Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

HISTORIA POLSKI W LATACH 1981-1983.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "HISTORIA POLSKI W LATACH 1981-1983."— Zapis prezentacji:

1 HISTORIA POLSKI W LATACH

2 SPIS TREŚCI: Pojęcie Stanu Wojennego Geneza powstania stanu wojennego
Wojciech Jaruzelski Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego Skład WRON-u Powiedzenia ośmieszające WRON Zmotoryzowane Odwody Milicji Obywatelskiej Kalendarium Deklaracja podziemnej Solidarności Tekst obwieszczenia ze stanu wojennego Meldunek o zatrzymaniu Jednorazowa przepustka na wyjazd na święta do innego miasta Ocenzurowany telegram Znaczki pocztowe

3 Stan wojenny - został wprowadzony w nocy 12 na 13 grudnia 1981 roku, był jednym ze stanów nadzwyczajnych. W Polsce stan ten może być wprowadzony przez Prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów w formie rozporządzenia na części albo na całym terytorium państwa, w razie zewnętrznego zagrożenia państwa, zbrojnej napaści na terytorium RP lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko agresji.

4 Geneza                                                                    Oficjalnym powodem ogłoszenia stanu wojennego była pogarszająca się sytuacja gospodarcza kraju, której przejawami były m.in. brak zaopatrzenia w sklepach (także żywności), oraz zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego w kraju wobec zbliżającej się zimy. Za najważniejszy argument uznano groźbę interwencji zbrojnej przez pozostałe państwa Układu Warszawskiego, za które władze komunistyczne obarczały swoich nowych przeciwników politycznych. Stan wojenny wprowadzono w 16 miesięcy po strajkach w 1980, które doprowadziły do powstania Solidarności i odwilży politycznej w Polsce.

5 Wojciech Jaruzelski Urodził się w 1923 roku. W wojsku od 1943 r. W latach bierze udział w walkach z polskim podziemiem. W 1947 r. wstąpił do PPR i szybko awansował. W 1956 r. zostaje najmłodszym generałem w Ludowym Wojsku Polskim. Był szefem Głównego Zarządu Politycznego Wojska Polskiego, szefem sztabu generalnego, a w latach 1962–1968 wiceministrem obrony narodowej, a następnie ministrem. Odpowiedzialny za użycie armii do krwawego tłumienia wystąpień grudniowych na Wybrzeżu w 1970 r. Członek Biura Politycznego KC PZPR w ekipie Gierka. Od 1981 r. premier i I sekretarz KC PZPR. 13 grudnia 1981 r. wprowadził w Polsce stan wojenny i stanął na czele Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON). Autor nieudanych reform gospodarczych. Aby ratować skompromitowaną partię komunistyczną zgodził się na rozmowy Okrągłego Stołu. W 1989 r. został wybrany prezydentem PRLu. Sprawował urząd do czasu wyboru na to stanowisko Lecha Wałęsy.

6 Wojciech Jaruzelski podczas ogłaszania stanu wojennego

7

8

9

10 13 grudnia wprowadzenie stanu wojennego uchwałą Rady Państwa, Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, władzę w PRL przejmuje wojsko. Internowano większość członków Komisji Krajowej Solidarności, władze utworzyły sieć obozów dla internowanych. Zawieszono naukę w szkołach i na uczelniach przerwano łączność telefoniczną, wprowadzono godzinę milicyjną. 14 grudnia pierwszy dzień roboczy stanu wojennego. Solidarność w odpowiedzi na wprowadzenie stanu wojennego zaczyna organizować strajki. Wojsko otacza Stocznię Gdańską 15 grudnia pacyfikacja kopalni "Manifest Lipcowy„ 16 grudnia pacyfikacja kopalni Wujek przez ZOMO i wojsko, 9 zastrzelonych i 21 rannych górników 17 grudnia ZOMO rozbija manifestacje w Gdańsku (gdzie ginie jedna osoba, a dwie zostają ranne) i w Krakowie. 20 grudnia koniec strajku w Porcie Gdańskim 21 grudnia Ambasador PRL w Stanach Zjednoczonych Romuald Spasowski prosi o azyl polityczny. Sąd wojskowy w PRL zaocznie skazuje go potem na karę śmierci. 23 grudnia pacyfikacja Huty Katowice. Stany Zjednoczone wprowadzają sankcje gospodarcze przeciwko PRL. 28 grudnia pacyfikacja kopalnii Piast, koniec ostatniego strajku okupacyjnego. Ambasador PRL w Japonii Zdzisław Rurarz prosi o azyl polityczny w Stanach Zjednoczonych. Zostanie on zaocznie skazany na karę śmierci przez sąd wojskowy.

11 4 stycznia 1982 - wznowienie zajęć w szkołach
6 stycznia władze rozwiązują Niezależne Zrzeszenie Studentów 25 stycznia na posiedzeniu Sejmu PRL VIII kadencji uchwalono ustawę o szczególnej regulacji prawnej w okresie stanu wojennego, tym samym dekret o stanie wojennym został zatwierdzony 1 lutego podwyżka cen 5 lutego rozpoczynają się manifestacje spacerowe - masowe wychodzenie na spacery w czasie trwania dziennika telewizyjnego o 19:30 8 lutego wznowienie zajęć na wyższych uczelniach 17 marca w Katowicach powstaje Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym 11 lutego celem zwalczenia manifestacji spacerowych wprowadza się godzinę milicyjną od 19:30 23 lutego śmierć Zdzisława Karosa 22 kwietnia powstaje Tymczasowa Komisja Koordynacyjna Solidarności 31 sierpnia demonstracje w całym kraju w rocznicę porozumień sierpniowych. Trzech demonstrantów zabitych przez milicję w Lubinie 31 grudnia zawieszenie stanu wojennego 14 maja milicjanci zamordowali Grzegorza Przemyka 19 maja pogrzeb Grzegorza Przemyka 16-23 czerwca druga pielgrzymka do Polski papieża Jana Pawła II 22 lipca zniesienie stanu wojennego, rozwiązanie WRON

