Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia. Michał Kamiński marzec 2007r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia. Michał Kamiński marzec 2007r."— Zapis prezentacji:

1 Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia. Michał Kamiński marzec 2007r.

2 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia. Teza Zmiany w służbie zdrowia nie nadążają za zmianami, przekształceniami w polskiej gospodarce. Występują istotne różnice w nowoczesnym sposobie zarządzania w przedsiębiorstwach gospodarki nie związanych z ochroną zdrowia, a w zakładach opieki zdrowotnej. Zmiany w służbie zdrowia nie nadążają za zmianami, przekształceniami w polskiej gospodarce. Występują istotne różnice w nowoczesnym sposobie zarządzania w przedsiębiorstwach gospodarki nie związanych z ochroną zdrowia, a w zakładach opieki zdrowotnej.Hipoteza Zarządzanie w szpitalach można usprawnić, zracjonalizować wzorem przedsiębiorstw z innych gałęzi przemysłu poprzez wprowadzenie innowacyjnych metod zarządczych

3 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia. 1. Porównanie zmian zachodzących w gospodarce ze zmianami w ochronie zdrowia. 2. Porównanie metod zarządczych w gospodarce z metodami zarządczymi w ochronie zdrowia. 3. Propozycja implementacji wzorem przedsiębiorstw funkcjonujących w innych dziedzinach gospodarki innowacyjnych metod zarządczych w szpitalach.

4 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia. Rozwój prywatnej przedsiębiorczości oraz komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych, będąc naturalnym procesem transformacji gospodarki z centralnie planowanej na gospodarkę rynkową, zmieniły radykalnie poprzednie kryteria działania i cele przedsiębiorstw.

5 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia. Proces transformacji zmienił strukturę własnościową polskiej gospodarki, doprowadzając do wzrostu znaczenia sektora prywatnego, co spowodowało przyrost zatrudnienia w tym sektorze z 46,6% do 73,8% w latach 1989 - 2002. Równolegle, w tym samym czasie, nastąpił duży spadek ilości zatrudnionych w sektorze publicznym z 53,4% do 26,2%.[1]Proces transformacji zmienił strukturę własnościową polskiej gospodarki, doprowadzając do wzrostu znaczenia sektora prywatnego, co spowodowało przyrost zatrudnienia w tym sektorze z 46,6% do 73,8% w latach 1989 - 2002. Równolegle, w tym samym czasie, nastąpił duży spadek ilości zatrudnionych w sektorze publicznym z 53,4% do 26,2%.[1][1] [1] W trosce o pracę, Raport o rozwoju społecznym, Polska 2004, CASE, UNDP, str.69 [1] W trosce o pracę, Raport o rozwoju społecznym, Polska 2004, CASE, UNDP, str.69 [1]

6 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia. Restrukturyzacja polskiej gospodarki była podyktowana koniecznością uwolnienia mechanizmów rynkowych i jej modernizacji polegającej na przeobrażeniu struktury i wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zarządczych i organizacyjnych.Restrukturyzacja polskiej gospodarki była podyktowana koniecznością uwolnienia mechanizmów rynkowych i jej modernizacji polegającej na przeobrażeniu struktury i wprowadzeniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, zarządczych i organizacyjnych.

7 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Ochrona zdrowia Zatrzymanie rozwoju metod rynkowych Zakup infrastruktury, a nie świadczeń medycznych.Zatrzymanie rozwoju metod rynkowych Zakup infrastruktury, a nie świadczeń medycznych. Zatrzymanie konkurencyjność na poziomie płatnika i świadczeniodawcówZatrzymanie konkurencyjność na poziomie płatnika i świadczeniodawców Bariery prawne nieskuteczna formuła organizacyjno –prawna SPZOZBariery prawne nieskuteczna formuła organizacyjno –prawna SPZOZ Zatrzymanie rozwoju innowacyjnych metod zarządczych i tworzenia strategii biznesowychZatrzymanie rozwoju innowacyjnych metod zarządczych i tworzenia strategii biznesowych

8 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Zakaz przenoszenia zyskówZakaz przenoszenia zysków Zarządzanie nieinnowacyjn eZarządzanie nieinnowacyjn e Prawno / podatkowePrawno / podatkowe Kultura organizacyjnaKultura organizacyjna Uprzywilejowana pozycja specjalistów medycznychUprzywilejowana pozycja specjalistów medycznych Brak tradycji biznesowychBrak tradycji biznesowych Skomplikowane procesy administracyjneSkomplikowane procesy administracyjne OrganizacyjneOrganizacyjne

9 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Strategia Lizbońska Cel; polegającym na reformie instrumentów kreujących popyt na rynku pracy, przewidującej likwidację barier administracyjnych, ułatwieniu w tworzeniu małych firm, tworzeniu otoczenia gospodarczego sprzyjającego prowadzenia działalności gospodarczej.Cel; polegającym na reformie instrumentów kreujących popyt na rynku pracy, przewidującej likwidację barier administracyjnych, ułatwieniu w tworzeniu małych firm, tworzeniu otoczenia gospodarczego sprzyjającego prowadzenia działalności gospodarczej.

