Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

80% Następna Technologia Kultury Fizjologicznej POMPA KWANTOWO-JONOWA

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "80% Następna Technologia Kultury Fizjologicznej POMPA KWANTOWO-JONOWA"— Zapis prezentacji:

1 80% Następna Technologia Kultury Fizjologicznej POMPA KWANTOWO-JONOWA
JAKO METODA ODNOWIENIA CIĄGŁEGO ZDROWIA (Na początek teoria i filozofia - być może, są nudne, lecz niezbędne) Przyzwyczajamy się już do tego, że Człowiek Rozumny jest istotą z wody. 80% А jeśli jesteśmy z wody - to «nasza woda», JAK ŻYWA ISTOTA, jest w pewien specyficzny sposób powiązana z kolegami (monadami wody ze Środowiska Zewnętrznego). Więc teraz naszym podstawowym zadaniem jest zrozumienie ich systemu wzajemnego informowania się oraz wzajemnego oddziaływania, i nawet wzajemnej pomocy.

2 SAM ZE SOBĄ I ZA POMOCĄ SIEBIE.
Język ich wzajemnej komunikacji jest dość skomplikowany, ale, wraz z tym, całkowicie zrozumiały dla Człowieka Rozumnego - przecież to Twój Organizm rozmawia SAM ZE SOBĄ I ZA POMOCĄ SIEBIE. SAM ZE SOBĄ I ZA POMOCĄ SIEBIE. Dlatego zaczynaj się uczyć języka monad wody od samego początku – od litery «А».

3 że najmniejszą cząstką jakiegokolwiek elementu Przyrody jest Kwant.
Nauka wie, że najmniejszą cząstką jakiegokolwiek elementu Przyrody jest Kwant. Tam jest Kwant, ale jest on tak mały, że po prostu nie da się go zobaczyć. (O wszystkich oddziaływaniach układów kwantowych nie opowiedzą nam nawet fizycy) Аle jest jeszcze jedna mała i interesująca Istota - to Jon. (O jonach wie większość z nas: ze szkoły, z książek, z różnych czasopism…)

4 (niby «pan Jon» і «pani Jonita»).
Co dotyczy jonu, jako stanu substancji, to wszystko jest bardzo proste: na przykład, istnieją jony wody o znaku dodatnim, a także jony o znaku ujemnym (niby «pan Jon» і «pani Jonita»). W istocie, jony mają takie same różnice «płciowe», jakie istnieją między płcią męską a żeńską.

5 Wzajemne stosunki pomiędzy jonami o znakach dodatnim i ujemnym są
analogiczne do «rodzinnych». Аle jeżeli dodatni jon w jakiś sposób połączy się z jonem ujemnym, to wskutek tego one niby znikną - takie zniknięcie nazywa się Anihilacja. Anihilacja

6 W Twoim Organizmie sytuacja jonowa jest taka sama, jak wszędzie -
jony rozmieszczone są na powierzchni Organizmu w taki sposób, aby podtrzymywana była pewna Logiczna Równowaga. Аle od zewnątrz wznieśli oni ogrodzenie i postawili straż składającą się z jonów dodatnich i jonów ujemnych (właśnie na «krańcach» Twojego Organizmu, które stykają się z tym, co jest na Zewnątrz). Organizm uczynił to, aby uniemożliwić dostęp «obcych» czynników, niezgodnych z Homeostazą do swojej strefy życiowej. Takie ogrodzenia jonowe posiadają wszystkie układy, które kontaktują z tym, co znajduje się na Zewnątrz. Może to być, na przykład, ogrodzenie jonowe skóry, ogrodzenie jonowe błony sluzowej płuc, ogrodzenie jonowe błony sluzowej jelit oraz in. WZORZEC OGRODZENIA JONOWEGO

7 Musisz także wiedzieć, że zgodnie z Prawami Fizyki
jony o jednakowym ładunku - na przykład, jon dodatni i jon dodatni – odpychają się wzajemnie. Tak religie niektórych narodów nie pozwalają mnichom, jako «stróżom granic rodziny» (w naszym wypadku - to jony ochronne) się żenić - ponieważ «nie taka krew» (w naszym wypadku - woda). Тak samo, jak, na przykład, oddziałują jony skóry, czyli jony Twojego «skafandru ochronnego» z jonami Środowiska Zewnętrznego. Odpychanie co jest na zewnątrz (czyli «obcych» jonów) TWORZY KSZTAŁT CZŁOWIEKA ROZUMNEGO

8 «Wzajemne stosunki Zewnętrznego z Wewnętrznym
tworzą zarówno kształt Człowieka Rozumnego, jak i fizjologię jego Organizmu» (prawo nauki sensfizjologiki).

