Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU"— Zapis prezentacji:

1 MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU
PREZENTACJA UCZELNI

2 SPIS TREŚCI MWSLiT – kim jesteśmy. Certyfikaty, nagrody, wyróżnienia.
Działalność naukowa. Dlaczego LOGISTYKA w MWSLiT? CILT (UK). Kierunki kształcenia Projekty europejskie. Kontakt z nami.

3 LOGISTYKA ZAWODEM PRZYSZŁOŚCI
Liczba absolwentów MWSLiT która znalazła pracę w branży TSL po skończeniu studiów. W roku 2009 łączna ilość absolwentów wynosiła 128 osób. Źródło: MWSLiT Źródło: Newsweek 2010 r.

4 Wręczenie nagrody przez Jeana-Pierre’a Raffarina Kanclerzowi MWSLiT
KIM JESTEŚMY? 1/3 MWSLiT powstała w 2001 roku przy współudziale francuskiej uczelni ESIDEC w mieście METZ. Uczelnia w 2003 roku została uhonorowana nagrodą premiera Francji: Jeana-Pierre’a Raffarina za najlepszy projekt edukacyjny w wymiarze europejskim, wśród 92 złożonych projektów z całego świata. Wręczenie nagrody przez Jeana-Pierre’a Raffarina Kanclerzowi MWSLiT

5 KIM JESTEŚMY? 2/3 absolwenci uzyskują dwa dyplomy: polski i francuski,
absolwenci studiów magisterskich uzyskują prestiżowy certyfikat CILT(UK).

6 KIM JESTEŚMY? 3/4 Uczelnia posiadająca wpis do wykazu ośrodków szkolących, przygotowujących do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

7 KIM JESTEŚMY? 4/4 LABORATORIA LOGISTYCZNE NAJNOWSZE TECHNOLOGIE RFID
Obszary tematyczne: Laboratorium inżynierii logistycznej, Laboratorium podstawowych problemów techniki, Laboratorium technologii komputerowych.

8 CERTYFIKATY, NAGRODY, WYRÓŻNIENIA
najlepsza uczelnia logistyczna w kraju wg Rankingu „Perspektyw 2012”, MWSLiT nagrodzona certyfikatem Uczelnia Liderów, jedyna uczelnia niepubliczna na Dolnym Śląsku posiadająca certyfikat ISO, nieprzerwanie od 2005 roku MWSLiT laureat certyfikatu „Wiarygodna Szkoła”.

9 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 1/2 wydanych ponad 60 własnych podręczników specjalistycznych, uczelnia wydająca czasopismo naukowe premiowane najwyższą liczbą punktów (9) przez MNiSW.

10 DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 2/2 Uczelnia prowadząca wiele badań naukowych i projektów europejskich, prężnie działające koło naukowe logistyków, Organizator wielu międzynarodowych konferencji naukowych z dziedziny TLS – transportu, logistyki i spedycji.

11 DLACZEGO LOGISTYKA W MWSLIT?
GIGANCI RYNKU BRANŻY TSL i wiele innych…

12 CILT (UK) 1/2 5. X.2012 roku podczas inauguracji roku akademickiego MWSLiT została podpisana umowa o utworzeniu CILT (UK) w Polsce przez Prezesa CILT-u – Pana Steve’a Agg’a i Wicekanclerza MWSLiT we Wrocławiu Pana Marcina Pawęska.

13 CILT (UK) 2/2 Głównym celem CILT jest propagowanie, wspieranie sztuki
i nauki o logistyce i transporcie. Cel ten jest realizowany poprzez aktywne członkostwo profesjonalistów z branży, jak również poprzez oferowane możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

14 KIERUNKI KSZTAŁCENIA W MWSLiT

15 LOGISTYKA STUDIA I STOPNIA Licencjackie (3 letnie), specjalności:
Zarządzanie transportem Systemy logistyczne Inżynierskie (3,5 letnie), specjalności: Automatyzacja i utrzymanie systemu magazynowego Systemy informacyjne w łańcuchu dostaw STUDIA II STOPNIA Magisterskie (2 letnie uzupełniające)

16 GDZIE PRACUJĄ ABSOLWENCI LOGISTYKI?
Korporacje międzynarodowe, Przedsiębiorstwa produkcyjne, Firmy transportowe i spedycyjne, Centra logistyczne, Przedsiębiorstwa handlowo - usługowe, Jednostki projektowo - doradcze, Firmy consultingowe.

