Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podsumowanie IV warsztatów Dystrybucja produktów turystyki wiejskiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podsumowanie IV warsztatów Dystrybucja produktów turystyki wiejskiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w."— Zapis prezentacji:

1 Podsumowanie IV warsztatów Dystrybucja produktów turystyki wiejskiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Dr inż. Jacek Puchała Instytut Ekonomiczno Społeczny Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

2 Plan warsztatów 1.Zagajenie 2.Przedstawienie biur podróży 3.Przedstawienie sieciowych produktów turystyki wiejskiej 4.Dyskusja 5.Podsumowanie

3 Przedstawienie biur podróży Polskie Biuro Podróży Sp. z o.o. Ul. Sienkiewicza 26, Kielce Tel. 41 368 05 62 lub 41 368 05 63

4 Przedstawienie biur podróży Best Travel – Centrum Turystyki Ul. Matejki 14A, Kielce Tel. 41 344 51 01 lub 602 226 918

5 Przedstawienie biur podróży Gold Tour Sp. z o.o. Agencja Turystyczno-Usługowa Ul. Jana Pawła II 13, Tel. 41 362 03 04 lub 503 196 961

6 Biuro Podróży Ster Ul. Krasińskiego 29/22, Warszawa Tel. 22 839 19 34

7 Wnioski doświadczenie praktyków z Biur Turystycznych wskazuje że rzeczywiście jest popyt na turystykę wiejską, w turystyce pracować muszą ludzie z pasją, praca w turystyce wiejskiej wymaga poświęceń (nie można być urzędnikiem – nie zamykamy o 16.00) poprzez sieciowy produkt turystyczny wykuwamy własny los,

8 Wnioski c.d. dostosować cenę do Klienta - marża czasem musi być wysoka bo Klient nie uwierzy w jakość usługi, nie sztuka (?) wymyślić produkt sztuką jest spowodowanie aby on żył, wbił się w świadomość Klienta, oferta powinna być sprzedawalna i powinna nam dawać efekty finansowe (nagrody za wyniki),

9 Wnioski c.d. muszą być podmioty upoważnione do sprzedaży produktu sieciowego, Turoperatorem jest lokalna Organizacja Turystyczna – wtedy wszystko jest w porządku, producentem usług turystycznych może być wiele podmiotów np..: GOK, kuźnia-pryw. przedsiębiorstwo, kwatera agroturystyczna, muzeum – osoba fizyczna,

10 Wnioski c.d. Organizator Turystyki (główna funkcja: pakietuje produkt usług turystycznych) Organizator Turystyki to nie to samo co Biuro Podróży (główna funkcja to sprzedawca) Organizator turystyki odpowiada za cały sieciowy produkt turystyczny,

11 na ulotce z produktem turystycznym (nawet sieciowym) powinny być nazwa organizatora, nr wpisu do rejestru UM (działalność regulowana), adres, telefon zakaz wychodzenia z ceną na rynek bez Organizatora Turystyki na ulotce – kary pieniężne, musi być wzór umowy i warunki uczestnictwa w usługach turystycznych, brak umowy - kary finansowe.

12 Polska Izba Turystyki nie wypracowała wzorca umowy – prośba o wypracowanie takiego wzoru, postulat aby Organizatorzy Turystyki wyszli z ofertą na zewnątrz do szkół – program szkół obejmuje np. edukacyjne pokazy terenowe

13 Wnioski c.d. Touroperator ponosi duże koszty, przy tym kosztami imprezy nie są koszty od nie podatników podatku VAT i należność w całości musi być objęta 22% Vatu, Rachunek z umowy zlecenia od osoby, która nie jest podatnikiem VAT powiększa koszt Touroperatora o 22%, który przekłada się na nadmierny wzrost ceny usług sieciowych produktów turystyki wiejskiej,