9 Strachem przed Przeniknięciem Zewnętrznego do Świata Wewnętrznego.
To Prawo informuje Cię o tym, że, na przykład, przekroczenie przez Człowieka Rozumnego «zaprogramowanej» objętości, czyli tak zwana otyłość, jest spowodowana w większości wypadków… Strachem przed Przeniknięciem Zewnętrznego do Świata Wewnętrznego. Czyli Organizm, odbierając ciągłe sygnały Twojego Strachu – nie ma znaczenia, kogo lub czego się boisz, począwszy od przełożonego, żony, męża, choroby lub upadku i kończąc na dniu jutrzejszym lub pogodzie - chroni Cię przed «nimi», «budując mury ochronne» (otyłość). Za pomocą takiego mechanizmu - ochrony jonowej - tworzony jest każdy rodzaj “muru ochronnego”: i atmosfera, i skorupa Planety, i sama Planeta dookoła jądra... Аle to jest fizyka układów - nam zaś potrzebny jest język wody Organizmu, ponieważ musimy wiedzieć, o czym Ona (Woda Wewnętrzna) rozmawia i dogaduje się z Wodą Zewnętrzną, nawet w takim chociażby, jak powstanie wspomnianej już otyłości. Wyobraź sobie następującą sytuację: któremuś z Jonów ze Środowiska Zewnętrznego bardzo spodobała się Jonita ze Środowiska Wewnętrzego (nazwałem «ją» tak żartem - jak bohaterkę telenoweli z Ameryki Południowej).

10 Zaczyna się Tworzenie Dziecka!..
Więc Jon wytrwale podejmuje próby spodobania się jej - Jonitie! І właśnie w ten sposób – dzięki własnej wytrwałości - przebija powłokę ochronną Organizmu! Czyni absolutnie w taki sam sposób, jak jeden z najbardziej upartych plemników, który rujnuje ochronę komórki jajowej. А co z tego wynika - dobrze wiesz. Zaczyna się Tworzenie Dziecka!.. … Аle w Organizmie Czlowieka Rozumnego, niestety, zaczyna się choroba!

11 nazwijmy je - reakcjami sensfiziologiznymi.
Ażeby tego się nie stało, Twój Organizm, jako jednolity i zamknięty układ wodny, wysyła jony o tym samym znaku przeciwko jonom z Zewnątrz – przecież według Praw Fizyki i Wszechświata plus odpycha się od plusa, jak również minus od minusa, tworząc tak zwane «wysypisko jonowe». “Jakiekolwiek schorzenie Człowieka Rozumnego jest skutkiem przeniknięcia jonu, któremu Organizm Człowieka Rozumnego udzielił Zezwolenia, bądź też on sam był zbyt uparty jak ten plemnik przenikający do komórki jajowej”. Wtedy właśnie «wynika lub wyrasta» COŚ (podobnie jak energia fizyczna o fali długości 21 cm, albo temperatura, albo skoki ciśnienia, albo też inne czynniki... nazwijmy je - reakcjami sensfiziologiznymi.

