Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wespół w zespół z Matematyką bez Granic to projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic to projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską"— Zapis prezentacji:

1

2 Wespół w zespół z Matematyką bez Granic to projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Biuro Projektu PTM "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic znajduje się w siedzibie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownikiem Projektu jest dr Anna Białek-Jaworska Punkt Konsultacyjny Projektu mieści się w siedzibie Oddziału Zielonogórskiego Polskiego Towarzystwa Matematycznego na Uniwersytecie Zielonogórskim, na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, w Zielonej Górze Kierownik Punktu Konsultacyjnego - dr Krystyna Białek

3 Początek realizacji unijnego projektu Wespół w zespół z Matematyką bez Granic.

4 Cele główne projektu to: podniesienie kompetencji matematycznych uczniów uczestniczących w zajęciach, doskonalenie umiejętności pracy zespołowej, nabywanie umiejętności doboru właściwych metod i narzędzi matematycznych do rozwiązywania sytuacji problemowych.

5 I Ćwiczenia otwierające – polegają na wykonywaniu zadań w grupach, których wyniki są konsultowane wspólnie z prowadzącym, trudne kwestie są tłumaczone a wyniki wyjaśniane.

6 II i III spotkanie – rozwiążmy razem rozwiązywanie zadań w grupach (samodzielnie – bez udziału pedagoga)

7 IV spotkanie – prezentacja i omówienie wyników rozwiązywanych uprzednio zestawów zadań; wszystkie zadania są pakowane i wysyłane do Punktu Konsultacyjnego Projektu w Zielonej Górze w celu weryfikacji i wprowadzenia w ranking.

8 Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Gryficach utrzymują się w ścisłej czołówce projektowego rankingu.

9 Obecnie realizowany jest trzeci (ostatni) rok projektu. Na każdy rok szkolny przewidzianych było do opracowania 7 pakietów tematycznych, po jednym na każdy miesiąc;

10 W miesiącu odbywają się 4 spotkania pozalekcyjne w wymiarze po jednej godzinie lekcyjnej. Uczniowie dzielą się na grupy, w których później opracowują przydzielone im zadania.

11 Zadania, które uczniowie rozwiązują w ramach projektu, są specjalnie skonstruowane tak, aby nie były jedynie zadaniami stricte rachunkowymi, ale także uczyły myślenia problemowego i przestrzennego.

12 Realizacja projektu zakończy się około połowy kwietnia 2012 roku. Efekty matematycznych zmagań nie będą od razu widoczne, część z pewnością tak –na pracach klasowych, sprawdzianach oraz na maturze,

13 Wymierne efekty, jakie można zaobserwować to: lepsza jakość pracy w grupie, usprawniona poprzez regularne ćwiczenia, komunikacja i porozumiewanie się;

14 podniesienie wyników w nauce matematyki na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych;

15 wzrost poczucia bezpieczeństwa i pewności siebie uczniów, którzy mogli podwyższyć swoje umiejętności bądź potwierdzić już wcześniej nabyte.

16 Mam nadzieję, że siły i trud, jakie zostały włożone zarówno przez nauczyciela prowadzącego, jak i uczniów uczestniczących zaprocentują w najwyższym możliwym wymiarze.

17


Pobierz ppt "Wespół w zespół z Matematyką bez Granic to projekt, którego pomysłodawcą jest Polskie Towarzystwo Matematyczne. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google