Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KRAJOBRAZY POMORZA KRAJOBRAZY POJEZIERNE PORADNIK KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZÓW POMORZA ZIEMIA SZTUMSKA ZIEMIA KWIDZYŃSKA dr inż. arch. ANNA GÓRKA; dr inż.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KRAJOBRAZY POMORZA KRAJOBRAZY POJEZIERNE PORADNIK KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZÓW POMORZA ZIEMIA SZTUMSKA ZIEMIA KWIDZYŃSKA dr inż. arch. ANNA GÓRKA; dr inż."— Zapis prezentacji:

1 KRAJOBRAZY POMORZA KRAJOBRAZY POJEZIERNE PORADNIK KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZÓW POMORZA ZIEMIA SZTUMSKA ZIEMIA KWIDZYŃSKA dr inż. arch. ANNA GÓRKA; dr inż. arch. BOGNA LIPIŃSKA mgr, inż. arch. krajobrazu JOANNA RAYSS

2 MIKROREGION GEOGRAFICZNY POJEZIERZE IŁAWSKIE MIKROREGIONY KULTUROWE ZIEMIA SZTUMSKA ZIEMIA KWIDZYŃSKA

3 POWIAT SZTUMSKI POWIAT KWIDZYŃSKI

4 POWIŚLAŃSKA LGD LGD KRAINA DOLNEGO POWIŚLA

5 CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU tereny otwarte – rozłóg i otoczenie wsi tereny zabudowy – rozplanowanie wsi działka siedliskowa – rozplanowanie zagrody zabudowa/architektura i budownictwo detal architektoniczny ogródek przydomowy ukształtowanie i przyrodnicze pokrycie terenu zróżnicowanie form zagospodarowania TYP KRAJOBRAZU – CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA ZAGROŻENIA I PROPOZYCJE ZASAD KSZTAŁTOWANIA

6 ukształtowanie i przyrodnicze pokrycie terenu

7

8

9 ŁOZA SZROPY KRASNA ŁĄKA RÓŻNORODNOŚĆ FORM OBIEKTÓW SAKRALNYCH ŁOZA SZROPY zróżnicowanie form zagospodarowania

10 RÓŻNORODNOŚĆ FORM OBIEKTÓW SAKRALNYCH zróżnicowanie form zagospodarowania

11 ŚLUZA W BIAŁEJ GÓRZE RUINY WIATRAKA, BUDZISZ OBIEKTY INŻYNIERYJNE zróżnicowanie form zagospodarowania

12 MOSTY, WIADUKTY TRAFOSTACJE zróżnicowanie form zagospodarowania

13 www.prabuty.plwww.otowakacje.pl zróżnicowanie form zagospodarowania SZLAKI TURYSTYCZNE

14 KRAJOBRAZ WSI FOLWARCZNYCH I MAJĄTKÓW CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

15

16 KRAJOBRAZ WSI FOLWARCZNEJ I MAJĄTKÓW CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

17 STĄZKICIESZYMOWO CZERNIN DWORY KRASNA ŁĄKA

18 … I PARKI DWORSKIE NOWA WIOSKA WAPLEWO CIESZYMOWO

19 BUDYNKI INSPIROWANE FORMAMI DWORSKIMI CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

20 KRZYKOSY BRUK KRZYKOSY ZIELONKI NOWA WIOSKA OBIEKTY FOLWARCZNE

21 NOWA WIOSKA WAPLEWO ŻUŁAWKA SZTUMSKABRUK PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA WSI FOLWARCZNEJ WAPLEWO

22 CHARAKTERYSTYCZNE FORMY DETALU ganek dwuspadowy CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

23 BUDYNKI INSPIROWANE FORMAMI DWORSKIMI

24 CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU WYRÓŻNIAJĄCE ELEMENTY BRYŁY BUDYNKU Ścianka kolankowa w budownictwie murowanym

25 KRAJOBRAZ OSADNICTWA KOLONIZACYJNEGO CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

26

27 OSIEDLE KOLONIJNE - PRZYSIÓŁEK LIPIEC CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

28

29 FORMA ZAGRODY W OSIEDLU KOLONIJNYM CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

30 FORMA ZAGRODY W OSIEDLU KOLONIJNYM CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

31 FORMY BUDYNKÓW OSIEDLA KOLONIJNEGO CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

32 NOWY TARG - OSIEDLE PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA OSIEDLA KOLONIJNEGO - UKŁAD PLACOWY osiedle robotników rolnych PGR CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

33 NOWY TARG -OSIEDLE

34 WAPLEWO - OSIEDLE PRZESTRZEŃ WEWNĘTRZNA OSIEDLA KOLONIJNEGO – UKŁAD ULICOWY osiedle robotników rolnych PGR CHARAKTERYSTYCZNE SPOSOBY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU

35 WAPLEWO - OSIEDLE

36 KRAJOBRAZ KULTUROWY ZIEMI SZTUMSKIEJ I ZIEMI KWIDZYŃSKIEJ zagrożenia i dewastacje zalecenia projektowe

37 KRAJOBRAZ DAWNEJ WSI FOLWARCZNYCH I MAJĄTKÓW ZAGROŻENIA I PROPOZYCJE KSZTAŁTOWANIA

38 KRAJOBRAZ DAWNEJ WSI FOLWARCZNEJ ZAGROŻENIA I PROPOZYCJE KSZTAŁTOWANIA

39 KRAJOBRAZ OSADNICTWA KOLONIZACYJNEGO ZAGROŻENIA I PROPOZYCJE KSZTAŁTOWANIA

40 ZAGROŻENIE PANORAMY zagrożenia i dewastacje

41 PROBLEMY ZACHOWANIA I UŻYTKOWANIA - DWORY CYGUSY PUDŁOWIEC zagrożenia i dewastacje

42 MYŚLICESZROPY PROBLEMY ZACHOWANIA I UŻYTKOWANIA – ZABUDOWA MIESZKANIOWA I ZIELEŃ CYGUSY zagrożenia i dewastacje

43 ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU WSI NOWYMI FORMAMI ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ zagrożenia i dewastacje

44 ZAGROŻENIA KRAJOBRAZU WSI NOWYMI FORMAMI ZIELENI PRZYDOMOWEJ zagrożenia i dewastacje

45 TRADYCYJNE FORMY ZIELENI PRZYDOMOWEJ

46 zagrożenia i dewastacje niska presja urbanizacyjna – niewielka skala zagrożeń skala zabudowy i jej lokalizacja (wielkość działki budowlanej, proporcje powierzchni zabudowy do powierzchni działki) zanik cech miejscowych (architektura podmiejska, obca gatunkowo zieleń) nowe dominanty i infrastruktura sieciowa (drogowa, energetyczna, telekomunikacyjna, turbiny wiatrowe, kominy ciepłowni…) przydrożna ikonosfera - wielkogabarytowe banery, drobne reklamy, znaki drogowe zagrożenie wynikające ze stanu zachowania i sposobu użytkowania obiektów

47 zalecenia projektowe kontynuowanie lokalnych cech krajobrazu

48 LASY ŁĄKI RZEKI JEZIORA ULICE PLACE KOŚCIOŁY ŚWIETLICE BUDYNKI INWENTARSKIE OGRODY ZIELEŃ WYSOKA GÓRY DOLINY

49 Lokalizacja, wielkość i kształt siedliska bez związku z cechami krajobrazu zalecenia projektowe

50 Lokalizacja, wielkość i kształt siedliska dostosowane do lokalnych cech krajobrazu

51 Wielkość, proporcje, forma, konstrukcja budynków i zieleń ich najbliższego otoczenia niedostosowane do otoczenia zalecenia projektowe

52 Wielkość, proporcje, formy, konstrukcja zabudowy i zieleń najbliższego otoczenia harmonijnie powiązane z krajobrazem

53

54 USYTUOWANIE NA DZIAŁCE MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ KSZTAŁTOWANIE ZABUDOWY Z ZACHOWANIEM CECH LOKALNYCH

55 USYTUOWANIE NA DZIAŁCE MOŻLIWOŚCI PRZEKSZTAŁCEŃ KSZTAŁTOWANIE ZABUDOWY Z ZACHOWANIEM CECH LOKALNYCH

56 Kształtowanie harmonijnego krajobrazu …Forma budowli stanowi ca ł o ść z otoczeniem a wi ę c krajobrazem od którego oderwa ć si ę nie da. Jest cz ęś ci ą wn ę trza krajobrazowego zagrody... Jest cz ęś ci ą wn ę trza wsi poprzez scalenie jej z placem czy drog ą, ko ś cio ł em, stawem, zadrzewieniami. Jest tak ż e cz ęś ci ą otwartego krajobrazu jako panorama z dominantami, akcentami, ekspozycj ą na tle roz ł ogu pól, ich tarasowania, cieków wodnych, zagajników, lasów. prof. Janusz Bogdanowski

57 Bibliografia Bogactwo kulturowe i przyrodnicze wsi pomorskiej, 2007; Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku; Pomorska Oficyna Wydawniczo-Reklamowa, Gdańsk; Budować na wsi. Zasady kształtowania krajobrazu wiejskiego w województwie elbląskim, 1991; A. Basiński, A. Górka, B. Lipińska, T. Medowski, K. Krzempek; materiały Architekta Wojewódzkiego w Elblągu; Dzieje Pomorza Nadwiślańskiego od VII wieku do 1945 roku, 1978; red. M. Kowalewska, Wydawnictwo Morskie, Gdańsk; Górka A., 2012; Krajobraz przestrzeni publicznej wsi. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk; Materiały do monografii przyrody regionu gdańskiego, 2002; red. A. Kostarczyk, M. Przewoźniak, Wydawnictwo Marpress, Gdańsk; www.geoportal.gov.pl www.otowakacje.pl www.prabuty.pl


Pobierz ppt "KRAJOBRAZY POMORZA KRAJOBRAZY POJEZIERNE PORADNIK KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZÓW POMORZA ZIEMIA SZTUMSKA ZIEMIA KWIDZYŃSKA dr inż. arch. ANNA GÓRKA; dr inż."

Podobne prezentacje


Reklamy Google