Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI ZDROWOTNEJ I NAUK SPOŁECZNYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI ZDROWOTNEJ I NAUK SPOŁECZNYCH"— Zapis prezentacji:

1 WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI ZDROWOTNEJ I NAUK SPOŁECZNYCH
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013

2 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ NASZYMI AUTORSKIMI PROGRAMAMI STUDIOWANIA
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ UCZELNIĄ ORAZ NASZYMI AUTORSKIMI PROGRAMAMI STUDIOWANIA wsez.pl

3 wsez.pl PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 Już od 10 lat
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych kształci: nauczycieli, pedagogów, specjalistów od edukacji zdrowotnej, animatorów społecznych, pracowników socjalnych. wsez.pl

4 877 MAGISTRÓW I LICENCJATÓW
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 Już 877 MAGISTRÓW I LICENCJATÓW uzyskało swoje dyplomy, kończąc we WSEZiNS studia oparte na kształceniu e-learningowym (SWKNO) Jesteśmy jedną z pierwszych polskich uczelni, które rozwijają w Polsce edukację wspomaganą e-learningiem. Od 2007 roku rozszerzamy ofertę naszych studiów wspomaganych cyfrowym kształceniem na odległość, zyskując nowe doświadczenia pozwalające nieustannie rozwijać tę formę edukacji, której inni dopiero się uczą. Z roku na rok znacząco rośnie też liczba studentów zdobywających wykształcenie tą nowoczesną drogą. Z oferty studiów we WSEZiNS skorzystało do tej pory 6614 studentów 80 % naszych licencjatów decyduje się na nasze studia magisterskie, 60 % naszych studentów to absolwenci innych uczelni, którzy u nas postanowili kontynuować swoją edukację. Z ROKU NA ROK ZWIĘKSZA SIĘ LICZBA STUDENTÓW PRZENOSZĄCYCH SIĘ DO WSEZiNS Z INNCH UCZELNI ! wsez.pl

5 CZEMU ZAWDZIĘCZAMY STALE ROSNĄCE ZAINTERESOWANIE NASZĄ UCZELNIĄ ?
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 Decydując się na studia na naszej uczelni obdarzacie nas Państwo zaufaniem. A my staramy się, aby go nigdy nie zawieść. Dlatego nieustannie się rozwijamy i doskonalimy, by stale zapewniać: Wysoką jakość kształcenia wielokrotnie potwierdzoną przez decyzje Państwowej Komisji Akredytacyjnej Wykwalifikowaną kadrę etatową Nowatorski system i formę kształcenia Rozbudowany system stypendiów Profesjonalne Biuro Praktyk Biuro Karier Zawodowych Klub Uczelniany AZS z prężną i utytułowaną sekcją sportową Różnorodne koła naukowe działające na terenie uczelni i w środowisku lokalnym Możliwość rozwoju zainteresowań i kompetencji w placówkach współpracujących z uczelnią Studia winny poszerzać wiedzę, kompetencje i horyzonty pozwalając jednocześnie rozwijać Twoje pasje i zainteresowania. Wiemy, jakie to dla Ciebie ważne. Dlatego stworzyliśmy unikatowe programy kształcenia DOPASOWANE DO POTRZEB TWOICH I RYNKU PRACY CZEMU ZAWDZIĘCZAMY STALE ROSNĄCE ZAINTERESOWANIE NASZĄ UCZELNIĄ ? wsez.pl

6 PRACOWNIKA SOCJALNEGO NAUCZYCIELSKIE
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 PRAKTYCZNOŚCIĄ ● Dla kandydatów na studia w roku akademickim 2012/2013 przygotowaliśmy zupełnie nowe propozycje charakteryzujące się przede wszystkim: EFEKTYWNOŚCIĄ ● UPRAWNIENIAMI ● Oferowane przez nas specjalności stworzyliśmy w taki sposób aby wyposażać absolwenta w możliwie bogate kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. To wyraźnie różni naszą ofertę od ofert innych uczelni, które starają się nadawać uprawnienia zawodowe dopiero na studiach podyplomowych. Nasze programy studiów przygotowaliśmy w sposób, który pozwala na osiągnięcie pełnych uprawnień wymaganych w danych dziedzinach przez pracodawców i obowiązujące prawo. Kończąc nasze studia możecie Państwo nabyć m.in. uprawnienia: PRACOWNIKA SOCJALNEGO WSZYSTKIE NASZE PROGRAMY STUDIOWANIA POSIADAJĄ PROFIL PRAKTYCZNY Kształcimy umiejętności istotne dla rynku pracy, istotne dla przyszłego pracodawcy. W odróżnieniu od studiów ogólnoakademickich (oferowanych przez większość uczelni państwowych i prywatnych) przygotowujących wyłącznie do dalszego studiowania i uzyskiwania dalszych stopni naukowych. Oferowane przez nas programy, w ramach obowiązujących przepisów, ograniczają czas „wysiadywania” na uczelni. Dyplom wydajemy za uzyskane efekty uczenia się, a nie czas „wysiedziany” na uczelni – to także efekt naszej troski o jakość kwalifikacji absolwenta i nasz szacunek dla czasu studenta. NAUCZYCIELSKIE wsez.pl

