Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Płeć jako przedmiot uczenia się dorosłych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Płeć jako przedmiot uczenia się dorosłych"— Zapis prezentacji:

1 Płeć jako przedmiot uczenia się dorosłych

2 Płeć (ang. - sex, gender) każda z kategorii, grup, na jakie dzieli się komórki rozrodcze, a często także wytwarzające je narządy (u zwierząt) czy organy (u roślin) i osobniki tego samego gatunku, zależnie od ich roli w procesie rozmnażania i rekombinacji genów. Uwarunkowana jest genetycznie lub fizjologicznie (z przewagą jednego lub drugiego z tych czy nników u przedstawicieli różnych taksonów).

3 Dziś nie tylko planuje się płeć dziecka nienarodzonego.
Poszukując w Internecie definicji płci, można zauważyć, że strony które cieszą się największą popularnością w tym zakresie dotyczą przede wszystkim sposobów planowania płci dziecka. Na pewno niejeden rodzic planujący poczęcie potomka chętnie udał się do firmy genetycznej, takiej jak np. w filmie „Gattaca szok przyszłości”, w której naukowcy nie tylko zaplanowaliby płeć dziecka, ale wykluczyliby – jeszcze przed poczęciem – wszelkie wady genetyczne, fizyczne, psychiczne, a także przewidzieliby z góry iloraz inteligencji przyszłego człowieka, jego predyspozycje zawodowe, zainteresowania i upodobania seksualne. Dziś nie tylko planuje się płeć dziecka nienarodzonego. Dziś płeć człowieka, który osiągnął już dojrzałość płciową można zmienić. Z kobiety zrobić mężczyznę, a z mężczyzny kobietę. Szymon Majewski

4 Płeć nie jest już dzisiaj czymś ustalonym i oczywistym
Płeć nie jest już dzisiaj czymś ustalonym i oczywistym. Podobnie jak seksualność czy orientacja seksualna. Cechy płciowe, choć jest to jedno z pierwszych rozróżnien jakiego dokonuje człowiek w swoim życiu, zacierają się i rozmywają. Jak pisze Tomasz Szendlak w książce „Leniwe maskotki, rekiny na smyczy” mężczyźni, którzy budowali dom, zakładali rodzinę, byli jej głową, centralną jej częścią, chodzili na polowania, zdobywali i dokonywali heroicznych czynów odchodzą w zapomnienie. Stają się leniwymi maskotkami, o które dbają kobiety (żony, matki, siostry, babki). Kobiety zaś stały się rekinami w dynamicznie rozwijającej się kulturze konsumpcyjnej. Rekinami, które jednak na własne życzenie zakładają sobie zniewalające je smycze.

5 W naszej prezentacji chciałybyśmy przedstawić jak zmieniają się te role,
a skupiłyśmy się głównie na rolach jakie kobiety i mężczyźni podejmują w życiu codziennym: w domu, pracy, w obrębie własnej seksualności, w okresie starości. Prezentowane na kolejnych slajdach filmy mają na celu przedstawienie za pomocą popularnych reklam oraz innych filmów, jak media przedstawiają role społeczne kobiet i mężczyzn, zarówno te, które znamy – stereotypowe, jaki te nowe, zmieniające się pod wpływem nowoczenej kultury popularnej. Filmy te mają pomóc widzowi w określeniu jak role społeczne obu płci zmieniają się i ewoluują.

6 KOBIETA

7 MĘŻCZYZNA

8 KOBIETA I MĘŻCZYZNA - różnice

9 MATKA

10 OJCIEC

11 MĘŻCZYZNA W PRACY

12 KOBIETA W PRACY

13 CIAŁO I SEKSUALNOŚĆ - KOBIETA

14 CIAŁO I SEKSUALNOŚĆ -MĘŻCZYZNA

15 KONSUMPCJONIZM

16 KONSUMPCJONIZM Według Tomasza Szendlaka przyczyną tych zmian jest właśnie konsumpcjonizm, który ogarnął współczesny świat. „Kultura konsumpcyjna pochłonęła zarówno mężczyzn jak i kobiety. Wręcz pożarła. (…) Nie ma wątpliwości, że czarodziejska różdżka utowarowienia i konsumpcji dokonuje zadziwiających transformacji na ciele i umyśle obydwu płci. Mężczyźni szybko przekształcają się dziś w leniwe maskotki, kobiety zaś stają się rekinami, spętanymi na własne życzenie dziesiątkami rozmaitych smyczy.” Dlaczego tak się dzieje? Szendlak pisze: „Mężczyźni zmieniają się w stworzenia bierne – nowa rzeczywistość ich rozleniwia, wolniej też reagują na zmiany. Coraz chętniej występują w roli hołubionej przez kobiety (matki, siostry, babcie, żony) maskotki, częstokroć są – o zgrozo – całkowicie na damskim utrzymaniu. Natomiast kobiety poddają się konsumpcyjnej transformacji z mniejszym oporem, czasem wręcz nieskrywaną przyjemnością, tak jak Kopciuszek poddawał się mocy dobrej wróżki.

