Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przygotowanie Powiatu Chojnickiego do zgłaszania projektów w ramach RPO WP 2007-2013 Biuro ds. Funduszy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przygotowanie Powiatu Chojnickiego do zgłaszania projektów w ramach RPO WP 2007-2013 Biuro ds. Funduszy."— Zapis prezentacji:

1 Przygotowanie Powiatu Chojnickiego do zgłaszania projektów w ramach RPO WP 2007-2013 Biuro ds. Funduszy

2 Projekty priorytetowe

3 1.Poprawa dostępności komunikacyjnej strefy przemysłowej w Chojnicach poprzez budowę i rozbudowę ul. Składowej, Zakładowej, Przemysłowej, Lichnowskiej i odcinek ul. Grunowo. Orientacyjna wartość projektu – 25 mln zł

4 Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne Oś priorytetowa 3. Funkcje miejskie i metropolitalne Działanie 3.2. Wzrost atrakcyjności przestrzeni miejskiej Poddziałanie 3.2.2. Inwestycje zwiększające potencjał rozwojowy miast

5 Podział środków w ramach działania 3.2 Podział środków w ramach działania 3.2 (MAX dostępna alokacja dla 7 miast powyżej 35 tys. mieszkańców) Wersja optymistyczna 63,5 mln zł Wersja pesymistyczna 40 mln zł

6 Stan zaawansowania projektu. Projekt przyjęty przez PZR jako projekt o znaczeniu priorytetowym Projekt przyjęty przez PZR jako projekt o znaczeniu priorytetowym Porozumienie z Miastem Chojnice Porozumienie z Miastem Chojnice Dokumentacja projektowa (część miejska gotowa; część powiatowa w opracowaniu) Dokumentacja projektowa (część miejska gotowa; część powiatowa w opracowaniu) Wstępna karta projektu Wstępna karta projektu

7 2. Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Czersku Orientacyjna wartość projektu – 3,6 mln zł

8 Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

9 Orientacyjny podział środków (O.9;D.9.1) Przyjęto podział województwa pomorskiego na następujące subregiony funkcjonalne: Województwo pomorskie Subregion Metropolitalny 56 (44) mln zł 25 (22) mln zł Subregion Słupski 28 mln zł 14 mln zł Subregion Nadwiślański 32 (40) mln zł 16 (20) mln zł Subregion Południowy 24 mln zł 12 mln zł

10 Stan zaawansowania projektu. Projekt przyjęty przez PZR jako projekt o znaczeniu priorytetowym. Projekt przyjęty przez PZR jako projekt o znaczeniu priorytetowym. Karta projektu opracowana na podstawie koncepcji. Karta projektu opracowana na podstawie koncepcji. Projekt będzie składany do konkursu na podstawie Studium wykonalności – wybór wykonawcy studium Projekt będzie składany do konkursu na podstawie Studium wykonalności – wybór wykonawcy studium Projekt powiązany z projektami, które będą starać się o wsparcie z EFS Projekt powiązany z projektami, które będą starać się o wsparcie z EFS

11

12

13 3. Przebudowa ciągu komunikacyjnego Czersk – Brusy w ramach programu Kaszubska Marszruta – ETAP I Orientacyjna wartość projektu – 20 mln zł

14 Etap I obejmuje: Ul. Szkolna w Brusach Ul. Szkolna w Brusach Ul. Pocztowa w Brusach Ul. Pocztowa w Brusach Ul. Kościelna w Kosobudach Ul. Kościelna w Kosobudach Część ul. Jana Pawła II w Brusach Część ul. Jana Pawła II w Brusach Ul. 2-go Lutego w Brusach Ul. 2-go Lutego w Brusach Ul. Dworcowa w Brusach Ul. Dworcowa w Brusach Ul. Targowa w Czersku Ul. Targowa w Czersku Ul. P. Ferensa w Czersku Ul. P. Ferensa w Czersku Ul. Pomorska w Czersku Ul. Pomorska w Czersku Ul. Towarowa w Czersku Ul. Towarowa w Czersku Część ul. Królowej Jadwigi w Czersku Część ul. Królowej Jadwigi w Czersku Część ul. Łubianka w Czersku Część ul. Łubianka w Czersku Ul. Wrzosowa w Czersku Ul. Wrzosowa w Czersku Droga powiatowa 26.10.G na odcinku Brusy - Kosobudy Droga powiatowa 26.10.G na odcinku Brusy - Kosobudy

15 Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Oś priorytetowa 8. Lokalna infrastruktura podstawowa Działanie 8.1. Lokalny potencjał rozwojowy Poddziałanie 8.1.1. Lokalna infrastruktura drogowa

16 Orientacyjny podział środków (O.8;D.8.1) Województwo pomorskie Subregion Metropolitalny 196 (144) mln zł 123 (91) mln zł Subregion Słupski 96 mln zł 60 mln zł Subregion Nadwiślański 116 (168) mln zł 73 (106) mln zł Subregion Południowy 84 mln zł 53 mln zł

