Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Świadomy rodzic” "Dzieci potrzebują miłości – szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują.„ Henry David Thoreau.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Świadomy rodzic” "Dzieci potrzebują miłości – szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują.„ Henry David Thoreau."— Zapis prezentacji:

1 „ Świadomy rodzic” "Dzieci potrzebują miłości – szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują.„ Henry David Thoreau

2 Terminologia Socjologia – nauka badająca w systematyczny sposób funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa. Socjologowie badają społeczne reguły, procesy i struktury, które łączą i dzielą ludzi, tworzą lub są przejawem więzi między ludźmi, a także proces ich zmian. Badają zarówno jednostki uwikłane w grupy społeczne, jak i międzyludzkie relacje (na przykład rodzinę, wspólnoty, stowarzyszenia, zrzeszenia). * Socjalizacja (łac. socialis = społeczny) to proces (oraz rezultat tego procesu) nabywania przez jednostkę systemu wartości, norm oraz wzorów zachowań, obowiązujących w danej zbiorowości. Socjalizacja trwa przez całe życie człowieka, lecz w największym nasileniu występuje, gdy dziecko rozpoczyna życie w społeczeństwie. Największą rolę na tym etapie odgrywają jego rodzice, później także wychowawcy i rówieśnicy oraz instytucje. Proces socjalizacji jest procesem przebiegającym poza naszą świadomością, w odróżnieniu do procesu wychowania. Socjalizacja to inaczej uspołecznienie. Wychowanie – świadome oddziaływanie przez wychowawcę na wychowanka, mające na celu wytworzenie pewnej zmiany w jego osobowości.

3 Terminologia Podejście systemowe – zrodziło się na gruncie terapii oraz psychoterapii rodzinnej. Jako ogólna teoria dotycząca rodziny z powodzeniem jest stosowana także w innych dziedzinach nauki o rodzinie i działalności praktycznej jak praca socjalna czy pedagogika. Ujęcie wychodzące z założenia Arystotelesa, że całość jest czymś więcej niż sumą części. Oznacza, że rodzina jest traktowana jako nowy byt, system, w którym każda z jednostek wpływa na wszystkich pozostałych członków systemu rodzinnego. Zmiana w jednym elemencie powoduje zmianę w całym systemie. * Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej trzech osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości. Pierwszą grupą społeczną, z którą jednostka ma styczność jest rodzina. Kultura-Najczęściej rozumiana jest jako całokształt duchowego i materialnego dorobku społeczeństwa. Bywa utożsamiana z cywilizacją. Również charakterystyczne dla danego społeczeństwa wzory postępowania, także to, co w zachowaniu ludzkim jest wyuczone, w odróżnieniu od tego, co jest biologicznie odziedziczone.

4 Psychologia rozwojowa
Czego się dziś dowiem? Socjologia rodziny Psychologia rozwojowa i potrzeby dziecka Wychowanie

5 Czego się dziś dowiem?    Socjologia rodziny

6 Role pełnione w rodzinie
Model rodziny, w której matka jest piastunką, ojciec żywicielem, odchodzi w zapomnienie. Kobiety zafascynował nowy wizerunek matki, żony. Powstał trend, aby być kobietą niezależną, przedsiębiorczą, przebojową i … Jakie jeszcze pragną być ówczesne kobiety? Role pełnione w rodzinie

7 Idąc dalej; w jaki sposób taka sytuacja wpływa na związki partnerskie
Idąc dalej; w jaki sposób taka sytuacja wpływa na związki partnerskie? Należy zauważyć, iż mężczyźni coraz bardziej zatracają swoją męskość, bowiem kobiety nie „pozwalają” im na dowiedzenie, jak męscy potrafią być. Kobiety naprawiają, remontują, zdobywają wysokie stanowiska w korporacjach i urzędach, mają przedstawicielki w rządzie… są niezależne, przedsiębiorcze itd. Role pełnione w rodzinie

8 Jaką matką jest współczesna kobieta
Jaką matką jest współczesna kobieta? Smutny jest fakt, że można odważyć się określić matkę naszych czasów, mianem matki nieobecnej dla dziecka. Niezależnie, czy mamy na myśli kobietę sukcesu, czy to kobietę, która nie realizuje się zawodowo, często zatracając się w życiu bohaterów seriali telewizyjnych, oba modele kobiety współczesnej cechuje fakt, iż nie potrafią spełniać właściwie nadanej sobie roli w rodzinie. Rola matki rozmywa się, jej znaczenie traci wartość, kiedy kobieta, niegdyś piastunka ogniska domowego, dająca podstawę rozwoju swoim dzieciom, obecnie nie potrafi zadbać o bliskich.