12 Środowiska Wewnętrznego.
Jak więc przebiega ten interesujący proces? І w jaki sposób możesz skorzystać właśnie z niego w celu Renowacji Ciągłego Zdrowia? Twój Organizm posiada wejścia dla cząsteczek wody z Zewnątrz: usta i nos, oraz wyjścia - to pory skóry i otwory do wydalania resztek, a także reprodukcyjne. «Dla ochrony wejść» Organizm posiada cały system oddziaływań jonowych Wewnętrznego z Zewnętrznym, i system ten skonstruowany jest w następujący sposób: elementy Zewnętrzne (z jedzenia, picia i oddychania) miesczące w sobie grupę jonową, przenikają do Organizmu WYŁĄCZNIE ZA ZEZWOLENIEM JONÓW ze Środowiska Wewnętrznego. Kanał jonowy Filtr jonowy Membrana komórkowa Membrana komórkowa

13 jako układu Antygrawitacyjnego -
Przejście jonów przez Organizm Człowieka przez układy oddechowy i pokarmowy. To bardzo ważny rysunek - dla Twojego poznania Organizmu Człowieka Rozumnego (Siebie) jako układu Antygrawitacyjnego -

14 Na przykład. Jony jedzenia, trafiając do układu pokarmowego,
lub jony powietrza, trafiając do płuc, spotykają się tam z jonami błon sluzowych - i wtedy jedne jony anihilują, a inne, odepchnięte przez jony ochronne o tym samym ładunku, przeskakują dalej, nie zatrzymując się. Anihilacja, jak już wiesz, to coś analogicznego do wybuchu. W pewnych miejscach podlegających ochronie powstaje «naładowana pustka» właśnie w miejscu anihilowanych jonów (otwór jonowy). Аle przez ten otwór jonowy do Twojego Organizmu może trafić wyłącznie ten jon, którego Twojemu Organizmowi brakuje (lecz o indyferentnej charakterystyce). na rysunku: elektron cząstki neutralne jon dodatni jon ujemny

15 to do walki z nimi nawet nie starcza osobistych jonów do odpychania
Оbliczenia niezbędnego wypełnienia jonowego Organizmu w każdej konkretnej chwili działalności Życiowej są bardzo proste: Błona sluzowa wysyła na swoją powierzchnię dla Anihilacji właśnie te jony, KTÓRYCH W ORGANIZMIE JEST NADMIAR! Są to jony-samolikwidatory, jak kiedyś japońscy kamikadze, więc one giną. Dlatego takich jonów «kamikadze» pozostaje w Twoim Organizmie za każdym razem mniej... Ale tylko w granicach Normy Programowej! Lecz jeśli do Twojego Organizmu nadchodzi z Zewnątrz nadmiar agresywnych jonów, to do walki z nimi nawet nie starcza osobistych jonów do odpychania oraz jonów «kamikadze» i wtedy w utworzoną przez Anihilację naładowaną pustkę, przenikają uparte Jony i Jonity i zaczynają «uprowadzać ukochanych» o przeciwnym znaku, w ten sposób produkując w warstwie ochronnej Twojego Organizmu coraz nowe otwory jonowe.... Popularnością zawsze cieszyło się powiedzenie: «Co za dużo, to nie zdrowo». A więc najczęściej Organizmowi, aby przestać «walczyć» z Zewnętrznym i stać się zdrowym, dostatecznie jest właśnie «jonowej» (czyli mizernej) ilości wody i jedzenia z agresywnymi jonami.

16 Nieco inaczej wygląda proces wzajemnego oddziaływania jonów z Wewnątrz z jonami od Zewnątrz na powłokach powierzchniowych Twojego Organizmu (skóra i włosy). Zadaniem Organizmu w tym wypadku jest zbudowanie nieprzystępnej reduty jonowej zarówno wewnątrz siebie, jak i od zewnątrz. І oto te jony-strażnicy biegają powierzchnią Organizmu, szukając spotkania z kolegami o tym samym ładunku, i odpychają ich, - chroniąc powłokę Wewnętrznego (skórę) przed procesami Anihilacyjnymi. …Problem polega właśnie na tym, że wewnętrzne jony nie mogą tak po prostu i bezkarnie wyjść naprzeciw namiętnym jonom i jonitom z Zewnątrz – aby ich miejsce mogło zająć coś niespokrewnionego. Niespokrewniona z Organizmem struktura informacyjna (jony z Zewnątrz) musi koniecznie «zetknąć się» z jonami o przeciwnym ładunku i Anihilować! W ten sposób pozbawiając Organizm już dwch jonów z tej Stacjonarnej Programowej Ilości, którą powinien posiadać taki zamknięty układ jak Twój Organizm. Rysunek (nie literalnie), ale ilustrujący proces Przeniknięcia i Zniknięcia.

