Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Raport na temat realizacji założeń Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013 przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Raport na temat realizacji założeń Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013 przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego."— Zapis prezentacji:

1 Raport na temat realizacji założeń Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013 przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2010-2011 Wydział Turystyki Regionalnej Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

2 Lubuska Strategia Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013 dokument planistyczny określający główne priorytety polityki Regionu w zakresie turystyki przyjęty Uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego dnia 6 lutego 2006 r.

3 Obszary priorytetowe wyznaczone w Strategii Priorytet 1 Rozwój produktów turystycznych Ziemi Lubuskiej Priorytet 2 Przestrzeń i infrastruktura turystyczna Priorytet 3 Wsparcie marketingowe Priorytet 4 Rozwój zasobów ludzkich na potrzeby turystyki Ziemi Lubuskiej Priorytet 5 Wsparcie instytucjonalne

4 Realizacja Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013 przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego w latach 2010-2011 według priorytetów

5 dążenie do tworzenia zintegrowanych produktów turystycznych tworzenie nowych szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych zintegrowany system oznakowania rozwój ofert komercyjnych poprawa estetyki i jakości usług w miejscach funkcjonowania atrakcji turystycznych

6 Ilość przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Priorytetu 1 na obszarach poszczególnych powiatów 1. powiat gorzowski – 12 2. powiat krośnieński – 11 3. powiat międzyrzecki – 10 4. powiat świebodziński – 9 5. powiat strzelecko-drezdenecki – 8 6. powiat żarski – 5 7. powiat nowosolski – 5 8. powiat zielonogórski – 3 9. powiat grodzki Zielona Góra – 3 10. powiat grodzki Gorzów Wlkp. – 3 11. powiat sulęciński – 3 12. powiat wschowski – 3 13. powiat słubicki – 2 14. powiat żagański – 2

7 Jarmark Joannitów Zlot Miłośników Fortyfikacji Noc Nenufarów Lubuskie Święto Chleba Lubuskie Kulinaria Regionalne Budachowski Festyn Ruskich Pierogów Przystanek Woodstock Gorzowski Festiwal Piwny Winobranie Romane Dyvesa Rajd Karabanowa Przykłady: Rozwój produktów turystycznych ziemi lubuskiej

8 rozwój nowoczesnej infrastruktury modernizacja i oznakowanie szlaków turystycznych nowe punkty informacji turystycznej rewitalizacja obiektów i miejsc historycznych poprawa jakości i rozbudowa infrastruktury wokół jezior (w tym przystanie, porty)

9 Ilość przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Priorytetu 2 na obszarach poszczególnych powiatów. 1. powiat strzelecko-drezdenecki – 28 2. powiat zielonogórski – 21 3. powiat żarski – 16 4. powiat międzyrzecki – 15 5. powiat krośnieński – 10 6. powiat gorzowski – 9 7. powiat sulęciński - 8 8. powiat grodzki Gorzów Wlkp. - 7 9. powiat żagański - 6 10.powiat nowosolski – 5 11. powiat świebodziński – 4 12. powiat wschowski – 3 13. powiat grodzki Zielona Góra – 3 14. powiat słubicki – 2

10 Przykładami są: rewitalizacja bulwaru nadwarciańskiego wschodniego, remont Muzeum Lubuskiego im. J. Dekerta i amfiteatru miejskiego w Gorzowie Wlkp. rewitalizacja zabytkowego śródmieścia w Kożuchowie rewitalizacja dzielnicy portowej w zabytkowej części miasta Nowa Sól renowacja wieży kościoła farnego w Gubinie rewitalizacja starego miasta w Ośnie Lubuskim remont fragmentu średniowiecznych murów obronnych w Strzelcach Krajeńskich renowacja obiektu zamkowego w Sulechowie rewitalizacja zabytkowego przypałacowego parku w Brodach odrestaurowanie Mostu Arkadowego w Parku Mużakowskim powstały lub zostały odnowione również ścieżki dydaktyczne (np. leśna ścieżka edukacyjno-rekreacyjna w Dankowie, leśna ścieżka edukacyjna Staw Goszczanowski w gminie Drezdenko, leśna ścieżka Bluszczowy Szlak w gminie Wschowa)

11 spajanie działań marketingowych uczestnictwo w imprezach promocyjnych i targach turystycznych wdrażanie i realizacja lokalnych strategii marketingowych

12 Ilość przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Priorytetu 3 na obszarach poszczególnych powiatów. 1. powiat międzyrzecki – 53 2. powiat strzelecko-drezdenecki – 49 3. powiat zielonogórski – 46 4. powiat żarski – 22 5. powiat gorzowski – 19 6. powiat nowosolski – 19 7. powiat krośnieński – 18 8. powiat żagański - 14 9. powiat świebodziński – 12 10. powiat słubicki – 9 11. powiat wschowski – 9 12. powiat sulęciński – 7 13. powiat grodzki Gorzów Wlkp. - 7 14. powiat grodzki Zielona Góra - 2

13 Większość działań dotyczyła przedsięwzięć marketingowych polegających na wydawaniu publikacji i innych materiałów promocyjnych oraz organizacji imprez promujących powiat, gminę, miasto oraz jego atrakcje turystyczne i kulturowe. Gminy prezentowały się także na targach turystycznych (m.in. w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie, Berlinie) – taką formę promocji wykorzystały: miasto Gorzów Wlkp. Gmina Krosno Odrzańskie Międzyrzecz Rzepin Strzelce Krajeńskie Sulęcin Łagów Lubrza Sława