14 Wnioski c.d. wniosek formalny o spójność przepisów i informowanie LGD na jakie aspekty prawno- finansowe zwrócić uwagę przy komercjalizacji sieciowego produktu turystycznego, wniosek o przygotowanie modelu prawnego zorganizowania sieciowego produktu turystycznego, który pozwoliłby na praktyczną komercjalizację produktów sieciowych poprzez LGD,

15 Wnioski c.d. wniosek o powołanie punktów konsultacyjnych przy Regionalnych Organizacjach Turystycznych zajmujących się stroną prawno- finansową organizowania sieciowych produktów turystycznych (Mam produkt – chce go zarejestrować, stowarzyszenie

16 Wnioski c.d. Złe prawo jest omijane na różne sposoby w różnych sytuacjach, lecz czy nie potrafimy stworzyć dobrego prawa? (dzięki niemu budżet państwa nie straci i nastąpi rozwój turystki wiejskiej)

17 Wnioski c.d. brakuje mapek na ofertach, za dużo zajęć dla dzieci może być męczące – dzielimy zatem dzieci na grupy zainteresowań, wrzucanie stworzonych pakietów w większy PAKIET zwiedzania regionu, Czasem warto pomyśleć nad wydłużeniem trwania

18 Pomysły prezentowane przez LGD ocenione zostały przez przedstawicieli Biur Turystycznych jako fantastyczne, wspaniałwe pomysły, Szansą polskiej turystyki wiejskiej jest to, że niektóre usługi nie są w Polce tak drogie jak na Zachodzie Europy (na zachodzie wstępy do lasu są płatne nawet 15 Euro - Włochy), Biura turystyczne kupiłby prezentowane usługi,

19 Wnioski c.d. ubezpieczenie dzieci szkolnych w tym zakresie w którym podlegają one ubezpieczeniu poprzez szkołę nie jest niepotrzebne – one są już objęte pewnymi ubezpieczeniami, ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej w pewnych przypadkach jest wskazane,

20 RDZEŃ PRODUKTU My chcemy sprzedać swoje usługi i produkty Klient kupuje zaspokojenie określonych potrzeb (co najgorsze – klient może potrzeby zaspokoić nie tylko poprzez nasz produkt i usługę) Rys. 1. Schemat tworzenia produktu turystycznego/tożsamości marki punktu wybicia się ponad przeciętność. Możliwości Otoczenie Ideologia Konsumenci Punkt równowagi pomiędzy czynnikami – punkt pasji tworzenia produktu turystycznego? Złoty środek? Edwards H., D Day D. 2006. Kreowanie marek z pasją. Oficyna Ekonomiczna. Kraków

21 UKIERUNKOWAĆ SWOJE DZIAŁNIA chcemy sprzedawać wszystko wszystkim czy raczej ukierunkowujemy swoje działania? Co obecnie dobrze się sprzedaje ? (wybijamy się na rynku? Jakiego produktu dotyczy to wybicie?) Co tak naprawdę chcemy sprzedać? Rys. 2. Trampolina marki Edwards H., D Day D. 2006. Kreowanie marek z pasją.Oficyna Ekonomiczna. Kraków MożliwościOtoczenie Ideologia (Idea) Konsumenci Markowy produkt turystyczny – dobra strategia marki

22 ŹlE UKIERUNKOWALIŚMY SWOJE DZIAŁNIA? Może stąd usługi, które chcemy sprzedać nie znajduje nabywców Rys. 3. Trampolina marki z silnym nastawieniem na możliwości ale bez zbadania postrzegania nas przez konsumenta i cech otoczenia Edwards H., D Day D. 2006. Kreowanie marek z pasją.Oficyna Ekonomiczna. Kraków MożliwościOtoczenie Ideologia Konsumenci Źle ukierunkowana strategia marki