17 KONSUMPCJONIZM Według badań w USA – na najszybciej rozwijającym się rynku konsumpcyjnym na świecie to kobiety decydują o kupnie nowych produktów to one coraz częściej płacą za te produkty kobiety coraz częściej zajmują stanowiska do niedawna zarezerwowane tylko dla mężczyzn kształcą się na renomowanych uczelniach otwierają firmy coraz częściej zajmują wysokie miejsca w rankingach najbogatszych ludzi na świecie I pomimo, iż statystycznie kobieta w dalszym ciągu zarabia mniej niż mężczyzna, to biorąc pod uwagę młodsze pokolenia różnice te zacierają się. A im więcej kobiety zarabiają tym więcej kupują. Bardziej zamożne, uniezależnione od mężczyzn, zaczynają postrzegać małżeństwo nie jako konieczność ekonomiczną, ale wolny wybór. Coraz częściej też z tego wyboru rezygnują stawiając na karierę i seksualność bez zaangażowania.

18 Uwiedziony (Deception, 2008)

19 KONSUMPCJONIZM Szendlak wysnuwa tu dwa wnioski. Po pierwsze – cała kultura konsumpcyjna zaczyna być w przeważającej części kierowana do kobiet, jako tych, które nie tylko są lepszymi, aktywnymi jej odbiorcami, ale też lepiej się w niej odnajdują. Po drugie – z powodu uniezależnienia się kobiet i mniejszej zdolności przystosowania się do konsumpcjonizmu mężczyzn, cały męski świat chwieje się w posadach.

20 KONSUMPCJONIZM Szendlak zwraca uwagę na to, iż cechy charakterystyczne leniwych maskotek i rekinów na smyczy można zaobserwować z tym, jak robią zakupy.

21 KONSUMPCJONIZM JAK KUPUJĄ MĘŻCZYŹNI Poruszają się po sklepie szybciej. Nie poszukują, nie rozglądają się. Kupują to po co przyszli. Nienawidzą pytać gdzie leży dany produkt. Nie znalazłszy tego po co przyszli wychodzą. Jeśli już przymierzą ubranie, to nie kupią tylko takiego, które rażąco nie pasuje. Rzadziej zwracają uwagę na cenę. Są bardziej podatni na zachcianki dzieci. Jeśli w sklepie jest mężczyzna i kobieta – płaci najczęściej mężczyzna. Czytają ulotki. PORADY - Zorganizować szatnię NA mężczyzn – miejsce gdzie można ich zostawić. - Urządzić naprzeciwko sklepu dla kobiet, sklep ze sprzętem fotograficznym, wędkarskim, sportowym. - Zaprojektować katalogi z produktami w danym sklepie i dać mężczyźnie do czytania wraz z kawą w szatni NA mężczyzn.

22 KONSUMPCJONIZM JAK KUPUJĄ KOBIETY Szendlak przytacza teorię symbolicznego samouzupełniania, która w sposób bardziej przystępny i logiczny tłumaczy przyczyny zarówno racjonalnego jaki i impulsywnego kupowania. "Teoria ta proponuje taką wizję zakupów, w której poczucie braku jakiegoś elementu we własnej tożsamości jest uzupełniane własnościami symbolicznymi kupowanych dóbr. Inaczej i prościej: jeżeli czujesz, że coś z tobą nie tak, powiększa ci się łysina, czujesz się niezbyt mądry, nikt cię nie kocha, masz krzywe nogi albo żółte zęby, jesteś niemiły i wszyscy to wiedzą, nie umiesz opowiadać dowcipów, a pracujesz na przykład w obwoźnym kabarecie, to najzwyczajniej kupujesz sobie jakieś rzeczy, które łatają te psychologiczne dziury w twojej tożsamości." A dlaczego akurat zakupy? Ponieważ nabywanie i gromadzenie dóbr jest dziś głównym celem egzystencjalnym, pierwszym wskaźnikiem społecznego sukcesu i kluczem do szczęścia.

23 KONSUMPCJONIZM JAK KUPUJĄ KOBIETY? Zakupy to przygoda, podroż, droga ciekawa sama w sobie. Czytają etykiety, interesują się tym co kupują. Potrzebują czasu i miejsca. Nie lubią być popychane i poszturchiwane. Nie kupują czegoś do domu, bo czegoś tam brakuje. Kupują ponieważ potrzebują zmiany. Mężczyzna kupuje czajnik bo stary się zepsuł. Kobieta – bo chce inny czajnik. - Nie czytają instrukcji. Nowy odkurzacz musi być piękny i mieścić się w szafce. Jaką ma moc nie jest istotne.

