Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stany społeczne w średniowieczu Stan – zbiorowość społeczna w europejskim społeczeństwie feudalnym wyróżniająca się charakterystyczną pozycją ekonomiczną,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stany społeczne w średniowieczu Stan – zbiorowość społeczna w europejskim społeczeństwie feudalnym wyróżniająca się charakterystyczną pozycją ekonomiczną,"— Zapis prezentacji:

1 Stany społeczne w średniowieczu Stan – zbiorowość społeczna w europejskim społeczeństwie feudalnym wyróżniająca się charakterystyczną pozycją ekonomiczną, społeczną i prawną swoich członków. Każdy stan spełniał odmienne funkcje społeczne i gospodarcze. Stan – zbiorowość społeczna w europejskim społeczeństwie feudalnym wyróżniająca się charakterystyczną pozycją ekonomiczną, społeczną i prawną swoich członków. Każdy stan spełniał odmienne funkcje społeczne i gospodarcze. Średniowieczne społeczeństwo dzieliło się na: Średniowieczne społeczeństwo dzieliło się na: Duchowieństwo Duchowieństwo Rycerstwo Rycerstwo Mieszczaństwo Mieszczaństwo Chłopstwo Chłopstwo

2 Król Król - tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym. Król - tytuł osoby sprawującej najwyższą władzę w państwie o ustroju monarchicznym. W Krzyżakach Henryka Sienkiewicza W Krzyżakach Henryka Sienkiewicza królem Polski był Władysław Jagiełło, królem Polski był Władysław Jagiełło, Wielki Książe Litewski. Dowodził on Wielki Książe Litewski. Dowodził on wojskiem polsko-litewskim podczas wojskiem polsko-litewskim podczas bitwy pod Grunwaldem przeciw bitwy pod Grunwaldem przeciw Krzyżakom. Krzyżakom.

3 Królowa Królowa - kobieta będąca małżonką aktualnie panującego monarchy i nosząca tytuł odpowiadający tytułowi męża Królowa - kobieta będąca małżonką aktualnie panującego monarchy i nosząca tytuł odpowiadający tytułowi męża W Krzyżakach królową W Krzyżakach królową była Jadwiga Andegaweńska, była Jadwiga Andegaweńska, która była kochana przez swój lud która była kochana przez swój lud za wszystko co zrobiła dla Polski. za wszystko co zrobiła dla Polski. Uznawana była przez ludzi za świętą. Uznawana była przez ludzi za świętą.

4 Wielki Książę Litewski Wielki Książę Litewski – władca Litwy Wielki Książę Litewski – władca Litwy W czasie panowania W czasie panowania Władysława Jagiełły Władysława Jagiełły na Litwie panował jego na Litwie panował jego kuzyn książę Witold, kuzyn książę Witold, który połączył siły z który połączył siły z królem Polski, aby królem Polski, aby pokonać Krzyżaków. pokonać Krzyżaków.

5 Książę mazowiecki Książę mazowiecki – Janusz I Starszy Książę mazowiecki – Janusz I Starszy Książę Janusz wraz z żoną księżną Danutą Anną wspierał króla Polski. Książę Janusz wraz z żoną księżną Danutą Anną wspierał króla Polski. Pieczęć Janusza I Starego Pieczęć Janusza I Starego

6 Duchowieństwo Duchowieństwo - część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła. Duchowieństwo - część społeczeństwa danego państwa będąca kapłanami określonego kościoła. W średniowiecznej Polsce duchowieństwo odgrywało duże znaczenie, ponieważ większość społeczeństwa była chrześcijanami. Duchowni byli poważanymi ludźmi i często proszono ich o rady w sprawach wielkiej wagi.