17 Może zainteresuje Cię także fakt,
że gdy sytuacja jonowa wody Twojego Organizmu w jakiś sposób wychodzi spod kontroli - na przykład, Twój Organizm nie potrafił dać sobie rady z pragnącymi wejść jonami z Zewnątrz - to wtedy po prostu się poci! Wygląda to tak, niby przed olbrzymim tłumem - w naszym wypadku są to jony jedzenia, picia, i nawet powietrza - otworzyły się drzwi małego sklepiku, który momentalnie po brzegi wypełnili kupujący, i to tak, że aż trzeszczała lada (tak się działo systematycznie w Związku Radzieckim i Polsce w czasach deficytu, którym było wszystko). Więc komu się poszczęściło, ten musiał przepychać się ze “zdobytym” towarem prawie że przez okna - podobnie jak jony przez gruczoły potowe.

18 “niewypuszczania swoich, i niewpuszczania obcych” (jonów).
Na pszyklad. Jeśli masz tylko 100 złotych, i nagle zniknie Ci dwa, to czy zwrócisz uwagę na tę stratę? Chyba tak! Tak samo czyni Organizm! Przecież naładowana pustka w układzie zamkniętym musi zostać wypełniona! Lecz, z powodu programowej ilości elementów Wewnętrznego, wypełnianie pustki przechodzi metodą «przeciągania kołdry» (jedno miejsce się ogrzało, a inne zmarzło) oraz funkcji ochronnej redut jonowych – “niewypuszczania swoich, i niewpuszczania obcych” (jonów). W ten sposób w Organizmie powstaje ZAMKNIĘTE KOŁO CZYNNOŚCI RATUNKOWYCH, które ludzie później zdefiniują jako to, lub inne, schorzenie – w zależności od tego, w którym miejscu i w którym z procesów: odpornościowym, nerwowym, ruchowym і tak dalej, powstały «Pustki jonowe». Badania naukowe dowodzą, że Organizm Człowieka Rozumnego zaczyna się starzeć właśnie wtedy, gdy jego komórki tracą wodę (jony wewnętrzne). Młoda komórka 80% wody komórka się starzeje 70% wody komórka ginie - stracone jony wody

19 POMPĘ KWANTOWO-JONOWĄ
Ale najbardziej smutny jest fakt, że nie da się tego wypełnić po prostu za pomocą picia! Nauka sensfizjologika, analizując działania Organizmu Czlowieka Rozumnego, skierowane na samoochronę zamkniętego układu, proponuje Tobie, jak Człowiekowi Świadomemu, bezpieczną i skuteczną metodę odnowienia Stanu Proporcjonalności Jonowej - czyli Stanu Ciągłego Zdrowia – POMPĘ KWANTOWO-JONOWĄ Istota wynalezionej przeze mnie teorii i praktyki pompy Kwantowo-Jonowej jest następująca: Monada wody Wewnętrznej i monada wody Zewnętrznej, będąc kwantem wody, zawsze niesie w sobie - poza wszystkimi innymi czynnikami, łącznie z naładowaniem - model informacyjny Idealnej Wody. Kwant Idealnej Wody, jeśli mogę się tak wyrazić, nie jest ani rodzaju żeńskiego, ani męskiego, ani plusem, ani minusem. Czyli jest to początkowo indyferentny układ, zawarty w cząsteczce wody. Prosta Analogia - istnieje, na przykład, rower (kwant-monada) i ogromna ilość jego modyfikacji, w których zawsze z łatwością poznasz… Rower! To samo z wodą - bez względu na to, jaka ona jest: - morska czy pitna, czy to kawa, czy to Człowiek. Obraz molekuly Idealnej Wody

20 W wilgotności powietrza, którym oddychasz,
Takie same początkowo indyferentne monady wody zawsze znajdują się w tym, co otacza Cię na Zewnątrz: w wilgotności powietrza, którym oddychasz, w składzie przedmiotów codziennego użytku, w jedzeniu, które składa się w większej części… też z wody. W wilgotności powietrza, którym oddychasz, w składzie przedmiotów codziennego użytku, w jedzeniu, które składa się w większej części… też z wody.