24 KARIERA

25 KARIERA Honorata Jakubowska – Mroskowiak w swoim artykule „Wyzwolenie czy zniewolenie?” przedstawia nowoczesny model kobiecości na podstawie analizy zawartości „Wysokich obcasów”. Nowoczesny model kobiecości ma dwa oblicza. Z jednej strony oznacza wyzwolenie się kobiet z tradycyjnej roli definiowanej poprzez bycie żoną i matką, czego konsekwencją jest zaistnienie kobiet w sferze publicznej (w polityce, podejmowanie pracy zawodowej). Z drugiej – związany jest z opresyjnym wizerunkiem kobiecego ciała. Pozorne wyzwolenie z więzienia jakim był dla nich dom, sprawiło, że trafiły do innego więzienia, jakim jest ich własne ciało, szczupłe, młode, wysportowane. Makijaż, dieta, sport to tylko niektóre ze sposobów poprawiania i dyscyplinowania „naturalnego” ciała. IDEALNA KOBIETA to dobra matka i żona, dbająca o dom i rodzinę, kobieta odnosząca sukcesy w pracy, samodzielna, niezależna finansowo i atrakcyjna fizycznie.

26 KARIERA Kobiety są dziś coraz bardziej świadome dyskryminacji swojej płci na rynku pracy i w świecie polityki. Chcą być dziś kobietami sukcesu. Wiąże się to często z rezygnacją z macierzyństwa oraz stałego związku. Rodzina stanowi barierę na drodze do kariery, a partnerzy życiowi, albo nie potrafią zaakceptować nowego modelu kobiecości, albo nie potrafią sprostać wymaganiom „nowej kobiety”. Kobieta oczekuje, ze mężczyzna z którym zdecyduje się związać, będzie dla niej partnerem, będą oboje pracować, na równi zajmować się domem i dziećmi – bo jeśli się na nie zdecyduje, to nie kosztem rezygnacji z osobistego rozwoju. Dziś często obserwuje się starsze kobiety aktywne zawodowo. Mogą one realizować się zawodowo, ponieważ albo mają już dorosłe dzieci lub wykonują wolne zawody, dzięki czemu nie napotykają na barierę wieku emerytalnego. Mogą więc realizować swoje pasje.

27 KARIERA Mężczyźni jak i kobiety stanowiący typową polską rodzinę, żyją w warunkach określonego stereotypu. Główną rolą mężczyzn jest utrzymywanie rodziny i zapewnianie bezpieczeństwa od strony finansowej. Kobiety natomiast zazwyczaj zajmują się gospodarstwem domowym i bezpośrednią opieką nad dziećmi. Jeżeli chodzi o pracę poza domem, to z historycznego punktu widzenia mężczyźni zawsze byli pracoholikami, a kobiety pracowały w niepełnym wymiarze godzin. Wzorzec ten obowiązuje jeszcze w dzisiejszych czasach, choć szybko się zmienia. Przeobrażenia społeczne i ekonomiczne coraz częściej stwarzają kobiecie warunki do pracy poza domem. W kwestiach zawodowych pojawiają się spory o różno rości płci. Mówi się np. o zawodach typowo męskich, czy typowo kobiecych.

28 KARIERA Zawody typowo męskie: techniczne, budowlane, górnicze, mechaniczne Z kolei zawody oparte na komunikacji, gastronomii, opiece, kosmetyce utożsamione są z aktywnością kobiet. W dzisiejszych czasach mężczyźni bez wstydu często i z pełnym zaangażowaniem prowadzą gospodarstwa domowe, biorą urlopy wychowawcze czy chorobowe zwolnienia z pracy w przypadku niedyspozycji dziecka, kobiety natomiast z powodzeniem ciężarówki, zarządzają dużymi korporacjami, czy uczą się zawodu cieśli lub murarza, nie mówiąc już o ich obecności w wojsku, policji i innych mundurowych służbach. Nadchodzą czasy kiedy zawody przestają być dzielone na męskie czy kobiece.

