Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poland & World War II By Claire & Bo. 1939-1945 1939- august fifteenth- German invades Poland taking innocent civilians 1941- The Auschwitz concentration.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poland & World War II By Claire & Bo. 1939-1945 1939- august fifteenth- German invades Poland taking innocent civilians 1941- The Auschwitz concentration."— Zapis prezentacji:

1 Poland & World War II By Claire & Bo

2 august fifteenth- German invades Poland taking innocent civilians The Auschwitz concentration camp is built and prisons are emptied. Most Prisoners sent to Auschwitz to relieve over population of prisons First shipment of prisoners from the Grodno Ghetto sent to Auschwitz Auschwitz is closed down and Prisoners are released.

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Jerek Gorski

15 Auschwitz Urz ę dowy 43: - Ż ycie w Auschwitz jest straszne, Ja wol ę i by ł y martwe. Moje ż ycie jest tak dobre, jak powy ż ej. S ł uchajcie ż o ł nierzy rozmawia ć o bitwie Stalingrad, maj ą one najgorsze, ale mam podczas pracy i jej gorsze nad us ł ysza ł Niemców rozmowy. Zosta ł y one mówienia o niektóre armii które kiedy ś by ł y w Stalingrad zaatakowany. Dokona ł on mi zorientowa ć si ę, ż e zarówno wi ęź niów i Ż O Ł NIERZY zosta ł o przeprowadzone przez wojn ę na gorsze. Poniesionych przez z ł e warunki i by ł y zmuszone do wojska. Nie s ą one mie ć mo ż liwo ść wyboru podobnie jak wszystkie z nas w tutaj. Mam ś wiadomo ść, aby ś my przechy ł ki si ę szale ń stwa w tym ż o ł nierzy ze wzgl ę du tam cierpienia tak samo jak wiele jak my…

16

17 Works Cited "Auschwitz-Birkenau - KL Auschwitz-Birkenau." Auschwitz-Birkenau - Main Page Web. 28 Apr Piper, Franciszek. "Auschwitz-Birkenau - Poles in Auschwitz." Auschwitz-Birkenau - Main Page Web. 28 Apr Strzelecki, Andrzej. "Auschwitz-Birkenau - Jews in Auschwitz." Auschwitz-Birkenau - Main Page Web. 28 Apr Archer, Noah, and Chris Webb. "The Grodno Ghetto Holocaust Education & Archive Research Team. Web. 13 May Schmidt, Paul, and William Shirer. "Hitler Receives an Ultimatum, 1939." EyeWitness to History - History through the Eyes of Those Who Lived It Web. 13 May Kuhan, Anura. The Holocaust in Poland: a Study of Works Dealing with the Issue of Polish People's Collective Behaviour in the Holocaust Print.

18 The End


Pobierz ppt "Poland & World War II By Claire & Bo. 1939-1945 1939- august fifteenth- German invades Poland taking innocent civilians 1941- The Auschwitz concentration."

Podobne prezentacje


Reklamy Google