17 Stan zaawansowania projektu. Projekt przyjęty przez PZR jako projekt o znaczeniu priorytetowym. Projekt przyjęty przez PZR jako projekt o znaczeniu priorytetowym. Zakończono rozmowy w sprawie wspólnej realizacji projektu przez Powiat Chojnicki, Gminę Czersk i Gminę Brusy – konsultacje projektu porozumienia, wnioskodawcą dla projektu będzie Gmina Czersk Zakończono rozmowy w sprawie wspólnej realizacji projektu przez Powiat Chojnicki, Gminę Czersk i Gminę Brusy – konsultacje projektu porozumienia, wnioskodawcą dla projektu będzie Gmina Czersk Wstępne opracowanie Programu Kaszubska Marszruta. Wstępne opracowanie Programu Kaszubska Marszruta. Projekt będzie składany do konkursu na podstawie Studium wykonalności Projekt będzie składany do konkursu na podstawie Studium wykonalności

18 4. Budowa ścieżek rowerowych w Powiecie Chojnickim w ramach Programu Kaszubska Marszruta Orientacyjna wartość projektu – 14,5 mln zł

19 Potencjalni partnerzy projektu. Powiat Chojnicki Powiat Chojnicki Gmina Brusy Gmina Brusy Gmina Chojnice Gmina Chojnice Gmina Czersk Gmina Czersk Gmina Konarzyny Gmina Konarzyny Nadleśnictwo Rytel Nadleśnictwo Rytel Nadleśnictwo Przymuszewo Nadleśnictwo Przymuszewo Park Narodowy Bory Tucholskie Park Narodowy Bory Tucholskie Zaborski Park Krajobrazowy Zaborski Park Krajobrazowy

20 Oś priorytetowa 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe Oś priorytetowa 6. Turystyka i dziedzictwo kulturowe Działanie 6.1. Infrastruktura wzmacniająca potencjał turystyczny

21 Podział środków w ramach działania Oś priorytetowa o charakterze regionalnym. Orientacyjna alokacja na działanie 6.1 wynosi: 72 mln zł

22

23 Projektowane ścieżki rowerowe – podział ze względu na położenie i długość projektowanych tras. Gmina Brusy35 km Gmina Chojnice43 km Gmina Czersk24 km Gmina Konarzyny25 km Nadleśnictwa15 km RAZEM: 142 km

24 Ogólna koncepcja projektu Ogólna koncepcja projektu Uzgodnienia z partnerami Uzgodnienia z partnerami Inwentaryzacja stanu istniejącego, min. stosunków własnościowych na planowanych trasach – do końca sierpnia 2007r. Inwentaryzacja stanu istniejącego, min. stosunków własnościowych na planowanych trasach – do końca sierpnia 2007r. Wstępne opracowanie Programu Kaszubska Marszruta Wstępne opracowanie Programu Kaszubska Marszruta Stan zaawansowania projektu.

25 Projekty samodzielne

26 1. Przytulna szkoła – termomodernizacja obiektów oświatowych w Powiecie Chojnickim Orientacyjna wartość projektu – 5,48 mln zł

27 Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Oś priorytetowa 5. Środowisko i energetyka przyjazna środowisku Działanie 5.5. Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii

28 Placówki oświatowe objęte projektem II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach II Liceum Ogólnokształcące w Chojnicach Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach Powiatowa Bursa dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chojnicach Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach Zespół Szkół Kształcenia Ponadgimnazjalnego w Chojnicach Zespół Szkół przy ul. Nowe Miasto w Chojnicach (wariantowo) Zespół Szkół przy ul. Nowe Miasto w Chojnicach (wariantowo)

29 Oś priorytetowa o charakterze regionalnym. Orientacyjna alokacja na działanie 5.5 wynosi: 74 mln zł Podział środków w ramach działania

30 Stan zaawansowania projektu. Karta projektu Karta projektu Audyty energetyczne Audyty energetyczne Dokumentacja budowlana Dokumentacja budowlana Studium wykonalności – Studium wykonalności – wybór wykonawcy

31

32

33

34 2. Budowa Sali sportowej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół ponadgimnazjalnych w Malachinie Orientacyjna wartość projektu – 3,6 mln zł

35 Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Oś priorytetowa 9. Lokalna infrastruktura społeczna i inicjatywy obywatelskie Działanie 9.1. Lokalna infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury

36 Orientacyjny podział środków (O.9;D.9.1) Przyjęto podział województwa pomorskiego na następujące subregiony funkcjonalne: Województwo pomorskie Subregion Metropolitalny 56 (44) mln zł 25 (22) mln zł Subregion Słupski 28 mln zł 14 mln zł Subregion Nadwiślański 32 (40) mln zł 16 (20) mln zł Subregion Południowy 24 mln zł 12 mln zł

37 Stan zaawansowania projektu. Karta projektu Karta projektu Dokumentacja budowlana Dokumentacja budowlana Studium wykonalności Studium wykonalności