21 Jak więc Człowiek Świadomy może poszerzyć «kołdrę z monad wody» - i żeby dla wszystkich komórek starczyło, i żeby komórki przestały się starzeć?! Najprostsza metoda, znana już od stuleci - to obracanie się ciałem w powietrzu. Gdy obracasz się dookoła własnej Osi - zaczyna ię owiewać “wiatr z monad wody, tworzących wilgotność powietrza”. Ta technologia znana była jako Tajemna Wiedza, wykorzystywana w celu przywrócenia… młodości Organizmu! Nazywa się ona «Oko Odrodzenia». Gdy trochę poćwiczysz, korzystając z Oka Odrodzenia, to zaczniesz coraz szybciej obracać się dookoła własnej Osi... Але trzeba być całkowicie rozebranym (na rysunku jest błąd). Momenty obracania się

22 Pompy Kwantowo-Jonowej!
Nauka sensfizjologika zbadała ten pradawny Sekret Przywrócenia Młodości, i, jak się okazało, tajemnica kryła się właśnie w praktycznym korzystaniu z teorii i praktyki Pompy Kwantowo-Jonowej! Gdy szybko obracasz się dookoła własnej Osi, to włoski skóry zaczynają coraz ciaśniej kontaktować z monadami wilgotności powietrza, przecież jedna z ważnych charakterystyk cząsteczek wody - to ich niezwykła lepkość. Poza tym, podczas obracania się włoski skóry tworzą swojego rodzaju kratkę dyfrakcyjną dla doboru niezbędnych monad. LEPKOŚĆ

23 Analogicznie narastają monady wilgotności powietrza na włoskach skóry
Możesz zaobserwować tą lepkość na własne oczy, gdy popatrzysz, jak woda przylepia się do brzegu filiżanki…I to tak, że nad filiżanką tworzy się niby pagórek z wody - znane Ci już napięcie powierzchniowe, i także, jeśli zdarzyło Ci się lepić bałwana - to też obserwowałeć, jak poprzez obracanie się narastają coraz to nowe warstwy ze śnieżynek! Analogicznie narastają monady wilgotności powietrza na włoskach skóry podczas obracania się ciała w powietrzu.

24 (przecież nie ma potrzeby krzyczeć). anihilacja naładowania
Monady wilgotności powietrza są «rozcienczone» azotem, tlenem, argonem… і dlatego znajdują się w oddaleniu jedna od drugiej... to niby na pewnym terytorium stoi dwoje ludzi i rozmawia przez całe to terytorium, i dlatego, aby «dokonać wymiany informacji», zmuszeni są (i monady wody w powietrze także nie są wyjątkiem) do podniesienia głosu (naładowania informacyjne). Jest także inny wariant - gdy dwoje komunikując się stoją na tym samym terytorium twarzą w twarz, i możliwy nawet kontakt dotykowy (jak to jest w Organizmie) - w ten sposób odbywa się Anihilacja naładowania informacyjnego (przecież nie ma potrzeby krzyczeć). naładowanie anihilacja naładowania Między innymi, właśnie tym (poziomem naładowania podczas wymiany informacją) różnią się stosunki cząsteczek wody powietrza i cząsteczek wody Twojego Organizmu - przecież w składzie zarówno jednego, jak i drugiego jest ich 80% !

25 STAŁ SIĘ WIDZIALNY DLA WSZYSTKICH!
W tym miejscu się zatrzymajmy. I wyciągnijmy ważny dla ludzkości wniosek: Że, w swojej istocie, Człowiek Rozumny jest tworem, indyferentnym dla otoczenia, CZYLI NIEWIDZIALNYM!!! І dopiero gdy Człowiek Rozumny, nie zważając na Przestrogę Stwórcy, zaczął wypełniać siebie składnikami fizycznymi i chemicznymi – STAŁ SIĘ WIDZIALNY DLA WSZYSTKICH! Kontynuujmy. nagromadzone podczas obracania się dookoła Osi na włoskach skóry monady wilgotności powietrza zaczynają «zaklejać» sobą “otwory jonowe”… I poza tym, jony Idealnej Wody, dzięki swojej obojętności-bezpłciowości, zaczynają przenikać do głębin Organizmu, gdzie mają «przeprofilować» się z osób bezpłciowych na osoby pewnej płci – “Jony lub Jonity Wewnętrznego”.

