Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polka w ciąży - styl życia i emocje Raport z badania przygotowany przez TNS OBOP Warszawa, styczeń 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polka w ciąży - styl życia i emocje Raport z badania przygotowany przez TNS OBOP Warszawa, styczeń 2012."— Zapis prezentacji:

1 Polka w ciąży - styl życia i emocje Raport z badania przygotowany przez TNS OBOP Warszawa, styczeń 2012

2 Informacje o badaniu Przedmiot badaniaStyl życia, emocje i nawyki zdrowotne kobiet w ciąży Technika badaniaStandaryzowany wywiad telefoniczny (CATI). Próban=750 wywiadów. Próba ogólnopolska, kwotowa, kontrolowane parametry: wiek, klasa wielkości miejsca zamieszkania, region. Badana populacjaKobiety w wieku 20-55 lat, które były w ciąży, są w ciąży lub nie wykluczają ciąży w przyszłości. Realizacja wywiadów13 grudnia 2011r. – 6 stycznia 2012r.

3 Ocena znaczenia różnych aspektów życia dla rozwoju ciąży

4 P1. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie dla zdrowia rozwijającego się w łonie matki dziecka, ma każdy z elementów, które zaraz Pani odczytam. Każdy z elementów proszę ocenić na 5-stopniowej skali. Unikanie używek (alkoholu, papierosów, itp.) Regularne wizyty u lekarza i wykonywanie kontrolnych badań Zachowanie higieny osobistej Sposób odżywiania się Przyjmowanie leków tylko po konsultacji z lekarzem Unikanie stresu Utrzymanie dobrego samopoczucia Odpowiednia aktywność fizyczna Przyjmowanie dodatkowych witamin i składników mineralnych Regularna kontrola wagi Życie seksualne 4,86 4,83 4,85 4,75 4,69 4,61 4,32 4,21 4,17 3,44 Ze względu na niskie odsetki wskazań dla odpowiedzi z wartościami 1 i 2 wykres prezentowane jedynie rozkłady odp. dla 3-5. Średnia* *dla pełnej skali 5-1 Wszystkie kobiety ?

5 Ocena znaczenia różnych aspektów życia dla rozwoju ciąży Kobiety, które były lub są w czasie ciąży P1. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie dla zdrowia rozwijającego się w łonie matki dziecka, ma każdy z elementów, które zaraz Pani odczytam. Każdy z elementów proszę ocenić na 5-stopniowej skali. Unikanie używek (alkoholu, papierosów, itp.) Regularne wizyty u lekarza i wykonywanie kontrolnych badań Zachowanie higieny osobistej Sposób odżywiania się Przyjmowanie leków tylko po konsultacji z lekarzem Unikanie stresu Utrzymanie dobrego samopoczucia Odpowiednia aktywność fizyczna Przyjmowanie dodatkowych witamin i składników mineralnych Regularna kontrola wagi Życie seksualne Średnia* *dla pełnej skali 5-1 4,86 4,84 4,85 4,75 4,69 4,70 4,62 4,34 4,21 3,43 ?

6 Ocena znaczenia różnych aspektów życia dla rozwoju ciąży P1. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie dla zdrowia rozwijającego się w łonie matki dziecka, ma każdy z elementów, które zaraz Pani odczytam. Każdy z elementów proszę ocenić na 5-stopniowej skali. Kobiety, które nie wykluczają ciąży Unikanie używek (alkoholu, papierosów, itp.) Regularne wizyty u lekarza i wykonywanie kontrolnych badań Zachowanie higieny osobistej Sposób odżywiania się Przyjmowanie leków tylko po konsultacji z lekarzem Unikanie stresu Utrzymanie dobrego samopoczucia Odpowiednia aktywność fizyczna Przyjmowanie dodatkowych witamin i składników mineralnych Regularna kontrola wagi Życie seksualne Średnia* *dla pełnej skali 5-1 Istotnia statystycznie różnica w stosunku do ogółu kobiet 4,88 4,83 4,80 4,78 4,71 4,63 4,55 4,22 4,23 3,99 3,49 ?

