Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PREZENTACJA UCZELNI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PREZENTACJA UCZELNI."— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PREZENTACJA UCZELNI

2 SPIS TREŚCI 1.MWSLiT – kim jesteśmy. 2.Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia. 3.Działalność naukowa. 4.Dlaczego LOGISTYKA w MWSLiT? 5.CILT (UK). 6.Kierunki kształcenia 7.Projekty europejskie. 8.Kontakt z nami.

3 LOGISTYKA ZAWODEM PRZYSZŁOŚCI Źródło: Newsweek 2010 r. Liczba absolwentów MWSLiT która znalazła pracę w branży TSL po skończeniu studiów. W roku 2009 łączna ilość absolwentów wynosiła 128 osób. Źródło: MWSLiT

4 MWSLiT powstała w 2001 roku przy współudziale francuskiej uczelni ESIDEC w mieście METZ. KIM JESTEŚMY? 1/3 Uczelnia w 2003 roku została uhonorowana nagrodą premiera Francji: Jeana-Pierrea Raffarina za najlepszy projekt edukacyjny w wymiarze europejskim, wśród 92 złożonych projektów z całego świata. Wręczenie nagrody przez Jeana-Pierrea Raffarina Kanclerzowi MWSLiT

5 KIM JESTEŚMY? 2/3 absolwenci uzyskują dwa dyplomy: polski i francuski, absolwenci studiów magisterskich uzyskują prestiżowy certyfikat CILT(UK).

6 KIM JESTEŚMY? 3/4 Uczelnia posiadająca wpis do wykazu ośrodków szkolących, przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

7 LABORATORIA LOGISTYCZNE NAJNOWSZE TECHNOLOGIE RFID Obszary tematyczne: Laboratorium inżynierii logistycznej, Laboratorium podstawowych problemów techniki, Laboratorium technologii komputerowych. KIM JESTEŚMY? 4/4

8 najlepsza uczelnia logistyczna w kraju wg Rankingu Perspektyw 2012, MWSLiT nagrodzona certyfikatem Uczelnia Liderów, jedyna uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku posiadająca certyfikat ISO, nieprzerwanie od 2005 roku MWSLiT laureat certyfikatu Wiarygodna Szkoła. CERTYFIKATY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA

9 wydanych ponad 60 własnych podręczników specjalistycznych, uczelnia wydająca czasopismo naukowe premiowane najwyższą liczbą punktów (9) przez MNiSW. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 1/2

10 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 2/2 Uczelnia prowadząca wiele badań naukowych i projektów europejskich, prężnie działające koło naukowe logistyków, Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TLS – transportu, logistyki i spedycji.

11 DLACZEGO LOGISTYKA W MWSLIT? GIGANCI RYNKU BRANŻY TSL i wiele innych…

12 CILT (UK) 1/2 5. X.2012 roku podczas inauguracji roku akademickiego MWSLiT została podpisana umowa o utworzeniu CILT (UK) w Polsce przez Prezesa CILT-u – Pana Stevea Agga i Wicekanclerza MWSLiT we Wrocławiu Pana Marcina Pawęska.

13 CILT (UK) 2/2 Głównym celem CILT jest propagowanie, wspieranie sztuki i nauki o logistyce i transporcie. Cel ten jest realizowany poprzez aktywne członkostwo profesjonalistów z branży, jak również poprzez oferowane możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

14 KIERUNKI KSZTAŁCENIA W MWSLiT

15 STUDIA I STOPNIA Licencjackie (3 letnie), specjalności: –Zarządzanie transportem –Systemy logistyczne Inżynierskie (3,5 letnie), specjalności: –Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego –Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw STUDIA II STOPNIA Magisterskie (2 letnie uzupełniające) LOGISTYKA

16 Korporacje międzynarodowe, Przedsiębiorstwa produkcyjne, Firmy transportowe i spedycyjne, Centra logistyczne, Przedsiębiorstwa handlowo - usługowe, Jednostki projektowo - doradcze, Firmy consultingowe. GDZIE PRACUJĄ ABSOLWENCI LOGISTYKI?

