Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poland & World War II By Claire & Bo. 1939-1945 1939- august fifteenth- German invades Poland taking innocent civilians 1941- The Auschwitz concentration.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poland & World War II By Claire & Bo. 1939-1945 1939- august fifteenth- German invades Poland taking innocent civilians 1941- The Auschwitz concentration."— Zapis prezentacji:

1 Poland & World War II By Claire & Bo

2 1939-1945 1939- august fifteenth- German invades Poland taking innocent civilians 1941- The Auschwitz concentration camp is built and prisons are emptied. Most Prisoners sent to Auschwitz to relieve over population of prisons. 1942- First shipment of prisoners from the Grodno Ghetto sent to Auschwitz. 1945- Auschwitz is closed down and Prisoners are released.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Jerek Gorski

15 Auschwitz Urz ę dowy 43: - Ż ycie w Auschwitz jest straszne, Ja wol ę i by ł y martwe. Moje ż ycie jest tak dobre, jak powy ż ej. S ł uchajcie ż o ł nierzy rozmawia ć o bitwie Stalingrad, maj ą one najgorsze, ale mam podczas pracy i jej gorsze nad us ł ysza ł Niemców rozmowy. Zosta ł y one mówienia o niektóre armii które kiedy ś by ł y w Stalingrad zaatakowany. Dokona ł on mi zorientowa ć si ę, ż e zarówno wi ęź niów i Ż O Ł NIERZY zosta ł o przeprowadzone przez wojn ę na gorsze. Poniesionych przez z ł e warunki i by ł y zmuszone do wojska. Nie s ą one mie ć mo ż liwo ść wyboru podobnie jak wszystkie z nas w tutaj. Mam ś wiadomo ść, aby ś my przechy ł ki si ę szale ń stwa w tym ż o ł nierzy ze wzgl ę du tam cierpienia tak samo jak wiele jak my…

16

17 Works Cited "Auschwitz-Birkenau - KL Auschwitz-Birkenau." Auschwitz-Birkenau - Main Page. 1999. Web. 28 Apr. 2010.. Piper, Franciszek. "Auschwitz-Birkenau - Poles in Auschwitz." Auschwitz-Birkenau - Main Page. 1999. Web. 28 Apr. 2010.. Strzelecki, Andrzej. "Auschwitz-Birkenau - Jews in Auschwitz." Auschwitz-Birkenau - Main Page. 1999. Web. 28 Apr. 2010.. Archer, Noah, and Chris Webb. "The Grodno Ghetto Http://www.HolocaustResearchProject.org." Holocaust Education & Archive Research Team. Web. 13 May 2010.. Schmidt, Paul, and William Shirer. "Hitler Receives an Ultimatum, 1939." EyeWitness to History - History through the Eyes of Those Who Lived It. 2004. Web. 13 May 2010.. Kuhan, Anura. The Holocaust in Poland: a Study of Works Dealing with the Issue of Polish People's Collective Behaviour in the Holocaust. 1993. Print.

18 The End


Pobierz ppt "Poland & World War II By Claire & Bo. 1939-1945 1939- august fifteenth- German invades Poland taking innocent civilians 1941- The Auschwitz concentration."

Podobne prezentacje


Reklamy Google