29 MŁODOŚĆ

30 MŁODOŚĆ Nie ulega wątpliwości, że nośnikiem kultury konsumpcyjnej są media. A w szczególności reklama. Tu właśnie przedstawia się idealnbe kobiety i idealnych mężczyzn. Ideał ten jest przede wszystkim młody. Nie fizycznie, ale stanem ducha. Młodość to dziś tożsamość do wynajęcia. Wszyscy do niej należący zlewają się w jedną kategorię konsumpcyjnej młodości, myślą podobnie, mają podobne gusta, kupują te same produkty, mają te same potrzeby, również seksualne. Starość i choroba zostały z mediów wyeliminowane. Ludzie w reklamie nie dożywają 30tki. Najczęściej pojawiają się w nich nastolatki. Dojrzała kobieta pojawia się w kontekście domu lub tam gdzie wiek oznacza autorytet. Preparaty przeciwzmarszczkowe prezentowane są nie na starych, pomarszczonych twarzach, ale na młodych buziach dziewcząt. Podobnie jest z innymi reklamami, które mają pokazywać jakoby stan końcowy, po użyciu specyfiku.

31 STAROŚĆ

32 STAROŚĆ Do dziś w krajach europejskich, szczególnie katolickich starość była zmierzchem życia, wyrokiem skazującym, oczekiwaniem na koniec. Dziś mamy do czynienia z ideologią nowego starzenia się, wykreowaną oczywiście przez rynek konsumpcyjny. Nic dziwnego skoro osób w wieku emerytalnym będzie coraz więcej, mogą się oni stać sporą grupą odbiorców towarów i usług. Rynek konsumpcyjny odwrócił porządek dotychczasowego traktowania emeryta, jako schorowanego, niedołężnego i apatycznego. Rynek ten – aby sprzedać emerytom towary i usługi – musiał u tej grupy odbiorców stworzyć potrzeby, które w gruncie rzeczy nie istniały. Stare ciało można naprawić, podrasować, wzmocnić, a kiedy jeszcze otworzyć osobom w wieku podeszłym – zamkniętą jak dotąd – drogę do seksualności, wspomaganej farmaceutycznie, chirurgicznie, poprzez rehabilitację, medycynę sportu, sprawa nie wydaje się wcale taka nierealna. Zanik libido postępujący wraz z wiekiem nagle stał się dysfunkcją, którą da się leczyć, bo przecież seks jest niezbędnym elementem dobrego jakościowo życia, a nie jakąś perwersją czy zboczeniem. Środki na poprawę tej sfery życia, przestały być nazywane afrodyzjakami i sprzedawane w sex-shopach. Dziś są to medykamenty, a nawet po prostu leki, sprzedawane w aptece, a osoby kupujące je nie traktuje się już z pogardą czy drwiącym uśmieszkiem.

33 STAROŚĆ

34 CIAŁO

35 CIAŁO Wymogi stawiane dziś współczesnemu ciału dotyczą bardziej kobiet niż mężczyzn. Wygląd staje się dziś podstawowym kryterium oceny. Wymogi te nie przybierają formy przymusu, ale oddziałują poprzez kolorowe magazyny, obrazy, które przedstawiają czytelnikowi jak powinien wyglądać, a w komplecie dołączają informację o całym wachlarzu produktów za pomocą, których można osiągnąć wymarzony efekt. Wolność kobiety zostaje sprowadzona do wyboru jaki produkt, jaki sposób na osiągnięcie tego celu wybierze. Znaczenie wyglądu umacniane jest przez naukowe stereotypy. Istnieje powszechne przeświadczenie, że piękno zewnętrzne odzwierciedla piękno duchowe. Atrakcyjność zewnętrzna ma znaczenie w kontaktach personalnych, w pracy, nasz stosunek do osób atrakcyjnych fizycznie jest bardziej pozytywny niż do osób nieatrakcyjnych. Już od najmłodszych lat oglądamy Królewnę Śnieżkę, Calineczkę czy Śpiącą Królewnę, które były piękne i dobre. Media nakładają obowiązek urody na wszystkich, wszelkimi środkami.

36 CIAŁO Popularne dziś są programy, przedstawiające metamorfozy kobiet, które utraciły swą atrakcyjność. Ze szczegółami możemy oglądać jak odpychające i brzydkie są przed metamorfozą, grube, stare, zniekształcone, zdeformowane ciała, zmieniają się na naszych oczach w idealne kopie popularnych gwiazd i celebrytek. Operacje plastyczne kiedyś dostępne dla zamożniejszych są dziś coraz bardziej popularne. Media przekonują o ogromnym wpływie tych operacji na atrakcyjność, a jednocześnie dowodzą, że nikt – nawet najpiękniejsza aktorka – nie jest aż tak piękna, aby nie mogła w sobie czegoś poprawić. Kontrolując swoje ciało, kontrolujesz swoje życie. Honorata Jakubowska wskazuje na panujący w „Wysokich obcasach” terror piękna i zwraca uwagę na fakt iż pismo, które ma charakter feministyczny, działa dla dobra kobiety, ukazuje inne strony kobiecości. Obok skupiania się na wewnętrznym pięknie kobiety, lansuje ideał piękna, który nie ma nic wspólnego z kobiecością i wolnością, a bardziej z anoreksją. Modelki pojawiające się w piśmie są bardzo młode i bardzo szczupłe i odbiegają bardzo o charakteru pisma, które stawia na wartości cenione we współczesnym społeczeństwie.

