Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki dla Europy i Polski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki dla Europy i Polski"— Zapis prezentacji:

1 Ogólnoeuropejskie badania sondażowe dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy
Wyniki dla Europy i Polski Wyniki reprezentatywne z 36 europejskich krajów dla Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA) Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy

2 Założenia badania sondażowego
Zbiorowość: Populacja starsza niż 18 lat o standardowym miejscu zamieszkania, mówiąca danym językiem Grupa reprezentatywna: Próbka reprezentatywna z każdego z 36 europejskich krajów objętego badaniem Metodologia gromadzenia danych: CATI (wspomagane komputerowo wywiady telefoniczne) w 31 krajach. W Bułgarii, Republice Czeskiej, Słowacji, Rumunii i Turcji wywiady zostały przeprowadzone twarzą w twarz Wielkość grupy reprezentatywnej: ankietowanych (ok na kraj, oprócz Lichtensteinu, gdzie przeprowadzono 200 wywiadów) Wielkość grupy reprezentatywnej: (Polska) 1 002 ankiety Margines błędu: ±Od 0,3 do 0,5 pkt. procentowych (Europa) ±Od 1,9 do 3,1 pkt. procentowych (badania krajowe) Okres pracy w terenie: (Polska) 21 października 2011 – 23 października 2011 Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

3 Omówienie ankiety Q1 Jak Pan(i) myśli, czy liczba osób w Polsce cierpiących na stres wywołany przez wykonywaną pracę będzie w najbliższych pięciu latach rosnąć, maleć, czy pozostanie na podobnym poziomie? (Bardzo wzrośnie | Lekko wzrośnie | Pozostanie niezmieniona | Lekko spadnie | Bardzo spadnie) Q2 Czy w sprawach bezpieczeństwa i ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy czuje się Pan(i) …? (Bardzo dobrze poinformowany(a) | Raczej dobrze poinformowany(a) | Niezbyt dobrze poinformowany(a) | W ogóle niepoinformowany(a)) W jakim stopniu Pana(i) zdaniem ważne są zasady zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby umożliwić pracownikom dłuższą pracę przed przejściem na emeryturę? (Bardzo ważne | Dość ważne | Niezbyt ważne | Całkowicie nieważne) Q4. Gdyby napotkał(a) Pan(i) zagrożenie związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem w miejscu pracy i poinformował(a) o nim przełożonego, czy jest Pan(i) pewny(a), że przełożony odpowiednio odniósłby się do problemu? (Bardzo pewny(a) | Całkiem pewny(a) | Niezbyt pewny(a) | Niepewny(a) ) Aby Polska była ekonomicznie konkurencyjnym krajem, pracodawcy muszą dbać o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy. (Całkowicie się zgadzam | Zgadzam się | Ani się zgadzam, ani się nie zgadzam | Nie zgadzam się | Całkowicie się nie zgadzam)

4 Zastosowane dwuliterowe oznaczenia krajów
Litery Kraj AL Albania HR Chorwacja NO Norwegia AT Austria HU Węgry PL Polska BE Belgia IE Irlandia PT Portugalia BG Bułgaria IS Islandia RO Rumunia CY Cypr IT Włochy RS Serbia CZ Republika Czeska LI Liechtenstein SE Szwecja DE Niemcy LT Litwa SI Słowenia DK Dania LU Luksemburg SK Słowacja EE Estonia LV Łotwa TR Turcja EL Grecja ME Czarnogóra UK Wielka Brytania ES Hiszpania MK Republika Macedonii ALL Wszystkie kraje FI Finlandia MT Malta FR Francja NL Holandia Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

5 Nazwy obszarów zastosowane w raporcie
Kraje Europa północno-wschodnia Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia Europa północno-zachodnia Austria, Belgia, Francja, Niemcy, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, Holandia, Wielka Brytania Kraje nordyckie Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja Europa południowo-wschodnia Albania, Bułgaria, Chorwacja, Republika Macedonii, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Turcja Europa południowa Cypr, Grecja, Włochy, Malta, Portugalia, Hiszpania EU27 27 krajów aktualnie tworzących Unię Europejską EU15 15 krajów, które tworzyły Unię Europejską do 1 maja 2004 roku EEA Norwegia, Islandia, Liechtenstein CCS Kraje kandydujące i potencjalni kandydaci Click to add text here Note: insert graphs, tables, images here

6 Poziom stresu związanego z pracą

7 Poziom stresu związanego z pracą (Polska)
Jak Pan(i) myśli, czy liczba osób w Polsce cierpiących na stres wywołany przez wykonywaną pracę będzie w najbliższych pięciu latach rosnąć, maleć, czy pozostanie na podobnym poziomie? (%) Bardzo wzrośnie Lekko wzrośnie Pozostanie niezmieniona Lekko spadnie Bardzo spadnie Nie wiem Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

