Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WPŁYW PROMIENIOWANIA NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WPŁYW PROMIENIOWANIA NA ORGANIZM CZŁOWIEKA"— Zapis prezentacji:

1 WPŁYW PROMIENIOWANIA NA ORGANIZM CZŁOWIEKA

2 Czym jest promieniowanie?
Promieniowanie – strumień cząstek lub fal wysyłanych przez ciało. Wytwarzanie promieniowania jest nazywane emisją. Pierwotnie pojęcie promieniowanie używano do promieni słonecznych. Potem do tych rodzajów wysyłanych cząsteczek i fal (bez wnikania w ich naturę), którego wąski strumień rozchodząc się w przestrzeni może być traktowany jak linia w geometrii (nie rozdziela się).

3 Rodzaje promieniowania:
Promieniowanie dzielimy na dwie zasadnicze grupy: tj. jonizujące i niejonizujące. Do tej ostatniej możemy zaliczyć promieniowanie radiowe, mikrofalowe, podczerwone oraz światłą widzialne. Natomiast promieniowanie niejonizujące powstaje w bardzo wielu procesach, np.: w substancjach promieniotwórczych, gdzie jest wynikiem przemian jądrowych, a więc zmiany w układzie nukleonów w jądrze, której to zmianie towarzyszy zmiana energii układu.

4 Promieniowanie ma duży wpływ na życie i zdrowie człowieka

5 Do podstawowych czynników chorobotwórczych wpływających na zdrowie człowieka zalicza się szkodliwe promieniowania. Bardzo często są  one lekceważone co  w konsekwencji doprowadza do stanów chorobowych jak również powoduje wydłużanie się czasu leczenia, powrotu do zdrowia a czasami wręcz uniemożliwia odzyskanie zdrowia. Współczesny człowiek  większą część swojego życia spędza w zamkniętych pomieszczeniach swojego mieszkania lub biura gdzie występują różnego rodzaju pola energetyczne i promieniowania negatywne mające ujemny wpływ na ludzki organizm, większość zwierząt i roślin. Badania wykazały, że promieniowania geopatyczne i z urządzeń technicznych są jednym z poważniejszych czynników chorobotwórczych wywołujących dolegliwości u ludzi i większości zwierząt. Niebezpieczeństwo wynikające z tych promieniowań jest duże z uwagi na powszechność ich występowania i niewyczuwalność. Niewyczuwalność ta powoduje nieświadome długotrwałe przebywanie w zasięgu tego szkodliwego promieniowania i początkowo niedostrzegalne zmiany chorobowe. Nie każdy organizm ludzki reaguje na te promieniowania w jednakowym stopniu. Niektóre osoby są mało odporne a inne wykazują znaczną odporność. Niektórzy po krótkim okresie czasu odczuwają negatywny wpływ, który objawia się różnego rodzaju dolegliwościami, zaburzeniami fizjologicznymi całego ustroju lub jego poszczególnych narządów Najczęściej w pierwszej fazie przebywania w strefie napromieniowanej można zaobserwować ociężałość i osłabienie podczas wstawania, niespokojne sny lub bezsenność, częste bóle głowy, zmniejszoną odporność, nerwowość, dolegliwości reumatyczne i układu trawiennego. . Zmiany często ujawniają się w czasie od 2 do 15 lat. Najczęściej w pierwszej fazie przebywania w strefie napromieniowanej można zaobserwować ociężałość i osłabienie podczas wstawania, niespokojne sny lub bezsenność, częste bóle głowy' zmniejszoną odporność, nerwowość, dolegliwości reumatyczne i układu trawiennego.

6 Uszkodzenia popromienne, ze względu na rodzaj ich następstw dzielimy na :
uszkodzenia somatyczne tj. wpływające na procesy odpowiedzialne za utrzymanie organizmu przy życiu genetyczne tj. naruszające zdolność organizmu do prawidłowego przekazywania cech swemu potomstwu.

7 Skutki uszkodzeń somatycznych:
Typowym skutkiem poważnych uszkodzeń somatycznych jest ostra choroba popromienna. Składają się na nią: mdłości, bóle i zawroty głowy, ogólne osłabienia, zmiany we krwi, biegunki, czasami krwawe z powodu owrzodzeń jelit, skłonności do krwawych wybroczyn w tkankach, niedokrwistość, wrzodziejące zapalenie gardła, obniżenie odporności organizmu wypadanie włosów.

8 Skutki uszkodzeń somatycznych c.d:
W zależności od stopnia uszkodzeń choroba popromienna może zakończyć się: śmiercią lub przejść w fazę przewlekłą ze stopniowym wyniszczeniem organizmu zakończonym najczęściej białaczką lub anemią aplastyczną i ostatecznie śmiercią. W wypadku mniejszych uszkodzeń jest szansa na powrót do zdrowia. Możemy pomóc organizmowi poprzez przeszczep szpiku kostnego.