7 Rycerstwo Rycerstwo - stan osób trudniących się służbą wojskową. Rycerstwo - stan osób trudniących się służbą wojskową. Rycerstwo polskie w średniowieczu mogło poszczycić się wieloma mężnymi rycerzami, np.: Zawisza Czarny, Paszko Złodziej z Biskupic, Zyndram z Maszkowic, Dobek z Oleśnicy, Lis z Targowiska, Zygmunt z Bobowej, Krystian z Kozichgłów. Rycerstwo polskie w średniowieczu mogło poszczycić się wieloma mężnymi rycerzami, np.: Zawisza Czarny, Paszko Złodziej z Biskupic, Zyndram z Maszkowic, Dobek z Oleśnicy, Lis z Targowiska, Zygmunt z Bobowej, Krystian z Kozichgłów. Zawisza Czarny Zawisza Czarny

8 Mieszczaństwo Mieszczaństwo – stan społeczny składający się z obywateli miast, czyli osób wolnych, podlegających prawu miejskiemu, uformowany w średniowieczu. Mieszczaństwo – stan społeczny składający się z obywateli miast, czyli osób wolnych, podlegających prawu miejskiemu, uformowany w średniowieczu.

9 Chłopstwo Chłopstwo – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwie w średniowieczu, zajmująca się produkcją rolną. Chłopstwo – warstwa społeczna zamieszkująca tereny wiejskie, dominująca w społeczeństwie w średniowieczu, zajmująca się produkcją rolną.

10 Krzyżacy Wielki mistrz – tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich (np. w zakonie templariuszy, zakonie joannitów), naczelnikowi niektórych organizacji religijnych bądź para-religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów Wielki mistrz – tytuł nadawany przełożonemu w większości zakonów rycerskich (np. w zakonie templariuszy, zakonie joannitów), naczelnikowi niektórych organizacji religijnych bądź para-religijnych (np. masońskich) oraz przewodniczącemu kapituły niektórych orderów Komtur, inaczej komandor – zwierzchnik domu zakonnego w niektórych zakonach rycerskich (np. krzyżacy, joannici, templariusze) Komtur, inaczej komandor – zwierzchnik domu zakonnego w niektórych zakonach rycerskich (np. krzyżacy, joannici, templariusze) wielki marszałek zakonu krzyżackiego – pełniący funkcję ministra wojny; funkcję tę piastował komtur królewiecki; wielki marszałek zakonu krzyżackiego – pełniący funkcję ministra wojny; funkcję tę piastował komtur królewiecki;

11 wielki szpitalnik – pełniący funkcję ministra dyplomacji (a teoretycznie zajmujący się działalnością charytatywną zakonu); funkcję tę piastował komtur elbląski ; wielki szpitalnik – pełniący funkcję ministra dyplomacji (a teoretycznie zajmujący się działalnością charytatywną zakonu); funkcję tę piastował komtur elbląski ; wielki skarbnik – zajmujący się finansami zakonu; wielki skarbnik – zajmujący się finansami zakonu; wielki mincerz – odpowiedzialny za opiekę nad uzbrojeniem, końmi i stanem twierdz; wielki mincerz – odpowiedzialny za opiekę nad uzbrojeniem, końmi i stanem twierdz; wielki szafarz – odpowiedzialny za handel; funkcję tę piastował komtur dzierzgoński; wielki szafarz – odpowiedzialny za handel; funkcję tę piastował komtur dzierzgoński; Rycerze Zakonni to wojownicy cieszą się boską ochroną przed ranami, chorobami i strachem. Wraz ze swymi sojusznikami mogą korzystać z uzdrawiającej mocy. Boska energia prowadzi Rycerzy Zakonnych także w walce, sprawiając, że są wyjątkowo skuteczni w starciach z Nieumarłymi i istotami z innych sfer. Wysoka premia za Charyzmę ma wpływ na wiele specjalnych zdolności. Rycerze pochodzili zwykle z niemieckich rodzin szlacheckich. Rycerze Zakonni to wojownicy cieszą się boską ochroną przed ranami, chorobami i strachem. Wraz ze swymi sojusznikami mogą korzystać z uzdrawiającej mocy. Boska energia prowadzi Rycerzy Zakonnych także w walce, sprawiając, że są wyjątkowo skuteczni w starciach z Nieumarłymi i istotami z innych sfer. Wysoka premia za Charyzmę ma wpływ na wiele specjalnych zdolności. Rycerze pochodzili zwykle z niemieckich rodzin szlacheckich.