7 Ten program studiowania realizujemy wyłącznie na studiach
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 PRACA SOCJALNA ● Naszą ofertę zbudowaliśmy z myślą o trzech głównych obszarach zatrudnienia w sektorze usług edukacyjnych i socjalnych: EDUKACJA FORMALNA ● W ramach programu mamy następujące specjalności główne: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna Resocjalizacja z socjoterapią Edukacja do przedsiębiorczości Wraz z uzupełniającymi je specjalnościami: Nauczanie drugiego przedmiotu Technologie informacyjne i nowoczesne media Wspomaganie rozwoju i poradnictwo pedagogiczne Pedagogika specjalna W ramach programu mamy następujące specjalności główne: Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych Trening rozwoju jednostki i grupy Wraz z uzupełniającymi je specjalnościami: Zarządzaniem relacjami z klientem Technologie informacyjne i nowoczesne media Coaching i mentoring Jest to program studiów przygotowujący do pracy na stanowisku pracownika socjalnego m.in. w: regionalnych ośrodkach polityki społecznej; powiatowych centrach pomocy rodzinie; ośrodkach pomocy społecznej; w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; w domach pomocy społecznej w jednostkach organizacyjnych do spraw zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu; w ośrodkach wsparcia; w placówkach dla bezdomnych, alkoholików i narkomanów; w zakładach karnych; w ośrodkach dla uchodźców oraz w organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem wyżej wymienionym problemom a także do pracy z rodzinami zastępczymi oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług społecznych. EDUKACJA NIEFORMALNA ● Jest to program studiów na kierunku pedagogika przygotowujący do pracy w instytucjach edukacji formalnej, a w szczególności: w przedszkolu; w szkole podstawowej (pierwszy stopień studiów), ponadpodstawowej (drugi stopień studiów) w charakterze nauczyciela; w szkołach – na stanowisku wychowawcy/nauczyciela świetlicy; placówkach opiekuńczo-wychowawczych w charakterze wychowawcy lub nauczyciela; organizacjach społecznych, fundacjach i stowarzyszeniach; w kształceniu ustawicznym w charakterze nauczyciel; w przedszkolach, szkołach i placówkach specjalnych lub integracyjnych (oddziałach specjalnych lub integracyjnych) oraz do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych. ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA W PODZIALE NA STUDIA I i II STOPNIA Jest to program studiów przygotowujący do pracy w edukacji nieformalnej, poza system oświaty, do pracy w roli trenera (innego niż sportowy), szkoleniowca, opiekuna, coucha, nauczyciela (na kursach i szkoleniach z wyłączeniem systemem oświaty): instytucjach szkoleniowych; działach szkoleniowych firm; instytucjach, placówkach i firmach prowadzących działalność w obszarze usług edukacyjnych będących poza system oświatowym; na szerokim rynku działalności edukacyjnej nieformalnej i pozaformalnej; a przede wszystkim do podejmowania samodzielnej działalności w obszarze usług edukacyjnych. Ten program studiowania realizujemy wyłącznie na studiach I stopnia W ramach programu mamy następujące specjalności główne: Ogólna praca socjalna Resocjalizacja z socjoterapią wsez.pl

