Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Chcielibyśmy reprezentować Was w Warszawie!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Chcielibyśmy reprezentować Was w Warszawie!"— Zapis prezentacji:

1

2 Chcielibyśmy reprezentować Was w Warszawie!
Zgłosiliśmy chęć udziału w XVII Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Aby móc uczestniczyć w Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży należy uczestniczyć w projekcie „Wolontariat na rzecz aktywności obywatelskiej”. Ta prezentacja jest częścią naszego projektu.

3 Naszym głównym celem jest zwiększenie aktywności młodych ludzi.
Podczas styczniowej zbiórki WOŚP w Stargardzie działało ok.150 osób, dla większości z nich jest to jedyna aktywność społeczna. Próbujemy to zmienić przedstawiając nasze pomysły na działalność obywatelską. UWOLNIJMY POZYTYWNĄ ENERGIĘ!!

4 Badania CBOS Według badań społecznych CBOS aż 65% ludzi uważa, że taka działalność jest jak najbardziej potrzebna i każdy powinien być zdolny do współpracy. Tylko 6% badanych było aktywnych w organizacjach pozarządowych! Tylko 15% tej liczby stanowią ludzie od 18 do 24 roku życia. wg.Badania CBOS

5 Co to jest wolontariat? Wolontariat - to świadome, dobrowolne działanie na rzecz kogoś lub całego społeczeństwa bez wynagrodzenia. Jest to pomoc innym ludziom, zbiórka pieniędzy a także udział w kampaniach wyborczych, stowarzyszanie się, działanie we wspólnym celu i wiele, wiele innych sposobów działalności.

6 Obowiązki wolontariusza
Nie pobiera .wynagrodzenia!! Starannie wykonuje swe obowiązki. Posiada kwalifikacje. Dba o powierzony mu majątek.

7 Wolontariat to wiele korzyści:
Działalność w grupie, Poznawanie wielu ludzi, Pomoc innym, Podnoszenie swoich umiejętności,i, Dawka pozytywnej energii! Bardzo dobrze wygląda w CV.

8 Strach głównym przeciwnikiem.
Nie bój się przyjść na spotkanie!

9 2011 – Europejskim Rokiem Wolontariatu
Wolontariat Europejski EVS – projekt umożliwiający wysyłanie wolontariuszy do pomocy przy projektach zagranicznych. Priorytetowe projekty to te aktywizujące niepełnosprawnych, pomagające uboższym lub tym mającym problemy z nauką. Główne cele to: działalność na rzecz środowiska, kultury, społeczeństwa, nauki, przeciwdziałanie narkomanii i rasizmowi, pomoc dzieciom i starszym, a także świadomość europejska.

10 Euro 2012, Prezydencja Polski w Radzie UE
Rozpoczął się nabór wolontariuszy do pomocy przy organizacji Polskiej Prezydencji w Radzie UE. W czerwcu bieżącego roku rozpocznie się rekrutacja wolontariuszy do pomocy przy Euro 2012.

11 Aby uczestniczyć w projekcie:
Wystarczy wejść na stronę internetową Znajdź interesujący cię projekt, zgłoś się… i DZIAŁAJ!

12 Oto 5 naszych propozycji na działalność w Stargardzie :
Założenie bądź przystąpienie do istniejącego już stowarzyszenia. Organizacja wydarzeń kulturalnych czy sportowych: wystaw, koncertów, konkursów, zawodów, turniejów. Prowadzenie portalu internetowego o mieście. Prowadzenie Biura Porad Uczniowskich. „Mały Wolontariat”.

13 1.Stowarzyszenie Stowarzyszenie jest dobrowolnym, trwałym i samorządnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków.

14 Stowarzyszenia w Europie Zachodniej są główną formą aktywności obywatelskiej. Chcielibyśmy aby u nas taka forma działalności również się tak pomyślnie rozwinęła.

15 Czym zajmują się stowarzyszenia?
Działanie na rzecz grup społecznych, Promocja wartości, Wpływ na rządzących, Integrują społeczeństwo, Pomoc ubogim, Pomoc chorym, uzależnionym.

16 Przykłady Stowarzyszeń:
Caritas, Monar, Polski Czerwony Krzyż, Wspólnota Polska, Młodzi Demokraci

17 Stowarzyszenia Zwykłe Rejestrowe

18 Stowarzyszenie Zwykłe:
Wystarczą 3 osoby aby założyć takie stowarzyszenie. Wymagane jest uchwalenie regulaminu. Nie ma osobowości prawnej przez co jest ograniczona finansowo i organizacyjnie.