10 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Strategia Lizbońska Strategia Lizbońska jest próbą poszukiwania przez państwa członkowskie sposobów przyspieszenia rozwoju gospodarczego, aby zdecydowanie wzmocnić konkurencyjnośćStrategia Lizbońska jest próbą poszukiwania przez państwa członkowskie sposobów przyspieszenia rozwoju gospodarczego, aby zdecydowanie wzmocnić konkurencyjność Nacisk na gospodarczą konkurencyjność zdecydowanie zwiększył się w ciągu ostatnich lat, obecnie rozprzestrzenił się nawet na inne obszary gospodarki - jak np. szpitale i uczelnie wyższeNacisk na gospodarczą konkurencyjność zdecydowanie zwiększył się w ciągu ostatnich lat, obecnie rozprzestrzenił się nawet na inne obszary gospodarki - jak np. szpitale i uczelnie wyższe

11 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Pracodawcy - KPP - 13 maj 2002 r. Trójstronna Komisja W ciągu kilku lat reform ekonomicznych i politycznych rola państwa w gospodarce coraz bardziej malała i powoli stawało się ono jednym z partnerów gospodarczej gry, oddając coraz więcej swoich dotychczasowych uprawnień i obowiązków w ręce pracodawców.W ciągu kilku lat reform ekonomicznych i politycznych rola państwa w gospodarce coraz bardziej malała i powoli stawało się ono jednym z partnerów gospodarczej gry, oddając coraz więcej swoich dotychczasowych uprawnień i obowiązków w ręce pracodawców. Urynkowienia usług publicznychUrynkowienia usług publicznych Zwiększenie zakresu swobody gospodarczejZwiększenie zakresu swobody gospodarczej Sposoby obniżenia obciążeń z tytułu podatku dochodowegoSposoby obniżenia obciążeń z tytułu podatku dochodowego

12 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Konieczność zmiany sposobów zarządzania

13 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Zatrudnienie W polskiej służbie zdrowia brak jest tradycji i dobrych doświadczeń w gospodarce kadrami. Obowiązujący przez dziesiątki lat system budżetowego zasilania działalności podstawowej, gdy przydzielano środki finansowe na zatrudnienie pracowników według planu tzw. etatów kalkulacyjnych, bez kontroli i analizy ich wykorzystania, spowodował znaczne nadzatrudnienie w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, szacowane przez analityków zatrudnienia na około 20%. Takie przeorganizowanie zakładów opieki zdrowotnej bardzo obciąża koszty osobowe i jest główną przyczyną ich małej konkurencyjności na rozszerzającym się wolnym rynku usług zdrowotnych.W polskiej służbie zdrowia brak jest tradycji i dobrych doświadczeń w gospodarce kadrami. Obowiązujący przez dziesiątki lat system budżetowego zasilania działalności podstawowej, gdy przydzielano środki finansowe na zatrudnienie pracowników według planu tzw. etatów kalkulacyjnych, bez kontroli i analizy ich wykorzystania, spowodował znaczne nadzatrudnienie w jednostkach organizacyjnych ochrony zdrowia, szacowane przez analityków zatrudnienia na około 20%. Takie przeorganizowanie zakładów opieki zdrowotnej bardzo obciąża koszty osobowe i jest główną przyczyną ich małej konkurencyjności na rozszerzającym się wolnym rynku usług zdrowotnych.

14 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia. Zmieniające się warunki gospodarcze doprowadziły do zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw. Coraz wyraźniej zaznacza się odejście od hierarchicznego modelu organizacji i zarządzania na rzecz funkcjonalizacji i decentralizacji. Organizacja przedsiębiorstw przyjmuje postać sieci pająka, w której następuje segmentacja personelu na część zasadniczą, którą stanowi personel stały i część marginalną, którą stanowi personel zadaniowy lub okresowy.Zmieniające się warunki gospodarcze doprowadziły do zmian w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw. Coraz wyraźniej zaznacza się odejście od hierarchicznego modelu organizacji i zarządzania na rzecz funkcjonalizacji i decentralizacji. Organizacja przedsiębiorstw przyjmuje postać sieci pająka, w której następuje segmentacja personelu na część zasadniczą, którą stanowi personel stały i część marginalną, którą stanowi personel zadaniowy lub okresowy.

