Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOBRAZY POJEZIERNE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOBRAZY POJEZIERNE"— Zapis prezentacji:

1 KRAJOBRAZY POJEZIERNE
KRAJOBRAZY POMORZA KRAJOBRAZY POJEZIERNE PORADNIK KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZÓW POMORZA ZIEMIA SZTUMSKA ZIEMIA KWIDZYŃSKA dr inż. arch. ANNA GÓRKA; dr inż. arch. BOGNA LIPIŃSKA mgr, inż. arch. krajobrazu JOANNA RAYSS

2 MIKROREGION GEOGRAFICZNY
POJEZIERZE IŁAWSKIE MIKROREGIONY KULTUROWE ZIEMIA SZTUMSKA ZIEMIA KWIDZYŃSKA

3 POWIAT SZTUMSKI POWIAT KWIDZYŃSKI

4 LGD KRAINA DOLNEGO POWIŚLA
POWIŚLAŃSKA LGD

5 TYP KRAJOBRAZU – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
ukształtowanie i przyrodnicze pokrycie terenu zróżnicowanie form zagospodarowania CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU tereny otwarte – rozłóg i otoczenie wsi tereny zabudowy – rozplanowanie wsi działka siedliskowa – rozplanowanie zagrody zabudowa/architektura i budownictwo detal architektoniczny ogródek przydomowy ZAGROŻENIA I PROPOZYCJE ZASAD KSZTAŁTOWANIA

6 ukształtowanie i przyrodnicze pokrycie terenu

7 ukształtowanie i przyrodnicze pokrycie terenu

8 ukształtowanie i przyrodnicze pokrycie terenu

9 zróżnicowanie form zagospodarowania
ŁOZA KRASNA ŁĄKA RÓŻNORODNOŚĆ FORM OBIEKTÓW SAKRALNYCH SZROPY SZROPY ŁOZA

10 zróżnicowanie form zagospodarowania
RÓŻNORODNOŚĆ FORM OBIEKTÓW SAKRALNYCH

11 zróżnicowanie form zagospodarowania
OBIEKTY INŻYNIERYJNE RUINY WIATRAKA, BUDZISZ ŚLUZA W BIAŁEJ GÓRZE

12 zróżnicowanie form zagospodarowania
MOSTY, WIADUKTY TRAFOSTACJE

13 zróżnicowanie form zagospodarowania SZLAKI TURYSTYCZNE

14 KRAJOBRAZ WSI FOLWARCZNYCH I MAJĄTKÓW
CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU KRAJOBRAZ WSI FOLWARCZNYCH I MAJĄTKÓW

15

16 CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU
KRAJOBRAZ WSI FOLWARCZNEJ I MAJĄTKÓW

17 STĄZKI CIESZYMOWO DWORY CZERNIN KRASNA ŁĄKA

18 WAPLEWO NOWA WIOSKA CIESZYMOWO … I PARKI DWORSKIE

19 CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU
BUDYNKI INSPIROWANE FORMAMI DWORSKIMI

20 BRUK OBIEKTY FOLWARCZNE NOWA WIOSKA KRZYKOSY ZIELONKI KRZYKOSY

21 PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA WSI FOLWARCZNEJ
WAPLEWO NOWA WIOSKA WAPLEWO PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA WSI FOLWARCZNEJ BRUK ŻUŁAWKA SZTUMSKA

22 CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU
CHARAKTERYSTYCZNE FORMY DETALU ganek dwuspadowy

23 BUDYNKI INSPIROWANE FORMAMI DWORSKIMI

24 CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU
WYRÓŻNIAJĄCE ELEMENTY BRYŁY BUDYNKU Ścianka kolankowa w budownictwie murowanym

25 KRAJOBRAZ OSADNICTWA KOLONIZACYJNEGO
CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU KRAJOBRAZ OSADNICTWA KOLONIZACYJNEGO

26

27 OSIEDLE KOLONIJNE - PRZYSIÓŁEK
CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU OSIEDLE KOLONIJNE - PRZYSIÓŁEK LIPIEC

28

29 FORMA ZAGRODY W OSIEDLU KOLONIJNYM
CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU FORMA ZAGRODY W OSIEDLU KOLONIJNYM

30 FORMA ZAGRODY W OSIEDLU KOLONIJNYM
CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU FORMA ZAGRODY W OSIEDLU KOLONIJNYM

31 FORMY BUDYNKÓW OSIEDLA KOLONIJNEGO
CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU FORMY BUDYNKÓW OSIEDLA KOLONIJNEGO

32 osiedle robotników rolnych PGR
CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA OSIEDLA „KOLONIJNEGO” - UKŁAD PLACOWY osiedle robotników rolnych PGR NOWY TARG - OSIEDLE

33 NOWY TARG -OSIEDLE

34 osiedle robotników rolnych PGR
CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA OSIEDLA „KOLONIJNEGO” – UKŁAD ULICOWY osiedle robotników rolnych PGR WAPLEWO - OSIEDLE