8 wsez.pl 6 dni w semestrze Dwa zjazdy w semestrze:
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 PROGRAMY STUDIÓW I STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2012 / 2013 CZAS TRWANIA STUDIÓW: 6 SEMESTRÓW To oferta studiów dla mieszkańców Łodzi i okolic ! Czas zajęć na Uczelni porównywalny z ofertą studiów niestacjonarnych innych uczelni. Stosując przepisy dotyczące wspomaganie studiów kształceniem na odległość zredukowaliśmy czas zajęć w Uczelni tak, aby studia te stały się dostępne także dla pracujących. Jesteś na uczelni krócej, ale odbierasz dyplom studiów stacjonarnych  Specjalność główna Specjalność uzupełniająca PRACA SOCJALNA Resocjalizacja z socjoterapią Nie dotyczy Ogólna praca socjalna PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Nauczanie drugiego przedmiotu (do wyboru) Coaching i mentoring Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna Technologie informacyjne i nowoczesne media Pedagogika specjalna WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych Trening rozwoju jednostki i grupy Zarządzanie relacjami z klientem Specjalność główna Specjalność uzupełniająca PRACA SOCJALNA Resocjalizacja z socjoterapią Nie dotyczy Ogólna praca socjalna PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Nauczanie drugiego przedmiotu (do wyboru) Coaching i mentoring Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna Technologie informacyjne i nowoczesne media Pedagogika specjalna WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych Trening rozwoju jednostki i grupy Zarządzanie relacjami z klientem To oferta studiów dla osób mieszkających na terenie całego kraju oraz za granicą, którzy 6 dni w semestrze mogą spędzić w Łodzi na naszej Uczelni. Do wyboru edycja weekendowa i edycja tradycyjna. Edycja weekendowa: 15 dni (wybrane soboty/niedziele) w semestrze. Edycja tradycyjna: tylko dwa dni w tygodniu po 7 godzin lekcyjnych. Dwa zjazdy w semestrze: czterodniowy (w tym weekend) dwudniowy (wyłącznie weekend). wsez.pl

9 wsez.pl 6 dni w semestrze Dwa zjazdy w semestrze:
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 PROGRAMY STUDIÓW II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2012 / 2013 CZAS TRWANIA STUDIÓW: OD 3 DO 6 SEMESTRÓW To oferta studiów dla mieszkańców Łodzi i okolic ! Czas zajęć na Uczelni porównywalny z ofertą studiów niestacjonarnych innych uczelni. Stosując przepisy dotyczące wspomaganie studiów kształceniem na odległość zredukowaliśmy czas zajęć w Uczelni tak, aby studia te stały się dostępne także dla pracujących. Jesteś na uczelni krócej, ale odbierasz dyplom studiów stacjonarnych  Specjalność główna Specjalność uzupełniająca PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Nauczanie drugiego przedmiotu (do wyboru) Resocjalizacja z socjoterapią Coaching i mentoring Edukacja do przedsiębiorczości Pedagogika specjalna Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna Wspomaganie rozwoju i poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych Technologie informacyjne i nowoczesne media Trening rozwoju jednostki i grupy Zarządzanie relacjami z klientem To oferta studiów dla osób mieszkających na terenie całego kraju oraz za granicą, którzy 6 dni w semestrze mogą spędzić w Łodzi na naszej Uczelni. Specjalność główna Specjalność uzupełniająca PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Nauczanie drugiego przedmiotu (do wyboru) Resocjalizacja z socjoterapią Coaching i mentoring Edukacja do przedsiębiorczości Wspomaganie rozwoju i poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne Edukacja zdrowotna i profilaktyka społeczna WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych Technologie informacyjne i nowoczesne media Trening rozwoju jednostki i grupy Zarządzanie relacjami z klientem Dwa zjazdy w semestrze: czterodniowy (w tym weekend) dwudniowy (wyłącznie weekend). Do wyboru edycja weekendowa i edycja tradycyjna. Edycja weekendowa: 15 dni (wybrane soboty/niedziele) w semestrze. Edycja tradycyjna: tylko dwa dni w tygodniu po 7 godzin lekcyjnych. wsez.pl

10 WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA WSEZ.PL
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 Profil praktyczny naszych studiów oznacza przygotowanie do wykonywania konkretnych zawodów. Oto kilka z możliwości: wsez.pl WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW NA WSEZ.PL

11 UPRAWNIENIA wsez.pl PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013
jakie możesz nabyć dzięki naszym studiom ! Oferowane przez nas specjalności stworzyliśmy w taki sposób aby wyposażać absolwenta w możliwie bogate kwalifikacje i uprawnienia zawodowe. To wyraźnie różni naszą ofertę od ofert innych uczelni, które starają się nadawać uprawnienia zawodowe dopiero na studiach podyplomowych – tym samym podnoszą koszty ponoszone przez studenta w celu uzyskania uprawnień zawodowych. Porównaj naszą ofertę z innymi. Nasze programy studiów przygotowaliśmy w sposób, który pozwala na osiągnięcie pełnych uprawnień wymaganych w danych dziedzinach przez pracodawców i obowiązujące prawo. Dlatego nie ograniczamy materiału, godzin dydaktycznych i praktycznych. Nie skracamy sztucznie studiów o kolejne semestry, tylko realizujemy materiał niezbędny nie tylko do osiągnięcia dyplomu ale również potrzebny do nabycia wymaganych kompetencji i doświadczeń. Kończąc nasze studia możecie Państwo nabyć uprawnienia: Uprawnienia można nabyć na studiach I i II stopnia wybierając program: PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA Uprawnienia można nabyć na studiach I stopnia wybierając program: PRACA SOCJALNA wsez.pl

