Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROLNICTWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROLNICTWO."— Zapis prezentacji:

1 ROLNICTWO

2 Rolnictwo – jeden z działów gospodarki, którego głównym zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Rolnictwo uzyskuje produkty roślinne i zwierzęce dzięki uprawie roli i roślin oraz chowu i hodowli zwierząt

3 Historia Rolnictwa Rolnictwo należy do najstarszych dziedzin wytwórczości materialnej człowieka - jego początki datuje się na neolit do lat p.n.e. Przejście od łowiectwa i zbieractwa do uprawy roli doprowadziło do "rewolucji" w społecznościach ludzkich (tzw. rewolucja neolityczna), przy czym często wymieniana fazą pośrednią był etap tworzenia ogrodów, które służyły jako tymczasowe zabezpieczenie dla społeczeństw zbieracko-łowieckich na wypadek nieurodzaju

4 Podział Rolnictwa: Ze względu na wielkość stosowanych nakładów: - rolnictwo intensywne – charakteryzujące się dużymi nakładami kapitału (nawożenie, środki ochrony roślin, materiał siewny najwyższej jakości, uszlachetnione rasy hodowanych zwierząt) i pracy żywej (ludzkiej) lub uprzedmiotowionej (maszyn) w celu uzyskania wysokich plonów. - rolnictwo ekstensywne – cechujące się małymi nakładami pracy i środków finansowych na jednostkę powierzchni lub sztukę przeliczeniową zwierząt. Uzyskiwane plony z jednostki powierzchni są niewielkie. Rolnictwo tego typu występuje na wielu obszarach krajów wysoko rozwiniętych, np. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Australii oraz w Rosji i Kazachstanie.

5 Podział rolnictwa ze względu na przeznaczenie uzyskiwanych produktów: - rolnictwo towarowe – produkujące artykuły rolne przeznaczone na sprzedaż w całości lub w przeważającej części; - rolnictwo samozaopatrzeniowe (naturalne) – produkcja rolna nastawiona jest na zaspokajanie potrzeb żywnościowych właściciela gospodarstwa i jego rodziny. Podział gospodarki rolnej według Międzynarodowej Komisji Typologii Rolnictwa: - rolnictwo pierwotne – charakteryzuje się wspólną własnością ziemi oraz wędrówkową formą jej użytkowania. Płody rolne niemal w całości przeznaczone są na spożycie wewnętrzne. Rolnictwo pierwotne występuje w dwóch odmianach: • gospodarka żarowo-odłogowa – polega na wypaleniu działki leśnej, jej uprawie przez kilka lat, a następnie pozostawieniu odłogiem na okres kilkunastu lat.

6 Warunki przyrodnicze rozwoju rolnictwa
1.Ukształtowanie powierzchni - najbardziej sprzyjające rolnictwu są tereny równinne lub pagórkowate o łagodnych stokach. Takie warunki występują na Nizinach Środkowopolskich, Kotlinach Podkarpackich, a także w pasie pobrzeży. Najmniej korzystne warunki panują w górach (praca maszyn rolniczych na stromych stokach jest bardzo utrudniona, konieczne jest wykonywanie orki w tradycyjny sposób. Stanowi to problem w mechanizacji robót polowych) oraz w pasie pojezierzy. 2.Klimat - istotne są: wielkość i rozkład opadów oraz długość okresu wegetacyjnego. W Polsce roczna suma opadów zapewnia ilość wody potrzebną do uprawy roli, jednakże ich rozkład w ciągu roku jest niekorzystny. W okresie wzrostu roślin zdarzają się susze, a w okresie żniw - obfite deszcze. 3.Gleby - od rodzaju gleby zależy w dużej mierze rodzaj uprawianych roślin i wielkość plonów. Największy obszar w Polsce zajmują gleby średniej i słabej jakości (np. bielicowe). Gdzieniegdzie występują także gleby bardzo żyzne (np. brunatne). Najżyźniejsze gleby zajmują niewielki obszar

7 Warunki poza przyrodnicze rozwoju rolnictwa
1.Struktura wielkości gospodarstw rolnych - większość gospodarstw rolnych w Polsce nie przekracza 5 ha, więc nie przynoszą dużych zysków. W takim przypadku nie można zainwestować w ich rozbudowę czy też mechanizacje. 2.Forma własności gospodarstw - w Polsce przeważają gospodarstwa indywidualne (ich właścicielami są pojedyncze osoby lub rodziny). Znacznie mniej jest gospodarstw spółdzielczych (będących wspólną własnością grupy rolników) 3.Mechanizacja rolnictwa - ma duży wpływ na efektywność gospodarki rolnej. W Polsce poziom mechanizacji nie jest zbyt wysoki. Rolników często nie stać na zakup nowych urządzeń.

8 Rośliny uprawiane : Rośliny, które nie są eksploatowane ze stanowisk dzikich, ale z upraw stworzonych i pielęgnowanych przez człowieka. Pierwsze ślady uprawy roślin pochodzą od ludów pierwotnych, początek kultury rolniczej nastąpił po wcześniejszym okresie zbieractwa. Rośliny uprawne były pierwotnie pozyskiwane ze stanowisk naturalnych i udomowiane. W wyniku trwającej od setek i tysięcy lat uprawy i selekcji powstało wiele odmian i gatunków roślin uprawnych odbiegających w różnym stopniu od form wyjściowych.

9 Podział roślin: Zboża - Okopowe - Oleiste -
Żyto pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies Okopowe - burak cukrowy, marchew ziemniak Oleiste - rzepak

10 Zwierzęta chodowlane Udomowione lub dzikie, które chowane w odpowiednich warunkach (gospodarstwo rolne, ogród zoologiczny, specjalistyczne fermy) służą jako źródło żywności (mięso, mleko, tłuszcz, jajka) i innych materiałów (skóra, futro, wełna, pierze), a także jako siła pociągowa, do jazdy wierzchem, jako zwierzęta juczne lub pełniące inne funkcje użytkowe. Osobniki o szczególnych walorach użytkowych i hodowlanych hoduje się jako materiał reprodukcyjny

11 Główne Zwierzęta chodowlane
Dostarcza hodowcom mięsa, tłuszczu, skóry, podrobów, szczeciny. Jest ssakiem z rzędu parzystokopytnych, rodziny świniowatych Trzoda chlewna- Bydło- Hodowane są dla uzyskania z nich żywności (mleko, mięso) Kury domowe- Dostarcza hodowcom żywność (jajka, mięso)

12 W rolnictwie stosuje Się również nawożenie -Sztuczne -Naturalne

13 Nawożenie sztuczne potocznie zwane nawozami sztucznymi, substancje wydobywane z ziemi i przetworzone lub produkowane chemicznie, wzbogacające glebę w składniki mineralne niezbędne dla rozwoju roślin, poprawiające strukturę gleby lub zmieniające jej kwasowość.

14 Nawożenie naturalne nawóz pochodzący od zwierząt gospodarskich, tj. obornik, gnojówka i gnojowica oraz guano. Zawiera niezbędne dla roślin składniki pokarmowe w postaci związków organicznych.

15 Klasy gleb w Polsce

16 Kwasowość Gleb

17 Ceny zbóż w roku 2010 Pszenica – 810 zł Pszenżyto- 650 zł Żyto- 450 zł
Owies- 350 zł Jęczmień – 680 zł

18 Maszyny Rolnicze w pracy

19 Ciekawe strony związane z rolnictwem

20 Maciej MATYSEK Krzysztof JESZKE
Prezentacje wykonali Maciej MATYSEK Krzysztof JESZKE


Pobierz ppt "ROLNICTWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google