Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w Katowicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w Katowicach"— Zapis prezentacji:

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w Katowicach
NISKA EMISJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w Katowicach

2 Wytwarzanie energii (cieplnej, elektrycznej) zawsze
wywołuje emisję zanieczyszczeń do powietrza Tylko energia zaoszczędzona (niewytworzona) skutkuje emisją „zerową” !!!

3   Podstawowe substancje zanieczyszczające powietrze tlenki węgla - CO – silnie toksyczny z powodu tworzenia trwałego związku z hemoglobiną, która traci zdolność do przenoszenia tlenu. Bezpośrednie zagrożenie życia. - CO 2 - wywołuje efekt cieplarniany tlenki siarki - SO 2 - oddziaływanie na drogi oddechowe, struny głosowe oraz rogówkę oka. Kumuluje się w wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych tlenki azotu, - NO – drażni oczy, powoduje astmę oskrzelową - NO 2 , NO - oddziaływanie rakotwórcze i teratogenne (tworzy wolne rodniki)

4 fluor - wywołuje chorobę zwaną fluorozą ( zmiany deformacyjne układu kostnego) węglowodory – najbardziej toksyczne WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, najbardziej aktywny benzo-a-piren. Działanie kancerogenne, odpowiadają m.in. za raka płuc, wątroby. pyły – popiół, sadza, związki metali ciężkich i inne. Najgroźniejsze do 0,5 um. Wywołują zapalenia dróg oddechowych, są nośnikiem innych szkodliwych substancji. mgły – są nośnikiem szkodliwych substancji. metale ciężkie i ich sole –ołów, miedź, chrom, kadm itp. są kumulowane w szpiku kostnym, śledzionie i nerkach. Powodują anemię, mogą wywoływać zmiany nowotworowe

5 Wskaźniki emisji głównych składników zanieczyszczających atmosferę powstających wytwarzania energii cieplnej [kg/GJ] Polutant Słoma żółta* szara* Drewno* Węgiel kamienny[1] Olej opałowy lekki[2] Gaz ziemny sieciowy[3] Sieciowa energia elektr.[4] B(a)P b.d. 0,001 5,340·10-8 0,000 5,288·10-5 Sadza b.d 0,514 0,005 Pył 0,148 0,147 0,143 2,057 0,053 0,106 CO2[5] 128,079 119,816[6] 123,81 105,714 48,954 60,475 290,851 CO 2,463 0,249 0,295 5,714 0,018 0,011 0,661 NO2[7] 0,591 0,599 0,524 0,057 0,039 0,529 SO2 0,128 0,129 0,095 0,731 0,113 1,798 WWAlif 0,120 0,142 0,286 0,007 0,003 0,033 WWArom. 0.128 . .

6 Co jeszcze spalamy? odpady węglowe (muły, inne),
odpady drzewne zanieczyszczone, odpady komunalne ?

7

8 Spalanie tradycyjne – w całej objętości złoża

9 Spalanie w górnej części złoża

10 Spalanie w dolnej części złoża

11 Wykorzystanie techniki spalania w górnej części złoża- retorta

12 SCHEMAT POGLĄDOWY KOTŁA retortowego - Z PALENISKIEM PODSUWOWYM

13 Wnioski: Pierwszeństwo sieciowego zaopatrzenia w energię cieplną – tam gdzie jest to możliwe oraz technicznie i ekonomicznie uzasadnione, Eliminowanie wszelkich patologii : spalania wszelkich odpadów, eksploatacji urządzeń o małej sprawności energetycznej i ekologicznej, Właściwe wykorzystanie węgla w energetyce komunalnej, Wykorzystanie lokalnego potencjału energii odnawialnej. Gminne programy redukcji niskiej emisji – Przykład miasta Tychy i innych . !!!

14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jerzy Ziora
Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Polityki Gospodarczej


Pobierz ppt "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w Katowicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google