37 CIAŁO Reklamy pojawiające się w kolorowych gazetach akcentują jeden komunikat. Nie ma piękna naturalnego, trzeba je stworzyć. Dieta, kosmetyki, ćwiczenia oraz siła charakteru i wytrwałość oto droga do piękna. Depilacja, perfumowania, smarowanie kremami, malowanie tylko dzięki temu możemy stać się prawdziwymi kobietami. Jakubowska zwraca także uwagę na to, iż ciało zostało posiekane na kawałki. W reklamie nie zmieści się całe, jedynie jego fragment: usta, oko z rzęsami, brzuch, pośladki. Każdy fragment trzeba dokładnie przeanalizować, poprawić ulepszyć, a potem z tych doskonałych kawałków stworzyć nową kobietę. Co więcej stan ciała trzeba ciągle monitorować, a kiedy pojawią się niedoskonałości, trzeba fragment odjąć i poddać obróbce.

38 SEKSUALNOŚĆ

39 SEKSUALNOŚĆ Po względem seksualnym kobieta i mężczyzna różnią się zasadniczo. Badacze twierdzą, że mózg mężczyzny predysponuje go do bycia seksualnie agresywnym łowcą, podczas gdy kobiety pociąga to co towarzyszy seksowi. Świat męski jest światem rzeczy, kobiecy - światem uczuć. Mężczyźni chcą seksu, kobiety - związków między ludźmi. Mężczyźni pragną ciała, kobiety uczucia.

40

41

42 SEKSUALNOŚĆ * Jak dowiadujemy się z motta, w dawnych dobrych czasach, siedemdziesiąt lat temu, plecy i nogi były najtwardszą z najtwardszych pornografią, szokującym materiałem wizualnym, powodującym niekontrolowane ślinienie się u najbardziej nawet odpornych na seksualne podniety. Plecy i nogi entuzjaści ciała mogliby wtedy oglądać bez umiaru, godzinami. Seksu było wtedy w kulturze niewiele, seks pozostawał tabu, a zatem dozowano go w maleńkich dawkach. Przynajmniej jeśli bierzemy pod uwagę obecnie panujące standardy. Dzisiaj seks jest wszechobecny i wszędobylski. Spowszedniał i - paradoksalnie - okrutnie stracił na atrakcyjności – serwowany bez umiaru, wszem i wobec ogłaszany największą atrakcją. Spowszedniał do tego stopnia, że niemal nikogo nie oburzają dziś nie tylko nogi i plecy, ale i części ciała odkrywane w 30. Latach XX wieku jedynie przed wejściem do wanny albo w trakcie porodu, dostępne kilkadziesiąt lat później do oglądu na przystankach tramwajowych i w terminalach lotniczych, wszędzie tam, gdzie dociera reklama. Seks na lewo, seks na prawo, seks i skarpety, seks i mercedesy, seks i najtańszy kredyt pod hipotekę. Seks-wieżowiec w centrum, seks-shop w śródmieściu, seks-szopa po drodze na wieś.

43 SEKSUALNOŚĆ * Seks - jak szarlotka - stał się odżywczy, zdrowy, polecany, ujęty w tysiące drukowanych w tabloidach przepisów. Seks to zdrowie, seks to ćwiczenia korekcyjne, seks dostępny i znakomity na co dzień. Uprawiaj seks, jedz szarlotkę, ciesz się życiem, noś wygodne wełniane sweterki i luźne szorty. Szusuj na nartach, uprawiaj turystykę rowerową, śmiej się i kochaj zdrowo. Na łące, w aucie, w hotelu, na wakacjach. Seks i szarlotka najlepsze na majowy piknik. Słoneczne katalogi biur podróży, piersi, uda, sprężyste naoliwione członki, turecka riwiera i białe uzębienie. Seks jak świeże grahamki, seks jak poranne opiniotwórcze gazety. Niby zdrowy dla ciała i umysłu, ale potwornie nadobecny.

