Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 22 ID grupy: 98_1_G_P1 Opiekun: Małgorzata Nadolska-Zduńska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie środków.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 22 ID grupy: 98_1_G_P1 Opiekun: Małgorzata Nadolska-Zduńska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie środków."— Zapis prezentacji:

1

2 Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 22 ID grupy: 98_1_G_P1 Opiekun: Małgorzata Nadolska-Zduńska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie środków masowego przekazu Semestr/rok szkolny: V/2011/2012

3 Znaczenie ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

4 SPIS TREŚCI WSTĘP CEL PREZENTACJI PODSTAWOWE POJĘCIA ZADANIA GRUPY
ANKIETA WYNIKI ANKIETY WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z WYNIKÓW PRZEPROWADZONEJ ANKIETY POZYTYWNY I NEGATYWNY WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA ŻYCIE GOSPODARCZE, POLITYCZNE I SPOŁECZNE WPŁYW TELEWIZJI WPŁYW PRASY WPŁYW RADIA WPŁYW INTERNETU PODSUMOWANIE ŹRÓDŁA

5 Czy człowiek zastanawia się jaki wpływ mają na niego mass media?
WSTĘP Środki masowego przekazu towarzyszą ludziom w każdej dziedzinie ich życia. Czy człowiek zastanawia się jaki wpływ mają na niego mass media?

6 CEL projektu Poznanie rodzajów środków masowego przekazu, ich znaczenia oraz wpływu na życie gospodarcze, polityczne i społeczne

7 PODSTAWOWE POJĘCIA środki masowego przekazu - środki społecznego komunikowania o szerokim zasięgu, czyli prasa, telewizja, radio, Internet, a w szerszym znaczeniu także książka, film, plakat, kino. manipulacja – w psychologii oraz socjologii to celowo inspirowana interakcja społeczna mająca na celu oszukanie osoby lub grupy ludzi, aby skłonić je do działania sprzecznego z ich dobrem, interesem. Zazwyczaj osoba lub grupa ludzi poddana manipulacji nie jest świadoma środków, przy użyciu których wywierany jest wpływ. Autor manipulacji dąży zwykle do osiągnięcia korzyści osobistych, ekonomicznych lub politycznych kosztem poddawanych niej osób.

8 Środki masowego przekazu
Gazeta Radio Środki masowego przekazu Telewizja Internet

9 Zadania grupy Poznanie podstawowych pojęć i zagadnień związanych z środkami masowego przekazu Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów Analiza wyników ankiety Przedstawienie negatywnych i pozytywnych wpływów mass mediów Wyciągnięcie wniosków

10 Gazeta Powstała prawdopodobnie w Pierwszą gazetą wydawaną w języku polskim powstałą 3 stycznia 1661 roku był "Merkuriusz Polski Ordynaryjny".

11 Radio Za wynalazcę radia uważa się powszechnie Guglielmo Marconiego , który rozpoczął doświadczenia z przesyłaniem i odbiorem fal radiowych w 1894 roku. 27 lipca 1896 roku zainstalowano sprzęt nadawczy na dachu Poczty Głównej w Londynie. Odbiornik z drukarką Morse'a umieszczono na dachu odległego o kilometr budynku. Sam Guglielmo operował kluczem telegraficznym, a widzowie przy drukarce mogli odczytać przekazywany tekst. Zdarzenie to uznane zostało za pierwszą publiczną próbę radia.

12 Pierwsza transmisja telewizyjna, z Londynu do Nowego Jorku, odbyła się 27 stycznia roku. W dniu 3 lipca 1928 roku w Londynie odbyła się transmisja telewizyjna w kolorze. Telewizja

13 Początki Internetu sięgają końca lat 60
Początki Internetu sięgają końca lat 60. XX wieku, gdy amerykańska organizacja badawcza RAND Corporation prowadziła badania studyjne nad możliwościami dowodzenia w warunkach wojny nuklearnej. Na podstawie uzyskanych raportów podjęto prace projektowe nad skonstruowaniem sieci komputerowej mogącej funkcjonować mimo jej częściowego zniszczenia. Internet

14 ANKIETA Ankieta dotyczy preferencji uczniów klas trzecich gimnazjum w korzystaniu z poszczególnych środków masowego przekazu. Ankieta została przeprowadzona na grupie 50 uczniów klas trzecich Gimnazjum nr 22 w Szczecinie. Ankieta składała się z 6 pytań. Ankietowany mógł wybrać tylko 1 odpowiedź na każde pytanie.

