Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. 

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. "— Zapis prezentacji:

1 SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. 

2 Katarzyna Stępień 50708 Yuliya Bondarchuk 49085 Khrystyna Huyda 49045

3 SMOG LONDYŃSKI Smog londyński jest przykładem smogu siarkowego.
Smog siarkowy występuje w wielkich aglomeracjach w klimacie umiarkowanym. Najczęściej występuje między listopadem, a styczniem.  Występuje na terenie okręgu przemysłowego w Belgii, na obszarze Linczu (Austria), w dużych aglomeracjach miejskich, których przykładem jest Nowy Jork czy Tokio. Również na terenie Niemiec, w takich miastach jak: Berlin, Hanower i Hamburg.

4 SMOG LOS ANGELES Smog Los Angeles jest przykładem smogu fotochemicznego. W przypadku smogu fotochemicznego powstaje on w klimacie subtropikalnym lub tropikalnym powstaje również na terenie Niemiec, w okresie letnim, przykładowo w Mannheim. 

5

6 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU
Choroby związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, nowotwory płuc zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie choroby oczu, zapalenie spojówek oka reakcje alergiczne ustroju zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca

7 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU
Dwutlenek siarki (SO2) atakuje najczęściej drogi oddechowe i struny głosowe. Wdychanie dwutlenku siarki   powoduje skurcze oskrzeli. Długotrwałe oddychanie powietrzem z zawartością SO2 , nawet w niskich stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych. Duże stężenie SO2 w powietrzu może prowadzić do zmian w rogówce oka.

8 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU
Tlenek węgla (CO) powoduje ciężkie zatrucia, a nawet śmierć. W wyniku działania tlenku węgla następuje gwałtowne obniżenie zawartości oksyhemoglobiny i w konsekwencji niedotlenienie organizmu (w szczególności mózgu i mięśnia sercowego).

9 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU
Dwutlenek azotu obciąża zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne. działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę-szczególnie u dzieci mieszkających w miastach narażonych na smog.

10 Wpływ smogu na zdrowie publiczne
Smog jest źródłem wielu schorzeń i chorób, wpływa negatywnie na zdrowie populacji i na ryzyko zdrowotne Jego utrzymywanie się pogarsza sytuację zdrowotną Jedyną kompleksową profilaktyką jest ochrona środowiska, by w jak największym stopniu zminimalizować skutki zatrucia zanieczyszczonym powietrzem

11 Dziura ozonowa Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23 km. Zmniejszenie koncentracji ozonu w ozonosferze jest nazywane dziurą ozonową.

12

13 W elektronice stosowano je do czyszczenia płyt głównych komputerów.
Powstanie dziury ozonowej  Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami. W latach 70-tych i 80-tych były powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych, klimatyzatorach, różnego rodzaju aerozolach i gaśnicach a także przy produkcji mebli i piankowych tworzyw sztucznych. W elektronice stosowano je do czyszczenia płyt głównych komputerów.

14 Skutki niszczenia warstwy ozonowej
. Brak ozonu lub jego znaczny niedobór może spowodować zmiany i zakłócenia naturalnych łańcuchów pokarmowych. Uszkodzenie zielonych roślin lądowych mogłoby na przykład zakłócić cykl przemiany dwutlenku węgla. Przyspieszyło by to znacznie proces tworzenia się niepożądanego efektu cieplarnianego, z którym i tak jest już kłopot. Promieniowanie ultrafioletowe może jednak negatywnie wpływać bezpośrednio na ludzi.

15 Nadmierne promieniowanie UV może osłabiać u ludzi system immunologiczny i tym samym zmniejszać odporność na infekcje i choroby. Wśród chorób tych najgroźniejsze są z pewnością choroby nowotworowe, a szczególnie nowotwory skóry (np. czerniak)

16 Ochrona warstwy ozonowej
Konkretne działania mające na celu niedopuszczenie do zmniejszania się warstwy ozonowej nad powierzchnią kuli ziemskiej zaczęto jednak podejmować dopiero od roku. W 1987 roku w celu ochrony warstwy ozonowej z inicjatywy UNEP (Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych) 31 państw (w tym Polska) podpisało Protokół Montrealski. Zakładano w nim 50 - procentowe ograniczenie produkcji freonów do 2000 roku w stosunku do wartości z 1986.

