Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowa perspektywa finansowa UE: jak przygotować wrocławskie środowisko naukowe i biznes do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Mirosław Miller Międzynarodowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowa perspektywa finansowa UE: jak przygotować wrocławskie środowisko naukowe i biznes do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Mirosław Miller Międzynarodowe."— Zapis prezentacji:

1

2 Nowa perspektywa finansowa UE: jak przygotować wrocławskie środowisko naukowe i biznes do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Mirosław Miller Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych PAN Data Techno Park sp. z o.o.

3 Agenda Punkt wyjścia do nowej perspektywy finansowania B+R 2014-2020
Wrocławski system innowacji: przewagi konkurencyjne Wrocławska infrastruktura B+R Nauka a biznes: czego się nauczyliśmy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Regionalne specjalności inteligentne

4 Agenda Punkt wyjścia do nowej perspektywy finansowania B+R 2014-2020
Wrocławski system innowacji: przewagi konkurencyjne Wrocławska infrastruktura B+R Nauka a biznes: czego się nauczyliśmy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Regionalne specjalności inteligentne

5 Nowa perspektywa 2014-2020 Punkt wyjścia Reforma polskiej nauki
Finansowanie projektowe vs. statutowe: - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Narodowe Centrum Nauki - Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Doskonała infrastruktura badawcza, nowoczesne uczelnie i laboratoria Parki technologiczne i przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości Klastry, sieci powiązań, konsorcja naukowo - gospodarcze

6 Nowa perspektywa 2014-2020 Punkt wyjścia
40 parków technologicznych i 14 inicjatyw parkowych; 29 inkubatorów technologicznych; 73 akademickie inkubatory przedsiębiorczości; 58 inkubatorów przedsiębiorczości; 69 centrów transferu technologii; 10 sieci aniołów biznesu; 86 lokalnych i regionalnych funduszy pożyczkowych i 55 funduszy poręczeń kredytowych; 319 ośrodków szkoleniowo-doradczych.

7 Kluczowe infrastruktury PO IG 2009-2014
Całkowita wartość inwestycji > 2, 3 mld zł Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (504 mln zł) CEPT Warszawa (359 mln zł) CEZAMAT Warszawa (359 mln zł) CENT III Warszawa (282 mln zł) Wielkopolskie CZT (252 mln zł) Ekotech Complex Lublin (189 mln zł) Czyste Technologie Węglowe Katowice (162 mln zł) Synchrotron Kraków (143 mln zł) Centrum Cyklotronowe Kraków (116 mln zł)

8 Agenda Punkt wyjścia do nowej perspektywy finansowania B+R 2014-2020
Wrocławski system innowacji: przewagi konkurencyjne Wrocławska infrastruktura B+R Nauka a biznes: czego się nauczyliśmy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Regionalne specjalności inteligentne

9 Przewagi Wrocławia Otwartość społeczeństwa na zmiany i na współpracę
Spójna strategia rozwoju Miasta niezależna od polityki Wrocławski Park Technologiczny - jeden z najlepszych parków technologicznych w Polsce Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. Data Techno Park sp. z o.o. Współpraca (z elementami integracji) środowiska naukowego Strategia Miasta oparta na nauce i uczelniach Nowoczesny system innowacji

10 Wrocławski system innowacji
I miejsce w kategorii „Zarządzanie rozwojem inteligentnym” Konkurs MRR "Dobre praktyki zarządzania strategicznego rozwojem„ (2012) - Wrocławskie Centrum Badań EIT+ - Wrocławski Park Technologiczny - Data Techno Park współpraca biznes - nauka komercjalizacja zarządzanie infrastrukturą badawczą i informatyczną Wrocławskie Centrum Akademickie integracja uczelni współpraca Miasto-uczelnie Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławia wsparcie dla biznesu i inwestorów

11 Agenda Punkt wyjścia do nowej perspektywy finansowania B+R 2014-2020
Wrocławski system innowacji: przewagi konkurencyjne Wrocławska infrastruktura B+R Nauka a biznes: czego się nauczyliśmy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Regionalne specjalności inteligentne

