Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł."— Zapis prezentacji:

1 SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł.

2 Katarzyna Stępień 50708 Yuliya Bondarchuk 49085 Khrystyna Huyda 49045

3 SMOG LONDYŃSKI Smog londyński jest przykładem smogu siarkowego. Smog siarkowy występuje w wielkich aglomeracjach w klimacie umiarkowanym. Najczęściej występuje między listopadem, a styczniem. Występuje na terenie okręgu przemysłowego w Belgii, na obszarze Linczu (Austria), w dużych aglomeracjach miejskich, których przykładem jest Nowy Jork czy Tokio. Również na terenie Niemiec, w takich miastach jak: Berlin, Hanower i Hamburg.

4 SMOG LOS ANGELES Smog Los Angeles jest przykładem smogu fotochemicznego. W przypadku smogu fotochemicznego powstaje on w klimacie subtropikalnym lub tropikalnym powstaje również na terenie Niemiec, w okresie letnim, przykładowo w Mannheim.

5

6 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Choroby związane z oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego. choroby układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej jamy nosowej, gardła, oskrzeli, nowotwory płuc zaburzenia centralnego układu nerwowego: bezsenność, bóle głowy, złe samopoczucie choroby oczu, zapalenie spojówek oka reakcje alergiczne ustroju zaburzenia w układzie krążenia, choroby serca

7 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Dwutlenek siarki (SO 2 ) atakuje najczęściej drogi oddechowe i struny głosowe. Wdychanie dwutlenku siarki powoduje skurcze oskrzeli. Długotrwałe oddychanie powietrzem z zawartością SO 2, nawet w niskich stężeniach, powoduje uszkodzenie dróg oddechowych. Duże stężenie SO 2 w powietrzu może prowadzić do zmian w rogówce oka.

8 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Tlenek węgla (CO) powoduje ciężkie zatrucia, a nawet śmierć. W wyniku działania tlenku węgla następuje gwałtowne obniżenie zawartości oksyhemoglobiny i w konsekwencji niedotlenienie organizmu (w szczególnościmózgu i mięśnia sercowego ).

9 SKUTKI ZDROWOTNE SMOGU Dwutlenek azotu obciąża zdolności obronne ustroju na infekcje bakteryjne. działa drażniąco na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne, m.in. astmę-szczególnie u dzieci mieszkających w miastach narażonych na smog.

10 Wpływ smogu na zdrowie publiczne Smog jest źródłem wielu schorzeń i chorób, wpływa negatywnie na zdrowie populacji i na ryzyko zdrowotne Jego utrzymywanie się pogarsza sytuację zdrowotną ochrona środowiska Jedyną kompleksową profilaktyką jest ochrona środowiska, by w jak największym stopniu zminimalizować skutki zatrucia zanieczyszczonym powietrzem

11 Dziura ozonowa Dziura ozonowa Maksymalne stężenie ozonu utrzymuje się na wysokości ok. 23 km. Zmniejszenie koncentracji ozonu w ozonosferze jest nazywane dziurą ozonową.

12

13 Dziura ozonowa powstaje wskutek niszczenia warstwy ozonowej przez związki chemiczne, zwane freonami. W latach 70-tych i 80-tych były powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych, klimatyzatorach, różnego rodzaju aerozolach i gaśnicach a także przy produkcji mebli i piankowych tworzyw sztucznych. W elektronice stosowano je do czyszczenia płyt głównych komputerów. Powstanie dziury ozonowej

14 Skutki niszczenia warstwy ozonowej. Brak ozonu lub jego znaczny niedobór może spowodować zmiany i zakłócenia naturalnych łańcuchów pokarmowych. Uszkodzenie zielonych roślin lądowych mogłoby na przykład zakłócić cykl przemiany dwutlenku węgla. Przyspieszyło by to znacznie proces tworzenia się niepożądanego efektu cieplarnianego, z którym i tak jest już kłopot. Promieniowanie ultrafioletowe może jednak negatywnie wpływać bezpośrednio na ludzi.