26 І nosił go w swym łonie - Wiatr.
W Tablicach Hermesa «Kibalion» niedaremnie powiedziano «I nosił go w swym łonie wiatr» (chodzi o wiatr od monad Idealnej Wody atmosfery). …Tablice zostały dokładnie przeanalizowane przez naukę sensfizjologikę - mówi się w nich o Organizmie Czlowieka rozumnego! Starożytnym Cywilizacjom był dobrze znany taki mechanizm (jonowy), tylko że nazywały go inaczej i którzy znali sekret, obracali się, aby zachować Młodość. Ale w jaki sposób masz zorganizować takie «owijanie siebie» w wiatr z monad Idealnej Wody? Jak masz je gromadzić w Swoim Organizmie, Organizmie Czlowieka Swiadomego, warstwa po warstwie, jak gdyby tworząc z siebie “bałwana ze śniegu”?! Obracając się coraz szybciej, jak to rekomenduje «Oko Odrodzenia»?! Przecież jest to niemożliwe bez długich ćwiczeń, a jeśli jesteś już w wieku nieco podeszłym - to co masz robić?! Przecież właśnie w tym wieku ludzie pragną odrodzenia Młodości?! І nosił go w swym łonie - Wiatr.

27 Nawet w celu odmłodzenia?! І właśnie dlatego Człowiek Świadomy (Ty)
Badając teraz naukę sensfizologikę, oraz sensfizjologikę wody, przeszedłeś już do kategorii Homo Sensus (Człowiek Świadomy). А jeżeli już ydobyłeś Świadomość - to Po Co Ty, Człowiek posiadający Świadomość, masz marnować swoją największą cenność - Czas Twojego osobistego Życia - potrzebny Ci do realizacji twojej Misji na Planecie aby nauczyć się obracać?! Nawet w celu odmłodzenia?! Nauka sensfizjologika dowodzi: Człowiek Świadomy opanowuje właśnie FIZJOLOGICZNĄ, а nie FIZYCZNĄ kulturę! І właśnie dlatego Człowiek Świadomy (Ty) ZAWSZE i w odróżnieniu od Czlowieka Rozumnego - tych ludzi, którzy zajmują się Kulturą Fizyczną - pszez Кulturę Fizjologiczną znajduje się w Stanie Ciągłego Zdrowia.

28 jak Pompa Kwantowo-Jonowa
Właśnie zapoznając się z teorią takiej technologii ciągłej renowacji Zdrowia jak Pompa Kwantowo-Jonowa Człowiek Świadomy, zamiast tego, by «obracać się sobą» sięga po... zwykły spryskiwacz! (właśnie taki, z którego korzystasz do spryskiwania kwiatów lub skrapiania bielizn) Zwróć Uwagę! Robisz to aby fałdy i kwiaty się lepiej wygładzały. Czyli masz wziąć do rąk spryskiwacz, lub coś analogicznego, co maksymalnie podrabnia wodę, i leciutko - ledwie, ledwie - zwilżyć na sobie bieliznę lub też całe ubranie, lub także powierzchnię ciała, lub także przestrzeń dookoła Siebie…

29 pompa Kwantowo-Jonowa działa!
W ten sposób wypełniasz Swoją Przestrzeń Zewnętrzną strukturowaną wodą. А w niej - mnóstwo monad Idealnej Wody!!! Monad, wolnych od nawarstwień «naładowanych» kolegów-cząsteczek, a do tego znajdujących się bliżej jedna drugiej – niby rozmawiających Twarzą w Twarz... Teraz nie trzeba się obracać, aby je «nawijać», i «robić z siebie “bałwana ze śniegu». pompa Kwantowo-Jonowa działa! W jaki sposób?! Bardzo prosto - monady Idealnej Wody po prostu «pobiegną» w kierunku Twojego Organizmu! Przecież są jak Dzieci! А znasz dzieci - zdrowe dziecko interesuje się wszystkim! I gdy pozostaje samo, to msiu zajrzeć DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW!!! Nie da się go powstrzymać!

