Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego Opole, 12 kwietnia 2012 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego Opole, 12 kwietnia 2012 r."— Zapis prezentacji:

1 Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego Opole, 12 kwietnia 2012 r.

2 Informacja nt. liczby szkół i placówek oświatowych, w których uczniowie zadeklarowali chęć uczenia się języka mniejszości narodowej niemieckiej w roku szkolnym 2011/2012 Nazwa delegatury Liczba szkół i placówek, w których nauczany jest język mniejszości narodowej Liczba dzieci/uczniów, którzy uczą się języka mniejszości narodowej Liczba nauczycieli jęz. niemieckiego jako jęz. mniejszości narodowej* Delegatura Kuratorium Oświaty w Bytomiu 1580415 Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie 62897 Delegatura Kuratorium Oświaty w Gliwicach 25206533 Delegatura Kuratorium Oświaty w Rybniku 65489077 Razem:1118048132

3 Informacja na temat stanu oświaty mniejszości niemieckiej na przykładzie Delegatury w Rybniku Szkoły na terenie Delegatury w Rybniku naukę języka mniejszości niemieckiej zaczęły organizować od 1992 roku. Nauka języka mniejszości narodowej niemieckiej obecnie organizowana jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.

4 Początkowo nauką tą objętych było niewielu uczniów, powoli zaczęły powstawać klasy, w których na wniosek rodziców, organizowano naukę języka mniejszości niemieckiej. Do prekursorów należy zaliczyć szkoły znajdujące się na terenie powiatu raciborskiego, a szczególnie Gminy Krzyżanowice, Rudnik i Pietrowice Wielkie.

5 Po wprowadzeniu Reformy Oświaty w 1999 roku i Reformy Samorządowej coraz więcej szkół objętych nadzorem Delegatury w Rybniku zaczęło organizować naukę języka mniejszości niemieckiej na wniosek rodziców uczniów. Nauka ta organizowana była do końca roku szkolnego 2010/2011 w 7 gminach powiatu raciborskiego, tj. gminie; Racibórz, Krzyżanowice, Rudnik, Krzanowice, Nędza, Pietrowice Wielkie, Kuźnia Raciborska oraz dwóch szkołach Gminy Lyski (powiat ziemski rybnicki). Od września 2012 r. nauka rozpoczęła się również w trzech szkołach podstawowych Gminy Kornowac.

6 Aktualnie języka mniejszości niemieckiej na terenie Delegatury KO w Rybniku uczy się: 3593 uczniów w 40 szkołach podstawowych 1036 uczniów w 14 gimnazjach. W szkołach ponadgimnazjalnych nie organizuje się nauki języka mniejszości niemieckiej.

7 Nauczanie dzieci i młodzieży mniejszości narodowej niemieckiej odbywa się głównie w formie dodatkowego nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej w ramach trzech godzin tygodniowo w szkołach i czterech godzin w przedszkolach. Od roku 2008 wraz ze zmianą rozporządzenia nauka języka mniejszości wkroczyła do przedszkoli. Na chwilę obecną z możliwości tej korzysta 261 dzieci w 11 przedszkolach rybnickiej delegatury. Zjawisko to z roku na rok ma tendencję wzrostową. Drugą formą podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej dopuszczoną prawem są szkoły z nauczaniem dwujęzycznym.

8 Wykaz szkół i placówek oświatowych, w których uczniowie zadeklarowali chęć uczenia się języka mniejszości narodowej niemieckiej oraz szkół w których równocześnie nauczany jest język niemiecki jako obcy w roku szkolnym 2011/2012

9 Lp.Nazwa, adres placówki Liczba dzieci/uczniów Przedszkola 1. Przedszkole Nr 5 w Raciborzu, ul. Bojanowska 7, 47-400 Racibórz 39 2. Przedszkole w ZSP w Krowiarkach, ul. Szkolna 19, 47-480 Krowiarki 30 3. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-411 Rudnik 24

10 4. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Babicach, ul. Wiejska 68, 47-440 Nędza 25 5. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach, ul. Szkolna1, 47-470 Samborowice 17 6.Przedszkole w Tworkowie, ul. Polna 3, 47-451 Tworków25 7. Społeczne Przedszkole w Budziskach, ul. Szkolna 14, 47-420 Kuźnia Raciborska 15 8.Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie44

11 9. Przedszkole w Łęgu w ZSP w Zawadzie Książęcej, ul. Wyzwolenia 8, 47-440 Nędza 16 10. Przedszkole w Ciechowicach w ZSP w Zawadzie Książęcej, ul. Raciborska 35, 47-440 Nędza 15 11. Przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie Książęcej, ul Szkolna 2, 47-44- Nędza 11 Razem261 Szkoły podstawowe 1.Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich, ul. Cecylii 30, 47-400 Racibórz 190