23 I, II, III – kroki; 1,2,3 itd. – etapy, na zielono fazy metod heurystycznych Krok nr I. Kreowanie marki poprzez wyznaczenie jądra produktu, usług i produktu sieciowego 1. Analiza trendów w turystyce (krajowej i światowej) 2. Analiza potencjału turystycznego w danym regionie 3. Analiza determinantów rozwoju produktów markowych w turystyce wiejskiej w tym elementy fazy zielonej: 3 a. Rozciągacze umysłu (zabawa w skojarzenia z wybranym kolorem, kształtem itp.) 3 b. Użycie techniki luźnych skojarzeń jako wstęp do odkrywania nowych możliwości 3 c. Mapa myśli jako sposób na nowe innowacyjne pomysły na określenie rdzenia marki i innowacyjnych produktów turystycznych

24

25

26 26 Rys. Przykład mapy myśli Wypoczynek i poznanie historii rzemiosła Historia Średniowiecze Przeszłość Sposób produkcji Niepowtarzalność Wyjątkowość Wyróżnik Podróże w czasie (powrót do przeszłości) Wymiana Targowisko Średnio- wieczna wioska Dawne szlaki handlowe Tworzenie się miast Specjalizacja Źródło: opracowanie własne (gdyż czasem stare pytania potrzebują nowych odpowiedzi)

27

28 Poddajemy się! Nigdy nie uda nam się tego zrobić! Świetne pomysły są zwykle bliżej niż sądzisz!

29 I, II, III – kroki; 1,2,3 itd. – etapy, na zielono fazy metod heurystycznych 4. Opracowanie rdzenia sieciowego produktu turystycznego oraz produktów rzeczywistych poszerzonych – etap należący do fazy czerwonej 5. Tworzenie programów turystycznych, imprez dla regionu 6. Kreacja marki regionu 7. Program rozwoju sieciowego produktu turystycznego (produkty wiodące, uzupełniające, imprezy, pakiety ofertowe) 8. Proces komunikacji marketingowej – dane wyjściowe

30 Proste produkty Nr 1 np. noclegi Nr 2 np. usługa gastronomic zna Nr 3 np. Przewo- dnictwo Nr 4 np. pokaz, prezentacja Nr 1 noclegi -X Nr 1 noclegi x XXX Nr 3 przew. XX-X Nr 4 pokaz - Produkt sieciowyY X – powiązanie odgórne każdego z każdym, istniejący obszar współpracy. Y – Produkt sieciowy - produkty/usługi są komplementarne, co oznacza, że są wzajemnie zależne i znajdują się w komplementarnym związku z walorami turystycznymi. Źródło: opracowanie własne Tabela 1. Przykład łączenia prostych produktów turystycznych (p. rzeczywistych łączymy w wiązki/zestawy produktów/produkt złożony, sieciowy) występujących na terenie funkcjonowania LGD

31 Tabela 2. Powiązania organizacji, instytucji, firm i osób w zakresie produktu sieciowego Y Nazwy organizacji Nazwy organizacji, instytucji, firm, imiona i nazwiska osób ABCDEFGHitd. Osoba A XX Osoba B (koordynator, osoba będąca przewodnikiem) XXXXX itd. Źródło: opracowanie własne

32 Tabela 3. Obecne ceny prostych produktów turystycznych wchodzących do produktu sieciowego Y (zł) Wyszcze- gólnienie Nazwy organizacji, instytucji, firm, imiona i nazwiska osób ABCDEFG H Nazwa produktu Nr 1 np. noclegi Nr 2 np. u.gastro nomi- czna Nr 3 np. prze- wodni- ctwo Nr 4 np. pokaz, prezen- tacja Nr 5 np. wysta- wa, Nr 6 np. wyda- rzenie kultura. Nr 7 np. mapa, Nr 8 np. zabytek techniki Cena 403060100150 Średnia liczba jednostek/ rok 1001000100305010060 50 Inf. ZebrałPrzewodnik Jacek P. Źródło: opracowanie własne