17 MAGISTER TYLKO W MWSLiT
jedyna niepubliczna uczelnia w Polsce posiadająca uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku logistyka, absolwenci uzyskują prestiżowy certyfikat CILT.

18 MIĘDZYNARODOWOŚĆ 1/2 przynależność do Sieci Kartageńskiej – 65 Uczelni z całego świata kształcących inżynierów, współpraca z Instytutem Fraunhofera w Magdeburgu – największą europejską instytucją badawczą, organizacja międzynarodowych konferencji i wykładów czołowych specjalistów z zakresu TSL z całego świata.

19 MIĘDZYNARODOWOŚĆ 2/2 PROGRAM ERASMUS WYJAZDY DO: Francji, Bułgarii,
Niemiec, Turcji, Czech, Słowacji.

20 II EDYCJA OLIMPIADY LOGISTYCZNEJ
Nie zwlekaj!!! Atrakcyjne nagrody czekają 

21 BUDOWNICTWO STUDIA I STOPNIA - Drogi szynowe
Inżynierskie (3,5 letnie), specjalności: - Budownictwo dróg i mostów - Drogi szynowe

22 GDZIE PRACUJĄ ABSOLWENCI BUDOWNICTWA?
Biura konstrukcyjno-projektowe, Instytucje badawcze, Zarządy dróg, ulic i mostów, Miejskie zakłady dróg i komunikacji, Miejskie przedsiębiorstwa komunikacyjne, Zakłady infrastruktury kolejowej, PKP PLK S.A. Oddziały Inwestycji.

23 GOSPODARKA PRZESTRZENNA
STUDIA I STOPNIA Inżynierskie (3,5 letnie), specjalności: - Planowanie infrastruktury transportowej - Planowanie przestrzenne

24 GDZIE PRACUJĄ ABSOLWENCI GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ?
Międzynarodowe korporacje projektowo-badawcze, Pracownie architektoniczno-urbanistyczne, Centra i wydziały ministerstw rozwoju regionalnego, Działy rozwojowo-planistyczne firm developerskich oraz budowlanych.

25 PROJEKTY EUROPEJSKIE Wzrost potencjału dydaktycznego uczelni następuje między innymi dzięki realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczelnia na bieżąco pozyskuje środki finansowe z funduszy krajowych i zagranicznych.

26 PROJEKTY UE W TRAKCIE REALIZACJI 1/3
– Kompetentne kadry gospodarki  - oferta MWSLiT (poddziałanie POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni), –  EDULOG  – Edukacja logistyczna (poddziałanie POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni).

27 PROJEKTY UE W TRAKCIE REALIZACJI 2/3
– Studia najwyższej jakości (poddziałanie POKL Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni), – Zbuduj swoją przyszłość z MWSLiT (poddziałanie POKL Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy).

28 PROJEKTY UE W TRAKCIE REALIZACJI 3/3
– SPINQbator z Dolnego Śląska (poddziałanie POKL Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw) – projekt partnerski (Lider: Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego; Partnerzy: MWSLiT; DOZAMEL, Birmingham City Council).

29 PROJEKTY UE PRZYJĘTE DO REALIZACJI
– Współczesny senior - kursy komputerowe(poddziałanie  POKL), – Języki już nieobce. Kursy językowe dla mieszkańców Dolnego Śląska(poddziałanie  POKL).

30 Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu
DANE TELEADRESOWE Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu ul. Sołtysowicka 19b Wrocław tel (71) tel./fax (71) gadu gadu: www:


Pobierz ppt "MIĘDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google