15

16 WYNIKI ANKIETY DOTYCZĄCEJ ZNACZENIA ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU

17

18

19

20

21

22 Wnioski wynikające z analizy odpowiedzi ankiety
Najbardziej popularne wśród młodzieży są Internet i telewizja. Zarówno dziewczęta jak i chłopcy najczęściej korzystają z Internetu. Największy wpływ według ankietowanych, na życie gospodarcze i społeczne ludzi ma Internet. Życie polityczne kraju, według respondentów, kształtowane jest przede wszystkim poprzez telewizję.

23 Pozytywny i negatywny wpływ środków masowego przekazu na życie gospodarcze, polityczne i społeczne

24 Wpływ prasy

25 pozytywy Zapoznawanie nas z ofertami firm
Przekazywanie informacji o notowaniach giełdowych Rozpowszechnianie informacji na temat promocji w danym sklepie Oferty pracy Ogłoszenia nieruchomości Informacje na temat wyborów Informacje na temat wprowadzanych ustaw Przedstawienie programów wyborczych kandydatów

26 pozytywy Informacje na temat konkretnych imprez w mieście
Rozpowszechnianie plotek Horoskopy Informacje na temat prognozy pogody Informacje na temat odbudowy miasta Informacje na temat zaginionych osób Informacja o katastrofach Wyniki meczów Programy telewizyjne

27 Wpływ radia

28 Cele prasy pozytywy Reklamy
Dzięki prognozie pogody, rolnikom jest lepiej wykonywać swoje zajęcia Waluty Relaksuje Dowiadujemy się informacji ze świata Ogłaszanie konkursów Prognoza pogody

29 pozytywy Hity muzyczne Promocje Programy polityczne
Informacje o wyborach

30 Wpływ telewizji

31 Cele prasy pozytywy Znamy sytuację gospodarczą i finansową w kraju i na świecie Możliwość reklamowania produktów Aktualne kursy walut Informacje na temat notowań giełdowych

32 pozytywy Dowiadujemy się o nowych ustawach, które mają wejść w życie Politycy przedstawiają swoje programy i cele wyborcze Wiemy w jakiej chwili jaka partia cieszy się największym poparciem Dowiadujemy się o życiu codziennym polityków

33 pozytywy Wiadomości Programy rozrywkowe i filmy Programy muzyczne
Programy popularno – naukowe Programy rozrywkowe, w których ludzie mają szansę zaistnieć w show biznesie

34 Wpływ Internetu

35 pozytywy W Internecie można zobaczyć co się sprzedaje, a co nie
Można zobaczyć listę dłużników Nieruchomości Można załatwić wiele spraw przez Internet Politycy się reklamują Możemy się dowiedzieć różnych informacji o polityce, o tym co się w kraju i na świecie Przedstawienie programów wyborczych

36 pozytywy Komunikacja z ludźmi Rozrywka Zakupy Internetowe
Ogłoszenia o pracę Znalezienie partnera Serwisy plotkarskie Informacje o zaginionych osobach

37 negatywy Małe dzieci narażone na pornografię Hackerstwo
Oszuści i naciągacze Internetowi

38 podsumowanie Środki masowego przekazu(mass media)
Wpływają na rozwój i postępowanie człowieka , na wszystkie dziedziny życia (szczególnie politycznego) . Pełnią również pożyteczną rolę narzędzi najszerszej edukacji społecznej i kulturalnej . Wpływ ten ma charakter masowy, obejmuje całe społeczeństwo i dotyczy tylko niektórych środowisk, jednostek. Wśród funkcji, jakie odgrywają media we współczesnym społeczeństwie wyróżniana jest funkcja informacyjna i opiniotwórcza. Środki masowego przekazu można sklasyfikować ze względu na ich niejednolitą siłę oddziaływania Wśród środków masowych można wyróżnić takie, które oddziałują na odbiorców za pośrednictwem: wzroku (gazeta), słuchu (radio), słuchu i wzroku ( telewizja i Internet ).

39 źródła www.wikipedia.pl www.ściąga.pl www.odn.zce.szczecin.pl

40


Pobierz ppt "Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 22 ID grupy: 98_1_G_P1 Opiekun: Małgorzata Nadolska-Zduńska Kompetencja: przedsiębiorczość Temat projektowy: Znaczenie środków."

Podobne prezentacje


Reklamy Google