12 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Raciborzu, ul. Sudecka 2, 47-400 Racibórz 56 3.Szkoła Podstawowa Nr 3, ul Myśliwca 16, 47-400 Racibórz113 4. Dwujęzyczna szkoła Podstawowa nr 5 dla mniejszości Niemieckiej im. Jana Brzechwy w Raciborzu, ul. Bojanowska 5, 47-400 Racibórz 76 5. Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Stefana Pieczki w Raciborzu ul. Wojska Polskiego 8, 47-400 Racibórz 40 6. Szkoła Podstawowa Nr 7 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 2 w Raciborzu, ul. Tuwima 1, 47-400 Racibórz 88 7.Szkoła Podst. nr 8 w ZSOMS w Raciborzu, ul. Kozielska 19, 47-400 Racibórz 164

13 8. Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu, ul. Staszica 12, 47-400 Racibórz 23 9. Szkoła Podstawowa nr 14 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Raciborzu, ul. Jordana 6, 47-400 Racibórz 80 10. Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Raciborzu im. Jana III Sobieskiego, ul Słowackiego 48, 47-400 Racibórz 122 11. Szkoła Podstawowa Nr 18 im Książąt Raciborskich w Raciborzu, ul. Ocicka 52, 47-400 Racibórz 423 12. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach, ul. Łąkowa 12, 47-450 Krzyżanowice 155 13.Szkoła Podstawowa w Zespole szkól Ogólnokształcących w Chałupkach, ul. Szkolna 7, 47-460- Chałupki 45

14 14. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Owsiszczach, ul. Szkolna 1, 47-450 Krzyżanowice 16 15. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie, ul. Zamkowa 13, 47-451 Tworków 97 16. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach, ul. Szkolna 1, 47-451 Bieńkowice 91 17. Szkoła Podst. im. J Rymera w Zabełkowie, ul. Rymera 7, 47-460 Chałupki 76 18. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich ul. Konopnickiej 28, 47-480 Pietrowice Wielkie 155 19.Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Samborowicach, ul. Szkolna 1, 47-470 Samborowice 42

15 20. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Krowiarkach, ul. Szkolna 19, 47-480 Krowiarki 61 21. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pawłowie, ul. Powstańców Śląskich 91, 47-480 Pietrowice Wielkie 79 22. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku, ul. Słoneczna 1, 47-411 Rudnik 75 23. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach, ul. Powstańców Śl. 22, 47-411 -Rudnik 69 24. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-411 Rudnik 47 25.Społeczna Szkoła Podstawowa w Gamowie, ul. Długa 47, 47-411 Gamów 18

16 26. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gamowie, ul. Długa 47, 47-411 Gamów 17 27. Szkoła Podstawowa w Szonowicach, ul. Konopnickiej 2, 47- 411 Rudnik 34 28. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Nędzy, ul. J. Pawła II 41a, 47-440 Nędza 184 29. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Babicach, ul. Wiejska 68, 47-440 Nędza 33 30. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Górkach Śląskich, ul. Ofiar Oświęcimskich 57, 47-440 Nędza 26 31.Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zawadzie Książęcej, ul.. Szkolna 2, 47-440 Nędza 56

17 32. Szkoła Podstawowa im. Jana Wawrzynka w Kuźni raciborskiej, ul. Arki Bożka 9, 47-420 Kuźnia Raciborska 159 33. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudach, ul. Juliusza Rogera 2, 47-430 Rudy 213 34. Społeczna Szkoła Podst. w Budziskach, ul. Szkolna 14, 47-420 Kuźnia Raciborska 57 35. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krzanowicach, ul. Akacjowa 1, 47-470 Krzanowice 139 36. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borucinie, ul. Bończyka 13, 47-470 Krzanowice 57 37.Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach, ul. Polna 2, 47-470 Krzanowice 48

18 38. Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Adamowicach ul. Szkolna 7, 47-435 Raszczyce 54 39. Szkoła Podstawowa w Raszczycach, ul. Szkolna 3, 47-435 Raszczyce 76 40. Szkoła Podstawowa im. Juliusza Ligonia w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Pogrzebieniu, ul. Pamiątki 25, 44-285 Pogrzebień 39 Razem3593 Gimnazja 1.Gimnazjum Nr 1 w Raciborzu, ul. Kasprowicza 4, 47-400 Racibórz 26

