Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO ćwiczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO ćwiczenia"— Zapis prezentacji:

1 OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO ćwiczenia
Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa Rok akademicki 2011/2012

2 Warunki zaliczenia przedmiotu
Ćwiczenia: Obecności: 10 pkt. (1 nieobecność – 5 pkt., 2 i więcej – 0 pkt.) Aktywność na zajęciach / opracowanie referatu:15 pkt. Kolokwium sprawdzające: 75 pkt. Przedziały punktowe: 0 – 50 punktów => ocena 2,0 51 – 60 punktów => ocena 3,0 61 – 70 punktów => ocena 3,5 71 – 80 punktów => ocena 4,0 81 – 90 punktów => ocena 4,5 91 – 100 punktów => ocena 5,0 E-learning: AFD – przynajmniej 2 wypowiedzi (odpowiedzi na zadane pytania) CZAT Test sprawdzający (na kolokwium zaliczeniowym z ćwiczeń)

3 Literatura Literatura obowiązkowa:
„Obsługa ruchu turystycznego”, praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka, KSH, Kraków 2004 „Kompendium pilota wycieczek”, praca zbiorowa pod red. Z Kruczka, Wyd. Proksenia, Kraków 2004 Literatura uzupełniająca: „Vademecum pilota grup turystycznych”, praca zbiorowa pod red. G. Gołembskiego, WSE Poznań "Kompendium pilota wycieczek" Praca zbiorowa pod red. Z. Kruczka, Wyd. Proksenia, Kraków 2004.

4 Czym jest biuro podróży?
„Przedsiębiorstwa turystyczne są jednostkami gospodarczymi, które poprzez ciągłe łączenie odpowiednich środków produkcji (praca, kapitał, ziemia) mają na celu udostępnienie usług turystycznych w sposób ekonomiczny.” (definicja Claude’a Kaspera) Podmiot gospodarczy prowadzący działalność w zakresie: organizowania, realizowania, sprzedawania, usług niezbędnych dla podróżującego, jak i sprzedaży usług towarzyszących i komplementarnych. (podręcznik)

5 Czym jest biuro podróży?
Biuro podróży jest lub może być organizatorem podróży, jak również pośredniczyć w sprzedaży usług innych producentów.

6 Trochę historii… 3 typy biur podróży w polsce (do końca lat 80-tych):
Biura państwowe i spółdzielcze z rozbudowaną siecią placówek terenowych (np. Orbis, Gromada), Biura organizacji społecznych i młodzieżowych (BTZ PTTK, Almatur, Logostour, Harctur), Przedsiębiorstwa terenowe działające najczęściej w obrębie jednego województwa (często właściciele komunalnej bazy hotelowej).

7 Trochę historii… Lata 90 – rozwój branży turystycznej, „boom” na biura podróży działalność organizatorska jak również w zakresie pośrednictwa (sprzedaż biletów) brak doświadczenia i niski kapitał duża liczba ofert na wyjazdy zagraniczne oraz podobne kierunki wyjazdów wejście na rynek dużych zagranicznych producentów ofert wyjazdowych nadwyżka podaży nad popytem brak rozwoju sieci sprzedaży ofert Ustawa o usługach turystycznych ( r. ) – podział biur podróży na: Organizatorów turystyki Pośredników turystycznych Agentów turystycznych wymóg posiadania zezwolenia dla organizatorów i pośredników turystycznych 2003 – zahamowanie wzrostu liczby biur podróży nasycenie rynku, wzrost specjalizacji biur w określonych kierunkach bądź rynkach, tworzenie sieci sprzedaży własnych imprez, Pośredniczenie w sprzedaży ofert wielu organizatorów (małe biura) lub przekształcenie w oddziały lub agencje sprzedające oferty jednego zagranicznego organizatora (np. Scan Holiday)

8 Organizator, pośrednik i agent turystyczny…
organizator turystyki - przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną; pośrednik turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu, na zlecenie klienta, czynności faktycznych i prawnych związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych; agent turystyczny - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenia w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju;

9 Obecne trendy Organizacja imprez wyjazdowych zagranicznych w rękach wyspecjalizowanych biur podróży bądź konsorcjów biur podróży, przekształcanie małych biur w agentów Usługi turystyczne krajowe – biura występują zarówno w roli organizatora jak i pośrednika sprzedając oferty innych biur podróży lub bezpośrednio ofertę obiektów noclegowych Duże biura – działalność skupiona w wyspecjalizowanych oddziałach bądź komórkach organizacyjnych Małe biura – wymagana wszechstronność pracowników Specjalizacja i rozszerzanie działalności w miarę wzrostu Biura internetowe oraz zmiana preferencji klientów – odejście od tradycyjnych biur podróży i trend samodzielnej rezerwacji internetowej.


Pobierz ppt "OBSŁUGA RUCHU TURYSTYCZNEGO ćwiczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google