Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Metody jakościowe badań społecznych Informacje ogólne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Metody jakościowe badań społecznych Informacje ogólne."— Zapis prezentacji:

1 Metody jakościowe badań społecznych Informacje ogólne

2 zaliczenie Obecność – dozwolona 1 nieusprawiedliwiona nieobecność w semestrze Aktywność na zajęciach Pace domowe Referat – uczestnik kursu jest zobowiązany przygotować jeden referat w semestrze; Kolokwium wejściówki (tj, kartkówki z zadanej literatury) – punkty ujemne za brak zaliczenia

3 Prace domowe 1) przeprowadzenie obserwacji i jej analiza; 2) przeprowadzenie wywiadu indywidualnego (IDI, wywiad narracyjny, aktywny itd. do wyboru.); rejestracja audio/ video, transkrypcja; 3) przeprowadzenie analizy treści wybranego pisma lub zagadnienia; LUB 4) przeprowadzenie analizy treści przekazów wizualnych.

4 Punktacja: 3 prace domowe po 5 punktów = 3x5=15 Referat + konspekt = 5 Wejściówki – wszystkie powinny być zaliczone )jeśli nie za pierwszym razem, to do skutku) Kolokwium = 5 W sumie można zdobyć 25 punktów: 25 – bardzo dobry + 22-24 – bardzo dobry 20-21 – dobry + 17-19 – dobry 15-16 – dostateczny + 13-14 – dostateczny

5 NAjWAŻNIEjSZE Czytanie tekstów obowiązkowych !!!

6 kontakt kiwinska@collegium.edu.pl Info na stronie: www.qualitative.blox.plwww.qualitative.blox.pl www.iwinska.civitas.edu.pl Dyżury: Środy 11.15-12.00 i soboty zjazdowe 12.15-13.00 (po ustaleniu emailowym)

7 O podejściu jakościowym... Verstehen Współczynnik humanistyczny Weber, Znaniecki

8 Wybrani Badacze Jakościowi Anselm Strauss, Barney Glaser, Michael Burawoy, Norman Denzin, David Silverman, Clifford Geertz, Yvonna S. Lincoln Aldona Jawłowska, Barbara Fatyga, Krzysztof Konecki, Hanna Palska, Bronisław Malinowski, Jacek Wasilewski, Anna Wyka...

9 Wybrane badania socjologiczne Case studies – studia pojedynczych przypadków, badania monograficzne grup, instytucji, zbiorowości terytorialnych. Badania oparte na organizowanym materiale biograficznym: Metoda dokumentów osobistych – konkursy pamiętników. Wywiad narracyjny Badania opinii oparte o zogniskowane wywiady grupowe (fokusowe). Badania eksperymentalne Badania działań społecznych za pomocą interwencji socjologicznej i interakcji strategicznej

10 Ogólnie Podstawowe różnice: badania jakościowe a ilościowe Podstawowe korzyści płynące z realizacji badań jakościowych

11 Soc jakościowa/soc ilościowa ?? badania jakościowebadania ilościowe odpowiada na pytanie coodpowiada na pytanie "ile" wyników nie można przenosić na populację wyniki można generalizować elastyczny scenariuszustrukturyzowany kwestionariusz podejście podmiotowepodejście rpzedmiotowe bardziej subiektywny charakter interpretacji interpretacja wyników bardziej obiektywna


Pobierz ppt "Metody jakościowe badań społecznych Informacje ogólne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google