7 Wnioski Spośród różnych czynników, które mogą mieć znaczenie dla rozwijającego się płodu jako bardzo istotne najczęściej wskazywane są używki i ich unikanie (93% wszystkich kobiet). Odpowiednia aktywność fizyczna oraz regularna kontrola wagi, to aspekty, które istotnie częściej oceniane są jako bardzo ważne przez kobiety, które były lub są w ciąży (odpowiednio 45% i 43% wskazań). Większość kobiet uważa, że w czasie ciąży kobiety powinny unikać stresu (66%), przy czym kobiety, które były lub są w czasie ciąży istotnie rzadziej o tym mówią (65%) niż kobiety, które ciąży nie wykluczają (75%). Niemniej jednak unikanie stresu (5% kobiet, które były lub są w trakcie ciąży) jest obok ograniczania pracy (6%) i wysiłku fizycznego (7%) najczęściej wskazywaną zmianą, która była wprowadzana w czasie ostatniej lub obecnej ciąży. Istotnie częściej takie zmiany pojawiały się u kobiet z wyższym wykształceniem (37%), kobiet z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców (15%) oraz z gospodarstw domowych, których miesięczny dochód netto mieści się między 4001 a 7000 PLN (21%).

8 Zmiany stylu życia w czasie ciąży

9 Opinie na temat stylu życia w czasie ciąży ? P7. Jak Pani zdaniem powinien wyglądać styl / sposób życia kobiety w ciąży? Na co powinna zwracać uwagę, czego powinna unikać, itp.? [SPONTANICZNE ODPOWIEDZI RESPONDENTEK]. Rozkłady w % Wszystkie kobiety n=750 Kobiety, które były lub są w czasie ciąży n=620 Kobiety, które nie wykluczają ciąży n=130 Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Istotna statystycznie różnica w stosunku do ogółu kobiet

10 Zmiany stylu życia w czasie ciąży ? P8.1. W jaki sposób? [SPONTANICZNE ODPOWIEDZI RESPONDENTEK]. ? P8. Czy w czasie ostatniej lub trwającej ciąży zmienił się Pani styl życia / sposób życia, jeżeli tak w jaki sposób? Dla zachowania czytelności prezentowane są jedynie kategorie odpowiedzi powyżej 5% wskazań. Pozostałe ukryte w wykresie. Rozkłady w % Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Podstawa: kobiety, które były lub są w ciąży n=620 Kobiety, które były lub są w ciąży Podstawa: kobiety, które były lub są w ciąży i których zmienił się styl życia w czasie ciąży, n=178

11 Zmiany stylu życia w czasie ciąży P8.1. W jaki sposób? [SPONTANICZNE ODPOWIEDZI RESPONDENTEK]. P8a. Jak Pani sądzi, czy będąc w ciąży, zmieni się Pani styl życia / sposób życia, jeżeli tak w jaki sposób? Kobiety nieodrzucające zajścia w ciążę w przyszłości Dla zachowania czytelności prezentowane są jedynie kategorie odpowiedzi powyżej 5% wskazań. Pozostałe ukryte w wykresie. Podstawa: kobiety, które nie odrzucają zajścia w ciąże w przyszłości, n=130 Rozkłady w % Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Podstawa: n=130 Podstawa: kobiety, które nie odrzucają zajścia w ciążę w przyszłości, które zmienią styl życia n=94 ? ?

12 Kobiety, które były lub są w czasie ciąży n=620 Kobiety, które nie wykluczają ciąży n=130 Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Spędzanie wolnego czasu w czasie ciąży ? P12. Jak Pani sądzi, w jaki sposób będzie Pani spędzała swój wolny czas, kiedy będzie Pani w ciąży? Proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi. [ODCZYTYWANA KAFETERIA]. ? P11. W jaki sposób, w czasie ostatniej lub trwającej ciąży, najczęściej spędza(ła) Pani swój wolny czas? Proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi. [ODCZYTYWANA KAFETERIA].