44 SEKSUALNOŚĆ * Gej, ale i lesbijka, znikają dzisiaj ze świadomości publicznej, rozpływają się w sieci wszechogarniającej ekonomii konsumenckiej, rozmywają wśród powodzi towarów i usług, co wymazuje jakiekolwiek ich pretensje do działalności o charakterze politycznym. Chodzi tutaj o to, że homoseksualizm, tak niegdyś radykalnie odmienny w swej sferze seksualnej, a przez tę swoją odmienność słabo akceptowany, został dzisiaj włączony do sfery normalności za sprawą tego, że geje znakomicie i dużo konsumują. Skoro seks w ogóle został włączony w sferę doznań konsumpcyjnych, to takim konsumpcyjnym doznaniem musi być również seks gejowski. Mówiąc inaczej, włączenie gejów w obieg kultury konsumpcyjnej, do czego sami się walnie przyczynili, zaowocowało unormalnieniem ich, przerobieniem na zwyczajnych konsumentów, takich samych jak wszyscy. Powoduje to, że geje nie mogą się już domagać żadnych nowych praw. Są przecież takimi samymi zjadaczami towarów i odbiorcami usług jak reszta. Dla tego typu gejów, stanowiących obecnie świetnie dostrzegalną ekonomiczną potęgę, ukuto w połowie lat 90.

45 SEKSUALNOŚĆ * Nowe określenie - GUPPY (Gay Upwardly Mobile), czyli gej pnący się do góry, gej zwycięski, gej miejski i gej zamożny. Spolszczając ten termin to po prostu gupiki. Wydaje się bowiem, że za pojawienie. się rozmiękczonych mężczyzn heteroseksualnych (nazywanych ostatnio metroseksualnymi) odpowiedzialna jest zazdrość, z jaką mężczyźni zwyczajni patrzyli na modne, swobodne, znakomicie ubrane, świetnie zorientowane w nowinkach, znakomicie wykształcone i wiecznie młode homoseksualne gupiki. Gupik jest samczy, widoczny, ostentacyjny, ma tęczowy, wielobarwny ogon. Gupik jest skupiony na sobie i na seksie. Cały czas ugania się za tym seksem po akwarium. Takim chciałby być również mężczyzna metroseksualny. Być taką piękną, kolorową i widoczną rybką i tak wdzięcznie pływać po cudownym akwarium, jakim są obecnie wielomilionowe metropolie.

46 SEKSUALNOŚĆ * Tak jak wyzwaniem dla mężczyzny heteroseksualnego jest wzorzec gupika, tak dla heteroseksualnej kobiety obmyślono lesbijstwo weekendowe. Kobiety uprawiające lesbijstwo okazjonalne ochrzczono mianem szminko-lesbijek (lipstick lesbians). Uprawianie seksu z kobietą w wypadku kobiet heteroseksualnych ma być w zamierzeniach rozrywką okazjonalną, temporalną, nie niosącą żadnych poważniejszych konsekwencji, łatwą i zabawną. Lesbijstwo weekendowe jest weekendowe właśnie dlatego, że uprawia się je wyłącznie w trakcie weekendowych imprez i między imprezami. Uprawia się je bez odpowiedzialności, bez reguł, aby bez kłopotów w poniedziałkowy ranek ponownie przebrać się w skórę grzecznej heteroseksualistki. Lesbijstwo weekendowe i biseksualizm temporalny są ucieleśnieniem współczesnego hedonizmu seksualnego, ukoronowaniem myślenia o seksie jako konsumpcyjnym eksperymencie, a opierają się na konsumenckich wartościach, racjonalności i wolnym wyborze Obywatela Klienta. Taka weekendowa odskocznia w wykonaniu mężczyzny zawsze poskutkuje przypięciem etykiety pedała, podczas gdy nikt nie uzna temporalnej lesbijki za lesbę. Kobietom biseksualne skoki niczym nie grożą.

47 SEKSUALNOŚĆ * "Ilekroć moja babcia widziała moją mamę, załamywała ręce. Córko - mówiła. - Jak ty wyglądasz?! Bój się Boga! Źle się wam wiedzie? Szacowna staruszka znad Bugu jakoś nie potrafiła docenić walki o sprostanie współczesnym kanonom szczupłego piękna. Kiedyś, gdy moja mama nieco odpuściła sobie walkę z kaloriami, babcia rzekła z zadowoleniem, że synowa w końcu dobrze wygląda. Aby wyglądać dobrze w oczach mojej babci, trzeba było być tu i ówdzie zaokrąglonym. Bo chudy albo jest biedny, albo chory. Inne możliwości dla babci nie istniały. Jeżeli komuś dobrze się wiedzie - sądziła - to zaokrąglone ciało powinno ten istotny fakt zamanifestować całemu światu. Chociaż, co prawda to prawda, puchatą być we współczesnych czasach nie wypada, wypada jednak posiadać puchate przydatki.Mówiąc dosadnie, bo wszystko w kulturze hiperseksualnej staje się dosadne i nie ma co się obruszać, owszem, chudą trzeba być, ale trzeba też mieć duże cycki. kobiety z biustem - potworem są bardzo sławne. Ucieleśniają bowiem idealne ciało – idealne z punktu widzenia kultury, w której ceni się zarówno to, co chude, jak również to, co hiperseksualne. Piersiaste gwiazdy są bowiem w większości wypadków szczupłe i sprawiają wrażenie, jakby ich ogromne biusty były do nich podoczepiane. Jak mawiają socjologowie, w damski biust wpisane są dzisiaj (kiedyś zresztą było podobnie, tyle że biust mógł być nieco mniejszy) społeczne, kulturowe, a nawet polityczne znaczenia.