12 wsez.pl PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 SWKNO SWKNO Studia
Wspomagane Kształceniem  Na Odległość Oferowane przez nas programy, w ramach obowiązujących przepisów, ograniczają czas „wysiadywania” na uczelni. SWKNO Studia Wspomagane Kształceniem  Na Odległość Studia realizowane z wykorzystaniem platformy e-learningowej skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się. Programy studiów SWKNO w pełni wykorzystują możliwości i pięcioletnie doświadczenia WSEZiNS w zakresie wspomaganie procesu kształcenia w szkole wyższej zaawansowanymi technologiami pozwalającymi na asynchroniczne i synchroniczne komunikowanie się. Z wykorzystaniem Platformy E-learningowej WSEZiNS student studiuje głównie przedmioty, których efektem kształcenia ma być wiedza opanowywana i reprodukowana pamięciowo. Przedmioty te kończą się zaliczeniami lub egzaminami w formie testów elektronicznych, prac pisemnych i/lub interaktywnymi formami kontroli. Dyplom wydajemy za uzyskane efekty uczenia się, a nie czas „wysiedziany” na uczelni – to także efekt naszej troski o jakość kwalifikacji absolwenta i nasz szacunek dla czasu studenta. Studentów wspomoże w tym nasza funkcjonująca i rozbudowywana od 2007 roku Platforma E-learningowa oraz kadra doświadczona we wspomaganiu kształcenia nowoczesnymi środkami komunikacyjnymi. Organizując studia rozpoczynające się w roku akademickim 2012 / 2013 mieliśmy na uwadze Waszą wygodę, potrzebę rozwijania własnych zainteresowań i realizację własnych planów. Dlatego wszystkie nasze programy studiów realizujemy w formie SWKNO wsez.pl

13 wsez.pl ZAJĘCIA PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 SWKNO Studia
Wspomagane Kształceniem  Na Odległość ZAJĘCIA czyli jak często muszę odwiedzać Uczelnię ? Dzięki zastosowaniu formuły studiów SWKNO możemy znacznie ograniczyć czas tracony na "wysiadywaniu" na wykładach i zaproponować efektywne nauczanie. wsez.pl

14 wsez.pl Do wyboru dwie formy realizacji zajęć: 15 dni w semestrze
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 ZAJĘCIA czyli jak często muszę odwiedzać Uczelnię ? Do wyboru dwie formy realizacji zajęć: Edycja weekendowa: 15 dni w semestrze (tylko wybrane soboty i niedziele) Edycja tradycyjna: tylko 2 dni w tygodniu po 7 godzin lekcyjnych. Studia kierowane do osób, którzy 6 dni w semestrze mogą spędzić w Łodzi na naszej Uczelni. 2 zjazdy w semestrze: 4-dniowy (zajęciowy) - w tym weekend 2-dniowy (zaliczeniowy) - wyłącznie weekend Proponowane terminy zjazdów w sem. zimowym dostępne na wsez.pl Czas zajęć na Uczelni porównywalny z ofertą studiów niestacjonarnych innych uczelni. Stosując przepisy dotyczące wspomaganie studiów kształceniem na odległość zredukowaliśmy czas zajęć w Uczelni tak, aby studia te stały się dostępne także dla pracujących. Jesteś na uczelni krócej, ale odbierasz dyplom studiów stacjonarnych – studia efektywne ! wsez.pl

