Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 NISKA EMISJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w Katowicach.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 NISKA EMISJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w Katowicach."— Zapis prezentacji:

1 1 NISKA EMISJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w Katowicach

2 2 Wytwarzanie energii (cieplnej, elektrycznej) zawsze Wytwarzanie energii (cieplnej, elektrycznej) zawsze wywołuje emisję zanieczyszczeń do powietrza wywołuje emisję zanieczyszczeń do powietrza Tylko energia zaoszczędzona (niewytworzona) Tylko energia zaoszczędzona (niewytworzona) skutkuje emisją zerową !!! skutkuje emisją zerową !!!

3 3 Podstawowe substancje zanieczyszczające powietrze tlenki węgla - CO – silnie toksyczny z powodu tworzenia trwałego związku z hemoglobiną, która traci zdolność do przenoszenia tlenu. Bezpośrednie zagrożenie życia. - CO 2 - wywołuje efekt cieplarniany tlenki siarki - SO 2 - oddziaływanie na drogi oddechowe, struny głosowe oraz rogówkę oka. Kumuluje się w wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych. tlenki azotu, - NO – drażni oczy, powoduje astmę oskrzelową - NO 2, NO - oddziaływanie rakotwórcze i teratogenne (tworzy wolne rodniki) Podstawowe substancje zanieczyszczające powietrze tlenki węgla - CO – silnie toksyczny z powodu tworzenia trwałego związku z hemoglobiną, która traci zdolność do przenoszenia tlenu. Bezpośrednie zagrożenie życia. - CO 2 - wywołuje efekt cieplarniany tlenki siarki - SO 2 - oddziaływanie na drogi oddechowe, struny głosowe oraz rogówkę oka. Kumuluje się w wątrobie, śledzionie, mózgu i węzłach chłonnych. tlenki azotu, - NO – drażni oczy, powoduje astmę oskrzelową - NO 2, NO - oddziaływanie rakotwórcze i teratogenne (tworzy wolne rodniki)

4 4 fluor - wywołuje chorobę zwaną fluorozą ( zmiany deformacyjne układu kostnego) węglowodory – najbardziej toksyczne WWA – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, najbardziej aktywny benzo-a-piren. Działanie kancerogenne, odpowiadają m.in. za raka płuc, wątroby. pyły – popiół, sadza, związki metali ciężkich i inne. Najgroźniejsze do 0,5 um. Wywołują zapalenia dróg oddechowych, są nośnikiem innych szkodliwych substancji. mgły – są nośnikiem szkodliwych substancji. metale ciężkie i ich sole –ołów, miedź, chrom, kadm itp. są kumulowane w szpiku kostnym, śledzionie i nerkach. Powodują anemię, mogą wywoływać zmiany nowotworowe

5 5. PolutantSłoma żółta* Słoma szara* Drewno*Węgiel kamienny [1] [1] Olej opałowy lekki [2] [2] Gaz ziemny sieciowy [3] [3] Sieciowa energia elektr. [4] [4] B(a)P b.d. 0,0015,340·10 -8 0,0005,288·10 -5 Sadza b.d.b.db.d.0,5140,000 0,005 Pył 0,1480,1470,1432,0570,0530,0000,106 CO 2 [5] [5] 128,079119,816 [6] [6] 123,81105,71448,95460,475290,851 CO 2,4630,2490,2955,7140,0180,0110,661 NO 2 [7] [7] 0,5910,5990,5240,0570,1480,0390,529 SO 2 0,1280,1290,0950,7310,1130,0001,798 WWAlif 0,1280,1200,1420,2860,0070,0030,033 WWArom.0.128 0,120 0,120 0,142 0,142 0,2860,0030,0010,033. Wskaźniki emisji głównych składników zanieczyszczających atmosferę powstających wytwarzania energii cieplnej [kg/GJ] Wskaźniki emisji głównych składników zanieczyszczających atmosferę powstających wytwarzania energii cieplnej [kg/GJ]

6 6 Co jeszcze spalamy? odpady węglowe (muły, inne), odpady drzewne zanieczyszczone, odpady komunalne ?

7 7

8 8 Spalanie tradycyjne – w całej objętości złoża

9 9 Spalanie w górnej części złoża

10 10 Spalanie w dolnej części złoża

11 11 Wykorzystanie techniki spalania w górnej części złoża- retorta

12 12 SCHEMAT POGLĄDOWY KOTŁA retortowego - Z PALENISKIEM PODSUWOWYM

13 13 Wnioski: 1. 1. Pierwszeństwo sieciowego zaopatrzenia w energię cieplną – tam gdzie jest to możliwe oraz technicznie i ekonomicznie uzasadnione, 2. 2. Eliminowanie wszelkich patologii : spalania wszelkich odpadów, eksploatacji urządzeń o małej sprawności energetycznej i ekologicznej, 3. 3. Właściwe wykorzystanie węgla w energetyce komunalnej, 4. 4. Wykorzystanie lokalnego potencjału energii odnawialnej. 5. 5. Gminne programy redukcji niskiej emisji – Przykład miasta Tychy i innych. !!!

14 14 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Jerzy Ziora Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach Wydział Polityki Gospodarczej


Pobierz ppt "1 NISKA EMISJA URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO w Katowicach."

Podobne prezentacje


Reklamy Google