17 Najważniejsze i najgroźniejsze skutki powstawania dziury ozonowej
globalne ocieplenie czyli znaczna zmiana warunków klimatycznych w różnych częściach Ziemi, zjawisko zwane efektem cieplarnianym prowadzi do topnienia górskich lodowców oraz do ogólnych zaburzeń klimatu, na przykład przechodzenia z mroźnych zim do upalnego lata bez przejściowych pór roku;  -promieniowanie ultrafioletowe przedostaje się do wody, powodując tym samym niszczenie życia organizmów wchodzących w skład planktonu, czego skutkiem jest brak pożywienia dla wielu gatunków ryb i ssaków, którym zagraża wyginięcie;  poprzez szkodliwe działanie promieniowania zostaje uszkodzony chlorofil roślinny, co w następstwie prowadzi do wyginięcia roślin

18 -jeżeli wyginą rośliny, zagrożone będą również gatunki zwierząt roślinożernych, co w następstwie łańcucha pokarmowego pociągnie za sobą zwierzęta mięsożerne oraz populację ludzką;  -człowiek jest również narażony na promieniowanie ultrafioletowe, a jego skutki to choroby skóry (rak skóry), szybsze starzenie się, poważne choroby oczu (zaćma) oraz ogólne obniżenie odporności człowieka;  -jednak najważniejszym skutkiem dziury ozonowej może być całkowite zniszczenie warstwy ozonu, co w rezultacie doprowadzi do biologicznej śmierci planety Ziemi

19 CZYM SĄ KWAŚNE DESZCZE? Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór.

20 . Głównymi winowajcami w procesie powstawania kwaśnych deszczów są tlenki siarki i azotu.
Rozpuszczają się one z dużą łatwością w wodach atmosferycznych to jest w opadach deszczu bądź śniegu, powodując ich zakwaszenie. Na ziemię spadają, więc zamiast czystej wody rozcieńczone kwasy siarkowy i azotowy. 

21

22 POWSTAWNIE KWAŚNYCH DESZCZY
ruch wilgotnego powietrza Gdy temperatura powietrza wznoszącego się ku górze przekroczy punkt rosy, para wodna skrapla się i powstają chmury. Zawartość wody w chmurze zależy od temperatury i waha się w granicach od 0,2 do 5 g w 1 m³.

23 Największe znaczenie ma: • dwutlenek siarki (szacuje się że w Europie jest on w 60% sprawcą kwaśnych opadów), • tlenek azotu, • siarkowodór, • tlenek węgla (IV) • chlorowodór. 

24 HISTORIA KWAŚNYCH DESZCZY
W dzisiejszych czasach przez rozwój przemysłu pojawiły się kwaśne deszcze. Przez ogromne ilości spalanego przez nas węgla, oleju opałowego i gazu ziemnego emitowanego do atmosfery zanieczyszcza się woda deszczowa. Naturalnymi źródłami zanieczyszczeń są czynne wulkany, które wybuchając dwutlenek siarki i tlenek azotu.

25 KWAŚNE DESZCZE NA ŚWIECIE
Dla kwaśnych deszczów nie istnieją żadne granice, poza naturalnymi. Do powstawania kwaśnych deszczów przyczyniają się głównie Stany Zjednoczone i Europa.  Podczas Międzynarodowej Konferencji w Sprawie środowiska Człowieka, zorganizowanej przez ONZ w 1972r. w Sztokholmie, szkody wywołane przez kwaśne deszcze oceniono jako niepokojące.

26 Zjawiska te, mogące przybierać formę kwaśnego śniegu lub mgły.
Kwasowość opadów bywa porównywalna z kwasowością cytryny.


Pobierz ppt "SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł. "

Podobne prezentacje


Reklamy Google