33 Tabela 4. Określenie popytu na produkt sieciowy i jego komponenty (sezonowość komponentów A, B, C – przypadkowy, przykładowy rozkład) Skala (*10) Miesiące w roku 2008 Miesiące roku 2009 VIIIIXXXIXIIIIIIIIIVVVIVII 10ABC 9 8 7 6 AC ABC 5 AC ABC 4 ACAB AC ABC 3 ABABC ABC 2 AB ABC 1 ABAC AB ABC Źródło: opracowanie własne

34 Badanie Państwa opinii o typie klientów Państwa regionu np. Proszę zaznaczyć jaki typ turysty przeważa na terenie funkcjonowania Pana/i LGD: ……. % - Zorganizowany turysta masowy, ……. % - Indywidualny turysta masowy, ……. % - Podróżnik odkrywca, ……. % - Wędrowiec, ……. % - Turyści skupieni na dorobku historycznym, ……. % - Imprezowicze, ……. % - kobiety typu "Shirley Valentine", ……. % - turyści ukierunkowani na opalanie się, ……. % - "Lordowie Byronowie". ……. % inny typ? Jaki …………………………………………………………….. Suma % ………………(suma % powinna być równa 100)

35 Przykładowe pytania w ankiecie skierowanej do klienta np: Rys. 2. Sposób na zbadanie użyteczności względem i przyjemności z usługi/produktu UżytecznośćPrzyjemność Prostych powinno być tyle ile produktów/usług oferuje region Użyteczność większa niż przyjemność Źródło: opracowanie własne.

36 I, II, III – kroki; 1,2,3 itd. – etapy, na zielono fazy metod heurystycznych Krok nr II. Wyznaczenie celów marketingowych oraz ceny 1. Analiza SWOT przeprowadzana po kreacji marki na etapie komercjalizacji produktu 2. Wyznaczenie celów marketingowych 3. Cena jako funkcja jakości produktu sieciowego i segmentacji rynku Podsumowanie kroku nr II Krok nr III - Opracowanie planu promocji Podsumowanie kroku nr III

37 Rys. 3. Dylemat związany z kierunkiem koncentracji na typie Klienta Jak zaspokajać potrzeby Klienta (i na tym dobrze zarobić) Spoglądanie na Klienta w celu uzyskania wskazówek (zapominamy o tych, którzy nie przyjeżdżają do nas): - podstawowe dane, - marka w ich życiu, - konsumpcja w ich życiu, - ich życie. Poszukiwanie głębszego zrozumienia potencjalnego Klienta (intuicyjne wyczucie potrzeb ludzi): - korzystają z podobnych usług ale nie z naszej marki, - nie korzystają z kategorii w której mieszczą się nasze usługi/produkty (produkt oczekiwany, poszukiwanie nowego produktu rozszerzonego, produktu potencjalnego) Źródło: opracowanie własne

38 Tabela 5. Określenie czasu stosowania poszczególnych instrumentów promocji (propozycja dla komponentów A, B, C – przypadkowy, przykładowy rozkład) Rodzaj instru- mentu Miesiące w roku 2010Miesiące roku 2011 VII I IXXXIXIIIIIIIIIVVVIVII ogłoszenia w mediach XXXX czasopisma firmowe XXX targi i pokazy handlowe X artykuły sponsorowane do gazet X pocztowe przesyłki np. katalogu X Kwota (tys. zł) 010,5516111 Suma Źródło: opracowanie własne

39 Wyjście z myśleniem poza uczęszczane szlaki jest trudne. Próbuj dalej.

40

41 "Making the simple complicated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, is creativity." -Charlie Mingus Zrobienie z prostego czegoś skomplikowanego jest takie powszednie, robienie ze skomplikowanego coś prostego, wyjątkowo prostego to jest kreatywność Charlie Mingus

42 42 Życzę Państwu kreatywności Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Podsumowanie IV warsztatów Dystrybucja produktów turystyki wiejskiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w."

Podobne prezentacje


Reklamy Google