie się w najinteligentniejszym jednym procencie populacji (określonym przez IQ).

34 I jeszcze trochę historii
Chociaż pomysł zrzeszania najinteligentniejszych ludzi, "trustu mózgów" ("think tank") brzmi niepraktycznie, prof. Burt przypomniał, że pomysł ten nie był niczym nowym. Jeszcze ponad 2000 lat temu Sokrates zgromadził inteligentnych młodych ludzi z najróżniejszych środowisk, a Akademia Platońska, grupa ludzi spotykających się w gaju Akademosa, przyciągała intelektualistów z całego ówczesnego cywilizowanego świata. Muzeum Aleksandryjskie w czasach Euklidesa było jeszcze popularniejsze i jest uważane za prekursora średniowiecznego uniwersytetu. Właśnie termin "uniwersytet" ("powszechność", "wszechnica") stał się wkrótce określeniem dla wszelkich takich ogólnych czy powszechnych stowarzyszeń, a najstarszy ze wszystkich uniwersytetów, ufundowany w Salerno przez czterech wielkich mistrzów - "Greka, Rzymianina, Żyda i Saracena" - chełpił się "powszechnością i przyjmowaniem wszystkich, którzy pragnęli studiować, niezależnie od rasy, religii, rangi czy majątku".

35 Jednak w ciągu wieków poczucie "powszechności" zanikło
Jednak w ciągu wieków poczucie "powszechności" zanikło. Akademia Platońska i Muzeum Aleksandryjskie, a po nich wiele innych instytucji, wyspecjalizowały się i wymagały zgody papieży czy cesarzy dla nadania stopni naukowych (wyjątkiem był tu Oxford). Uniwersytet stawał się stopniowo szkołą zawodową dla mnichów i księży lub schronieniem dla ezoteryków. Dopiero w wieku XVI odżyło starsze, szersze pojęcie "wszechnicy", co miało miejsce w wielu częściach Europy. Jedną z nich była Accademia Platonica we Florencji, która była wzorem dla Accademia Secretorium Naturae w Neapolu i sławnej Accademia dei Lincei w Rzymie, której członkiem był Galileusz. Za tym przykładem poszła Francja ze swoją Academie Française, a po niej Wielka Brytania z Londyńskim Towarzystwem Królewskim dla Promocji Wiedzy Przyrodniczej (Royal Society of London for Promoting Natural Knowledge). Do Towarzystwa weszli Boyle, Wren, Hooke i Newton; chociaż trzecia część jego członków pracowała na polu nauk ścisłych, inni pochodzili z różnych grup społecznych, takich jak prawnicy, ludzie pióra, duchowieństwo czy administracja państwowa. Dwa stulecia później Towarzystwo Królewskie stało się stowarzyszeniem czysto naukowym i pozostaje takie do dziś, przyjmując na członków tych, którzy wnieśli istotny wkład do badań przyrodniczych.

36 Tak więc, gdy nasze uniwersytety i świat akademicki odeszły wielce od początkowego założenia demokratycznego forum dla intelektualnej wymiany myśli, Mensa powróciła do tych pierwotnych zamysłów

37 Warunki wstąpienia Warunkiem kwalifikującym do członkostwa w Mensie jest zdanie organizowanego przez Mensę testu badającego inteligencję z wynikiem umieszczającym osobę zdającą w 2% populacji o najwyższym ilorazie inteligencji. Testy takie organizowane są co pewien czas w większych miastach Polski. Osoby, które zdadzą test zostaną zaproszone do wstąpienia do Mensy Polskiej. Zaproszenie oraz deklaracją członkowska zostaną wysłane wraz z informacją o wyniku testu. Osoby, które zdecydują się na wstąpienie do Stowarzyszenia będą proszone też o uiszczenie opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej.

38 Niektórzy znani członkowie mensy
Scott Adams – amerykański rysownik, twórca Dilberta Isaac Asimov – autor sf, były wiceprzewodniczący Mensa International Jean Marie Auel – pisarka Derek Keith Barbosa – raper (używający pseudonimu Chino XL) Arthur C. Clarke – pisarz sf, propagator autor książki 2001: Odyseja kosmiczna i współautor, wraz ze Stanleyem Kubrickiem, scenariusza filmu o tym samym intytulacjo Martin Cooper – wynalazca, uważany za twórcę telefonu komórkowego Genna Davis – aktorka

39 Nelson DeMille – pisarz Buckminster Fuller – wizjoner, projektant, architekt, poeta, pisarz, wynalazca. Drugi przewodniczący Mensy [7] Jeremy Hanley – były przewodniczący Partii Konserwatywnej Stephen Hawking – fizyk Andrzej Majewski – aforysta, pisarz, felietonista, artysta fotografik, reżyser Steve Martin – aktor, zdobywca nagrody Emmy Ellen Muth – aktorka