48 SEKSUALNOŚĆ * Duże piersi w chwili obecnej to wręcz publiczna miara wartości kobiet. Kobiety nie mogą być dziś, jak w latach 20. XX wieku, „płaskie", ponieważ automatycznie przestają się liczyć (albo liczą się mniej) na erotycznym i matrymonialnym rynku. Także mężczyźni mają być jednocześnie muskularni jak czarnoskórzy sprinterzy i subtelni jak geje z popularnych wyobrażeń. Jednocześnie męscy i samczy, ale bez owłosienia na klatkach i po studiach wyższych w zakresie filozofii. Hiperseksualizacja kultury prowadzi do niekończącej się pogoni.

49 SEKSUALNOŚĆ * W połowie 90. lat XX wieku rynek pornograficzny dosłownie eksplodował. Nie ma wątpliwości, że stało się tak za sprawą stron WWW oraz łatwości zamieszczania na nich elektronicznych wersji filmów porno w nowych formatach (np. w formacie DivX). Dodatkowo, w 1996 roku liczba wypożyczeń filmów kategorii X w Stanach Zjednoczonych sięgnęła 665 milionów. Tygodniowo pojawiało się w 90. latach 150 nowych tytułów, rocznie zaś około 8 tysięcy. Większość tej produkcji albo zaraz pojawia się w sieci, albo przez tę sieć jest sprzedawana. Całkowita suma wydatków Amerykanów na pornografię komputerową, akces do stron WWW z seksem, peep-shows, kasety wideo, płyty DVD i drukowane magazyny erotyczne sięgnęła w roku 1998 niebotycznej sumy 8 miliardów dolarów. Inne szacunki mówią, że w roku 1999 tylko na pornografię internetową, zupełnie pomijając inne nośniki treści obscenicznych, Amerykanie wydali 2 miliardy.

50 SEKSUALNOŚĆ Nie bez znaczenia pozostaje fakt coraz większej dostępności pornografii. W kulturze konsumpcji seks wymaga instrukcji. Instrukcja jest niezbędna, ponieważ bez instrukcji działa się po omacku. Jednakże telewizyjne pogadanki i teoretyczne poradniki seksualne odchodzą w zapomnienie. Dziś instrukcja płynie prosto z dostępnego wszędzie filmu pornograficznego. Plotka głosi, że pornografia kierowana jest prawie wyłącznie do mężczyzn. Feministki twierdzą, że dostarcza „zubożony, odarty wizerunek kobiety i męskiej seksualności, że gwałci ideę wolności jednostki i prowadzi wprost do przemocy seksualnej”. Po drugiej stronie barykady słychać argumenty, zgodnie z którymi pornografia to źródło informacji seksualnej, zwłaszcza dla młodych. Badania na zachodzie Europy dowodzą, że z pornografią zetknęło się 94% uczniów szkół ponadpodstawowych i 74% uczennic tychże szkół. Dość znamienne są przytaczane przez Szendlaka badania szwedzkich badaczek Christiny Ragala i Tanja Tyden, które wzięły pod lupę młode kobiety w wieku od 14 do 24 lat.

51 SEKSUALNOŚĆ Niemal wszystkie miały za sobą inicjację seksualną. Średni wiek pierwszego stosunku to 16 lat. Średnia liczba partnerów seksualnych wynosiła 7, przy czym wahała się od 1 do 80. 94% badanych kobiet miało za sobą doświadczenie seksu oralnego, a 98% robiło to więcej niż raz 98% pragnie powtórzyć to doświadczenie. W grupie respondentek w wieku lat aż 83% miało doświadczenie seksu oralnego 74% więcej niż raz 97% będzie powtarzać to doświadczenie. Kolejne pytania dotyczyły seksu analnego. 47% respondentek doświadczyła seksu analnego z czego 66% więcej niż raz a 56% pragnie powtórzyć to doświadczenie.