9 Ojciec, mąż Uzależniony Systemowe ujęcie rodziny
Rodzina jest taką komórką społeczną, która odpowiednio ukształtowana, daje podstawę do rozwoju każdemu z członków rodziny. Niekorzystnie dla członków rodziny zwanej systemem, kiedy dany jej członek-element pełni role nieadekwatne do płci, wieku, stopnia pokrewieństwa. Za przykład podam mechanizm, który występuje w systemie, gdzie jeden z rodziców jest nie tylko niewydolny wychowawczo, ale i życiowo. Dzieci mogą wtedy przejąć role należące do rodzica, w skutek czego, system zostanie znacznie zachwiany. Podejście systemowe zakłada, że rodzina (tak jak każda grupa) to system, a zakłócenie harmonii w nim skutkuje pojawieniem się problemów u pozostałych jej członków PRACA MGR STR 7 Matka, żona współuzależniona od uzależnionego Element systemu Ojciec, mąż Uzależniony Element systemu Systemowe ujęcie rodziny Dziecko( syn, córka) Ofiara niewydolnego systemu, która wkracza w jedną z ról dziecka osoby uzależnionej Element systemu

10 Niektóre zadania powinny podlegać negocjacjom, szczególnie jeśli rodzina nie funkcjonuje optymalnie. Starsze dziecko może nie radzić sobie, gdy obarczamy je zbyt wieloma odpowiedzialnymi zadaniami, na przykład opieką nad rodzeństwem, za to młodsze dzieci mają prawo odczuwać złość, że brat czy siostra odgrywają rolę rodziców. Utrzymywanie się takiego stanu może doprowadzić do zaburzenia relacji między rodzeństwem.

11 http://www. psychologia. net. pl/artykul. php
Artykuł: Iwona Siudak Budowanie pozytywnych więzi w rodzinie

12 Rodzina pochodzenia jak sama nazwa mówi, to przysłowiowy dom rodzinny każdego z nas. Wzorce zachowań, które prezentowali członkowie naszych rodzin, przenosimy w bardzo dużym stopniu na grunt rodziny, którą tworzymy w dorosłości. Mamy tendencję do podświadomego naśladowania wzorców postępowań naszych bliskich, dlatego niezmiernie istotnym czynnikiem naszego rozwoju jest fakt odidealizowania członków rodziny pochodzenia. Każdy z nas ma za zadanie przysłowiowego odpempowienia się od rodziców, którzy na poszczególnych etapach naszego rozwoju, winni dać nam wykazywać się w swojej samodzielności (wspomnieć o adolescencji)

13 Zasady stosowania wzmocnień
Czego się dziś dowiem? Zasady stosowania wzmocnień Wychowanie Błędy rodzicielskie Style wychowawcze

14 Style wychowawcze

15 Zasady stosowania wzmocnień
Wskazówki dotyczące stosowania kar i nagród: *Kara, nagroda powinna nastąpić tego samego dnia, którego informacja na temat zachowania Kara i nagroda powinna być adekwatna do zachowania ( nie powinna być za delikatna, ani krzywdząca) Np. Nie zawieszamy komputera na cały tydzień, za bieganie na terenie szkoły) *Po zakończeniu trwania kary, musimy omówić uczucia dziecka, oraz uświadomić o konieczności wyciągania konsekwencji. *Kidy stosujemy karę, nie złościmy się na dziecko. Staramy się opanować emocję, aby dziecko czuło naszą wewnętrzną siłę i nie podważało naszych decyzji. *Karą może być odebranie przywileju lub nagrody, która miała posłużyć w przypadku poprawy zachowania

16 Zasady stosowania wzmocnień
*Kara nie powinna być długofalowa, ponieważ dziecko przyzwyczaja się do niej. Powinna trwać od jednego do trzech dni. Powinna zostać odwieszona w przypadku widocznej poprawy. Jej odwieszenia właśnie w takim przypadku będzie nagrodą *Nagród powinno być więcej niż kar, dlatego nagradzamy za drobiazgi, aby podnieść samoocenę dziecka *Każdy słodycz przewidziany dla dziecka, zabawka, nowa bajka może być nagrodą. Skoro mamy podarować coś dziecku, nim obdarujemy je nową rzeczą, nazwijmy to nagrodą za coś co robi dobrze. Można nagradzać nawet za staranne pismo w zeszycie *Nagradzaj wtedy, gdy dziecko nie spodziewa się tego, aby nie okazało się, że robi coś wyłącznie dla nagrody *Stwórzcie listę kar i nagród. Nie posiłkujcie się jednak wyłącznie ta listą. Starajcie się szukać alternatywnych wzmocnień. 

17 Psychologia rozwojowa
Czego się dziś dowiem? Psychologia rozwojowa i potrzeby jednostki

18 Co nas kształtuje? Naszą osobowość kształtuje w dużym stopniu rodzina, z której czerpiemy podstawowe wzorce. Ponadto ogromny wpływ wywiera na nas środowisko, w jakim dane jest nam egzystować poza domem. Nie można pominąć faktu, iż w każdym miejscu na globie ludzkość posiada pewien dorobek kulturowy, zatem to, gdzie żyjemy będzie miało istotny wpływ na kształt naszych postaw. I tak normy, morale, ideologie jakie prezentujemy wynikać będą w dużym stopniu ze społecznego aspektu kultury. Kultura duchowa, w której zostaniemy wychowani wpłynie istotnie na wierzenia, wartości, symbole jakimi będziemy się posługiwać. Poglądy polityczne także będą wynikiem wpływu min. kultury duchowe

19 Potrzeby jednostki


Pobierz ppt "„ Świadomy rodzic” "Dzieci potrzebują miłości – szczególnie wtedy gdy na nią nie zasługują.„ Henry David Thoreau."

Podobne prezentacje


Reklamy Google