15 wsez.pl PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013
STUDIA W 3 SEMESTRY !!! (NOWOŚĆ) Wybierz program WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ze specjalnością główną Przedsiębiorczość w usługach społecznych i edukacyjnych a możesz ukończyć studia po 3 semestrze !!! Warunkiem jest rezygnacja ze studiowania specjalności uzupełniającej, zaliczenie wymaganych przedmiotów i złożenie pracy magisterskiej w  terminie przewidzianym dla tej specjalności (do końca 3 sem.).   Student wnosi opłaty tylko za 3 semestry studiów !!! STUDIA W 6 SEMESTRÓW !!! CO CI TO DAJE: dodatkową wiedzę, umiejętności i kompetencje, które zdobywasz tylko przez 2 semestry (a nie 3, jak w toku studiów podyplomowych) ! potwierdzenie dodatkowych kompetencji na dyplomie ! dodatkowy rok na złożenie pracy magisterskiej - u innych musisz za ten rok zapłacić nie dostając nic w zamian - u nas zdobywasz w tym czasie dodatkowe wykształcenie ! STUDIA W 4 SEMESTRY Wybierz programy PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA WSPOMAGANIE ROZWOJU OSOBISTEGO I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ze specjalnością główną a możesz ukończyć studia po 4 semestrze !!! Warunkiem jest rezygnacja ze studiowania specjalności uzupełniającej, zaliczenie wymaganych przedmiotów i złożenie pracy magisterskiej w terminie przewidzianym dla tch specjalnośći (do końca 4 semestru). Student wnosi opłaty tylko za 4 semestry studiów !!! STUDIA W 6 SEMESTRÓW !!! (NOWOŚĆ) Jeżeli: wiedza zdobyta przez 4 semestry jest dla Ciebie niewystarczająca ! chcesz aby Twój dyplom poświadczał jeszcze więcej umiejętności ! nie zdążyłeś złożyć pracy magisterskiej do końca 4 semestru ! teraz możesz wszystko to zmienić studiując specjalność uzupełniającą trwającą jedynie 2 semestry !! PRECZ Z POWTÓRKAMI MATERIAŁU ! Każdy absolwent pedagogicznych studiów I stopnia może wnioskować o zaliczenie 1 semestru na podstawie punktów ECTS uzyskanych w toku studiów licencjackich. wsez.pl

16 wsez.pl PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013
OPŁATY ZA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 Korzystając z okazji uprościliśmy system opłat za studia tak dalece, jak to tylko możliwe :-) Kandydatów na studia we WSEZiNS obowiązują tylko następujące kwoty: 250 zł - wpisowe Płatne na etapie rekrutacji na studia - w kasie Uczelni lub na konto bankowe szkoły 350 zł *- czesne miesięczne Płatne przez 12 miesięcy w roku akademickim (od października do września roku następnego) WAŻNA INFORMACJA W powyższym czesnym ujęte są już wszystkie opłaty jakie ponosi student w trakcie studiów - nie ma więcej osobnych opłat za egzaminy poprawkowe, komisyjne, warunkową kontynuację studiów, egzamin dyplomowy i wydanie dyplomu. Dzięki temu już teraz wiesz ile zapłacisz za studia i nie zostaniesz zaskoczony dodatkowymi opłatami. CZY INNI SĄ Z TOBĄ TAK SZCZERZY OD POCZĄTKU ? * - wysokość czesnego podana przy zachowaniu płatności do 5 dnia każdego miesiąca. Przy zachowaniu płatności do 15 każdego miesiąca czesne opiewa na 400 zł (zapis umowny) wsez.pl

17 Dokumenty można dostarczyć również listownie.
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZŁOŻYĆ REKRUTUJĄC SIĘ NA NASZE STUDIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WSEZ.PL w zakładce Rekrutacja 2012 Dokumenty należy składać w Rektoracie WSEZiNS lub u lokalnego Partnera (patrz wykaz na stronie uczelni). Dokumenty można dostarczyć również listownie. wsez.pl

18 LOKALNI PARTNERZY WSEZiNS MAIL DO BIURA REKRUTACJI:
PROPOZYCJE NA ROK AKADEMICKI 2012 / 2013 LOKALNI PARTNERZY WSEZiNS KONTAKT Z UCZELNIĄ CENTRALA: (42)   MAIL DO UCZELNI: MAIL DO BIURA REKRUTACJI: NASTĘPNY SLAJD: WYKAZ LOKALNYCH PARTNERÓW WSEZINS LEGNICA Dolnośląskie Centrum Kształcenia Dorosłych ul. Marynarska 31, Legnica tel. (76) lub NOWY TARG ul.Królowej Jadwigi 1A, Nowy Targ tel RZESZÓW Ośrodek Kopalnia Kadr ul. 3 maja 28/28, Rzeszów tel RACIBÓRZ Instytut Doskonalenia Nauczycieli PRECURSOR ul. Wojska Polskiego 2/1, Racibórz tel. (32) WIELICZKA tel TYCHY INTERCCOM al. Bielska 92/6, Tychy tel. (32) ZABRZE Firma Szkoleniowo - Konsultingowa NOWE PERSPEKTYWY ul. Wolności 402; Zabrze tel. (32) ; BIELSKO-BIAŁA Beskidzkie Szkoły Sztuki Użytkowej Plac Wolności 10, Bielsko-Biała, tel/fax (33) , tel. kom , WIĘCEJ INFORMACJI NA WSEZ.PL wsez.pl


Pobierz ppt "WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI ZDROWOTNEJ I NAUK SPOŁECZNYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google