Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport z badania przygotowany

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport z badania przygotowany"— Zapis prezentacji:

1 Raport z badania przygotowany
Polka w ciąży - styl życia i emocje Raport z badania przygotowany przez TNS OBOP Warszawa, styczeń 2012

2 Informacje o badaniu Przedmiot badania
Styl życia, emocje i nawyki zdrowotne kobiet w ciąży Technika badania Standaryzowany wywiad telefoniczny (CATI). Próba n=750 wywiadów. Próba ogólnopolska, kwotowa, kontrolowane parametry: wiek, klasa wielkości miejsca zamieszkania, region. Badana populacja Kobiety w wieku lat, które były w ciąży, są w ciąży lub nie wykluczają ciąży w przyszłości. Realizacja wywiadów 13 grudnia 2011r. – 6 stycznia 2012r.

3 Ocena znaczenia różnych aspektów życia dla rozwoju ciąży
3

4 Ocena znaczenia różnych aspektów życia dla rozwoju ciąży
? P1. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie dla zdrowia rozwijającego się w łonie matki dziecka, ma każdy z elementów, które zaraz Pani odczytam. Każdy z elementów proszę ocenić na 5-stopniowej skali. Wszystkie kobiety Ze względu na niskie odsetki wskazań dla odpowiedzi z wartościami 1 i 2 wykres prezentowane jedynie rozkłady odp. dla 3-5. Średnia* Unikanie używek (alkoholu, papierosów, itp.) 4,86 Regularne wizyty u lekarza i wykonywanie kontrolnych badań 4,83 Zachowanie higieny osobistej 4,85 Sposób odżywiania się 4,75 Przyjmowanie leków tylko po konsultacji z lekarzem 4,69 Unikanie stresu 4,69 Utrzymanie dobrego samopoczucia 4,61 Odpowiednia aktywność fizyczna 4,32 Przyjmowanie dodatkowych witamin i składników mineralnych 4,21 Regularna kontrola wagi 4,17 Życie seksualne 3,44 *dla pełnej skali 5-1

5 Kobiety, które były lub są w czasie ciąży
Ocena znaczenia różnych aspektów życia dla rozwoju ciąży ? P1. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie dla zdrowia rozwijającego się w łonie matki dziecka, ma każdy z elementów, które zaraz Pani odczytam. Każdy z elementów proszę ocenić na 5-stopniowej skali. Kobiety, które były lub są w czasie ciąży Średnia* Unikanie używek (alkoholu, papierosów, itp.) 4,86 Regularne wizyty u lekarza i wykonywanie kontrolnych badań 4,84 Zachowanie higieny osobistej 4,85 Sposób odżywiania się 4,75 Przyjmowanie leków tylko po konsultacji z lekarzem 4,69 Unikanie stresu 4,70 Utrzymanie dobrego samopoczucia 4,62 Odpowiednia aktywność fizyczna 4,34 Przyjmowanie dodatkowych witamin i składników mineralnych 4,21 Regularna kontrola wagi 4,21 Życie seksualne 3,43 *dla pełnej skali 5-1

6 Kobiety, które nie wykluczają ciąży
Ocena znaczenia różnych aspektów życia dla rozwoju ciąży ? P1. Proszę powiedzieć, jakie znaczenie dla zdrowia rozwijającego się w łonie matki dziecka, ma każdy z elementów, które zaraz Pani odczytam. Każdy z elementów proszę ocenić na 5-stopniowej skali. Kobiety, które nie wykluczają ciąży Średnia* Unikanie używek (alkoholu, papierosów, itp.) 4,88 Regularne wizyty u lekarza i wykonywanie kontrolnych badań 4,83 Zachowanie higieny osobistej 4,80 Sposób odżywiania się 4,78 Przyjmowanie leków tylko po konsultacji z lekarzem 4,71 Unikanie stresu 4,63 Utrzymanie dobrego samopoczucia 4,55 Odpowiednia aktywność fizyczna 4,22 Przyjmowanie dodatkowych witamin i składników mineralnych 4,23 Regularna kontrola wagi 3,99 Życie seksualne 3,49 Istotnia statystycznie różnica w stosunku do ogółu kobiet *dla pełnej skali 5-1