8 Poziom stresu związanego z pracą (Polska)
Jak Pan(i) myśli, czy liczba osób w Polsce cierpiących na stres wywołany przez wykonywaną pracę będzie w najbliższych pięciu latach rosnąć, maleć, czy pozostanie na podobnym poziomie? (%) Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat Aktywny Nieaktywny Płeć Wiek Status pracowniczy Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość:Osoby w wieku 18 lat i powyżej

9 Poziom stresu związanego z pracą (Polska)
Jak Pan(i) myśli, czy liczba osób w Polsce cierpiących na stres wywołany przez wykonywaną pracę będzie w najbliższych pięciu latach rosnąć, maleć, czy pozostanie na podobnym poziomie? (%) Łącznie 0-9 10-49 50-249 Ponad 250 Na czas nieokreślony Inna Wielkość zakładu pracy (liczba pracowników) Umowa o pracę Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość:Osoby w wieku 18 lat i powyżej

10 Poziom stresu związanego z pracą
Jak Pan(i) myśli, czy liczba osób w Polsce cierpiących na stres wywołany przez wykonywaną pracę będzie w najbliższych pięciu latach rosnąć, maleć, czy pozostanie na podobnym poziomie? (%) Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

11 Poziom stresu związanego z pracą
Jak Pan(i) myśli, czy liczba osób w Polsce cierpiących na stres wywołany przez wykonywaną pracę będzie w najbliższych pięciu latach rosnąć, maleć, czy pozostanie na podobnym poziomie? (%) Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

12 Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy

13 Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy (Polska)
Czy w sprawach bezpieczeństwa i ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy czuje się Pan(i) …? (%) Bardzo dobrze poinformowany(a) Raczej dobrze poinformowany(a) Niezbyt dobrze poinformowany(a) W ogóle niepoinformowany(a) Trudno powiedzieć Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

14 Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy (Polska)
Czy w sprawach bezpieczeństwa i ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy czuje się Pan(i) …? (%) Łącznie Mężczyzna Kobieta 18-34 lat 35-54 lat Ponad 55 lat Aktywny Nieaktywny Płeć Wiek Status pracowniczy Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

15 zakładu pracy (liczba pracowników)
Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy (Polska) Czy w sprawach bezpieczeństwa i ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy czuje się Pan(i) …? (%) Wielkość zakładu pracy (liczba pracowników) Umowa o pracę Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

16 Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy
Czy w sprawach bezpieczeństwa i ryzyka dla zdrowia w miejscu pracy czuje się Pan(i) …? (%) Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

17 Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy
Czy w sprawach bezpieczeństwa i zagrożeń dla zdrowia w miejscu pracy czuje się Pan(i) …? (%) Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

18 Znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy a późniejsza emerytura

19 Znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy a późniejsza emerytura (Polska)
W jakim stopniu Pana(i) zdaniem ważne są zasady zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby umożliwić pracownikom dłuższą pracę przed przejściem na emeryturę? (%) Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

20 Znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy a późniejsza emerytura (Polska)
W jakim stopniu Pana(i) zdaniem ważne są zasady zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby umożliwić pracownikom dłuższą pracę przed przejściem na emeryturę? (%) Płeć Wiek Status pracowniczy Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

21 Znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy a późniejsza emerytura (Polska)
W jakim stopniu Pana(i) zdaniem ważne są zasady zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby umożliwić pracownikom dłuższą pracę przed przejściem na emeryturę? (%) Wielkość zakładu pracy (liczba pracowników) Wielkość zatrudnienia (liczba pracowników) Umowa o pracę Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

22 Znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy a późniejsza emerytura
W jakim stopniu Pana(i) zdaniem ważne są zasady zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby umożliwić pracownikom dłuższą pracę przed przejściem na emeryturę? (%) Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

23 Znaczenie bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy a późniejsza emerytura
W jakim stopniu Pana(i) zdaniem ważne są zasady zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, aby umożliwić pracownikom dłuższą pracę przed przejściem na emeryturę? (%) Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

24 Przekonanie o słuszności działań mających na celu wykluczenie problemów związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniami zdrowotnymi w miejscu pracy Przekonanie o słuszności działań mających na celu wykluczenie problemów związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniami zdrowotnymi w miejscu pracy