19 Stowarzyszenie Rejestrowe:
Aby założyć takie Stowarzyszenie należy uchwalić statut oraz zebrać 15 osobowy komitet założycielski. Takie stowarzyszenie działa z pełni praw. Ma osobowość prawną, może przyjmować datki, prowadzić działalność gospodarczą.

20 Propozycje działalności w Stargardzie Szczecińskim:
Działanie na rzecz np. budowy boiska, skate-parku, ścieżek rowerowych, placów zabaw itp. Działanie na rzecz większej ilości wydarzeń kulturalnych. Działanie na rzecz swojej dzielnicy. Organizacja wykładów, debat. Wpływ na rządzących.

21 Samorząd dostarcza materiały oraz narzędzia.
USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Pozwala na prowadzenie prac publicznych na wniosek organizacji pozarządowej. Samorząd dostarcza materiały oraz narzędzia.

22 Przykład działalności w Stargardzie Szczecińskim:

23 Podczas roku działalności przeprowadzili:
Akcje Pro-voting. Udział w kampaniach wyborczych jako wolontariusze. Wpływ na rządzących miastem. Organizacja quizów. Mieli własnych kandydatów w wyborach samorządowych. Uczestniczyli w debacie na temat kościoła i miejsca kościoła w życiu publicznym.

24 Akcja Pro-voting. Odbyła się 3 lipca 2010 roku . „Goń urnę!”.
Zachęcali do głosowania w II turze wyborów prezydenckich.

25 Wolontariat w czasie kampanii prezydenckiej w czerwcu i lipcu 2010 roku.
Tysiące rozdanych ulotek. Setki odwiedzonych domów podczas kampanii Door2Door. Udział w Charytatywnym koncercie dla powodzian. Udział w spotkaniach wyborczych w Szczecinie, Rewalu, Koszalinie, Sopocie.

26 Wolontariat podczas kampanii samorządowej 2010 roku.
Podczas kampanii samorządowej wspierali kandydata na prezydenta Stargardu Szczecińskiego oraz Szczecina i aktywnie wspierali ich kampanie wyborcze. Młodzi Demokraci w Stargardzie Szczecińskim , po 7 miesiącach od powstania, mieli swoich 6 kandydatów do Rad Miasta i Powiatu, którzy zrobili świetne wyniki, nie raz pokonując swoich starszych kolegów.

27 Quiz o UE Sprawdzili wiedzę stargardzian na temat Unii Europejskiej.

28 Wpływ na rządzących. Próbowali wpłynąć na Prezydenta Naszego miasta, aby rozwiązał problem brzydkich zapachów oraz brudu w Stargardzie Szczecińskim. Akcja: „Pachnący Stargard”. Wręczyli: choinkę zapachową, odświeżacz powietrza, maskę oraz worki na śmieci.

29 Debata Zorganizowana w Wałczu.
Goście: ks. Kazimierz Sowa oraz Szymon Hołownia.

30 Tymi przykładami chcielibyśmy zachęcić Was do powoływania własnych bądź działania w istniejących już stowarzyszeniach!

31 2.Organizacja Eventów. Większość młodych ludzi narzeka na brak wydarzeń kulturalnych czy sportowych w Naszym mieście. Świetnym przykładem takiej aktywności jest Winter Party vol.2 zorganizowana razem z Monarem. Organizacja turniejów piłkarskich, koszykarskich, biegów, wycieczek krajoznawczych, rajdów.

32 Często młodzi narzekają na „nudę”.
Nasz pomysł to organizacja koncertów, wystaw których tak mało w naszym mieście. Dobry przykład takich inicjatyw to koncerty organizowane przez młodzież naszej szkoły czy też organizowane przez młodych wolontariuszy i Monar: Winter i Summer Party. Pozwoli to na rozwój kulturalny naszego miasta.

33 Organizacja wydarzeń sportowych.
Możliwość wykorzystania Orlików i miejskich boisk. Integracja młodzieży. Prosta organizacja. Zwiększanie popularności sportu wśród mieszkańców.

34 3.Prowadzenie portalu internetowego.
M.in.: Wikipedia, OpenOffice to portale tworzone poprzez wolontariat. Pomoc w tworzeniu grafiki, programowaniu, pomocy przy prowadzeniu stron internetowych to także wolontariat.