38

39 3. Utworzenie Centrum Edukacyjno – Wdrożeniowego w Powiecie Chojnickim Orientacyjna wartość projektu – 5 mln zł

40 Oś priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP Oś priorytetowa 1. Rozwój i innowacje w MŚP Działanie 1.5. Regionalna sieć transferu rozwiązań innowacyjnych Poddziałanie 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych

41 Oś priorytetowa o charakterze regionalnym. Orientacyjna alokacja na działanie 1.5. wynosi: 224 mln zł Podział środków w ramach działania

42 Centrum Edukacyjno- Wdrożeniowe to lokalne ogniwo Infrastruktury dla Rozwoju Firm Innowacyjnych, mające na celu : podniesienie konkurencyjności lokalnych MSP za pomocą szkolenia i doradztwa w zaawansowanych technologiach, podniesienie konkurencyjności lokalnych MSP za pomocą szkolenia i doradztwa w zaawansowanych technologiach, kształtowanie świadomości innowacyjnej w lokalnej społeczności poprzez edukację proinnowacyjną, kształtowanie świadomości innowacyjnej w lokalnej społeczności poprzez edukację proinnowacyjną, utworzenie lokalnego punktu dostępu i doradztwa (na poziomie powiatu) w zakresie korzystania z regionalnych systemów wspierania innowacyjności, utworzenie lokalnego punktu dostępu i doradztwa (na poziomie powiatu) w zakresie korzystania z regionalnych systemów wspierania innowacyjności, utrzymywanie stałej współpracy operacyjnej z Biurem Wdrażania RIS-P utrzymywanie stałej współpracy operacyjnej z Biurem Wdrażania RIS-P

43 Potencjalni partnerzy projektu: Powiat Chojnicki Powiat Chojnicki Politechnika Gdańska Politechnika Gdańska Politechnika Koszalińska Politechnika Koszalińska Gminy powiatu chojnickiego Gminy powiatu chojnickiego

44 Stan zaawansowania projektu. Koncepcja funkcjonowania Koncepcja funkcjonowania Prowadzone są rozmowy z partnerami Prowadzone są rozmowy z partnerami Wstępna karta projektu Wstępna karta projektu Wstępna lokalizacja CEW – Obiekty Starych Młynów w Chojnicach Wstępna lokalizacja CEW – Obiekty Starych Młynów w Chojnicach

45 4. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Chojnickim Orientacyjna wartość projektu – 1,5 mln zł

46 Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo wiedzy Oś priorytetowa 2. Społeczeństwo wiedzy Działanie 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego Poddziałanie 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

47 Oś priorytetowa o charakterze regionalnym. Orientacyjna alokacja na działanie 2.2. wynosi: 160 mln zł Podział środków w ramach działania

48 Przedmiot projektu: Kompleksowe wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Podpisu Elektronicznego (II etap) wraz z wymianą infrastruktury. Kompleksowe wdrożenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Podpisu Elektronicznego (II etap) wraz z wymianą infrastruktury. Wprowadzenie bezprzewodowego systemu przywoławczego np.:QMATIC Wprowadzenie bezprzewodowego systemu przywoławczego np.:QMATIC Ujednolicenie systemu księgowo – płacowo – kadrowego w jednostkach powiatowych. Ujednolicenie systemu księgowo – płacowo – kadrowego w jednostkach powiatowych. Wprowadzenie usług typu e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach min. cyfrowy aparat RTG Wprowadzenie usług typu e-zdrowie w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach min. cyfrowy aparat RTG

49 Stan zaawansowania projektu. Koncepcja projektu Koncepcja projektu Projekt w trakcie uzgodnień z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Projekt w trakcie uzgodnień z Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Wstępna Karta Projektu Wstępna Karta Projektu

50 Podsumowanie: Strefa przemysłowa25 mln zł Strefa przemysłowa25 mln zł ZSS Czersk3,6 mln zł ZSS Czersk3,6 mln zł Kaszubska marszruta – drogi20 mln zł Kaszubska marszruta – drogi20 mln zł Kaszubska marszruta – scieżki14,5 mln zł Kaszubska marszruta – scieżki14,5 mln zł Przytulna szkoła5,5 mln zł Przytulna szkoła5,5 mln zł Sala Malachin3,6 mln zł Sala Malachin3,6 mln zł CEW5 mln zł CEW5 mln zł Społeczeństwo informacyjne1,5 mln zł Społeczeństwo informacyjne1,5 mln zł RAZEM: 78,7 mln zł Wkład własny: ok. 8,5 mln zł

51 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Mirosław Kwapiszewski p.o. Kierownika Biura ds. Funduszy Starostwo Powiatowe w Chojnicach


Pobierz ppt "Przygotowanie Powiatu Chojnickiego do zgłaszania projektów w ramach RPO WP 2007-2013 Biuro ds. Funduszy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google