25 Przekonanie o słuszności działań mających na celu wykluczenie problemów związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniami zdrowotnymi w miejscu pracy (Polska) Gdyby napotkał(a) Pan(i) zagrożenie związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem w miejscu pracy i poinformował(a) o nim przełożonego, czy jest Pan(i) pewny(a), że przełożony odpowiednio odniósłby się do problemu? (%) Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

26 Przekonanie o słuszności działań mających na celu wykluczenie problemów związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniami zdrowotnymi w miejscu pracy (Polska) Gdyby napotkał(a) Pan(i) zagrożenie związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem w miejscu pracy i poinformował(a) o nim przełożonego, czy jest Pan(i) pewny(a), że przełożony odpowiednio odniósłby się do problemu? (%) Płeć Wiek Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

27 Przekonanie o słuszności działań mających na celu wykluczenie problemów związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniami zdrowotnymi w miejscu pracy (Polska) Gdyby napotkał(a) Pan(i) zagrożenie związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem w miejscu pracy i poinformował(a) o nim przełożonego, czy jest Pan(i) pewny(a), że przełożony odpowiednio odniósłby się do problemu? (%) Wielkość zakładu pracy (liczba pracowników) Wielkość zatrudnienia (liczba pracowników) Umowa o pracę Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

28 Przekonanie o słuszności działań mających na celu wykluczenie problemów związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniami zdrowotnymi w miejscu pracy Gdyby napotkał(a) Pan(i) zagrożenie związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem w miejscu pracy i poinformował(a) o nim przełożonego, czy jest Pan(i) pewny(a), że przełożony odpowiednio odniósłby się do problemu? % Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

29 Przekonanie o słuszności działań mających na celu wykluczenie problemów związanych z bezpieczeństwem i zagrożeniami zdrowotnymi w miejscu pracy Gdyby napotkał(a) Pan(i) zagrożenie związane ze zdrowiem lub bezpieczeństwem w miejscu pracy i poinformował(a) o nim przełożonego, czy jest Pan(i) pewny(a), że przełożony odpowiednio odniósłby się do problemu? % Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

30 Znaczenie bezpieczeństwa oraz zdrowia w miejscu pracy a konkurencyjność ekonomiczna

31 Znaczenie bezpieczeństwa oraz zdrowia w miejscu pracy a konkurencyjność ekonomiczna (Polska)
Aby Polska była ekonomicznie konkurencyjnym krajem, pracodawcy muszą dbać o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy? (%) Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

32 Znaczenie bezpieczeństwa oraz zdrowia w miejscu pracy a konkurencyjność ekonomiczna (Polska)
Aby Polska była ekonomicznie konkurencyjnym krajem, pracodawcy muszą dbać o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy? (%) Płeć Wiek Status pracowniczy Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

33 Znaczenie bezpieczeństwa oraz zdrowia w miejscu pracy a konkurencyjność ekonomiczna (Polska)
Aby Polska była ekonomicznie konkurencyjnym krajem, pracodawcy muszą dbać o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy? (%) Wielkość zakładu pracy (liczba pracowników) Wielkość zatrudnienia (liczba pracowników) Umowa o pracę Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Zatrudnieni w wieku 18 lat i powyżej

34 Znaczenie bezpieczeństwa oraz zdrowia w miejscu pracy a konkurencyjność ekonomiczna
Aby Pana/Pani kraj był ekonomicznie konkurencyjny, pracodawcy muszą dbać o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy? (%) Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

35 Znaczenie bezpieczeństwa oraz zdrowia w miejscu pracy a konkurencyjność ekonomiczna
Aby Polska była ekonomicznie konkurencyjnym krajem, pracodawcy muszą dbać o zdrowie i bezpieczeństwo w miejscu pracy? (%) Liczby poniżej 100% w związku z wykluczeniem odpowiedzi „Nie wiem”; Zbiorowość: Osoby w wieku 18 lat i powyżej

36 Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA)
Przyczynia się do tego, by Europa stała się bezpieczniejszym, zdrowszym i bardziej wydajnym miejscem pracy; prowadzi badania, opracowuje, i rozpowszechnia wiarygodne, zrównoważone, i bezstronne informacje na temat bezpieczeństwa i higieny pracy; prowadzi ogólnoeuropejskie kampanie służące zwiększaniu poziomu świadomości; siedziba w Bilbao w Hiszpanii, ustanowiona przez Unię Europejską w 1996 r.; zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów państw członkowskich, organizacji pracodawców i pracowników oraz wiodących ekspertów z każdego z państw członkowskich UE-27 oraz z innych państw. Dalsze informacje dotyczące EU OSHA: Dalsze informacje dotyczące ogólnoeuropejskiego badania opinii publicznej na temat BHP: figures/


Pobierz ppt "Wyniki dla Europy i Polski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google