13 Rozkłady w % Wszystkie kobiety n=750 Kobiety, które były lub są w czasie ciąży n=620 Kobiety, które nie wykluczają ciąży n=130 Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Wsparcie ze strony rodziny ? P9. W jaki sposób najbliższa rodzinna, powinna udzielać wsparcia kobiecie, która jest w ciąży? [SPONTANICZNE ODPOWIEDZI RESPONDENTEK].

14 Spośród kobiet, które były lub są w ciąży zmianę stylu życia zadeklarowała 1/3 badanych, natomiast spośród kobiet, które nie odrzucają zajścia w ciążę zmianę deklaruje 72%. Wnioski Rodzajem wsparcia, którego najczęściej oczekuje się ze strony rodziny dla kobiety w ciąży, jest pomoc w codziennych obowiązkach (45% wszystkich badanych kobiet). Natomiast lekarz prowadzący powinien przede wszystkim szczegółowo wyjaśniać wszystkie wątpliwości (32% wśród ogółu kobiet, najczęściej pojawiająca się odpowiedź).

15 Odżywianie kobiet w ciąży Kobieta w ciąży - jej styl życia, nawyki żywieniowe i zdrowotne Emocje kobiet w ciąży Polka w ciąży - jej styl życia, emocje, nawyki zdrowotne

16 P14. Jak często w czasie obecnej lub ostatniej ciąży odczuwała Pani… Kondycja psychofizyczna w czasie ciąży Ogólne osłabienie, zmęczenie Rozdrażnienie Niepokój, strach, obawy Stres i napięcie Problemy z zasypianiem Samotność, poczucie, braku wsparcia Niskie poczucie własnej wartości Trudności z koncentracją 11% kobiet najwyżej sporadycznie odczuwa(ło) jakiś rodzaj niedogodności w czasie ciąży Podstawa: kobiety, które były lub są w ciąży n=620 28 23 18 16 9 9 6 W ramkach podane są łączne wartości dla kobiet, które co najmniej często odczuwały daną niedogodność. Kobiety, które były lub są w trakcie ciąży ?

17 Przyczyny i sposoby radzenia sobie ze złym samopoczuciem w czasie ciąży P15. Jak Pani sądzi z czego wynikają/wynikały te emocje, myśli, stany, problemy? P16. A w jaki sposób radziła sobie Pani z nimi? Podstawy: kobiety, które doznawały negatywnych stanów psychofizycznych w czasie ciąży n=608 Rozkłady w % Dla zachowania czytelności prezentowane są jedynie kategorie odpowiedzi powyżej 5% wskazań. Pozostałe ukryte w wykresie. Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Dla zachowania czytelności prezentowane są jedynie kategorie odpowiedzi powyżej 5% wskazań. Pozostałe ukryte w wykresie. Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Kobiety, które były lub są w trakcie ciąży ? ?

18 Najczęściej występującą niedogodnością, która występuje w czasie ciąży jest ogólne osłabienie i zmęczenie (28%). Sferą życia, które kobiety, które były lub są w ciąży, najczęściej pozytywnie oceniają jest atmosfera i stosunki z rodziną (93% wszystkich ocen pozytywnych), istotnie częściej takich ocen udzielają kobiety w wieku 46-55 lat (41% wszystkich ocen pozytywnych). Wnioski Najczęściej występującą niedogodnością, która występuje w czasie ciąży jest ogólne osłabienie i zmęczenie (28%). Negatywne emocje w czasie ciąży najczęściej wynikają z obaw, czy dziecko będzie zdrowe (24%). Dominującym sposobem radzenia sobie z tym jest rozmowa z mężem/partnerem (65%).

19 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy - 22 lutego Leczenie, opieka lekarska i niepłodność.


Pobierz ppt "Polka w ciąży - styl życia i emocje Raport z badania przygotowany przez TNS OBOP Warszawa, styczeń 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google