KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE.

Opublikował , Został zmieniony 4 lat temu

  • Wyświetlenia

Prezentacja na temat: "KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE." — Zapis prezentacji:

Pobierz "KOMPETENCJE KLUCZOWE W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE."
Podobne prezentacje
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualne plany rozwoju edukacji uczniów. Kluczowe kompetencje. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Indywidualne plany rozwoju edukacji uczniów. Kluczowe kompetencje.
EUROPEJSKIE KOMPETENCJE KLUCZOWE. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia to załącznik do zalecenia Parlamentu. EUROPEJSKIE KOMPETENCJE KLUCZOWE. Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie – europejskie ramy odniesienia to załącznik do zalecenia Parlamentu.
Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym dr Anna Okońska-Walkowicz. Kształtowanie kompetencji kluczowych w procesie dydaktycznym dr Anna Okońska-Walkowicz.
Nabywanie kompetencji kluczowych przez uczniów gimnazjum przygotowaniem do uczenia się przez całe życie i wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji. dr Anna. Nabywanie kompetencji kluczowych przez uczniów gimnazjum przygotowaniem do uczenia się przez całe życie i wdrożenia Krajowych Ram Kwalifikacji. dr Anna.
1 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Wojciech Małecki OKE Wrocław. 1 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Wojciech Małecki OKE Wrocław.
1 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Wojciech Małecki OKE Wrocław. 1 Kompetencje kluczowe w edukacji zawodowej czyli klucze do przyszłości uczniów w rękach nauczycieli Wojciech Małecki OKE Wrocław.
Www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl partnerzy-w-nauce@us.edu.pl 40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224 (32) 359 21 96 PARTNERZY W NAUCE Publikacja współfinansowana. Www.partnerzy-w-nauce.us.edu.pl partnerzy-w-nauce@us.edu.pl 40-007 Katowice, ul. Bankowa 5, pok. 224 (32) 359 21 96 PARTNERZY W NAUCE Publikacja współfinansowana.
1 Zadania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych Orzesze, dn. 29.09.2010r. Opracowanie: mgr Anna Czarnacka. 1 Zadania szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych Orzesze, dn. 29.09.2010r. Opracowanie: mgr Anna Czarnacka.
FUNKCJE I KOMPETENCJE NAUCZYCIELA Opracowanie: Grażyna Lindner-Cegieła. FUNKCJE I KOMPETENCJE NAUCZYCIELA Opracowanie: Grażyna Lindner-Cegieła.
Rozwój zawodowy człowieka jest to taki społecznie pożądany proces przemian ilościowych i jakościowych, które warunkują jego aktywny, świadomy i społecznie. Rozwój zawodowy człowieka jest to taki społecznie pożądany proces przemian ilościowych i jakościowych, które warunkują jego aktywny, świadomy i społecznie.
Kompetencje TAK, Stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany. Kompetencje TAK, Stereotypy NIE – Program Rozwoju Szkół Zawodowych i Technicznych Powiatu Mikołowskiego CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt jest współfinansowany.
Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Program edukacji ekonomicznej realizowany od 1 grudnia 2012 do. Młodzi Przedsiębiorczy – program nauczania Ekonomii w praktyce w szkole ponadgimnazjalnej Program edukacji ekonomicznej realizowany od 1 grudnia 2012 do.
Polityka oświatowa w Polsce w aspekcie rozwijania kompetencji kluczowych. Polityka oświatowa w Polsce w aspekcie rozwijania kompetencji kluczowych.
Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach Europejski wymiar edukacji. Realizacja projektów eTwinning a nowa podstawa programowa Warszawa, 5 listopada 2010 Iwona Moczydłowska, MSCDN Wydział w Siedlcach Europejski wymiar edukacji.
Poznawanie i rozumienie siebie i świata […] 13. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości: […] 2) społeczno-kulturowej poprzez poznawanie. Poznawanie i rozumienie siebie i świata […] 13. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości: […] 2) społeczno-kulturowej poprzez poznawanie.