52 SEKSUALNOŚĆ Zapytane o satysfakcję ze wzmiankowanych praktyk seksualnych i ocenę na skali od 1 do 7 (7 skrajnie przyjemnie): 1% określiło seks oralny jako skrajnie nieprzyjemny 25% - jako skrajnie przyjemny 23% określiło seks analny jako skrajnie nieprzyjemny 5% - jako skrajnie przyjemny Większość ocen mieściła się po środku skali. Badaczki interesował również związek uprawiania seksu oralnego i analnego z oglądaniem pornografii. 84% respondentek miało do czynienia z pornografią 78% rzadko 20% od czasu do czasu 16 kobiet – bardzo często

53 SEKSUALNOŚĆ 80% wierzy, że pornografia ma wpływ na zachowanie seksualne ludzi 31% stwierdziło, że oglądane materiały miały wpływ na ich własne zachowania. 53% badanych stwierdziło, że jest to wpływ pozytywny 27% - że negatywny 12% było podekscytowane 8% nie miało zdania Jeśli chodzi o ocenę wpływu pornografii na innych: 19% stwierdziło, że pornografia ma pozytywny wpływ na ludzi 66% określiło ten wpływ negatywnie

54 SEKSUALNOŚĆ W badaniach tych widać wyraźnie wpływ pornografii na zachowania seksualne. Kilkudziesięcioletnia ekspansja pornografii zbanalizowała ją takie zachowania seksualne jak seks oralny i analny, do tego stopnia, że ma je już za sobą zdecydowana większość nastolatek. Szendlak podsumowuje: „Wypada uznać, że porno w epoce masowej konsumpcji nie wpływa jedynie na mężczyzn i że stanowi instruktaż również, a może zwłaszcza dla kobiet. A co, nie mogą być przecież gorsze w poszukiwaniu konsumpcyjnych przyjemności od swoich kolegów, a skoro coś figuruje w kulturze hedonizmu, w katalogu przyjemności, to mimo nieprzyjemności, jaką czasem sprawia, należyto coś bezwarunkowo kultywować. Pornografia jest instruktażem tak wszędobylskim, że staje się pozycją obowiązkową w socjalizacji prawie każdego nastolatka epoki konsumpcyjnej.”

55 SEKSUALNOŚĆ Warto zauważyć, iż w naszym kraju coraz większym powodzeniem cieszy się zawód modela, który na początku minionej dekady zaczął być lansowany w środkach masowego przekazu. Pojawienie się tego zawodu którego istota jest bycie pięknym., stanowi odejście od tradycyjnej koncepcji mężczyzny , w której męskość nie była łączona z pięknem. Modele, podobnie jak modelki musza dba o zachowanie szczuplej sylwetki, ciągle kontrolować swoja wagę, poddawać się depilacji, ćwiczyć porusznie po wybiegu Zawod modela podwaza kategorie piekna jako podstawe roznicwania plci. W tej profesji piekno staje się również wyznacznikiem męskości.

56 SEKSUALNOŚĆ Warto również wspomniec o tancerzach erotycznych. Wykonujacy go mężczyźni pracuja w klubach nocnych, występują na wieczorach panieńskich lub podczas promocji firm. W Polsce tacy tancerze najczęściej tworza jakas grupe skladajaca się z kilku tancerzy. Oglaszaja swoje usługi w Internecie, prasie. Pracujac w tym zawodzie musza być dobrze zbudowani, przystojni, sprawni fizycznie, dbać o swoje ciało, powinna ich cechowac kultura osobista i dyskrecja.

57 SEKSUALNOŚĆ Trzeba również dodać, iż w kulturze współczesnej pojawil się jeszcze jeden zawod obejmujący mężczyzn świadczących za pieniadze usługi seksualne kobietom. Mezczyzni uprawiajacy seks za pieniadze są przystojni, młodzi, często studiuja lub maja wykształcenie wyższe. Wielu z nich prowadzi podwojne życie. Uslugi erotyczne, platna miłość często kojarzy się z faktem, iż to mężczyźni za nie placa. Tymczasem mężczyzna świadczący usługi seksualne kwestionuje tradycyjna koncepcje relacji pomiedzyplciami oraz męskości. Obecnie kobieta przestaje być pasywnym , podporządkowanym obiektem meskiego pozadania. Coraz czesciej staje się ona podmiotem seksualnym.

58

59 LITERATURA Szlendak T., (2005), Leniwe maskotki, rekiny na smyczy. W co kultura konsumpcyjna przemieniła mężczyzn i kobiety. Jacek Santorski & Co Agencja Wydawnicza: Warszawa, str Jakubowska-Mroskowiak H., (2002) Wyzwolenie czy zniewolenie - co kryje się w nowoczesnym modelu kobiecości? Analiza zawartości Wysokich Obcasów [w:] Teraźniejszość-Człowiek-Edukacja nr 4(20). Arcimowicz K., Przemiany męskości w kulturze współczesnej . Joanna Żak-Bucholc, Ideał kobiecego ciała.,

60 Dziękujemy za uwagę.


Pobierz ppt "Płeć jako przedmiot uczenia się dorosłych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google