40 Znani członkowie mensy cd
Joyce Carol Oates – pisarka Adam Osborne – brytyjski autor książek i wydawca oprogramowania, projektant komputerów Norman Schwarzkopf – amerykański generał Donald Petersen – CEO (dyrektor zarządzający) Forda w latach Dorota Rabczewska, piosenkarka, znana pod pseudonimem Doda

41 Victor Serebriakoff – brytyjski pisarz, specjalista technologii drewna, wieloletni przewodniczący Mensy Clive Sinclair– brytyjski wynalazca i konstruktor Marilyn vos Savant – amerykańska felietonistka i pisarka pochodzenia austriackiego; odnotowana w Księdze Rekordów Guinnessa jako osoba z najwyższym ilorazem inteligencji Lancelot Ware – prawnik, biochemik, współzałożyciel Mensy James Woods – aktor Roger Zelazny – amerykański pisarz sf

42 KWADRATY MAGICZNEKRYPTARYTMY
6.ROZKOSZE ŁAMANIA GŁOWY INTELIGENTNE CIAGI KWADRATY MAGICZNEKRYPTARYTMY ALGEBRAFY SUDOKU ZAGADKI MATEMATYCZNE

43 Inteligentne ciągi Umiejętność dostrzegania reguł w różnych sytuacjach, jest przydatna nie tylko w matematyce. W szkolnych podręcznikach do matematyki występują, jako zadania testujące poziom inteligencji. Na przykład: Liczby każdego ciągu wypisane są według pewnej reguły. Odkryj tę regułę i wpisz w wolne pola, kolejne dwie liczby (wyrazy) tego ciągu. PRZYKŁAD: 0, 0, 5, 10, 15, 30, 35, , Kolejne dwie liczby to 70 i 75. Oto reguła: , 0x2=0, 0+5=5, 5x2=10, 10+5=15, 15x2=30,itd

44 Sprawdź, czy odgadniesz?

45 kwadraty magiczne Kwadraty magiczne to łamigłówki rachunkowo geometryczne. Zadanie polega na uzupełnieniu brakujących liczb w polach kwadratu w taki sposób, aby suma liczb w każdej kolumnie, w każdym wierszu i na przekątnych była taka sama P Wpisz brakujące liczby naturalne od 1 do 16 tak, aby powstał kwadrat magiczny, w którym suma liczb w każdej kolumnie, w każdym wierszu i na  przekątnych jest równa 34

46 kryptarytmy Kryptarytm, to zadanie, w którym litery należy zastąpić cyframi, tak aby liczby, które w ten sposób powstaną, tworzyły poprawne działania. Każdej literze odpowiada jedna cyfra, różnym literom różne cyfry.

47 Przykłady kryptarytmów
GRAD   +DESZCZ    STRATA   (jedno rozwiązanie)    TRZY   +TRZY   SZEŚĆ   (osiem rozwiązań)      KTO     +KOT      TOK        TAK    +TKA     AKT        X     YYYY     YYYY     YYYY    +YYYY    XYYYY      (trzy rozwiązania)

48 algebrafy Algebrafy są jakby uogólnieniem kryptarytmów. Rozwiązanie algebrafu polega na tym, żeby wpisać odpowiednie cyfry tak, aby działania zarówno w poziomie, jak i w pionie były poprawne. Należy pamiętać, że jednakowym literom odpowiada ta sama cyfra, a różnym literom różne cyfry. a + cm = ac  ·    +    - cd +  t = al ae : ae =  c   bbc : mt =  c  :     +    +  mt -  z = mt   c + mt = mk am - cw = ca  ·   -    -  m + dt = dl am :  g = md  a + kp = kc  ·    -    - kp - kl =  a me :  a = kp

49 Zagadki matematyczne ZAGADKA URODZINOWA Cztery pary małżeńskie: Agata i Jan, Beata i Karol, Celina i Leon oraz gospodarze: Danuta i Marian spotkali się na wspólnej kolacji z okazji urodzin Mariana. Wszyscy siedzieli przy okrągłym stole w taki sposób, że każda pani miała obok siebie dwóch panów i małżeństwa były rozdzielone. Agata siedziała między Karolem i Marianem, który zajmował miejsce po prawej stronie Agaty. Jan siedział obok Danuty. Kto siedział obok Beaty, na prawo od niej?

50 ZAGADKI MATEMATYCZNE TAJEMNICZE KOLEŻANKI
Cztery różniące się wiekiem koleżanki: Ania, Basia, Celina i Dorota zapytane, która z nich jest najmłodsza, udzieliły następujących odpowiedzi: Ania powiedziała, że jest najstarsza. Basia powiedziała, że nie jest ani najmłodsza, ani najstarsza. Celina powiedziała, że nie jest najmłodsza. Dorota powiedziała, że jest najmłodsza. Wiedząc, że dokładnie jedna z dziewczynek skłamała, powiedz, która z nich jest najmłodsza, a która najstarsza?

