Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wiedza w działaniu część II Druga część szkolenia z zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wiedza w działaniu część II Druga część szkolenia z zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw."— Zapis prezentacji:

1 Wiedza w działaniu część II Druga część szkolenia z zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw

2 2 Wnioski po pierwszym szkoleniu - Wiedza w działaniu Co wydarzyło się od ostatniego spotkania? Jakie masz refleksje na temat Zarządzania wiedzą w swojej firmie? Jak poszła Wam praca domowa dotycząca innowacji w zakresie wartości oraz inicjatyw strategicznych?

3 3 Program warsztatu Dzień 1 Przemyślenia od czasu ostatniego spotkania Benchmarking Opracowanie potrzeb związanych z wiedzą Organizacja wiedzy Dzień 2 Budowanie kultury wiedzy Wiedza w działaniu Dalsze kroki po szkoleniu

4 4 Reaktywne Aktywne W działaniu Tworzenie inicjatyw strategicznych Badanie potrzeb związanych z wiedzą Organizacja wiedzy Wiedza w działaniu Strategiczne zarządzanie wiedzą Operacyjne Strategiczne Proaktywne Opisz wyzwanie

5 5 Ćwiczenie: Jesteś milionerem… Zamknij oczy… Zrelaksuj się… Wyobraź sobie, że jesteś milionerem… Stać Cię na wszystko… Czego oczekiwałbyś od firmy X* będąc jej klientem?... *X to firma, którą rzeczywiście reprezentujesz. Zapisz w punktach swoje oczekiwania: … … … … … … … Ćwiczenie

6 6 Oczekiwania… Dobra jakość Szeroka oferta, oferta dla VIPów, elastyczność Znana marka Indywidualne zlecenia, indywidualne podejście Uprzejmość Profesjonalizm, wyprzedzanie potrzeb Miła atmosfera, intymność Zadowolenie, spełnienie Terminowość Informacja Konsultacja, doradztwo, opiekun/ osoba prowadząca Bezpieczeństwo, pewność interesu Możliwość negocjacji Dodatkowe atrakcje Prezentacja, ekspozycja Estetyczny wygląd firmy, parking Współpraca z firmami z branży Normalizacja procedur Ćwiczenie

7 7 Co to jest benchmarking? Kto jest najlepszy? Na ile jest dobry? Jak możemy osiągnąć ten poziom? Benchmarking to proces określania, kto jest najlepszy, kto wyznacza standardy oraz na czym polegają te standardy. W piłce nożnej benchmarkiem, czyli punktem odniesienia może być zwycięzca Ligi Mistrzów. W kategorii Podbój świata z jakich skorzystalibyśmy obiektywnych mierników, aby porównać Juliusza Cezara z Adolfem Hitlerem; Czyngis-chana z Napoleonem? Który z nich najlepiej uosabiał osiągnięcie tego celu? Robimy to samo w biznesie. Która organizacja sprzedaży jest najlepsza? Który dział najlepiej obsługuje klientów? Kto najtaniej organizuje produkcję? Jak możemy wyrazić liczbowo ten standard?

8 8 Ćwiczenie w małych grupach Standardy referencyjne firmy Z jaką firmą się porównujemy? Do jakiej branży chcemy należeć? Jakiej branży chcemy być częścią? Czy jakieś inne branże mogą być dla nas lepszym punktem odniesienia/ standardem referencyjnym/ WZORCEM w niektórych obszarach? Czego możemy dowiedzieć się z tych standardów? Ćwiczenie

9 9 Propozycja wartości po wprowadzeniu nowej, skutecznej strategii 2 Gwiazdki 1 Gwiazdka Innowacje w dziedzinie wartości Wysoki Niski Względny poziom Pomieszczenia jadalne Estetyka Architek- toniczna Wygląd holu hotelowego Wielkość pokoi 24-godzinna recepcja Umeblowanie pokoi Jakość łóżek HigienaCiszaCena Kluczowe elementy produktów, usług i dostawy