9 Skutki działania promieniowania jonizującego:
Wiele zmian, których przyczyną jest napromieniowanie ciała, występuje dopiero po upływie długiego czasu. Często nawet po kilku lub kilkunastu latach po zadziałaniu promieniowania. Tego rodzaju zmiany nazywane są odległymi lub późnymi skutkami działania promieniowania. Można je ująć w trzy grupy: Nowotwory złośliwe. U ludzi najczęstszymi nowotworami rozwijającymi się pod wpływem promieniowania są nowotwory skóry i kości. Nowotwory złośliwe skóry mogą powstać po jednorazowym, zewnętrznym zadziałaniu dużej dawki promieniowania w miejscach, które uległy głębokim zmianom popromiennym (owrzodzenia, martwice skóry). Tego rodzaju nowotwory, stosunkowo liczne, występują u ludzi, którzy pracowali przy źródłach promieniowania (zwłaszcza rentgenowskiego) bez właściwego zabezpieczenia i w niewłaściwy sposób Białaczki. Według niektórych danych, napromieniowanie płodu ludzkiego zwiększa częstotliwość występowania białaczek w późniejszym życiu. Skrócenie czasu życia.

10 Uszkodzenia genetyczne:
- polegają na zmianie struktury chromosomów wchodzących w skład komórek rozrodczych. Ich następstwem są mutacje przejawiające się w zmianie dziedziczonych przez potomstwo cech ustroju. Uszkodzenia chromosomów, a właściwie zmiany w składających się na nie genach, są kopiowane przez następne generację komórek. - Zmieniony nieprawidłowy kod genetyczny może być tak samo stabilny i czynny jak jego poprawny odpowiednik. Powoduje to różnego rodzaju wady dziedziczne potomstwa w kolejnych pokoleniach.

11 Uszkodzenia materiału genetycznego komórki:
Pęknięcia łańcucha DNA Utrata zasad azotowych Uszkodzenie zasad azotowych Przemieszczenie fragmentów chromosomów tzw.translokacje

12 Wpływ promieniowania na płód ludzki:
wodogłowie, mongolizm czy zaburzenia w prawidłowym rozwoju rdzenia kręgowego, uszkodzenia układu kostnego ( wady rozwojowe kończyn, rozczepienie podniebienia, zmiany w ogólnej budowie kośćca ), uszkodzenia gruczołów rozrodczych czy wady narządu wzroku ( zaćma ), zmiany w tempie rozwoju płodu lub całkowite go wstrzymanie Poddanie promieniowaniu kobiety ciężarnej wywołuje mutacje w komórkach płodu jak również w komórkach jej ciała.

13 Choroba popromienna Choroba popromienna to zespół zmian ogólnoustrojowych wywołanych promieniowaniem jonizującym. Obraz kliniczny zależy od dawki promieniowania jonizującego. Po upływie określonego czasu, zależnego od warunków napromieniowania pojawia się gorączka, zaburzenia ze strony układu pokarmowego oraz zmiany w obrazie krwi i tkance krwiotwórczej;

14 Skutki choroby popromiennej:

15

16

17 Pierwiastki promieniotwórcze i ich toksyczność
Szkodliwy wpływ na organizm ludzki pierwiastków promieniotwórczych jest związany również z ich właściwościami chemicznymi, głównie chodzi o to, że są to w przeważającej części metale ciężkie. U osób (na przykład górnicy) stykających się z pyłem pierwiastków pochodzących ze swoich naturalnych promieniotwórczych szeregów toru i uranu schorzenia układu krwionośnego, schorzenia nerek, czy nowotwory płuc występują znacznie częściej.

18

19 Czarnobyl - miasto wymarłe 26 kwietnia 1986 r
Czarnobyl - miasto wymarłe 26 kwietnia 1986 r. w elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie miała miejsce największa awaria w dziejach elektrowni atomowych. Wskutek napromieniowania zmarło 31 osób, a ponad 200 zachorowało. W strefie skażenia, 30 km wokół Czarnobyla, ewakuowano ponad 130 tys. osób.

20 Promieniowanie ma nie tylko negatywny wpływ na życie człowieka, np. promieniowanie rentenowskie (w wielu krajach nazywane promieniowaniem X). Dzięki niemu możemy dzisiaj wykryć wiele chorób i zapobiec ich rozwojowi, a nawet je wyleczyć.

21

22 A więc zapamiętaj, unikaj nadmiernego promieniowania, gdyż od tego zależy twoje życie!
(Stare oznaczenie ostrzegające przed radioaktywnością i promieniowaniem jonizującym)


Pobierz ppt "WPŁYW PROMIENIOWANIA NA ORGANIZM CZŁOWIEKA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google