Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady ortografii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady ortografii."— Zapis prezentacji:

1 Zasady ortografii

2 Zasady pisowni h i ch

3 Literę h piszemy: gdy wymienia się ona na ż, g lub z np.
druh – drużyna wahać się – waga błahy - błazen w rozpoczynającej wyrazy cząstkach: hipo-, hydro-, hiper-, hipno-, hekto-, higro-, po literze z , np. zhańbiony

4 Literę ch piszemy: gdy wymienia się ona na sz np.: cicho – ciszej
suchy – susza śmiech - śmieszny po s np. schab, schody, schować, schudnąć na końcu wyrazów np. mech, ruch, w oczach

5 Zasady pisowni ó i u

6 Literę ó piszemy: w zakończeniach: –ów, -ówna, -ówka
gdy w innych formach tego samego wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się ona na: o, e, a np. pokój – pokoje – pokojowy – pokoik niósł – niesie – przynieść – wynieść powtórka – powtarzać – powtarzalny

7 Literę ó piszemy Wyjątki skuwka, wsuwka, zasuwka
w formach liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego np. domów, uczniów, kilogramów na początku niektórych wyrazów np. ósmy, ósemka, ów, ówdzie, ówczesny Wyjątki skuwka, wsuwka, zasuwka

8 Literę u piszemy: na końcu wyrazów, np. bratu, cukru, gniewu
w zakończeniach czasowników -uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -ują, -uj, -ujmy, -ujcie, np. gotuję, gotujesz, gotuje, gotujemy, gotujecie, gotują, gotuj, gotujmy, gotujcie

9 Literę u piszemy: w zakończeniach –uch, -uś, -unia, -usia, -unio, -uszek, - unek, -uchny, -usi, -utki, -usieńki, np. uparciuch, dzidziuś, babunia, mamusia, dziadunio, maluszek, pocałunek, miluchny, milusi, milutki, milusieńki

10 Zasady pisowni rz i ż

11 Literę rz piszemy: po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w np.
przecinek, brzoza, patrzeć, drzewo, krzew, zgrzyt, chrzest, spojrzeć, wrzesień jeśli wymienia się na r np. dworzec – dworcowy kucharz – kucharski lekarz - lekarski

12 kształt, bukszpan, pszenica, pszczoła
Literę rz piszemy: w nazwach zawodów zakończonych na –arz, -erz np. kucharz, lekarz, piekarz, pasterz, harcerz w cząstkach –mierz, -mistrz, np. ciśnieniomierz, zegarmistrz Wyjątki kształt, bukszpan, pszenica, pszczoła

13 Literę ż piszemy: gdy wyraz wymienia się na: g, h, ź, dz, s, z np.
możesz – mogę drużyna – druh każę – kazać grożę – groźba pieniążek – pieniądz węższy - wąski po spółgłoskach: r, l, n, ł np. rżysko, lżej, łżeć, inżynier

14 Literę ż piszemy: w cząstkach –że, -ż dołączanych do wyrazów i wzmacniających ich treść, np. zróbże, jakże, jakoż w zakończeniach –aż, -eż w wyrazach zapożyczonych, np. sondaż, masaż, pejzaż, łupież

15 Zasady pisowni cząstki nie łącznie i osobno

16 Cząstkę nie piszemy łącznie
z rzeczownikami np. niezgoda, nieszczęście, nieprzyjaciel, nieśmiałość z przymiotnikami w stopniu równym np. niezgodny, niemiły, niekoleżeński, nieprzyjacielski

17 Cząstkę nie piszemy łącznie
z przysłówkami w stopniu równym pochodzącymi od przymiotników np. niedobrze, niezgodnie, niedużo, niemało z imiesłowami przymiotnikowymi, np. niepalący, nieubrany

18 Uwaga Istnieją czasowniki, które występują tylko cząstką nie, pisaną razem, np. nienawidzić, niepokoić, niedowidzieć, niecierpliwić się Uwaga Zapamiętaj pisownię wyrazów: niezbyt, nieraz

19 Cząstkę nie piszemy rozdzielnie
z czasownikami np. nie piszę, nie czytasz, nie mówi, nie rysujecie, nie idę z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym np. nie gorszy, nie najgorszy, nie lepszy, nie najlepszy

20 Cząstkę nie piszemy rozdzielnie
z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym np. nie gorzej, nie najgorzej, z przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników np. nie bardzo, nie dziś, nie wczoraj z liczebnikami z zaimkami

21 Cząstkę by piszemy rozdzielnie
z formami nieosobowymi czasowników, np. podjęto by, nałożono by z wyrazami używanymi w funkcji czasowników, np. trzeba by, można by z zaimkami, np. Gdzie byście poszły? Dokąd by uciec?

22 Cząstkę by piszemy łącznie
z formami osobowymi czasowników, np. robiłbym, kochalibyśmy, należałoby ze spójnikami oraz wyrazami pełniącymi rolę spójników i partykuł np. aby, gdyby, jeżeliby, żeby

23 Uśmiechnij się – wiesz już bardzo dużo 


Pobierz ppt "Zasady ortografii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google