10 10 1. Ogólna lista kryteriów Przygotuj listę kryteriów ważnych dla klienta 2. Krótka lista kryteriów Przygotuj krótką listę kryteriów ważnych dla klienta 4. Zredukuj Jakie czynniki należałoby zredukować znacznie poniżej standardu branży? 5. Podnieś Jakie czynniki należałoby zintensyfikować powyżej standardu branży? 6. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nigdy nie oferowała branża? 3. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste? Proces innowacji w zakresie wartości Praca domowa

11 11 1. Ogólna lista kryteriów Przygotuj listę kryteriów ważnych dla klienta

12 12 2. Krótka lista kryteriów Przygotuj krótką listę kryteriów ważnych dla klienta

13 13 3. Wyeliminuj Jakie czynniki należy wyeliminować, które branża uważa za oczywiste?

14 14 4. Zredukuj Jakie czynniki należałoby zredukować znacznie poniżej standardu branży?

15 15 5. Podnieś Jakie czynniki należałoby zintensyfikować powyżej standardu branży?

16 16 6. Stwórz Jakie czynniki należy stworzyć, których nigdy nie oferowała branża?

17 17 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ Opracowanie inicjatyw strategicznych Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ Ćwiczenie

18 18 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ

19 19 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta STATUS QUO ROZWÓJ

20 20 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ

21 21 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ

22 22 Podziel się - Zbadaj potrzeby dotyczące wiedzy Czas na grę Wybór strategicznych inicjatyw wiedzy Opracuj pomysły gromadzenia cennej wiedzy

23 23 Ćwiczenie grupowe – czas na grę Na planecie Vega był pojemnik na Zorę. Zora jest płynem umożliwiającym ludziom przeżycie. Twoim zadaniem jest określenie, którego dnia (zgodnie z kalendarzem Vegańskim), pojemnik będzie pełny.

24 24 Odpowiedź - VEGA Objętość Kata wynosi –200 x 10 x 100 =200.000 peków (kutów) Czas: Jeden robotnik w ciągu dnia pracuje – 10 jemów –2 jemy (odpoczynek) = 8 jemów Wydajność jednego pracownika: W ciągu dnia pracy robotnik nalewa - 8 jemów x 300 kutów = 2.400 kutów Wydajność wszystkich pracowników: Dziennie pracuje 8 robotników, razem nalewają – 8 x 2.400 = 19.200 kutów Liczba dni: Aby wypełnić objętość Kata Zorą potrzeba - 200.000 : 19.200 = 10,41 dni roboczych Jaki to dzień? Zbiornik zostanie napełniony 11 dnia roboczego – który nazywa się Ru

25 25 Ćwiczenie grupowe Jak możemy rozwinąć i udoskonalić dzielenie się wiedzą w naszych firmach?

26 26 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ Opracowanie potrzeb związanych z wiedzą Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klientów STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ Ćwiczenie Potrzeby związane z wiedzą dla każdej inicjatywy strategicznej

27 27 Ćwiczenie w małych grupach Opracuj potrzeby związane z wiedzą na podstawie inicjatyw strategicznych. Określ, jakie masz potrzeby związane z wiedzą odnośnie każdej inicjatywy strategicznej. Wymień je na następnym slajdzie zgodnie z poniższą kolejnością: –Finanse –Klienci –Procesy biznesowe –Nauka i wzrost Określ ich priorytet pod względem: * znaczenia, * pilności oraz * wzrostu Ćwiczenie

28 28 Wiedza w działaniu Potrzeba wiedzy: Opis potrzeby wiedzy Jaki jest wpływ biznesowy z posiadania tej wiedzy? Jaka jest przydatność tej wiedzy? Trzeba wiedzieć: Milo wiedzieć: Priorytet: Wiedza ukryta: Wiedza jawna: Na ile złożona jest ta wiedza? Prosta: Złożony tekst: Złożone obliczenia: Kto będzie korzystał z tej wiedzy? Główni użytkownicy: Użytkownicy CC: Sporadyczni użytkownicy: Jak często trzeba aktualizować tę wiedzę? Osoba odpowiedzialna: Używał: Znalazł: Zaktualizował:

29 29 Znaczenie ( W ysokie, Ś rednie, N iskie) Jaki jest wpływ na wyniki firmy, na ludzi, bezpieczeństwo, koszty, klientów, wydajność, reputację, itp. ma brak aktualizacji tej wiedzy? Pilność ( W ysoka, Ś rednia, N iska) Jeśli nie będziemy optymalizować tej wiedzy, kiedy działanie w optymalny sposób stanie się dla nas trudne, kosztowne lub niemożliwe? Wzrost ( W ysoki, Ś redni, N iski) Jaki wpływ na nasze wyniki w czasie będzie miał brak aktualizacji tej wiedzy? Ustalanie priorytetów potrzebnej wiedzy

30 30 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy finansowej STATUS QUO ROZWÓJ Potrzeby związane z wiedzą dla każdej inicjatywy strategicznej

31 31 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy klienta STATUS QUO ROZWÓJ Potrzeby związane z wiedzą dla każdej inicjatywy strategicznej

32 32 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy procesów biznesowych STATUS QUO ROZWÓJ Potrzeby związane z wiedzą dla każdej inicjatywy strategicznej

33 33 Wynik inicjatyw strategicznych z Perspektywy nauki i wzrostu STATUS QUO ROZWÓJ Potrzeby związane z wiedzą dla każdej inicjatywy strategicznej

34 34 Reaktywne Aktywne W działaniu Tworzenie inicjatyw strategicznych Badanie potrzeb związanych z wiedzą Organizacja wiedzy Wiedza w działaniu Strategiczne zarządzanie wiedzą Operacyjne Strategiczne Proaktywne Opisz wyzwanie

35 Dzień 2 Wiedza w działaniu część II Druga część szkolenia z zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw

36 36 Informacja zwrotna z poprzedniego dnia Wnioski: 1. 2. 3. 4. 5.

37 37 Program drugiego dnia Wiedza w działaniu Dokumentacja wiedzy Jak zbudować kulturę wiedzy Zastosowania wiedzy w działaniu Wnioski dotyczące wiedzy w działaniu Przygotowanie do dalszych działań

38 38 Zorganizuj – Organizacja wiedzy Zasady 8S w zarządzaniu wiedzą Wprowadzenie do narzędzia diagnostycznego 8S Ćwiczenie grupowe wykorzystujące narzędzie 8S

39 39 Strategiczne zarządzanie wiedzą Znajdź Opisz wyzwanie Zorganizuj wiedzę Zastosuj Wiedza w działaniu Podziel się Zbadaj potrzeby związane z wiedzą Stwórz inicjatywy strategiczne

40 40 8S w zarządzaniu wiedzą S zukanie a S ystem S amodyscyplina S ortowanie S tandardyzacja S przęganie S przątanie S ystematyka

41 41 8S – Szukanie S zukanie Szukanie. Szukanie łatwiejszych sposobów pozyskiwania wiedzy Wyszukiwarki Wyszukiwanie elektroniczne Bazy danych Oprogramowanie baz danych Wyszukiwanie ręczne Ręczna organizacja, ułatwiająca wyszukiwanie

42 42 Wiedza w firmie Firma Badania zadowolenia Kluczowe Czynniki Sukcesu Rachunkowość finansowa Zapasy Badania i rozwój Sprzedaż Zakupy Kontrola jakości Logistyka Reklamacje Informacja podatkowa Marketing Obsługa klientów Rachunek zysków i strat Strona internetowa Intranet Działanie (realizacja zadań) Wiedza o klientach Produkty Segmentacja System zarządzania wiedzą Zamówienia Doświadczenie pracowników Inicjatywy strategiczne Wykształcenie pracowników Technologia Kluczowe wskaźniki wyników Założyciel/ Właściciele