15 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Work-out w stylu General Electric Work-Out jest prostą i nieskomplikowaną metodą, służącą redukowaniu biurokracji i szybkiemu rozwiązywaniu problemów. Jej wyjątkowość polega na wykorzystaniu inteligencji pracowników, których dany problem dotyczy w największym stopniu.

16 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Rozwiązywać innowacyjnie dotychczas nierozwiązane problemy Strategia i zarządzanie strategiczne nabierają szczególnego znaczenia w niespokojnych czasachStrategia i zarządzanie strategiczne nabierają szczególnego znaczenia w niespokojnych czasach

17 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Innowacyjne metody zarządcze Przywództwo i strategia wiążą się z efektywnością firmy (osiąganie celów) Zarządzanie (management) wiąże się z wydajnością (najmniejszym nakładem środków)

18 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Innowacyjne,metody zarządcze Strategie biznesoweStrategie biznesowe Informatyczne systemy wspomagania decyzji, hurtownie danych, Business IntelligenceInformatyczne systemy wspomagania decyzji, hurtownie danych, Business Intelligence Liczenie kosztówLiczenie kosztów Apteki szpitalneApteki szpitalne

19 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Kontekst do budowania wygrywających strategii Mocne i słabe strony organizacji Potrzeby rynku, atrakcyjność i podstawowe czynniki sukcesu Mocne i słabe strony konkurencji Decyzja strategiczna Wybór produktów Wybór klientów Strategie funkcjonalne Zasoby i inwestycje Trwała przewaga konkurencyjna Analiza zewnętrzna Trendy Możliwości Niepewności Profil konkurencyjny

20 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Hurtownia danych jako źródło informacji zarządczej Wiele przedsiębiorstw i organizacji napotyka w codziennym funkcjonowaniu na problem dostępu do informacji niezbędnych w procesie decyzyjnym, a obejmujących całość istotnych danych dotyczących organizacji.Wiele przedsiębiorstw i organizacji napotyka w codziennym funkcjonowaniu na problem dostępu do informacji niezbędnych w procesie decyzyjnym, a obejmujących całość istotnych danych dotyczących organizacji. Hurtownie danych tworzy się w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu przetwarzania danych oraz uzyskiwania niezbędnych informacji poprzez scalenie danych z różnych systemów informatycznych, ich gromadzenie i przetwarzanie. Hurtownia danych jest wydzieloną, scentralizowaną strukturą baz danych zoptymalizowaną w celu raportowania i przeprowadzania kompleksowych analiz. Zazwyczaj zawiera zagregowane dane pochodzące z baz operacyjnych.Hurtownie danych tworzy się w celu ułatwienia i przyspieszenia procesu przetwarzania danych oraz uzyskiwania niezbędnych informacji poprzez scalenie danych z różnych systemów informatycznych, ich gromadzenie i przetwarzanie. Hurtownia danych jest wydzieloną, scentralizowaną strukturą baz danych zoptymalizowaną w celu raportowania i przeprowadzania kompleksowych analiz. Zazwyczaj zawiera zagregowane dane pochodzące z baz operacyjnych.

21 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich dane dla aplikacji dane aktualne dane często modyfikowane dane niepowtarzające się dużo tabel, mało danych dane dwuwymiarowe rezultat zapytania ogromna porcja danych dane dla analiz pełne dane historyczne modyfikowane – nowe dane celowo gromadzone agregaty i metadane dużo danych, mało tabel dane wielowymiarowe rezultat zapytania niewielki podsumowanie, ekstrema etc. BAZA DANYCHHURTOWNIA DANYCH

22 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Systemy wspomagania decyzji Skomputeryzowane systemy wspomagania decyzji klinicznych definiuje się jako oprogramowanie, które udostępnia użytkownikowi wszystkie informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji. Systemy o takim charakterze udostępniają dane począwszy od: danych osiągalnych w klinice (rejestr chorób, laboratorium) poprzez wgląd w elektroniczne publikacje, książki, wytyczne z badań klinicznych, aż po informacje o pacjencie (interakcje lekowe, wyniki badań, diagnozy, wypisy itp.).Skomputeryzowane systemy wspomagania decyzji klinicznych definiuje się jako oprogramowanie, które udostępnia użytkownikowi wszystkie informacje niezbędne do podjęcia właściwej decyzji. Systemy o takim charakterze udostępniają dane począwszy od: danych osiągalnych w klinice (rejestr chorób, laboratorium) poprzez wgląd w elektroniczne publikacje, książki, wytyczne z badań klinicznych, aż po informacje o pacjencie (interakcje lekowe, wyniki badań, diagnozy, wypisy itp.).

23 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Business Intelligence – Zarządzanie wydajnością Zarządzanie wydajnością polega na monitorowaniu i analizowaniu kluczowych wskaźników biznesowych za pośrednictwem kokpitów, kart wyników oraz alertów.

