Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Równowaga w świecie nierówności - grupy wsparcia dla osób po chorobie psychicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Równowaga w świecie nierówności - grupy wsparcia dla osób po chorobie psychicznej."— Zapis prezentacji:

1 Równowaga w świecie nierówności - grupy wsparcia dla osób po chorobie psychicznej

2 Praca jest dobrem, które zapewnia Człowiekowi godność. Przez pracę Człowiek nie tylko zaspokaja swoje potrzeby, ale także urzeczywistnia siebie jako Człowieka Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens

3 Program Inicjatywy Wspólnotowej Equal, wspołfinansowany ze środków EFS, ma na celu wyrównywanie szans, niwelowanie nierówności i eliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji na rynku pracy

4 Inicjatywa Equal skierowana jest na ponadnarodową współpracę w zakresie promocji nowych środków przeciwdziałania bezrobociu, zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz wykluczeniu społecznemu

5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej partner w projekcie Equal ma za zadanie prowadzenie grupy wsparcia tj. wsparcie beneficjentów i zwiększenie kompetencji psychospołecznych w zakresie gotowości do podjęcia i utrzymania się w rolach zawodowych

6 Działanie jest skierowane do 15 beneficjentów ostatecznych, którzy są po przebytym kryzysie psychicznym.

7 Grupę wsparcia prowadzi dwóch doświadczonych psychologów. Grupa ma charakter zamknięty, beneficjenci będą spotykać się przez okres 1 roku.

8 Harmonogram spotkań grupy wsparcia : wrzesień- listopad 2006 - spotkania GW odbyły się 4 razy w miesiącu grudzień 2006- luty 2007- spotkania GW odbywają się 3 razy w miesiącu marzec - maj 2007- spotkania GW odbędą się 2 razy w miesiącu czerwiec – sierpień 2007 - spotkania GW odbędą się 1 raz w miesiącu Każde spotkanie trwa 2 h.

9 Cel działania grupy: edukacja: promocja zdrowia, aktywne uczestnictwo w leczeniu, umiejętność życia z chorobą itp.. zwiększenie samooceny i aspiracji zawodowych zwiększenie motywacji do szukania pracy nauka radzenia sobie w sytuacjach stresowych wzmocnienie umiejętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie podnoszenie umiejętności w zakresie autoprezentacji, komunikacji nauka nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich itp..

10 Schemat spotkań grupy wsparcia: rozpoczęcie ( rozmowa na temat programu spotkania) rundka (z czym przychodzę: uczucia, myśli, spostrzeżenia, oczekiwania) część edukacyjna (krótki miniwykład na wcześniej ustalony temat- psycholog prowadzący grupę wsparcia) dyskusja (dotyczy części edukacyjnej) sprawy członków grupy (analiza sytuacji jednego z beneficjentów, informacje zwrotne od uczestników spotkania) rundka końcowa (domykanie spraw, uczuć z czym wychodzę ze spotkania) sprawy organizacyjne (tematyka kolejnych spotkań, analiza aktualnych potrzeb, oczekiwań, sprawy organizacyjne) trening autogenny wg Szulca, ćwiczenia relaksacyjne lub ćwiczenia relaksacyjne z wizualizacją

11 Zakładane rezultaty: włączenie do aktywności zawodowej beneficjentów projektu działania edukacyjne pozwolą kształtować umiejętności radzenia z chorobą, wymienić doświadczenia uczestników w radzeniu sobie z nieakceptowanymi społecznie zaburzeniami zachowań, kształtować właściwe postawy środowiska lokalnego nabycie przez uczestników następujących umiejętności: kompetencji: wyrażania pozytywnych emocji, zrozumienia własnych reakcji emocjonalnych, obniżania poziomu napięcia emocjonalnego, aktywnego inicjowania pomocy ze strony innych osób i instytucji, przywracania poczucia bezpieczeństwa, podnoszenia samooceny, poczucia własnej wartości, godności zmniejszenie marginalizacji i izolacji b.o. nabycie i rozwój umiejętności związanych z wchodzeniem w społeczne interakcje, podniesienie poziomu kompetencji społecznych

12 Podsumowanie Metoda pracy grupowej może oddziaływać na wszystkie obszary życia społecznego jednostki. W naszym przekonaniu oddziaływanie grupowe jest leczeniem z wyboru. Metoda grupowa wpływa na aktywizację jednostki poprzez wsparcie emocjonalne w formie: poradnictwa opartego na wzajemnych doświadczeniach w sferze psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej. Metoda pracy grupowej wyróżnia się dużą elastycznością umożliwiającą szybkie reagowanie na pojawiające się problemy i możliwości dostosowania do aktualnego zapotrzebowania.

13 Grupy wsparcia miewają niezwykłą siłę, która może dawać uczestnikom nowy napęd, uruchamiać ich kreatywność i aktywność

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach Partner nr 9 w projekcie EQUAL A 0340 d 2 Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej PARTNER NR 9 MIASTO SUWAŁKI - MOPS

15 Materiał opracowała: Aneta Jabłońska-Wisiecka Koordynator podprojektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

16 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "Równowaga w świecie nierówności - grupy wsparcia dla osób po chorobie psychicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google