43 43 Świat zarządzania wiedzą Firma Klienci Dostawcy Udziałowcy Bezpośrednia konkurencja Potencjalni klienci Użytkownicy końcowy Społeczeństwo Akty prawne i władze Inne branże Pracownicy Inne rynki Zasoby naturalne Trendy lokalne i globalne Nowe technologie Uczelnie wyższe Strony internetowe Statystyki urzędowe Biblioteki publiczne Kluby biznesowe Mystery Shopper Programy MBA Firmy medialne Wydawcy informatorów Wyszukiwarki internetowe Firmy medialne Firmy konsultingowe Komercyjne bazy danych Izby biznesowe Firmy konferencyjne Wydawnictwa Stowarzyszenia branżowe Firmy badawcze Statystyki publiczne Statystyki UE Stowarzyszenia klientów Sieci biznesowe Serwisy informacyjne Biblioteki internetowe Firmowe strony internetowe Organizacje handlowe Firmy referencyjne

44 44 Badanie zadowolenia klientów 1.Myśląc o firmie X, widzi ją Pan/-i jako dostawcę: ……………………….. 2.Jakiego typu usługi firma X dostarczyła Panu/-i w przeszłości? 3.Jak ocenia Pan/-i swój poziom zaufania do możliwości firmy X wspierania Pana/Panią jako klienta? 4.Czy możemy wprowadzić jakieś zmiany w naszej organizacji, aby lepiej zaspokoić Pana/-i potrzeby? 5.Jak często korzysta Pan/-i z tego typu usług? 6.Czy firma X potrafi określić potrzeby Pana/-i organizacji? 7.Czy wdrożył/-a Pan/-i rekomendacje firmy X? 8.Jaki wpływ miała ta usługa na Pana/-i organizację? 9.Jaką wartość przynosi ta usługa Pana/-i organizacji? 10.Czy Firma X zapewniła Panu/-i pomoc, której Pan/-i potrzebuje? 11.Czy zarekomendował(a)by Pan/-i tę usługę znajomym? 12.Czy skorzystał(a)by Pan/-i z tego typu usługi ponownie? 13.Dlaczego pierwotnie wybrał/-a Pan/-i usługi firmy X? 14.Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pan/-i zadowolony/-a z usług firmy X?

45 45 System zarządzania wiedzą Osobistą Własne wspomnienia Drukowaną Dokumenty w formie papierowej Elektroniczną W postaci komputerowej 8S – System

46 46 8S – Sortowanie S ortowanie Wybór i koncentracja na informacji, która Dodaje wartość Taką jak: Wiedza Wiedza operacyjna potrzebna w działalności biznesowej Mądrość Optymalizacja procesów firmowych Wyniki biznesowe Doskonalenie wyników biznesowych

47 47 Porządkowanie i przechowywanie wiedzy Organizowanie wiedzy w plikach lub systemach papierowych lub elektronicznych Oznaczanie wiedzy, dzięki czemu łatwo ją znaleźć Udostępnianie Dbanie, aby najczęściej wykorzystywana wiedza była bardziej dostępna dla pracowników 8S – Systematyka S ystematyka

48 48 Sprzątanie. Dbanie, by wiedza była właściwa i zaktualizowana Oczyszczone prawidłowo wprowadzone dane, informacje i wiedza Działające zaktualizowane i skoordynowane w czasie informacje Gotowe do użycia Gotowe do wykorzystania bez dodatkowej edycji lub konieczności organizowania, itp. 8S – Sprzątanie S przątanie

49 49 Standaryzacja. Metoda służąca ustaleniu standardów zastosowania pierwszych 5S. Wprowadzanie Zasady wprowadzania wiedzy Proces Metoda wprowadzania wiedzy Wynik Organizacja wiedzy ułatwiająca łatwe wykorzystanie 8S – Standaryzacja S tandaryzacja