12 Inwestycje wrocławskich uczelni
Kampus Uniwersytetu Medycznego przy Borowskiej Wydział Farmacji Uniwersytetu Medycznego Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Geocentrum Politechniki Kampus Uniwersytetu Przyrodniczego Biblioteka Politechniki Biblioteka Uniwersytetu

13 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o.
Kampus Pracze: m2 nowoczesnych laboratoriów 2013/2014 Laboratorium nanotechnologiczne bud 9A Laboratorium biotechnologiczne bud. 9 Laboratorium nanotechnologiczne bud. 7 Laboratorium nano/biotechnologiczne bud. 1 BC

14 Budynek 1AB na Kampusie Pracze

15 Budynek 9A na Kampusie Pracze
Zakończenie budowy:

16 Wizualizacja laboratorium EIT+

17 Wizualizacja laboratorium EIT+

18 Obszary badawcze NANOMAT
Fotonika Fotowoltaika, lasery i techniki laserowe, czujniki, światłowody polimerowe, materiały, technologie i urządzenia fotoniczne. Inżynieria materiałowa Polimery, kompozyty, nanoproszki, nanowłókna, ceramiki, nanowarstwy [mono i wielowarstwowe], luminofory, ciecze reologiczne, materiały SMART, materiały magneto-, elektro-, opto-, termo- aktywne, techniki modyfikacji właściwości powierzchniowych, substancje hybrydowe nano-bio, techniki i materiały dla biotechnologii, diagnostyki, medycyny, i in. Metale ziem rzadkich Nowe zastosowania, technologie odzysku i oczyszczania, technologie optymalizujące wykorzystanie surowców strategicznych [magnesy trwałe, luminofory i in.], substancje i technologie zastępcze.

19 Laboratoria NANOMAT Laboratorium Krystalograficzne
Laboratorium Spektroskopii Optycznej Laboratorium typu Clean-Room Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Laboratorium Nanostruktur do Konwersji Energii Słonecznej Laboratorium Badań Składu i Powierzchni Laboratorium Technologii i Inżynierii Materiałów Polimerowych Laboratorium Wzmacniaczy i Laserów Światłowodowych Laboratorium Mikroobróbki Laserowej Laboratorium Syntezy i Charakteryzacji Związków Organicznych, Metaloorganicznych, Pierwiastków Rzadkich oraz Nanokryształów Laboratorium Naomis-Biosens Laboratoria Open-Space ‘Nano’ Laboratoria Open-Space ‘Synteza’

20 Obszary badawcze BIOMED
biodegradowalne polimery do dozowania leków i specyficznych zastosowań medycznych diagnostyka i prewencja chorób bakteryjnych i nowotworowych supramolekularne postacie substancji bioaktywnych

21 Laboratoria BIOMED Laboratorium Spektroskopii NMR
Laboratorium Spektrometrii Mas Laboratorium Obrazowania MRI Laboratorium Mikroskopii Elektronowej Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej Laboratorium Histologii Laboratorium Cytometrii Przepływowej Moduł hodowlany Laboratorium Izotopowe Klasy III Laboratorium Inżynierii Białka – PRL Laboratorium Oddziaływań Molekularnych (MIL) Laboratorium DNA-DNAS Pracownia potencjometrii Pracownia charakterystyki strukturalno - powierzchniowej

22 Model realizacji projektów EIT+
Rola EIT+ Identyfikuje potrzeby rynku, partnerów naukowych i gospodarczych do realizacji projektu i wdrażania jego rezultatów Przygotowuje wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Podpisuje umowę na realizację projektu Wyłania partnerów naukowych na wykonanie części badań w drodze przetargów Zarządza projektem (prowadzi finanse, monitoring, sprawozdawczość, aneksuje umowy, rozlicza) Wynajmuje laboratoria, zakupuje i użycza aparaturę badawczą wykonawcom Ocenia i przygotowuje wnioski patentowe oraz uiszcza stosowne opłaty Prowadzi marketing wyników badań i proces ich komercjalizacji (badania rynkowe, oceny konkurencyjności, wycena wartości IP itp.) Organizuje i finansuje seminaria, konferencje, szkolenia, wydawnictwa