24 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Business Intelligence - Cele Przyśpieszenie i zautomatyzowanie generowania wymaganych sprawozdań dla: Dyrekcji Kierownictwa Organów Założycielskich Dostęp do sprawozdań, raportów i analiz Ograniczenie pracochłonności przygotowania sprawozdań Nowe możliwości analityczne Śledzenie trendów Zastosowanie mechanizmów data mininig do analizy informacji

25 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Narzędzia zarządcze w aptekach szpitalnych HIS – Health Information System/ Systemu Informacyjnego Szpitala/HIS – Health Information System/ Systemu Informacyjnego Szpitala/ Hurtownie danych/ Business IntelligenceHurtownie danych/ Business Intelligence System monitorowania recept/ Elektroniczna ReceptaSystem monitorowania recept/ Elektroniczna Recepta System dystrybucji leków. System tradycyjny a system Unit-Dose i system apteczek oddziałowychSystem dystrybucji leków. System tradycyjny a system Unit-Dose i system apteczek oddziałowych

26 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Liczenie Kosztów Liczenie kosztów umożliwia ewidencję i rozliczanie kosztów procedur medycznych oraz rozpoznanie następujących zakresów danych:Liczenie kosztów umożliwia ewidencję i rozliczanie kosztów procedur medycznych oraz rozpoznanie następujących zakresów danych: Koszt poszczególnych procedur medycznych, ich wartości punktowej oraz kalkulacja ich cen,Koszt poszczególnych procedur medycznych, ich wartości punktowej oraz kalkulacja ich cen, Ocena podejmowania przez lekarzy decyzji terapeutycznych w oparciu o przesłanki ekonomiczne,Ocena podejmowania przez lekarzy decyzji terapeutycznych w oparciu o przesłanki ekonomiczne, Wyznaczenie rzeczywistych kosztów leczenia pacjenta,Wyznaczenie rzeczywistych kosztów leczenia pacjenta, Określenie opłacalności realizowanych bądź planowanych działań,Określenie opłacalności realizowanych bądź planowanych działań, Kontrola finansowa poszczególnych oddziałów szpitalnych,Kontrola finansowa poszczególnych oddziałów szpitalnych, Kontrola celowości i efektywności podjętych działań restrukturyzacyjnych.Kontrola celowości i efektywności podjętych działań restrukturyzacyjnych.

27 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Technika informatyczna w opiece medycznej (HIT) Elektroniczną kartotekę pacjentaElektroniczną kartotekę pacjenta Bezpieczne sieci transmisji do przekazu aktualnych danych gdziekolwiek będzie to wymagane przez któregokolwiek z odbiorcówBezpieczne sieci transmisji do przekazu aktualnych danych gdziekolwiek będzie to wymagane przez któregokolwiek z odbiorców Elektroniczny przekaz wyników badań celem przyspieszenia przetwarzania danychElektroniczny przekaz wyników badań celem przyspieszenia przetwarzania danych Poufny dostęp dla zainteresowanych do ich własnych danych, w tym dostęp z Internetu oraz udostępnianie innych wartościowych informacji poprzez webPoufny dostęp dla zainteresowanych do ich własnych danych, w tym dostęp z Internetu oraz udostępnianie innych wartościowych informacji poprzez web Elektroniczną komunikację pomiędzy pacjentami oraz świadczeniodawcą i innymi podmiotamiElektroniczną komunikację pomiędzy pacjentami oraz świadczeniodawcą i innymi podmiotami Elektroniczną ordynację lekarską oraz elektroniczne receptyElektroniczną ordynację lekarską oraz elektroniczne recepty Elektroniczne skierowania na badania, leczenieElektroniczne skierowania na badania, leczenie Systemy wspomagania decyzji wyposażone w najświeższe informacjeSystemy wspomagania decyzji wyposażone w najświeższe informacje Urządzenia przenośne celem udostępnienia informacji w miejscu wykonywania usługiUrządzenia przenośne celem udostępnienia informacji w miejscu wykonywania usługi

28 Michał Kamiński Konfederacja Pracodawców Polskich Zarządzanie i działalność operacyjnaZarządzanie i działalność operacyjna OutsourcingOutsourcing Penetracja biznesowego sposobu zarządzania do systemu publicznej służby zdrowiaPenetracja biznesowego sposobu zarządzania do systemu publicznej służby zdrowia Przemiana z biurokracji w kierowane popytem instytucje rynkowePrzemiana z biurokracji w kierowane popytem instytucje rynkowe Organizacje hybrydoweOrganizacje hybrydowe

29 Dziękuję za uwagę Michał Kamiński Częstochowa marzec 2007 r. Częstochowa marzec 2007 r.


Pobierz ppt "Pracodawca w obliczu zmian zachodzących w służbie zdrowia. Michał Kamiński marzec 2007r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google