19 2. Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi im. Czesława Miłosza w Raciborzu, ul. Elżbiety 14, 47-400 Racibórz 102 3. Gimnazjum Nr 3 im. Augusta Weltzla, ul. Żorska 2, 47-400 Racibórz 272 4. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Josepha von Eichendorffa w Grzegorzowicach, ul. Powstańców Śl. 22, 47-411 Rudnik 45 5. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. abp. Józefa Gawliny w Rudniku, ul. Słoneczna 1, 47-411 Rudnik 36 6.Gimnazjum w Szonowicach, ul. Konopnickiej 2, 47-411 Rudnik34 7. Gimnazjum w Zespole Szkół w Pietrowicach Wielkich, ul. M. Konopnickiej 28, 47-480 Pietrowice Wielkie 69 8.Gimnazjum w Zespole Szkół w Krzanowicach, ul. Akacjowa 1, 47-470 Krzanowice 53

20 9. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Tworkowie, ul. Zamkowa 13, 47-451 Tworków 29 10. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bieńkowicach, ul. Szkolna 1, 47-451 Bieńkowice 46 11. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krzyżanowicach, ul. Łąkowa 12, 47-450 Krzyżanowice 82 12. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Chałupkach, ul. Szkolna 7, 47-460 Chałupki 49 13. Gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rudach ul. Rogera 2, 47-430 Rudy 131 14. Gimnazjum w ZSOiT w Kuźni Raciborskiej, ul. Piaskowa 28, 47-420 Kuźnia Raciborska 62 Razem1036

21 Naukę języka mniejszości narodowej niemieckiej w szkołach i placówkach na terenie Delegatury KO w Rybniku prowadzi 77 nauczycieli.

22 Kwalifikacje nauczycieli Liczba nauczycieli 63 magistrów Liczba nauczycieli 14 z licencjatem Łączna liczba nauczyciel i 77 z kwalifikacjami pedagogicznymi

23 Na podstawie sprawowanego nadzoru pedagogicznego można stwierdzić, że:

24 języka naucza wykwalifikowana kadra pedagogiczna, która na bieżąco współpracuje z Niemieckim Towarzystwem Oświatowym szczególnie w zakresie opracowywania programów nauczania i podręczników do nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, co jest szczególnie ważne wobec braku podręczników do nauki języka niemieckiego, jako języka mniejszości dla uczniów tych klas, w których wdrażana jest nowa podstawa programowa, nauczanie języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej na terenie województwa śląskiego coraz częściej stanowi w szkołach ofertę edukacji językowej, z której korzystają również uczniowie nie identyfikujący się z niemiecką mniejszości narodową,

25 prowadzona edukacja w dużym stopniu spełnia potrzeby dzieci i młodzieży mniejszości narodowej niemieckiej. Na każdym poziomie nauczania uczniowie zapoznawani są nie tylko ze strukturami gramatyczno-leksykalnymi potrzebnymi do prawidłowego opanowania języka, ale także poznają kulturę, tradycje, historię i geografię krajów niemieckojęzycznych, nauczyciele języka niemieckiego biorą udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Instytut Goethego i różne wydawnictwa, gdzie mają możliwość wzbogacenia swojego warsztatu pracy o nowe materiały metodyczne,

26 efekty nauki uczniów obserwuje się poprzez ich udział w różnych konkursach języka niemieckiego na różnych szczeblach organizowanych już od przedszkola (przedmiotowe, plastyczne, recytatorskie, teatralne, dyktanda, testy, festiwale piosenki, itp.). W konkursach tych uczniowie osiągają znaczące sukcesy. Organizatorami tych konkursów często są DFK, Instytut Goethego, Kuratorium Oświaty czy Nauczycielskie Kolegia Językowe, uczniowie nabyte w szkole umiejętności lingwistyczne mogą wykorzystywać także w domu, tworząc pomosty językowo-kulturowe między pokoleniami,

27 szkoły i przedszkola, w których nauczany jest język mniejszości narodowej niemieckiej, mają bardzo dobrze zorganizowaną współpracę z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców (DFK). Polega ona głównie na organizowaniu wspólnych imprez okolicznościowych (Dzień Matki, Babci, Dziadka, Jasełka, festyny, wycieczki, kolonie, wyjazdy, itp.), na których uczniowie prezentują swoje umiejętności językowe,

28 Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców wspiera naukę języka ojczystego poprzez pomoc finansową (dotacje, nagrody), zakup pomocy szkolnych (mapy, słowniki, podręczniki, sprzęt audiowizualny itp.).

29 Organizacja nauczania języka mniejszości narodowej niemieckiej pozwala uczniom nawiązywać i utrzymywać kontakty z mieszkańcami krajów niemieckojęzycznych, uczy tolerancji i umożliwia posługiwanie się, na co dzień językiem niemieckim.

30 Dziękuję za uwagę dr Bożena Marzec Dyrektor Wydziału Strategii i Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Katowicach


Pobierz ppt "Organizacja nauczania języka mniejszości niemieckiej na terenie województwa śląskiego Opole, 12 kwietnia 2012 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google