7 Wnioski Spośród różnych czynników, które mogą mieć znaczenie dla rozwijającego się płodu jako bardzo istotne najczęściej wskazywane są używki i ich unikanie (93% wszystkich kobiet). Odpowiednia aktywność fizyczna oraz regularna kontrola wagi, to aspekty, które istotnie częściej oceniane są jako bardzo ważne przez kobiety, które były lub są w ciąży (odpowiednio 45% i 43% wskazań). Większość kobiet uważa, że w czasie ciąży kobiety powinny unikać stresu (66%), przy czym kobiety, które były lub są w czasie ciąży istotnie rzadziej o tym mówią (65%) niż kobiety, które ciąży nie wykluczają (75%). Niemniej jednak unikanie stresu (5% kobiet, które były lub są w trakcie ciąży) jest obok ograniczania pracy (6%) i wysiłku fizycznego (7%) najczęściej wskazywaną zmianą, która była wprowadzana w czasie ostatniej lub obecnej ciąży. Istotnie częściej takie zmiany pojawiały się u kobiet z wyższym wykształceniem (37%), kobiet z miast powyżej 500 tysięcy mieszkańców (15%) oraz z gospodarstw domowych, których miesięczny dochód netto mieści się między 4001 a 7000 PLN (21%). 7

8 Zmiany stylu życia w czasie ciąży

9 Opinie na temat stylu życia w czasie ciąży
? P7. Jak Pani zdaniem powinien wyglądać styl / sposób życia kobiety w ciąży? Na co powinna zwracać uwagę, czego powinna unikać, itp.? [SPONTANICZNE ODPOWIEDZI RESPONDENTEK]. Wszystkie kobiety n=750 Kobiety, które były lub są w czasie ciąży n=620 Kobiety, które nie wykluczają ciąży n=130 Rozkłady w % Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Istotna statystycznie różnica w stosunku do ogółu kobiet

10 Kobiety, które były lub są w ciąży
Zmiany stylu życia w czasie ciąży ? P8. Czy w czasie ostatniej lub trwającej ciąży zmienił się Pani styl życia / sposób życia, jeżeli tak w jaki sposób? ? P8.1. W jaki sposób? [SPONTANICZNE ODPOWIEDZI RESPONDENTEK]. Kobiety, które były lub są w ciąży Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Dla zachowania czytelności prezentowane są jedynie kategorie odpowiedzi powyżej 5% wskazań. Pozostałe ukryte w wykresie. Podstawa: kobiety, które były lub są w ciąży n=620 Podstawa: kobiety, które były lub są w ciąży i których zmienił się styl życia w czasie ciąży, n=178 Rozkłady w %

11 Kobiety nieodrzucające zajścia w ciążę w przyszłości
Zmiany stylu życia w czasie ciąży ? P8a. Jak Pani sądzi, czy będąc w ciąży, zmieni się Pani styl życia / sposób życia, jeżeli tak w jaki sposób? ? P8.1. W jaki sposób? [SPONTANICZNE ODPOWIEDZI RESPONDENTEK]. Kobiety nieodrzucające zajścia w ciążę w przyszłości Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Dla zachowania czytelności prezentowane są jedynie kategorie odpowiedzi powyżej 5% wskazań. Pozostałe ukryte w wykresie. Podstawa: n=130 Podstawa: kobiety, które nie odrzucają zajścia w ciąże w przyszłości, n=130 Podstawa: kobiety, które nie odrzucają zajścia w ciążę w przyszłości, które zmienią styl życia n=94 Rozkłady w %

12 Spędzanie wolnego czasu w czasie ciąży
? P11. W jaki sposób, w czasie ostatniej lub trwającej ciąży, najczęściej spędza(ła) Pani swój wolny czas? Proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi. [ODCZYTYWANA KAFETERIA]. ? P12. Jak Pani sądzi, w jaki sposób będzie Pani spędzała swój wolny czas, kiedy będzie Pani w ciąży? Proszę wskazać maksymalnie 5 odpowiedzi. [ODCZYTYWANA KAFETERIA]. Kobiety, które były lub są w czasie ciąży n=620 Kobiety, które nie wykluczają ciąży n=130 Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100.