50 50 Samodyscyplina. Wytworzenie nawyku stałej kontroli systemu Aktualność Czy wiedza jest aktualna i sprawia, że wiemy więcej? Potrzeba Czy nadal – i jak często – potrzebujemy tej wiedzy? Rozwój Czy nasze potrzeby się zmieniły, na tyle, że trzeba zaktualizować i rozwinąć posiadaną wiedzę? 8S – Samodyscyplina S amodyscyplina

51 51 S przęganie 8S – Sprzęganie Dzielenie się wiedzą. Udostępnianie wiedzy w atrakcyjny sposób Wizualizacja Przedstawianie wiedzy w atrakcyjny sposób Angażowanie Zachęcanie do dzielenia się wiedzą i angażowanie użytkowników Prezentacja Prezentacja wiedzy w miejscach, w których będzie widoczna dla wszystkich

52 52 Zastosuj Wiedzę w działaniu Zarządzanie zmianami Angażowanie i upełnomocnianie Budowanie kultury wiedzy 360-stopniowa wymiana danych Dalsze kroki po szkoleniu Plan wdrożenia zarządzania wiedzą w Twojej firmie

53 53 ZMIANA Zmiana to jedno z największych wyzwań stojących przed współczesnymi firmami Jedyną stałą na świecie jest... Nie możesz powstrzymać fal ale możesz nauczyć się po nich surfować...!

54 54 Ludzka reakcja na zmianę Czas +0-+0-

55 55 Ludzka reakcja na zmianę Czas +0-+0- Zaangażowanie Upełnomocnianie

56 56 Ludzie podejmują pełną odpowiedzialność za plany, z którymi się utożsamiają a nie za plany, z którymi utożsamiają się ich menedżerowie. Pozwól pracownikom przejąć odpowiedzialność za Twoją wizję i strategie oraz przełożyć je na działania na ich poziomie pracy Zacznij od góry, budując zaangażowanie menedżerów Buduj zaangażowanie wszystkich pracowników za pomocą programów wewnętrznych Buduj zaangażowanie Zaangażowanie +0-+0-

57 57 Przykłady nowych sposobów wyrazu: Wizja oraz kierunek strategiczny firmy Wartości i normy zachowań oraz postaw w firmie System zarządzania wiedzą Wspólne stanowisko przywódcze Procesy postępowania w przypadku problemów oraz projektów Zasady i wartości dotyczące komunikacji oraz spotkań Osobisty rozwój pracowników Rozwój pracowników w całej firmie Rozwijaj upełnomocnienie Tworzenie nowych sposobów wyrazu oraz jasnego kierunku, który upełnomocni pracowników do wdrażania inicjatyw związanych z efektywnością i wydajnością Upełnomocnienie +0-+0-

58 58 Jak powiązać wizję z pracownikami w dole organizacji? Stwórz wizję oraz wytyczne Powiąż pracę bezpośrednio z procesami biznesowymi i udoskonaleniami Uzyskaj zaangażowanie Kierownictwa i wyznacz szerokie cele Doskonalenie procesów organizacyjnych Wyznacz kierunek począwszy od samej góry Zaangażuj pracowników na niższych szczeblach Udoskonal zarządzanie operacyjne Innowacje w zakresie wartości Strategia Szkolenia pracowników Doskonalenie procesów Przewodzenie zmianom Zarządzanie wiedzą Zaangażowanie wszystkich pracowników

59 59

60 60 Ćwiczenie w małych grupach Zakwestionuj własne założenia Ewa i Krzysztof leżą martwi i nadzy na podłodze w sypialni a w pokoju są porozrzucane odłamki szkła i jest rozlana woda Wokoło chodzi kot, jakby nic się nie stało Na dworze leje deszcz Znajdź rozwiązanie/ rozwikłaj opowieść przy jak najmniejszej liczbie i najbardziej prawdopodobnych wyjaśnieniach założeń.

