Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady pisowni h i ch Literę h piszemy: gdy wymienia się ona na ż, g lub z np. druh – drużyna wahać się – waga błahy - błazen w rozpoczynającej wyrazy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady pisowni h i ch Literę h piszemy: gdy wymienia się ona na ż, g lub z np. druh – drużyna wahać się – waga błahy - błazen w rozpoczynającej wyrazy."— Zapis prezentacji:

1

2 Zasady pisowni h i ch

3 Literę h piszemy: gdy wymienia się ona na ż, g lub z np. druh – drużyna wahać się – waga błahy - błazen w rozpoczynającej wyrazy cząstkach: hipo-, hydro-, hiper-, hipno-, hekto-, higro-, po literze z, np. zhańbiony

4 ch Literę ch piszemy: gdy wymienia się ona na sz np.: cicho – ciszej suchy – susza śmiech - śmieszny po s np. schab, schody, schować, schudnąć na końcu wyrazów np. mech, ruch, w oczach

5 Zasady pisowni ó i u

6 ó Literę ó piszemy: w zakończeniach: –ów, -ówna, -ówka gdy w innych formach tego samego wyrazu lub wyrazach pokrewnych wymienia się ona na: o, e, a np. pokój – pokoje – pokojowy – pokoik niósł – niesie – przynieść – wynieść powtórka – powtarzać – powtarzalny

7 ó Literę ó piszemy w formach liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego np. domów, uczniów, kilogramów na początku niektórych wyrazów np. ósmy, ósemka, ów, ówdzie, ówczesny Wyjątki skuwka, wsuwka, zasuwka

8 u Literę u piszemy: na końcu wyrazów, np. bratu, cukru, gniewu w zakończeniach czasowników -uję, -ujesz, -uje, -ujemy, -ujecie, -ują, -uj, -ujmy, -ujcie, np. gotuję, gotujesz, gotuje, gotujemy, gotujecie, gotują, gotuj, gotujmy, gotujcie

9 u Literę u piszemy: w zako ń czeniach –uch, -u ś, -unia, -usia, -unio, -uszek, -unek, -uchny, -usi, -utki, -usie ń ki, np. uparciuch, dzidziu ś, babunia, mamusia, dziadunio, maluszek, pocałunek, miluchny, milusi, milutki, milusie ń ki

10 Zasady pisowni rz i ż

11 rz Literę rz piszemy: po spółgłoskach p, b, t, d, k, g, ch, j, w np. przecinek, brzoza, patrzeć, drzewo, krzew, zgrzyt, chrzest, spojrzeć, wrzesień jeśli wymienia się na r np. dworzec – dworcowy kucharz – kucharski lekarz - lekarski

12 rz Literę rz piszemy: w nazwach zawodów zakończonych na –arz, -erz np. kucharz, lekarz, piekarz, pasterz, harcerz w cząstkach –mierz, -mistrz, np. ciśnieniomierz, zegarmistrz Wyjątki kształt, bukszpan, pszenica, pszczoła

13 ż Literę ż piszemy: gdy wyraz wymienia się na: g, h, ź, dz, s, z np. możesz – mogę drużyna – druh każę – kazać grożę – groźba pieniążek – pieniądz węższy - wąski po spółgłoskach: r, l, n, ł np. rżysko, lżej, łżeć, inżynier

14 ż Literę ż piszemy: w cz ą stkach – ż e, - ż doł ą czanych do wyrazów i wzmacniaj ą cych ich tre ść, np. zrób ż e, jak ż e, jako ż w zako ń czeniach –a ż, -e ż w wyrazach zapo ż yczonych, np. sonda ż, masa ż, pejza ż, łupie ż

15 Zasady pisowni cząstki nie łącznie i osobno

16 nie Cząstkę nie piszemy łącznie z rzeczownikami np. niezgoda, nieszczęście, nieprzyjaciel, nieśmiałość z przymiotnikami w stopniu równym np. niezgodny, niemiły, niekoleżeński, nieprzyjacielski

17 nie Cząstkę nie piszemy łącznie z przysłówkami w stopniu równym pochodzącymi od przymiotników np. niedobrze, niezgodnie, niedużo, niemało z imiesłowami przymiotnikowymi, np. niepalący, nieubrany

18 Uwaga nie nienawidzićniepokoić niedowidziećniecierpliwić się Uwaga niezbyt, nieraz Uwaga Istnieją czasowniki, które występują tylko cząstką nie, pisaną razem, np. nienawidzić, niepokoić, niedowidzieć, niecierpliwić się Uwaga Zapamiętaj pisownię wyrazów: niezbyt, nieraz

19 nie Cząstkę nie piszemy rozdzielnie z czasownikami np. nie piszę, nie czytasz, nie mówi, nie rysujecie, nie idę z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym np. nie gorszy, nie najgorszy, nie lepszy, nie najlepszy

20 nie Cząstkę nie piszemy rozdzielnie z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym np. nie gorzej, nie najgorzej, z przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotników np. nie bardzo, nie dziś, nie wczoraj z liczebnikami z zaimkami

21 by Cząstkę by piszemy rozdzielnie z formami nieosobowymi czasowników, np. podj ę to by, nało ż ono by z wyrazami u ż ywanymi w funkcji czasowników, np. trzeba by, mo ż na by z zaimkami, np. Gdzie by ś cie poszły? Dok ą d by uciec?

22 by Cząstkę by piszemy łącznie z formami osobowymi czasowników, np. robiłbym, kochaliby ś my, nale ż ałoby ze spójnikami oraz wyrazami pełni ą cymi rol ę spójników i partykuł np. aby, gdyby, je ż eliby, ż eby

23 Uśmiechnij się – wiesz już bardzo dużo Uśmiechnij się – wiesz już bardzo dużo


Pobierz ppt "Zasady pisowni h i ch Literę h piszemy: gdy wymienia się ona na ż, g lub z np. druh – drużyna wahać się – waga błahy - błazen w rozpoczynającej wyrazy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google