17 MAGISTER TYLKO W MWSLiT jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce posiadająca uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku logistyka, absolwenci uzyskują prestiżowy certyfikat CILT.

18 MIĘDZYNARODOWOŚĆ 1/2 przynależność do Sieci Kartageńskiej – 65 Uczelni z całego świata kształcących inżynierów, współpraca z Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu – największą europejską instytucją badawczą, organizacja międzynarodowych konferencji i wykładów czołowych specjalistów z zakresu TSL z całego świata.

19 PROGRAM ERASMUS WYJAZDY DO: Francji, Bułgarii, Niemiec, Turcji, Czech, Słowacji. MIĘDZYNARODOWOŚĆ 2/2

20 II EDYCJA OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ www.olimpiada.logistyczna.mwsl.eu Nie zwlekaj!!! Atrakcyjne nagrody czekają

21 STUDIA I STOPNIA Inżynierskie (3,5 letnie), specjalności: - Budownictwo dróg i mostów - Drogi szynowe BUDOWNICTWO

22 GDZIE PRACUJĄ ABSOLWENCI BUDOWNICTWA? Biura konstrukcyjno-projektowe, Instytucje badawcze, Zarządy dróg, ulic i mostów, Miejskie zakłady dróg i komunikacji, Miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, Zakłady infrastruktury kolejowej, PKP PLK S.A. Oddziały Inwestycji.

23 STUDIA I STOPNIA Inżynierskie (3,5 letnie), specjalności: - Planowanie infrastruktury transportowej - Planowanie przestrzenne GOSPODARKA PRZESTRZENNA

24 GDZIE PRACUJĄ ABSOLWENCI GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ? Międzynarodowe korporacje projektowo-badawcze, Pracownie architektoniczno-urbanistyczne, Centra i wydziały ministerstw rozwoju regionalnego, Działy rozwojowo-planistyczne firm developerskich oraz budowlanych.

25 Wzrost potencjału dydaktycznego uczelni następuje między innymi dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczelnia na bieżąco pozyskuje środki finansowe z funduszy krajowych i zagranicznych. PROJEKTY EUROPEJSKIE

26 PROJEKTY UE W TRAKCIE REALIZACJI 1/3 09.2009 – 04.2013 Kompetentne kadry gospodarki - oferta MWSLiT (poddziałanie 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni), 09.2009 – 07.2013 EDULOG – Edukacja logistyczna (poddziałanie 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).

27 PROJEKTY UE W TRAKCIE REALIZACJI 2/3 09. 2012 – 02.2014 Studia najwyższej jakości (poddziałanie 4.1.1 POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni), 07.2012 – 12.2015 Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT (poddziałanie 4.1.2 POKL Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy).

28 PROJEKTY UE W TRAKCIE REALIZACJI 3/3 10.2012 – 06.2015 SPINQbator z Dolnego Śląska (poddziałanie 8.2.1 POKL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw) – projekt partnerski (Lider: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego; Partnerzy: MWSLiT; DOZAMEL, Birmingham City Council).

29 PROJEKTY UE PRZYJĘTE DO REALIZACJI 12.2012 – 03.2014 Współczesny senior - kursy komputerowe(poddziałanie 9.6.2 POKL), 01.2013 – 02.2014 Języki już nieobce. Kursy językowe dla mieszkańców Dolnego Śląska(poddziałanie 9.6.2 POKL).

30 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19b 51-168 Wrocław tel. (71) 325-15-14 tel./fax (71) 325-15-61 gadu gadu: 20346917 www: www.mwsl.eu e-mail: uczelnia@msl.com.pl DANE TELEADRESOWE


Pobierz ppt "MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU PREZENTACJA UCZELNI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google