23 Model realizacji projektów EIT+
Rola partnera naukowego Przygotowanie koncepcji merytorycznej projektu Realizacja części badań naukowo-technologicznych poprzez udostępnienie własnych zasobów osobowych i laboratoryjnych Inicjowanie modyfikacji realizowanych zadań poprzez zamykanie/otwieranie wątków badań oraz poszerzanie zakresu badań Wspomaganie rozwijania kontaktów zewnętrznych, w tym zagranicznych EIT+ w realizowanych zadaniach Rozliczanie wg cen umownych określonych w wyniku przetargu: minimalizacja prac administracyjno – księgowych (raz na kwartał raport i jedna faktura za zrealizowanie usługi badawczej)

24 Wrocławski Park Technologiczny SA

25 Data Techno Park sp. z o.o. „Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji i transferu technologii w zakresie e-zdrowia” Prowadzone projekty (170 mln zł): Data Center dla medycyny usługi medyczne projekty badawcze zarządzanie podmiotami służby zdrowia

26 Jaki model biznesowy dla stworzonego systemu innowacji ?

27 Agenda Punkt wyjścia do nowej perspektywy finansowania B+R 2014-2020
Wrocławski system innowacji: przewagi konkurencyjne Wrocławska infrastruktura B+R Nauka a biznes: czego się nauczyliśmy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Regionalne specjalności inteligentne

28 Jak przygotować dobry projekt aplikacyjny
Prawidłowe rozpoznanie potrzeby rynkowej (uświadomionej lub nieuświadomionej) Ewaluacja projektu (konkurencja, ocena rynku, możliwość ochrony IP) Określenie ścieżki komercjalizacji produktu Identyfikacja (albo utworzenie) przedsiębiorstwa gotowego do wprowadzenia produktu na rynek Znalezienie funduszu gotowego do współfinansowania projektu (obniżenie ryzyka inwestora prywatnego) Znalezienie zespołu badawczego o odpowiednich kompetencjach dla realizacji projektu

29 Modele przychodowe w kontekście premii za ryzyko

30 Model biznesowy i komercjalizacji IP
Nowe uregulowanie dot. prawa własności intelektualnej Private Equity Stock Exchange Badania naukowe VC Ryzyko inwestycji w technologię Venture Capital Badania podstawowe Badania aplikacyjne Business Angels Seed Capital Akcelerator spin off czas

31 „Lejek innowacji”: metodologia ewaluacji, tworzenia, inwestowania w spółki spin-off

32 Spółki spin-off utworzone w Akceleratorze EIT+

33 Lipid Systems Celem spółki jest prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w obszarze nanotechnologii farmaceutycznych prof. Marek Langner dr inż. Magdalena Przybyło

34 Pierwsze wyjście z inwestycji 800 tys zł + 9 miesięcy = 1 500 tys zł
prof. Przemysław Łoś Pierwsze wyjście z inwestycji 800 tys zł + 9 miesięcy = tys zł

35 Agenda Punkt wyjścia do nowej perspektywy finansowania B+R 2014-2020
Wrocławski system innowacji: przewagi konkurencyjne Wrocławska infrastruktura B+R Nauka a biznes: czego się nauczyliśmy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Regionalne specjalności inteligentne

36 Analiza SWOT – Instytucje Otoczenia Biznesu
Słabe strony mała gotowość przedsiębiorstw do odpłatnego korzystania z usług instytucji otoczenia biznesu; uzależnienie działalności instytucji otoczenia biznesu od środków unijnych; koncentracja na świadczeniu prostych usług, stosunkowo uboga oferta usług zaawansowanych. Mocne strony duża liczba ośrodków i ich zróżnicowanie; dostęp do środków unijnych na rozwój instytucji otoczenia biznesu oraz finansowanie ich działalności; dobra struktura przestrzenna instytucji otoczenia biznesu; funkcjonowanie w Polsce europejskich sieci instytucji otoczenia biznesu

37 Analiza SWOT – Instytucje Otoczenia Biznesu
Zagrożenia upadek wielu instytucji otoczenia biznesu wraz ze zmniejszeniem dostępu do środków unijnych; odpływ wykwalifikowanych kadr z instytucji otoczenia biznesu. Szanse rozwój działalności na zasadach komercyjnych związanych ze wzrostem popytu na usługi instytucji otoczenia biznesu; rozwój kompetencji kadr instytucji otoczenia biznesu; konkurencja miedzy instytucjami otoczenia biznesu prowadząca do podnoszenia jakości ich oferty.