30 Podobnie jak początkowo indyferetne monady Idealnej Wody.
Przecież są, tak samo jak Dzieci, bezpłciowe mentalnie i emocjonalnie. І dlatego, przenikając przez otwory jonowe w Twój Organizm, zaczynają, z powodu swojej ciekawości, «biegać» po Organizmie… i schorzeniu – jako otworowi informacyjnemu w takim zamkniętym układzie jak Twój Organizm – nie pozostanie nic innego, jak tylko zniknąć!

31 Zewnętrzne Wewnętrzne
Ale pompa Kwantowo-Jonowa daje nie tylko taki efekt - czyli wdrażanie monad Idealnej Wody do Wewnątrz i «zapieczętowanie» Twojego Organizmu, zapobiegające “rozhermetyzowaniu jonowemu”. Pompa Kwantowo-Jonowa pomaga także w ogólnym zrównoważeniu “stosunków” pomiędzy Wewnętrznym a Zewnętrznym. І, odwrotnie, napryskane przez Ciebie mikrokropelki wody (nie monady, a już całe cząsteczki!), «zestresowane» uciskiem pompki spryskiwacza, a także faktem zwiększenia przez spryskiwacz ich prędkości w Przestrzeni, otrzymują dodatkowy ładunek, który niosą na swojej powierzchni. A to znaczy, że zjawia się dużo swobodnych jonów dodatnich i ujemnych. Zewnętrzne Wewnętrzne na+

32 Korzystanie z pompy Kwantowo-Jonowej daje jeszcze jeden znaczący efekt:
Gdy w Organizmie jest nadmiar tych lub innych jonów, to na zewnątrz Organizmu przebiega wzajemne zastępowanie się jonów na konkretnych odcinkach powłoki jonowej Organizmu... Praktycznie te procesy wyglądają tak samo jak tynkowanie. Ale korzystanie z pompy Kwantowo-jonowej - czyli procesu Renowacji Środowiska Wodnego Organizmu albo doprowadzenia Wewnętrznego do stanu Idealnego dzięki wypełnieniu Organizmu “dziećmi-monadami-Idealną Wodą”) daje jeszcze (i jeszcze nie ostatni!) dodatkowy efekt: Podczas gdy wewnętrzne chrobotwórcze jony wyskakują z Organizmu, uciekając przed monadami Idealnej Wody (znasz to - jak niekiedy dorośli uciekają przed nadmiernie aktywnymi dziećmi), to, aby nie mogły wrócić, są od razu likwidowane przez jony o przeciwnym ładunku, cyrkulujące na «przeładowanej» kropelce ze spryskiwacza...

33 Istnieje wspaniałe prawo nauki sensfizjologiki:
Wiesz chyba o efektach w wyniku owijania chorych w mokre prześcieradło, A być może także wiesz o skuteczności metody leczniczo-profilaktycznej polegającej na oblewaniu się zimną wodą?... A teraz już rozumiesz również ich istotę – to jest: Akt Samorealizacji Idealnej Wody. А teraz dowiedziałeś się także o takim Sekrecie Wschodnim jak «Oko Odrodzenia», i o spryskiwaczu, jako instrumencie do funkcjonowania pompy Kwantowo-Jonowej od nauki sensfizjologiki, i doskonale wiesz o obrządku Chrztu wodą - w tym pewnym dniu, gdy sytuacja jonowa wilgotności powietrza oraz składników wody znajduje się w stanie monadowości (jest dużo Idealnej wody)… Istnieje wspaniałe prawo nauki sensfizjologiki: “Kiedy człowiek jest «nienaładowany» - on jest niewidzialny. Wszyscy chorzy ludzie są widzialni. А kto czyni z siebie widzialnego - staje się chory. profesor Oleksandr Charczenko Ukraina, Łuck, telefon: , poczta: www. sensfiziologika. com. ua


Pobierz ppt "80% Następna Technologia Kultury Fizjologicznej POMPA KWANTOWO-JONOWA"

Podobne prezentacje


Reklamy Google