13 Wsparcie ze strony rodziny
? P9. W jaki sposób najbliższa rodzinna, powinna udzielać wsparcia kobiecie, która jest w ciąży? [SPONTANICZNE ODPOWIEDZI RESPONDENTEK]. Wszystkie kobiety n=750 Kobiety, które były lub są w czasie ciąży n=620 Kobiety, które nie wykluczają ciąży n=130 Rozkłady w % Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100.

14 Wnioski Spośród kobiet, które były lub są w ciąży zmianę stylu życia zadeklarowała 1/3 badanych, natomiast spośród kobiet, które nie odrzucają zajścia w ciążę zmianę deklaruje 72%. Rodzajem wsparcia, którego najczęściej oczekuje się ze strony rodziny dla kobiety w ciąży, jest pomoc w codziennych obowiązkach (45% wszystkich badanych kobiet). Natomiast lekarz prowadzący powinien przede wszystkim szczegółowo wyjaśniać wszystkie wątpliwości (32% wśród ogółu kobiet, najczęściej pojawiająca się odpowiedź). 14

15 Emocje kobiet Odżywianie kobiet w ciąży w ciąży
Polka w ciąży - jej styl życia, emocje, nawyki zdrowotne Kobieta w ciąży - jej styl życia, nawyki żywieniowe i zdrowotne 15

16 Kobiety, które były lub są w trakcie ciąży
Kondycja psychofizyczna w czasie ciąży Kobiety, które były lub są w trakcie ciąży ? P14. Jak często w czasie obecnej lub ostatniej ciąży odczuwała Pani… Ogólne osłabienie, zmęczenie 28 Rozdrażnienie 23 Niepokój, strach, obawy 23 Stres i napięcie 18 Problemy z zasypianiem 16 Samotność, poczucie, braku wsparcia 9 Niskie poczucie własnej wartości 9 Trudności z koncentracją 6 W ramkach podane są łączne wartości dla kobiet, które co najmniej często odczuwały daną niedogodność. 11% kobiet najwyżej sporadycznie odczuwa(ło) jakiś rodzaj niedogodności w czasie ciąży Podstawa: kobiety, które były lub są w ciąży n=620

17 Kobiety, które były lub są w trakcie ciąży
Przyczyny i sposoby radzenia sobie ze złym samopoczuciem w czasie ciąży Kobiety, które były lub są w trakcie ciąży ? P15. Jak Pani sądzi z czego wynikają/wynikały te emocje, myśli, stany, problemy? ? P16. A w jaki sposób radziła sobie Pani z nimi? Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Pyt. wieloodpowiedziowe – odsetki nie muszą sumować się do 100. Dla zachowania czytelności prezentowane są jedynie kategorie odpowiedzi powyżej 5% wskazań. Pozostałe ukryte w wykresie. Dla zachowania czytelności prezentowane są jedynie kategorie odpowiedzi powyżej 5% wskazań. Pozostałe ukryte w wykresie. Podstawy: kobiety, które doznawały negatywnych stanów psychofizycznych w czasie ciąży n=608 Rozkłady w %

18 Najczęściej występującą niedogodnością, która występuje w czasie ciąży jest ogólne osłabienie i zmęczenie (28%). Wnioski Sferą życia, które kobiety, które były lub są w ciąży, najczęściej pozytywnie oceniają jest atmosfera i stosunki z rodziną (93% wszystkich ocen pozytywnych), istotnie częściej takich ocen udzielają kobiety w wieku lat (41% wszystkich ocen pozytywnych). Najczęściej występującą niedogodnością, która występuje w czasie ciąży jest ogólne osłabienie i zmęczenie (28%). Negatywne emocje w czasie ciąży najczęściej wynikają z obaw, czy dziecko będzie zdrowe (24%). Dominującym sposobem radzenia sobie z tym jest rozmowa z mężem/partnerem (65%). 18

19 Leczenie, opieka lekarska i niepłodność.
Dziękujemy za uwagę Zapraszamy lutego Leczenie, opieka lekarska i niepłodność.


Pobierz ppt "Raport z badania przygotowany"

Podobne prezentacje


Reklamy Google