14 kształcenie kadr na potrzeby turystyki szkolenia i kursy organizowane przez jednostki samorządowe i organizacje pozarządowe

15 Ilość przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Priorytetu 4 na obszarach poszczególnych powiatów. 1. powiat żarski - 7 2. powiat międzyrzecki – 5 3. powiat krośnieński – 4 4. powiat strzelecko-drezdenecki – 4 5. powiat świebodziński – 4 6. powiat gorzowski – 3 7. powiat grodzki Gorzów Wlkp. - 3 8. powiat nowosolski – 2 9. powiat żagański - 2 10.powiat wschowski – 2 11.powiat zielonogórski – 2 12.powiat słubicki – 1 13.powiat sulęciński – 0 14.powiat grodzki Zielona Góra - 0

16 Przykłady: Edukacja i szkolenia prowadzone są w szkołach o profilu turystycznym i hotelarskim: Gorzów Wlkp. - gdzie funkcjonuje technikum kształcące w zawodach technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej Zespół Szkół Gastronomicznych (realizujący projekt Kuchnia transgraniczna Gorzów Wielkopolski – Frankfurt n/Odrą.) W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej uruchomiono nowy kierunek nauczania: Turystyka i rekreacja, specjalność: Zarządzanie i Organizacja Turystyki i Wypoczynku. Szkoły o profilu hotelarskim istnieją także w Gubinie i Sławie gdzie uczniowie biorą udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych szkoły z terenu gminy Witnica, dzięki współpracy z PN Ujście Warty, brały udział w żywych lekcjach przyrody w parku

17 współpraca gmin z organizacjami i zrzeszeniami turystycznymi w zakresie realizacji zadań związanych z rozwojem turystyki budowa platformy współpracy i dialogu pomiędzy instytucjami zamieszczanie ofert on-line

18 Ilość przedsięwzięć zrealizowanych w ramach Priorytetu 5 na obszarach poszczególnych powiatów. 1. powiat strzelecko-drezdenecki – 12 2. powiat zielonogórski – 11 3. powiat żarski - 11 4. powiat świebodziński – 8 5. powiat międzyrzecki – 8 6. powiat sulęciński – 7 7. powiat krośnieński – 6 8. powiat gorzowski – 5 9. powiat grodzki Gorzów Wlkp. – 4 10.powiat słubicki – 3 11.powiat wschowski – 3 12.powiat żagański – 2 13.powiat grodzki Zielona Góra – 1 14.powiat nowosolski – 0

19 Przykłady: Gminy współpracują ze stowarzyszeniami, podmiotami i organizacjami pozarządowymi, udzielając wsparcia finansowego i instytucjonalnego w ramach organizacji lokalnych imprez i realizacji ponadlokalnych i ponadregionalnych projektów turystycznych (m.in.: gmina Bogdaniec, Dąbie, Międzyrzecz, Skwierzyna, Strzelce Krajeńskie, Łagów, Sława, Wschowa, Sulechów, miasto Gorzów Wlkp., Zielona Góra i Żary, powiat żagański i żarski). Są także członkami stowarzyszeń turystycznych - przede wszystkim Lubuskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (której filię otwarto w 2011 roku w Gorzowie Wlkp.), bądź lokalnych organizacji turystycznych i lokalnych grup działania.

20 PODSUMOWANIE

21 Z otrzymanych od gmin i powiatów odpowiedzi w sprawie realizacji założeń Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2006 – 2013 wynika jednoznacznie, że zdecydowana większość jednostek samorządowych województwa lubuskiego prowadzi działania spójne z priorytetami określonymi w dokumencie. Łącznie lubuskie samorządy zrealizowały w latach 2010-2011 622 przedsięwzięć związanych z rozwojem turystyki. Najwięcej przedsięwzięć dotyczy wsparcia marketingowego i infrastruktury turystycznej.

22 Gminy i miasta aktywnie rozwijają produkty turystyczne, z których coraz więcej traci charakter wyłącznie lokalny i staje się rozpoznawalnym produktem regionalnym i ponadregionalnym, markowym dla danego obszaru. Kreowane są produkty nowe, które mają szansę wkrótce stać się dla gmin sztandarowymi, skutecznie wyróżniając je na mapie lubuskich miejsc atrakcyjnych turystycznie. Gminne wydarzenia/imprezy o ciekawej, oryginalnej i mocno związanej z tożsamością lokalną tematyce gromadzą co roku rosnącą liczbę przyjezdnych.

23 2008 - 20092010 - 2011 Liczba j.s.t., które nie przedstawiły sprawozdania 8 7 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć ogółem 544622 Liczba przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Priorytetu 1 Rozwój produktów turystycznych ziemi lubuskiej 59 79 Liczba przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Priorytetu 2 Przestrzeń i infrastruktura turystyczna 182137 Liczba przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Priorytetu 3 Wsparcie marketingowe 202286 Liczba przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Priorytetu 4 Rozwój zasobów ludzkich na potrzeby turystyki ziemi lubuskiej 51 39 Liczba przedsięwzięć zgłoszonych w ramach Priorytetu 5 Wsparcie instytucjonalne 50 81 Porównanie danych uzyskanych w roku bieżącym oraz w roku 2009 (sprawozdanie za lata 2008-2009)

24

25

26 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Raport na temat realizacji założeń Lubuskiej Strategii Rozwoju Turystyki na lata 2006-2013 przez jednostki samorządu terytorialnego województwa lubuskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google