38 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – CELE
Jak wykorzystać rezultaty Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Ok. 10% budżetu nowej perspektywy (ponad 10 mld EUR) Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji Podnoszenie konkurencyjności MŚP

39 1. Oś priorytetowa: Zwiększanie potencjału naukowo – badawczego na rzecz przedsiębiorstw w Polsce
Konsolidacja potencjału naukowo-badawczego w ramach centrów wiedzy i innowacji Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej Umiędzynarodowienie polskiej nauki poprzez wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych Finansowanie badań naukowych na rzecz innowacyjnej gospodarki Wsparcie ochrony własności przemysłowej w ośrodkach badawczych i przedsiębiorstwach oraz wsparcie otwartego dostępu do wyników prac badawczych Rozwój kadry sektora B+R

40 2. Oś priorytetowa: Wzrost potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw w Polsce
Wsparcie projektów: od pomysłu do przemysłu Tworzenie warunków dla prowadzenia działalności B+R przez przedsiębiorstwa Rozwój kluczowych klastrów Wsparcie przedsiębiorstw i jednostek naukowych w przygotowaniu do udziału w programach międzynarodowych Wsparcie dostępu przedsiębiorstw do kapitału na innowacje Rozwój i profesjonalizacja proinnowacyjnych usług IOB Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw poprzez internacjonalizację Promocja współpracy nauki i biznesu, kształtowanie i promocja innowacyjności jako źródła konkurencyjności gospodarki

41 Agenda Punkt wyjścia do nowej perspektywy finansowania B+R 2014-2020
Wrocławski system innowacji: przewagi konkurencyjne Wrocławska infrastruktura B+R Nauka a biznes: czego się nauczyliśmy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 Regionalne specjalności inteligentne

42 Specjalizacje regionalne, w tym „SMART”
Warszawa, Biokampus Ochota (CEPT, CENT) (biomedycyna) Warszawskie Centrum Zaawansowanych Technologii (CEZAMAT) (materiały, energia) Wrocławskie Centrum Badań EIT+ (surowce, materiały, diagnostyka medyczna) Małopolskie Centrum Badawcze (medycyna, energia, ICT) Wielkopolskie CZT (materiały, ICT) Śląskie Centrum Czystych Technologii Węglowych (energia) Łódzkie Centrum Biogospodarki (energia, biogospodarka) Bałtyckie Centrum Badawcze (morze, ekologia, energia)

43 Regionalne specjalności inteligentne – strategia RIS3
Silne strony gospodarki regionu, o potencjale innowacyjnym Firmy istniejące na globalnych rynkach Specjalności naukowe uczelni Klastry naukowo-gospodarcze Infrastruktura B+R w regionie W co zainwestować aby wykreować branże rozpoznawalne na globalnym rynku wykorzystujące istniejący potencjał i kompetencje ludzi ?

44 Regionalne specjalności inteligentne – strategia RIS3
Przykłady Gry komputerowe Usługi sektora E-zdrowie Diagnostyka medyczna Kryptologia Metalurgia chemiczna „okołomiedziowa” (Ag, Re, …) Food processing (Finepharm, Nutribiomed) Turystyka medyczna Kriogenika i krioterapie (technologie niskich temperatur) AGD – przemysł elektromechaniczny ? LED, LCD, optoelektronika (LG Philips) ?

45 Specjalizacje regionalne – wizja 2020

46 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Nowa perspektywa finansowa UE: jak przygotować wrocławskie środowisko naukowe i biznes do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Mirosław Miller Międzynarodowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google