35 Proponujemy założenie portalu internetowego stworzonego przez młodych dla młodych. Brakuje takiej inicjatywy. Bieżące informacje z życia miasta. Terminy eventów. Historia miasta. Fotorelacje z wydarzeń. Forum, umożliwiające wymianę poglądów mieszkańców miasta. Miejsce gdzie łatwe w dostępie byłby informacje na temat imprez, meczy, repertuaru kina, wolontariatu, otwarcia sklepu itp. Inicjatywa przydatna dla społeczeństwa. Łatwe w prowadzeniu. Nie wymaga wielu umiejętności.

36 4.Biuro Porad Uczniowskich.
Uczniowie często potrzebują porady, jak się powinni zachować wobec problemów w szkole. Biuro takie powinno zapewniać anonimowość i być dostępne dla uczniów wszystkich szkół. Darmowe porady. Osoby ze znajomością Praw Ucznia. Brak takiego biura w Stargardzie Szczecińskim, mimo dużego zainteresowanie taką instytucją. Porady w szkole bądź w Internecie.

37 Biuro Spraw Uczniowskich Szczecin
Sukces oraz wielkie zainteresowanie szczecińskich uczniów.

38 5. „Mały wolontariat”. Nazwaliśmy tak małe działania, nie wymagające dużego nakładu sił, a dla społeczeństwa są tak ważne. To może robić każdy! Pomoc w schroniskach dla zwierząt. Odwiedzanie dzieci w Domach Dziecka bądź ludzi w Hospicjach. Pomoc słabszym w nauce. Pomoc w tłumaczeniu tekstów dla osób nie znających języków obcych. Pomoc w nauce obsługi komputera.

39 Pomoc w schronisku dla zwierząt.
W Stargardzkim schronisku znajduje się ponad 150 psów oraz 70 kotów. Każda pomoc przy dokarmianiu czy też wyprowadzaniu się przydaje. Nie wymaga kwalifikacji ani dużych nakładów.

40 Odwiedziny w Domu Dziecka czy w Hospicjum.
Pomoc w opiece nad dziećmi czy ludźmi chorymi, jest potrzebna- min. odciąża personel. Rozmowy z chorymi ludźmi, dają im nadzieję, siłę do walki o zdrowie, wspiera ich duchowo. Zabawa z dziećmi, czytanie im, pomaga w rozwoju ich i daje im ogromne szczęście.

41 Pomoc w nauce. Jeżeli ktoś dobrze radzi sobie w jakiejś dziedzinie, może darmowo pomagać słabszym uczniom. Powoduje to zacieśnianie więzi międzyludzkich. Pozwala na rozwój. Nie trzeba mieć uprawnień ani kwalifikacji Wystarczą chęci i umiejętności.

42 Pomoc w tłumaczeniu tekstów.
Jeżeli potrafimy porozumiewać się w obcym języku możemy pomóc innym w zrozumieniu tego języka. Tłumaczenie tekstów. Tłumaczenia internetowe nie są precyzyjne. Rozwój społeczeństwa.

43 Pomoc w nauce obsługi komputera
Dla osób starszych bądź dla dzieci. Taką inicjatywę można organizować w Bibliotece Miejskiej, świetlicach, szkołach. Większość z Nas potrafi obsługiwać komputer w takim stopniu aby uczyć podstaw. Sukces takich akcji min. w Szczecinie i Koszalinie. Brak takiej inicjatywy w Stargardzie Szczecińskim.

44 Nasza Inicjatywa w Internecie
Chcieliśmy zebrać jak najwięcej informacji o działalności obywatelskiej w Stargardzie Szczecińskim. Udostępnić je w jednym, popularnym miejscu.

45 Wolontariat Stargardzki

46 Postanowiliśmy pomóc stargardzkiej młodzieży w zdobywaniu informacji.
Założyliśmy stronę Wolontariat Stargardzki na portalu Facebook. Nawiązaliśmy kontakt z ponad 40 stowarzyszeniami, instytucjami, grupami czy ruchami ze Stargardu i okolic. Na tej stronie można znaleźć fotorelacje, terminy spotkań, informacje o stowarzyszeniach.

47

48 Znajdziesz nas pod adresem: www. facebook
Znajdziesz nas pod adresem: Kliknij Lubię to! I bądź na bieżąco!!

49 Dziękujemy. Zapraszamy do wspierania naszej inicjatywy! Martyna Zdobylak Dawid Pycz


Pobierz ppt "Chcielibyśmy reprezentować Was w Warszawie!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google