61 61 360-stopniowa wymiana danych Głos klienta Głos udziałowców Głos dostawców Głos pracowników Głos społeczeństwa Technologia branżowa Konkurencja Inne firmy Trendy

62 62 Ocena 360 stopni Co chcielibyście wiedzieć o –Klientach –Potencjalnych klientach –Dostawcach –Konkurencji –Pracownikach –Firmach z innych branż Opracuj pytania w małych zespołach i podziel się pomysłami

63 63 Badanie zadowolenia klientów 1.Myśląc o firmie X, widzi ją Pan/-i jako dostawcę: ……………………….. 2.Jakiego typu usługi firma X dostarczyła Panu/-i w przeszłości? 3.Jak ocenia Pan/-i swój poziom zaufania do możliwości firmy X wspierania Pana/Panią jako klienta? 4.Czy możemy wprowadzić jakieś zmiany w naszej organizacji, aby lepiej zaspokoić Pana/-i potrzeby? 5.Jak często korzysta Pan/-i z tego typu usług? 6.Czy firma X potrafi określić potrzeby Pana/-i organizacji? 7.Czy wdrożył/-a Pan/-i rekomendacje firmy X? 8.Jaki wpływ miała ta usługa na Pana/-i organizację? 9.Jaką wartość przynosi ta usługa Pana/-i organizacji? 10.Czy Firma X zapewniła Panu/-i pomoc, której Pan/-i potrzebuje? 11.Czy zarekomendował(a)by Pan/-i tę usługę znajomym? 12.Czy skorzystał(a)by Pan/-i z tego typu usługi ponownie? 13.Dlaczego pierwotnie wybrał/-a Pan/-i usługi firmy X? 14.Czy ogólnie rzecz biorąc jest Pan/-i zadowolony/-a z usług firmy X?

64 64 Ćwiczenie - sondowania opinii Informacje zwrotne dla wszystkich firm Podziel się subiektywną lub obiektywną opinią o firmie Zapisz ją i przekaż Właścicielowi firmy jako rekomendację

65 65 Dalsze kroki po szkoleniu Plan wdrożenia zarządzania wiedzą w Twojej firmie Wdrożenie zarządzania wiedzą z zastosowaniem coachingu z udziałem trenerów Przygotowanie planu działań służącego wdrożeniu zarządzania wiedzą

66 66 Plan wdrożenia zarządzania wiedzą w Twojej firmie Zarządzanie wiedzą to narzędzie strategiczne Decydujące znaczenie ma zaangażowanie wszystkich pracowników Przygotuj listę najważniejszych obszarów wdrożenia zarządzania wiedzą Kontynuuj rozwój zainicjowany podczas warsztatów –Pomyśl łatwych wygranych –Obszarów, w których pracownicy mogą łatwo dostrzec korzyści –Nawiąż bezpośrednio do kwestii biznesowych Po sukcesie początku –spraw, aby zarządzanie wiedzą stało się sprawą codzienną –PWP – Przede Wszystkim Prostota

67 67 Wdrożenie zarządzania wiedzą z zastosowaniem coachingu z udziałem trenerów Omów i wybierz obszary, w których chcesz otrzymać coaching Zadbaj o przygotowanie odpowiednich informacji oraz wiedzy przed sesją coachingu Omów pomysły coachingu z coachami i uzgodnij plan coachingu

68 68 Dyskusja ogólna Jakie korzyści osiągniesz dzięki zastosowaniu Zarządzania wiedzą? Jakie przeszkody przewidujesz, jeśli chodzi o wdrożenie ZW w Twojej organizacji?

69 69 Dyskusja w małych grupach Przygotuj plan działań służących wdrożeniu zarządzania wiedzą w Twojej firmie:

70 70 Wiedza to energia nie zapomnij jej naładować

71 71 Dziękujemy i życzymy powodzenia!!! Agnieszka Kupniewska Tomasz Jurewicz z firmy IDEA! Management Consulting


Pobierz ppt "Wiedza w działaniu część II Druga część szkolenia z zarządzania wiedzą dla małych i średnich przedsiębiorstw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google