51 ZAGADKI MATEMATYCZNE DZIECI I WNUKI
Gwarno będzie w święta u dziadków, gdy zjadą się dzieci z własnym potomstwem. Które dzieci są czyje, jeśli: Barbara ma więcej dzieci niż brat. Jurek i Oleńka mówią do Jerzego - wujku, a Magda do Haliny - ciociu. Misia nie jest siostrą ani Grzesia, ani Arka, który ma troje rodzeństwa: brata Maćka i dwie siostry. Halina ma córkę i syna

52 Zagadki matematyczne NA KOŃCU BUTA Na międzynarodowym campingu, na końcu włoskiego "buta", czyli gdzieś w pobliżu Neapolu, ustawiły swoje namioty cztery dziewczyny. Przywędrowały tu z różnych stron świata, Anna aż z drugiej półkuli, z Brazylii. Nie znają języka, który mógłby być ich wspólnym językiem, choć każda mówi biegle w dwóch językach. Niestety, nawet trzy z dziewcząt nie mówią tym samym językiem. Żadna nie zna jednocześnie francuskiego i niemieckiego. Anna nie zna angielskiego, ale zawsze jest wołana, gdy Maria i Cecylia chcą pogadać. Cecylia zna niemiecki, ale może się porozumieć z Danielą, choć ta z kolei niemieckiego "ani w ząb". Czy już wiesz jakimi językami władają, Anna, Maria, Cecylia i Daniela? Postaraj się myśleć ... niekonwencjonalnie.

53 7. CIEKAWOSTKI

54 Twój mózg składa się z 100 miliardów neuronów
Twój mózg składa się z 100 miliardów neuronów. To około 166 razy więcej niż wynosi liczba ludzi zamieszkujących naszą planetę. Potrzebowałbyś około 171 lat aby je wszystkie zliczyć! Każdy z nich jest połączony z około innych. Ta ogromna ilość połączeń pozwala na masowe przetwarzanie równolegle wielu informacji.

55 IQ autostrada w głowie Informacja przemieszcza się w głowie z różną prędkością w zależności od typów neuronów. Prędkość ta może wynosić od 0,5 metra na sekundę aż do 120 metrów na sekundę. Przemieszczanie się z prędkością 120 metrów na sekundę jest równoznaczne z osiągnięciem prędkości ponad 428 km/h! Oszacowano iż mózg ludzki posiada moc obliczeniową wartości – 1016 operacji na sekundę. To o wiele więcej niż gdyby pomnożyć ilość wszystkich mieszkańców ziemi o milion razy.

56 Ile waży twoje IQ? Średnia waga ludzkiego mózgu wynosi około 1,3 – 1,4 kilograma. Jest on mniejszy od mózgu słonia którego waga wynosi 6 kg ale większy od mózgu małpy który waży 95g. Mózg psa waży 72g natomiast kota zaledwie 30g. Warto zauważyć iż skóra człowieka waży dwa razy tyle co jego mózg !

57 Nasze IQ rośnie W roku 1984 naukowiec James Flynn oszacował iż IQ całej populacji wzrosło w ciągu ostatnich 46 lat o około 13,8 punktu IQ. Jeżeli ludzi wykonujący testy IQ w dzisiejszych czasach byliby oceniani w ten sam sposób jak 50 lat temu to 90% z nich zostało by uznanych za geniuszy. Wykazano iż czynnikami sprzyjającymi wzrostowi IQ są między innymi: dłuższa edukacja, bardziej wykształceni rodzice oraz lepsze zabawki. Innymi czynnikami które mają wpływ na IQ są: dieta, waga podczas narodzin, IQ rodziców a nawet to jak często jesteśmy w dzieciństwie przytulani.

58 Co ma szkoła do IQ? Każdy rok opóźnienia w rozpoczęciu edukacji powoduje obniżenie poziomu IQ badanego w testach o 5 punktów. Wakacje mają negatywny wpływ na wyniki testów IQ. Dwa niezależne badania potwierdziły iż w trakcie wakacji następuje systematyczny spadek IQ.

59 IQ z mleka matki Badania wykazały iż dzieci karmione piersią matki w wieku lat 3 wykazują się wyższym ilorazem inteligencji o średnio 10 punktów w porównaniu do ich rówieśników karmionych z butelki. Mózg dziecka tuż po narodzeniu waży zazwyczaj około pół kilograma. W wieku 6 lat waży już natomiast ponad 1,5 kilograma. Jak to możliwe ? Nauka stania, chodzenia oraz mówienia powoduje wytworzenie się sieci nowych połączeń neuronowych w mózgu – w sumie ważą one kilogram!