12 Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego
To organ administrujący Polską w czasie stanu wojennego. Powstała w nocy grudnia 1981r. Kierowana przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego miała charakter całkowicie pozakonstytucyjny. Polacy określali ten organ WRON-ą. Niektórym kojarzyło się to z określeniem niemieckiego orła z okresu II wojny światowej, również nazywanym "wroną". Powstało również kilka pogardliwych piosenek o WRON, takich jak "Zielona WRONa", "To nic, że kraczą WRONy", napisanych przez członków "Solidarności„. Rada została rozwiązana 22 lipca 1983.

13 gen. armii Wojciech Jaruzelski (I sekretarz PZPR, premier rządu PRL, minister obrony narodowej)
admirał Ludwik Janczyszyn - dowódca Marynarki Wojennej gen. broni Eugeniusz Molczyk - główny inspektor szkolenia, wiceminister obrony narodowej gen. broni Florian Siwicki - szef Sztabu Generalnego WP, wiceminister obrony narodowej gen. broni Tadeusz Tuczapski - główny inspektor obrony terytorialnej, wiceminister obrony narodowej gen. dyw. Józef Baryła - szef Głównego Zarządu Politycznego WP, wiceminister obrony narodowej gen. dyw. Tadeusz Hupałowski - minister administracji, gospodarki terenowej i ochrony środowiska gen. dyw. Czesław Kiszczak - minister spraw wewnętrznych gen. dyw. Tadeusz Krepski - dowódca Wojsk Lotniczych gen. dyw. Longin Łozowicki - dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju gen. dyw. Włodzimierz Oliwa - dowódca Warszawskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Czesław Piotrowski - minister górnictwa i energetyki gen. dyw. Henryk Rapacewicz - dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Józef Użycki - dowódca Pomorskiego Okręgu Wojskowego gen. dyw. Zygmunt Zieliński - sekretarz WRON, szef Departamentu Kadr MON gen. bryg. Michał Janiszewski - szef Urzędu Rady Ministrów gen. bryg. Jerzy Jarosz - dowódca 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej płk Tadeusz Makarewicz płk Kazimierz Garbacik płk Roman Leś ppłk Mirosław Hermaszewski ppłk Jerzy Włosiński

14 Zdziwiły się OKON-ie że PRON-cie wyrosło WRON-ie!
Orła wrona nie pokona! Wron - won za Don! To nic, że kraczą WRONy WRONa nas nie pokona! 13-tego grudnia, roku pamiętnego wykluła się wrona z jaja czerwonego... - tekst piosenki Zdziwiły się OKON-ie że PRON-cie wyrosło WRON-ie!

15

16

17

18 Były formacją milicji obywatelskiej powołaną w 1956 r
Były formacją milicji obywatelskiej powołaną w 1956 r. na mocy decyzji prezesa Rady Ministrów. Powołane zostały do zabezpieczania porządku podczas imprez masowych, klęsk żywiołowych, katastrof itp.  Oddziały ZOMO brały udział w tłumieniu strajków i demonstracji robotniczych w czasie stanu wojennego. Podczas tych akcji ZOMO odznaczyło się bezwzględnością i brutalnością działania, dopuszczając się licznych przestępstw, które nie były ścigane. Większość funkcjonariuszy była skoszarowana. Niektórzy w ten sposób odbywali zasadniczą służbę wojskową.  ZOMO zostało rozwiązane zarządzeniem ministra spraw wewnętrznych we wrześniu 1989 r.

19

20 i rozprowadzany wśród członków Solidarności.
W przededniu pierwszej rocznicy wprowadzenia stanu wojennego - 12 grudnia 1982  r. Solidarność podziemna wydała deklarację. Napisano w niej m.in.: „celem naszych działań jest wolność i samorządność społeczeństwa i niepodległość państwa polskiego”. Oryginalny dokument był odbity na powielaczu i rozprowadzany wśród członków Solidarności.

21

22 Komunikat Komisji Krajowej NSZZ Solidarność

23 Tekst obwieszczenia ze stanu wojennego przestrzegającego przed łamaniem prawa i o stukach łamania prawa. Obwieszczenie wylicza przestępstwa i kary jakie za nie grożą, m.in. za odmową wykonania polecenia służbowego przez pracownika zakładu zmilitaryzowanego minimum 2 lat więzienia. „Nie daj się sprowokować! Koszty prowokacji zapłacisz Ty i Twoja rodzina!” - złowrogo przestrzega obwieszczenie, nie pozostawiając wątpliwości, że władze nie zawahają się przed zastosowaniem odpowiedzialności zbiorowej.

24

25 Prezentację wykonały:
Uczennice Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie, im. Polskich Mistrzów Olimpijskich, klasa IIIG : Katarzyna Sawicka i Zuzanna Tarnawska

26 Źródła: internet podręcznik przedmiotowy źródła własne


Pobierz ppt "HISTORIA POLSKI W LATACH 1981-1983."

Podobne prezentacje


Reklamy Google