Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia 24.09. 2009RO 1/Alpert 1 Günter Alpert Oddział Regionalny Wschód Jednostka odpowiedzialna za postępowanie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia 24.09. 2009RO 1/Alpert 1 Günter Alpert Oddział Regionalny Wschód Jednostka odpowiedzialna za postępowanie."— Zapis prezentacji:

1 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert 1 Günter Alpert Oddział Regionalny Wschód Jednostka odpowiedzialna za postępowanie zezwoleniowe Transgraniczna ocena oddziaływania na środowisko w postępowaniu zezwoleniowym do celów budowy i eksploatacji fabryki papieru z elektrownią i oczyszczalnią ścieków (ABA) w Eisenhüttenstadt

2 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert 2 Struktura 1.Urząd dopuszczający 2.Parametry przedsięwzięcia 3.Postępowanie zezwoleniowe 4.Przebieg postępowania ) 5.Stanowisko Rzeczypospolitej Polskiej (art. 5) 1) 6.Konsultacje zgodnie z art. 7 1) 7. Wyniki i problemy ) 8. Przedsięwzięcie dzisiaj 1) Dane szczegółowe w odniesieniu do fabryki papieru i elektrowni

3 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert 3 1. Organ dopuszczający (1) RO1 Biuro odpowiedzialne za postępowanie zezwoleniowe Wschód Günter Alpert

4 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert 4 1. Organ dopuszczający (2) Eisenhüttenstadt

5 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert 5 2. Parametry przedsięwzięcia (1)

6 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert 6 2. Parametry przedsięwzięcia (2)

7 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert 7 2. Parametry przedsięwzięcia (3)

8 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert 8 2. Parametry przedsięwzięcia (4) Powierzchnia fabryki m2 (hala fabryczna m2) Magazyn makulatury m2 Produkcja t/dzień lub t/rok surowca na tekturę falistą Prędkość produkcyjna maszyny papierniczej m/min. Zużycie makulatury t/rocznie Zużycie wody użytkowej m 3 /d Elektrownia: Moc cieplna paleniska 150 MW Elektrownia: Wytwarzanie pary 175 t/h Elektrownia: Zapotrzebowanie na paliwo t/rocznie paliw zastępczych Oczyszczalnia ścieków (ABA): Ilość ścieków m 3 /dzień 150 bezpośrednich i ok. 500 pośrednich miejsc pracy

9 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert 9 3. Postępowanie zezwoleniowe (1) 1.Fabryka papieru z elektrownią Postępowanie zezwoleniowe w sprawie budowy i eksploatacji urządzeń wymagających zezwolenia zgodnie z § 4 BImSchG (Federalna ustawa o ochronie przed immisjami) - Urządzenia wymagające zezwolenia zgodnie z 6.2 kolumna 1 oraz 8.1 a) kolumna 1 aneksu 4. BImSchV). (Rozporządzenie o urządzeniach wymagających zezwolenia) -Przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z nr i załącznika 1 do UVPG (Ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko) -Przedsięwzięcie zgodnie z art. 1 Ustawy w sprawie polsko-niemieckiej umowy OOŚ

10 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert Postępowanie zezwoleniowe (2) 2.Oczyszczalnia ścieków (ABA): -Procedura zatwierdzania planu dla budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków zgodnie z § 129a BbgWG (Brandenburska ustawa - Prawo Wodne) -Przedsięwzięcie wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z nr załącznik 1 ustawy UVPG (Ustawa o ocenach oddziaływania na środowisko) -Przedsięwzięcie zgodnie z art. 1 Ustawy w sprawie polsko- niemieckiej umowy OOŚ

11 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert Przebieg postępowania (1) Pierwsza rozmowa wstępna wnioskodawcy z władzami Powiadomienie (art. 2) : : Termin scopingu w Eisenhüttenstadt : Potwierdz. współdziałania (art. 2) przez : Ogłoszenie przedsięwzięcia w : 1

12 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert Przebieg postępowania (2) Wyłożenie w – : Dokumentacja OOŚ (art. 3) wg : Termin zgłaszania zastrzeżeń do : Stanowisko (art. 5)/konsult. (art. 7) : 1 2

13 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert Przebieg postępowania (3) Dopuszczenie wcześniejszego rozpoczęcia : I zezwolenie częściowe (maszyna papiernicza) : Decyzja o zatwierdzeniu planu dla oczyszczalni ścieków (ABA) II zezwolenie częściowe (elektrownia) : 2 1) potem następuje zawsze przekazanie decyzji stronie polskiej

14 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert Stanowisko Reczypospolitej Polskiej (art. 5) Pismo polskiego Ministra Środowiska z dnia r. (zagadnienia podstawowe) Dotrzymanie wartości granicznych emisji dla maszyny papierniczej Obowiązujące wartości graniczne dla elektrowni (zakładu spalania odpadów) Materiały stosowane w elektrowni i zawartość szkodliwych substancji Pozostałości procesu spalania Obciążenie immisjami po stronie polskiej (prognoza immisji) Prognoza obliczeniowa i stan faktyczny Miejsce pomiaru immisji Zaopatrzenie w wodę/oczyszczanie ścieków

15 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert Konsultacje zgodnie z art. 7 Przedstawiciele strony polskiej (Ministerstwo Środowiska Warszawa, Województwo Lubuskie) Wnioskodawca ze swoimi specjalistami Przedstawiciel władz (urząd wydający zezwolenie, urzędy odpowiedzialne za poszczególne branże) Przedstawiciele społeczeństwa Uczestnicy: Treść: 1. Informacja o udziale społeczeństwa w Polsce (tam brak zastrzeżeń) nie jest właściwie przedmiotem art Omówienie stanowiska z dnia r. Wynik: Protokół wyników Termin: , Czas trwania: ok. 2,5 godziny

16 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert Konsultacje zgodnie z art. 7

17 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert Wyniki i problemy Stanowisko i wynik konsultacji zostały uwzględnione w pozwoleniach (przykład: dodatkowy punkt pomiaru immisji pomiędzy zakładem a Polską) Bariery językowe i czas dostarczania korespondencji (również w obrębie urzędów!) Wzajemna komunikacja na płaszczyźnie referentów Czasochłonne i kosztowne prace tłumaczeniowe

18 Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia RO 1/Alpert Aktualny stan przedsięwzięcia


Pobierz ppt "Krajowy Urząd Środowiska kraju związkowego Brandenburgia 24.09. 2009RO 1/Alpert 1 Günter Alpert Oddział Regionalny Wschód Jednostka odpowiedzialna za postępowanie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google