12 Krzyżacy podbili Prusy, zagarnęli część ziem Polskich i chcieli zagarnąć Żmudź, co nie spotkało się z przychylną reakcją Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Postanowił on bronić swoich rodaków w czym pomógł mu król Polski Władysław Jagiełło. Krzyżacy z Wielkim mistrzem Urlichem von Jungingenem na czele wykorzystali to jako pretekst do wypowiedzenia wojny. Myśleli, że uda im się pokonać Polaków i zagarnąć ich ziemie, ale przeliczyli się i podczas bitwy pod Grunwaldem wojska polsko-litewskie rozgromiły oddziały krzyżackie, które były wspomagane przez kwiat europejskiego rycerstwa. Mimo tego zwycięstwa Polakom nie udało się wypędzić Zakon, ponieważ Malbork – stolica państwa zakonnego – nie została zdobyta. Krzyżacy podbili Prusy, zagarnęli część ziem Polskich i chcieli zagarnąć Żmudź, co nie spotkało się z przychylną reakcją Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Postanowił on bronić swoich rodaków w czym pomógł mu król Polski Władysław Jagiełło. Krzyżacy z Wielkim mistrzem Urlichem von Jungingenem na czele wykorzystali to jako pretekst do wypowiedzenia wojny. Myśleli, że uda im się pokonać Polaków i zagarnąć ich ziemie, ale przeliczyli się i podczas bitwy pod Grunwaldem wojska polsko-litewskie rozgromiły oddziały krzyżackie, które były wspomagane przez kwiat europejskiego rycerstwa. Mimo tego zwycięstwa Polakom nie udało się wypędzić Zakon, ponieważ Malbork – stolica państwa zakonnego – nie została zdobyta.

13 Rycerze zakonni Wielki Mistrz Rycerze zakonni Wielki Mistrz Urlich von Jungingen Urlich von Jungingen

14 Żmudźini Żmudżini - posługująca się językiem żmudzkim bałtycka grupa etniczna, zamieszkująca głównie litewską Żmudź. Żmudżini - posługująca się językiem żmudzkim bałtycka grupa etniczna, zamieszkująca głównie litewską Żmudź. Krzyżacy chcieli zagarną Żmudź, ale mieszkańcy tamtej ziemi nie chcieli się poddać bez walki. Dzielnie przeciwstawiali się najeźdźcom i dzięki pomocy wojska polsko – litewskiego odparli atak i udało im się wrócić pod zwierzchnictwo książąt litewskich. Krzyżacy chcieli zagarną Żmudź, ale mieszkańcy tamtej ziemi nie chcieli się poddać bez walki. Dzielnie przeciwstawiali się najeźdźcom i dzięki pomocy wojska polsko – litewskiego odparli atak i udało im się wrócić pod zwierzchnictwo książąt litewskich.

15 Tatarzy Tatarzy - grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji. Tatarzy - grupa ludów tureckich z Europy wschodniej oraz północnej Azji. Tatarzy brali udział w wojnie polsko – krzyżackiej, ponieważ książę litewski Witold podbił ich i musieli oni walczyć po stronie Litwy. Tatarzy brali udział w wojnie polsko – krzyżackiej, ponieważ książę litewski Witold podbił ich i musieli oni walczyć po stronie Litwy.


Pobierz ppt "Stany społeczne w średniowieczu Stan – zbiorowość społeczna w europejskim społeczeństwie feudalnym wyróżniająca się charakterystyczną pozycją ekonomiczną,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google