15 Nadmierne promieniowanie UV może osłabiać u ludzi system immunologiczny i tym samym zmniejszać odporność na infekcje i choroby. Wśród chorób tych najgroźniejsze są z pewnością choroby nowotworowe, a szczególnie nowotwory skóry (np. czerniak)

16 Ochrona warstwy ozonowej Konkretne działania mające na celu niedopuszczenie do zmniejszania się warstwy ozonowej nad powierzchnią kuli ziemskiej zaczęto jednak podejmować dopiero od 1982 roku. W 1987 roku w celu ochrony warstwy ozonowej z inicjatywy UNEP (Programu Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych) 31 państw (w tym Polska) podpisało Protokół Montrealski. Zakładano w nim 50 - procentowe ograniczenie produkcji freonów do 2000 roku w stosunku do wartości z 1986.

17 Najważniejsze i najgroźniejsze skutki powstawania dziury ozonowej globalne ocieplenie czyli znaczna zmiana warunków klimatycznych w różnych częściach Ziemi, zjawisko zwane efektem cieplarnianym prowadzi do topnienia górskich lodowców oraz do ogólnych zaburzeń klimatu, na przykład przechodzenia z mroźnych zim do upalnego lata bez przejściowych pór roku; -promieniowanie ultrafioletowe przedostaje się do wody, powodując tym samym niszczenie życia organizmów wchodzących w skład planktonu, czego skutkiem jest brak pożywienia dla wielu gatunków ryb i ssaków, którym zagraża wyginięcie; poprzez szkodliwe działanie promieniowania zostaje uszkodzony chlorofil roślinny, co w następstwie prowadzi do wyginięcia roślin

18 -jeżeli wyginą rośliny, zagrożone będą również gatunki zwierząt roślinożernych, co w następstwie łańcucha pokarmowego pociągnie za sobą zwierzęta mięsożerne oraz populację ludzką; -człowiek jest również narażony na promieniowanie ultrafioletowe, a jego skutki to choroby skóry (rak skóry), szybsze starzenie się, poważne choroby oczu (zaćma) oraz ogólne obniżenie odporności człowieka; -jednak najważniejszym skutkiem dziury ozonowej może być całkowite zniszczenie warstwy ozonu, co w rezultacie doprowadzi do biologicznej śmierci planety Ziemi

19 CZYM SĄ KWAŚNE DESZCZE? Kwaśne deszcze to opady atmosferyczne, o odczynie kwaśnym; zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, jak: dwutlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, chlorowodór.

20 . Głównymi winowajcami w procesie powstawania kwaśnych deszczów są tlenki siarki i azotu. Rozpuszczają się one z dużą łatwością w wodach atmosferycznych to jest w opadach deszczu bądź śniegu, powodując ich zakwaszenie. Na ziemię spadają, więc zamiast czystej wody rozcieńczone kwasy siarkowy i azotowy.

21

22 POWSTAWNIE KWAŚNYCH DESZCZY ruch wilgotnego powietrza Gdy temperatura powietrza wznoszącego się ku górze przekroczy punkt rosy, para wodna skrapla się i powstają chmury. Zawartość wody w chmurze zależy od temperatury i waha się w granicach od 0,2 do 5 g w 1 m³.

23 Największe znaczenie ma: dwutlenek siarki (szacuje się że w Europie jest on w 60% sprawcą kwaśnych opadów), tlenek azotu, siarkowodór, tlenek węgla (IV) chlorowodór.

24 HISTORIA KWAŚNYCH DESZCZY W dzisiejszych czasach przez rozwój przemysłu pojawiły się kwaśne deszcze. Przez ogromne ilości spalanego przez nas węgla, oleju opałowego i gazu ziemnego emitowanego do atmosfery zanieczyszcza się woda deszczowa. Naturalnymi źródłami zanieczyszczeń są czynne wulkany, które wybuchając dwutlenek siarki i tlenek azotu.

25 KWAŚNE DESZCZE NA ŚWIECIE Dla kwaśnych deszczów nie istnieją żadne granice, poza naturalnymi. Do powstawania kwaśnych deszczów przyczyniają się głównie Stany Zjednoczone i Europa. Podczas Międzynarodowej Konferencji w Sprawie środowiska Człowieka, zorganizowanej przez ONZ w 1972r. w Sztokholmie, szkody wywołane przez kwaśne deszcze oceniono jako niepokojące.

26 Zjawiska te, mogące przybierać formę kwaśnego śniegu lub mgły. Kwasowość opadów bywa porównywalna z kwasowością cytryny.


Pobierz ppt "SMOG Smog to zanieczyszczone powietrze zawierające duże stężenia pyłów i toksycznych gazów, których źródłem jest głównie motoryzacja i przemysł."

Podobne prezentacje


Reklamy Google