35 WAPLEWO - OSIEDLE

36 ZIEMI SZTUMSKIEJ I ZIEMI KWIDZYŃSKIEJ
KRAJOBRAZ KULTUROWY ZIEMI SZTUMSKIEJ I ZIEMI KWIDZYŃSKIEJ zagrożenia i dewastacje zalecenia projektowe

37 KRAJOBRAZ DAWNEJ WSI FOLWARCZNYCH I MAJĄTKÓW
ZAGROŻENIA I PROPOZYCJE KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZ DAWNEJ WSI FOLWARCZNYCH I MAJĄTKÓW

38 KRAJOBRAZ DAWNEJ WSI FOLWARCZNEJ
ZAGROŻENIA I PROPOZYCJE KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZ DAWNEJ WSI FOLWARCZNEJ

39 KRAJOBRAZ OSADNICTWA KOLONIZACYJNEGO
ZAGROŻENIA I PROPOZYCJE KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZ OSADNICTWA KOLONIZACYJNEGO

40 zagrożenia i dewastacje
ZAGROŻENIE PANORAMY

41 zagrożenia i dewastacje
PROBLEMY ZACHOWANIA I UŻYTKOWANIA - DWORY PUDŁOWIEC CYGUSY

42 zagrożenia i dewastacje
PROBLEMY ZACHOWANIA I UŻYTKOWANIA – ZABUDOWA MIESZKANIOWA I ZIELEŃ CYGUSY MYŚLICE SZROPY

43 zagrożenia i dewastacje
ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU WSI NOWYMI FORMAMI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

44 zagrożenia i dewastacje
ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU WSI NOWYMI FORMAMI ZIELENI PRZYDOMOWEJ

45 TRADYCYJNE FORMY ZIELENI PRZYDOMOWEJ

46 zagrożenia i dewastacje
niska presja urbanizacyjna – niewielka skala zagrożeń skala zabudowy i jej lokalizacja (wielkość działki budowlanej, proporcje powierzchni zabudowy do powierzchni działki) zanik cech miejscowych (architektura podmiejska, obca gatunkowo zieleń) nowe dominanty i infrastruktura sieciowa (drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna, turbiny wiatrowe, kominy ciepłowni…) przydrożna ikonosfera - wielkogabarytowe banery, drobne reklamy, znaki drogowe zagrożenie wynikające ze stanu zachowania i sposobu użytkowania obiektów

47 zalecenia projektowe kontynuowanie lokalnych cech krajobrazu

48 KRAJOBRAZ WIEŚ ZESPÓŁ ZABUDOWY DOM ULICE PLACE RZEKI KOŚCIOŁY OGRODY
BUDYNKI INWENTARSKIE ŚWIETLICE ZIELEŃ WYSOKA JEZIORA GÓRY DOLINY LASY ŁĄKI

49 zalecenia projektowe Lokalizacja, wielkość i kształt siedliska bez związku z cechami krajobrazu

50 zalecenia projektowe Lokalizacja, wielkość i kształt siedliska dostosowane do lokalnych cech krajobrazu

51 Wielkość, proporcje, forma, konstrukcja budynków
zalecenia projektowe Wielkość, proporcje, forma, konstrukcja budynków i zieleń ich najbliższego otoczenia niedostosowane do otoczenia

52 zalecenia projektowe Wielkość, proporcje, formy, konstrukcja zabudowy i zieleń najbliższego otoczenia harmonijnie powiązane z krajobrazem

53

54 USYTUOWANIE NA DZIAŁCE MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ
KSZTAŁTOWANIE ZABUDOWY Z ZACHOWANIEM CECH LOKALNYCH

55 KSZTAŁTOWANIE ZABUDOWY Z ZACHOWANIEM CECH LOKALNYCH
USYTUOWANIE NA DZIAŁCE MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ

56 Kształtowanie harmonijnego krajobrazu
…”Forma budowli stanowi całość z otoczeniem a więc krajobrazem od którego oderwać się nie da. Jest częścią wnętrza krajobrazowego zagrody... Jest częścią wnętrza wsi poprzez scalenie jej z placem czy drogą, kościołem, stawem, zadrzewieniami. Jest także częścią otwartego krajobrazu jako panorama z dominantami, akcentami, ekspozycją na tle rozłogu pól, ich tarasowania, cieków wodnych, zagajników, lasów.” prof. Janusz Bogdanowski

57 Bibliografia Bogactwo kulturowe i przyrodnicze wsi pomorskiej, 2007; Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku; Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Gdańsk; Budować na wsi. Zasady kształtowania krajobrazu wiejskiego w województwie elbląskim, 1991; A. Basiński, A. Górka, B. Lipińska, T. Medowski, K. Krzempek; materiały Architekta Wojewódzkiego w Elblągu; Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku, 1978; red. M. Kowalewska, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk; Górka A., 2012; Krajobraz przestrzeni publicznej wsi. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk; Materiały do monografii przyrody regionu gdańskiego, 2002; red. A. Kostarczyk, M. Przewoźniak, Wydawnictwo „Marpress”, Gdańsk;


Pobierz ppt "KRAJOBRAZY POJEZIERNE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google