Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Praca jest dobrem, które zapewnia Człowiekowi godność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Praca jest dobrem, które zapewnia Człowiekowi godność"— Zapis prezentacji:

1 „Równowaga w świecie nierówności - grupy wsparcia dla osób po chorobie psychicznej „

2 „Praca jest dobrem, które zapewnia Człowiekowi godność
„Praca jest dobrem, które zapewnia Człowiekowi godność. Przez pracę Człowiek nie tylko zaspokaja swoje potrzeby, ale także urzeczywistnia siebie jako Człowieka” Jan Paweł II, Encyklika Laborem Exercens

3 Program Inicjatywy Wspólnotowej Equal, wspołfinansowany ze środków EFS, ma na celu wyrównywanie szans, niwelowanie nierówności i eliminowanie wszelkich przejawów dyskryminacji na rynku pracy

4 Inicjatywa Equal skierowana jest na ponadnarodową współpracę w zakresie promocji nowych środków przeciwdziałania bezrobociu, zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji i nierówności na rynku pracy oraz wykluczeniu społecznemu

5 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej partner w projekcie Equal ma za zadanie prowadzenie grupy wsparcia tj. wsparcie beneficjentów i zwiększenie kompetencji psychospołecznych w zakresie gotowości do podjęcia i utrzymania się w rolach zawodowych

6 Działanie jest skierowane do 15 beneficjentów ostatecznych, którzy są po przebytym kryzysie psychicznym.

7 Grupę wsparcia prowadzi dwóch doświadczonych psychologów
Grupę wsparcia prowadzi dwóch doświadczonych psychologów. Grupa ma charakter zamknięty, beneficjenci będą spotykać się przez okres 1 roku.

8 Harmonogram spotkań grupy wsparcia :
wrzesień- listopad spotkania GW odbyły się 4 razy w miesiącu grudzień luty spotkania GW odbywają się 3 razy w miesiącu marzec - maj spotkania GW odbędą się 2 razy w miesiącu czerwiec – sierpień spotkania GW odbędą się 1 raz w miesiącu Każde spotkanie trwa 2 h.

9 Cel działania grupy: edukacja: promocja zdrowia, aktywne uczestnictwo w leczeniu, umiejętność życia z chorobą itp.. zwiększenie samooceny i aspiracji zawodowych zwiększenie motywacji do szukania pracy nauka radzenia sobie w sytuacjach stresowych wzmocnienie umiejętności społecznych niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie podnoszenie umiejętności w zakresie autoprezentacji, komunikacji nauka nawiązywania i podtrzymywania kontaktów międzyludzkich itp..

10 Schemat spotkań grupy wsparcia:
rozpoczęcie (rozmowa na temat programu spotkania) rundka (z czym przychodzę: uczucia, myśli, spostrzeżenia, oczekiwania) część edukacyjna (krótki miniwykład na wcześniej ustalony temat- psycholog prowadzący grupę wsparcia) dyskusja (dotyczy części edukacyjnej) sprawy członków grupy (analiza sytuacji jednego z beneficjentów, informacje zwrotne od uczestników spotkania) rundka końcowa (domykanie spraw, uczuć ”z czym wychodzę ze spotkania”) sprawy organizacyjne (tematyka kolejnych spotkań, analiza aktualnych potrzeb, oczekiwań, sprawy organizacyjne) trening autogenny wg Szulca, ćwiczenia relaksacyjne lub ćwiczenia relaksacyjne z wizualizacją

11 Zakładane rezultaty: włączenie do aktywności zawodowej beneficjentów projektu działania edukacyjne pozwolą kształtować umiejętności radzenia z chorobą, wymienić doświadczenia uczestników w radzeniu sobie z nieakceptowanymi społecznie zaburzeniami zachowań, kształtować właściwe postawy środowiska lokalnego nabycie przez uczestników następujących umiejętności: kompetencji: wyrażania pozytywnych emocji, zrozumienia własnych reakcji emocjonalnych, obniżania poziomu napięcia emocjonalnego, aktywnego inicjowania pomocy ze strony innych osób i instytucji, przywracania poczucia bezpieczeństwa, podnoszenia samooceny, poczucia własnej wartości, godności zmniejszenie marginalizacji i izolacji b.o. nabycie i rozwój umiejętności związanych z wchodzeniem w społeczne interakcje, podniesienie poziomu kompetencji społecznych

12 W naszym przekonaniu oddziaływanie grupowe jest leczeniem z wyboru.
Podsumowanie Metoda pracy grupowej może oddziaływać na wszystkie obszary życia społecznego jednostki. W naszym przekonaniu oddziaływanie grupowe jest leczeniem z wyboru. Metoda grupowa wpływa na aktywizację jednostki poprzez wsparcie emocjonalne w formie: poradnictwa opartego na wzajemnych doświadczeniach w sferze psychologicznej, prawnej, socjalnej, pedagogicznej. Metoda pracy grupowej wyróżnia się dużą elastycznością umożliwiającą szybkie reagowanie na pojawiające się problemy i możliwości dostosowania do aktualnego zapotrzebowania.

13 Grupy wsparcia miewają niezwykłą siłę, która może dawać uczestnikom nowy napęd, uruchamiać ich kreatywność i aktywność

14 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach Partner nr 9 w projekcie EQUAL A 0340 d 2 „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej” PARTNER NR 9 MIASTO SUWAŁKI - MOPS

15 Materiał opracowała: Aneta Jabłońska-Wisiecka Koordynator podprojektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

16 Dziękuję Państwu za uwagę!


Pobierz ppt "„Praca jest dobrem, które zapewnia Człowiekowi godność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google