60 Zjeść IQ Odkrycia naukowców dowodzą, że odpowiednia dieta ma znaczący wpływ na sprawne funkcjonowanie mózgu. Pożywienie jest niezbędne do zaspokojenia jego zapotrzebowania na energię wykorzystywaną przy odbiorze, przetwarzaniu i przekazywaniu licznych informacji. Spożywany pokarm wpływa na proces wytwarzania hormonów, enzymów i neuroprzekaźników niezbędnych do przesyłania informacji między komórkami nerwowymi. Bez tego myślenie i zdolność przyswajania wiedzy stają się niemożliwe.

61 Jaki ojciec… takie IQ Dzieci, którym ojcowie poświęcają dużo czasu i uwagi, mają wyższe IQ i szybciej osiągają sukcesy w dorosłym życiu - pisze "New Scientist". badania przeprowadzone przez psychologów z brytyjskiego University of Newcastle wykazały, że jedenastolatki, którym ojcowie poświęcali dużo czasu miały o kilka punktów wyższe IQ niż dzieci, których ojcowie byli mniej zaangażowani. Okazało się też, że im lepiej wykształceni są ojcowie, tym więcej czasu przeznaczają na kontakt z dziećmi.

62 8. Z PRZYMRUŻENIEM OKA

63 Sprawdź siebie 1. Idziesz spać o ósmej, wstajesz o dziewiątej rano. Ile godzin spałeś? 2. Który z królów Polski stał do dołu nogami? 3. Rybak złowił leszcza o dł. 50 cm, głowa jego była dł. 10 cm, ogon 112 grzbietu. Ile ważył kilogramowy leszcz? 4. W jaki sposób witają się papieże? 5. Jesteś pilotem samolotu, w którym leci 75 osób. W Łodzi wysiadło 10 osób, a w Poznaniu 17. Ile pilot miał lat? 6. Przy dwóch rękach masz 10 palców. Ile palców jest u 10-ciu rąk? 7. Czy stróż nocny dostanie rentę, gdy umrze w dzień? 8. Ile zwierząt Abel zabrał na Arkę? 9. Czym się mówi: rękami czy rękoma? 10. Kto zabił Kaina?

64 11. Jak się mówi; 3x3 jest czy są sześć. 12. Który miesiąc ma 28 dni
11. Jak się mówi; 3x3 jest czy są sześć? 12. Który miesiąc ma 28 dni? 13. Kiedy jesteś w domu bez głowy? 14. Polski baran stoi na granicy polsko-czeskiej. Czyje będzie mleko? 15. Ile tuzin ma złotówek, a ile 50-cio złotówek? 16. W pokoju stoi lampa naftowa i świeca. Co najpierw zapalisz? 17. Z samolotu wyskoczyło 3 skoczków: I ważył 80kg, II kg, III - 60kg. Kto był pierwszy na Ziemi? 18. Ile buraków wejdzie do litrowego słoika? 19. Na jakiej trąbie nie można zagrać? 20. Co zrobił Sobieski po wstąpieniu na tron?

65 21. Ile kroków stawia wróbel na min. 22
21. Ile kroków stawia wróbel na min.? 22. Pod jakim drzewem siedzi zając gdy pada deszcz? 23. Jakich kamieni jest w morzu najwięcej? 24. Gdzie są rzeki suche? 25. W którym miesiącu rodzi się najwięcej dzieci? 26. Dlaczego Napoleon nosił zielone szelki? 27. Jak można nazwać faceta, który zjadł mamę i tatę? 28. Co to jest: w dzień narzeka, w nocy pływa? 29. Jakie zęby pojawiają się u ludzi najpóźniej? 30. Na płocie siedzi 10 wron. Myśliwi zastrzelili 7 reszta uciekła, ile zostało?

66 odpowiedzi 1. 1 godzina. 2. Każdy kg. 4. Jest tylko jeden papież. 5. Tyle co ty Po co mu renta po śmierci? 8. Abel nie miał arki. 9. Ustami Nikt. Kain zabił Abla x 3 = 9! 12. Każdy Kiedy wyglądasz przez okno Barany nie dają mleka W obu przypadkach 12.

67 odpowiedzi 16. Zapałkę Adam i Ewa trzeba je włożyć Powietrznej Usiadł Wróbel skacze Mokrym Mokrych Na mapach W Żeby mu spodnie nie spadały Sierota Szczęka teściowej Sztuczne

68 Nasza grupa badawcza: Nasza grupa: PIOTREK WOJTEK KAROL

69 Nasza grupa: NATALIA SEBASTIAN RACHELA

70 Nasza grupa: WOJTEK PIOTREK PAWEŁ

71 Nasza grupa : ADAM ŁUKASZ ADRIAN

72 Nasza grupa : KACPER IGOR

73 Strony, z których czerpaliśmy informacje
matematyczny.pl


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google