Szkoła demokracji – szkoła samorządności Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych Spotkanie III Nauczanie EO i EPC Opracowały: Szkoła demokracji – szkoła samorządności Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych Spotkanie III Nauczanie EO i EPC Opracowały:
Technologie informacyjno- komunikacyjne w kształceniu ustawicznym Barbara Kędzierska Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Akademia. Technologie informacyjno- komunikacyjne w kształceniu ustawicznym Barbara Kędzierska Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Akademia.
Szkoła demokracji – szkoła samorządności Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych Spotkanie III Nauczanie EO i EPC Opracowały: Szkoła demokracji – szkoła samorządności Program rozwoju kompetencji społecznych i obywatelskich rad pedagogicznych Spotkanie III Nauczanie EO i EPC Opracowały:
Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej na zajęciach języków obcych w świetle wyzwań systemu edukacyjnego oraz rynku pracy, w kontekście dwujęzyczności. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej na zajęciach języków obcych w świetle wyzwań systemu edukacyjnego oraz rynku pracy, w kontekście dwujęzyczności.
Rozwijanie kompetencji kluczowych a jakość życia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście uczenia się przez całe życie Koprzywnica, 05 czerwca. Rozwijanie kompetencji kluczowych a jakość życia absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w kontekście uczenia się przez całe życie Koprzywnica, 05 czerwca.
„Nowe klucze do kompetencji kluczowych” - metodologia i najważniejsze wyniki badań Karolina Rzepecka Instytut Pedagogiki, UG. „Nowe klucze do kompetencji kluczowych” - metodologia i najważniejsze wyniki badań Karolina Rzepecka Instytut Pedagogiki, UG.
Cel strategiczny: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji. Cel strategiczny: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji.
Matematyka – trzy perspektywy Marek Legutko podstawa programowa kompetencje kluczowe ramy kwalifikacji. Matematyka – trzy perspektywy Marek Legutko podstawa programowa kompetencje kluczowe ramy kwalifikacji.
Wsparcie edukacji na poziome Unii Europejskiej Renata Stefaniak Rzeszów, 18 grudnia 2008. Wsparcie edukacji na poziome Unii Europejskiej Renata Stefaniak Rzeszów, 18 grudnia 2008.
Monitorowanie osiągnięć uczniów KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki ul. Kościuszki 93, Monitorowanie osiągnięć uczniów KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Kształcenia, Wychowania i Opieki ul. Kościuszki 93,
1 Europejski wymiar nauczania Elżbieta Lęcznarowicz Małopolski Kurator Oświaty. 1 Europejski wymiar nauczania Elżbieta Lęcznarowicz Małopolski Kurator Oświaty.
Metoda projektu w praktyce szkolnej Dorota Kulesza Ogólnopolska konferencja tematyczna Programu eTwinning dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie. Metoda projektu w praktyce szkolnej Dorota Kulesza Ogólnopolska konferencja tematyczna Programu eTwinning dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie.
P o d k a r p a c k i K u r a t o r O ś w i a t y Sierpień 2008 r. P o d k a r p a c k i K u r a t o r O ś w i a t y Sierpień 2008 r.
DZIEŃ DOBRY. KSZTAŁTOWANIE, KONTROLOWANIE I OCENIANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI. DZIEŃ DOBRY. KSZTAŁTOWANIE, KONTROLOWANIE I OCENIANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH NA LEKCJACH MATEMATYKI.
NOWA KONCEPCJA PRACY SP 47 Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei ksiądz Józef Tischner Na podstawie ewaluacji, pracy zespołów. NOWA KONCEPCJA PRACY SP 47 Myślenie poszerza przestrzeń wolności i otwiera horyzonty nadziei ksiądz Józef Tischner Na podstawie ewaluacji, pracy zespołów.