Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCYCH CZWOROKĄTÓW KLASA III GIMNAZJUM AUTOR BEATA ŁATA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCYCH CZWOROKĄTÓW KLASA III GIMNAZJUM AUTOR BEATA ŁATA."— Zapis prezentacji:

1

2 PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCYCH CZWOROKĄTÓW KLASA III GIMNAZJUM AUTOR BEATA ŁATA

3 KLASYFIKACJA CZWOROKĄTÓW CZWOROKĄTY TRAPEZY RÓWNOLEGŁOBOKI PROSTOKĄTY ROMBY KWA DRA TY

4 TRAPEZY RÓWNOLEGŁOBOKI PROSTOKĄTY ROMBY KWADRATY

5 TRAPEZY DEFINICJA WŁASNOŚCI POLE I OBWÓD

6 TRAPEZ Jest to czworokąt, który ma co najmniej jedną parę boków równoległych. ramię podstawa ramię

7 Suma miar kątów leżących przy tym samym ramieniu trapezu jest równa 180 ° α βδ γ α + β = 180° γ + δ = 180°

8 Trapez, którego ramiona są równe nazywamy równoramiennym. c = d trapez równoramienny Własności trapezu równoramiennego: kąty przy podstawach mają równe miary ( = i = ); przekątne są równej długości (AC = BD)

9 Wysokość trapezu Jest to odległość między podstawami trapezu h

10 POLE I OBWÓD TRAPEZU a b c d h P = (a + b)h 2 Obw = a + b + c + d

11 RÓWNOLEGŁOBOKI DEFINICJA WŁASNOŚCI POLE I OBWÓD

12 RÓWNOLEGŁOBOK Jest to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. a a b b

13 W równoległoboku przeciwległe kąty mają takie same miary. = = + = 180 Suma miar dwóch kolejnych kątów równoległoboku wynosi 180 o.

14 Przekątne równoległoboku przecinają się w połowie. A B C D E AE = EC BE = ED

15 Wysokość równoległoboku h1h1 h2h2 Jest to odległość między jego równoległymi bokami.

16 PAMIĘTAJ ! Każdy równoległobok jest trapezem.

17 a b h h1h1 P = a h P = b h 1 Obw = 2a + 2b Pole i obwód równoległoboku

18 PROSTOKĄTY DEFINICJA WŁASNOŚCI POLE I OBWÓD

19 PROSTOKĄT Jest to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste. a a b b

20 AB CD E Przekątne prostokąta są równe i przecinają się w połowie. AC = BD AE = EC BE = ED

21 PAMIĘTAJ ! Każdy prostokąt jest równoległobokiem i jest trapezem, ma więc wszystkie własności tych czworokątów.

22 a a bb P = a bObw = 2a + 2b Pole i obwód prostokąta

23 ROMBY DEFINICJA WŁASNOŚCI POLE I OBWÓD

24 Romb Jest to czworokąt, który ma wszystkie boki równej długości. a a a a

25 A B C D E Przekątne w rombie przecinają się w połowie i są do siebie prostopadłe. AE = EC BE = ED AC BD

26 PAMIĘTAJ ! Każdy romb jest równoległobokiem i jest trapezem, ma więc wszystkie własności tych czworokątów.

27 e f a Pole i obwód rombu P = e f 2 Obw = 4a

28 KWADRATY DEFINICJA WŁASNOŚCI POLE I OBWÓD

29 Kwadrat Jest to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste i wszystkie boki równej długości. a a

30 AB CD E Przekątne kwadratu mają jednakowe długości, przecinają się w połowie i są prostopadłe. |AE|=|EC| |BE|=|ED| |AC|=|BD| AC BD

31 PAMIĘTAJ! Każdy kwadrat jest prostokątem, rombem, równoległobokiem i trapezem ma więc własności wszystkich tych czworokątów.

32 Pole i obwód kwadratu a a P = a 2 Obw = 4a

33


Pobierz ppt "PRZYPOMNIENIE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCYCH CZWOROKĄTÓW KLASA III GIMNAZJUM AUTOR BEATA ŁATA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google