Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa gospodarka – kluczowe trendy Dominik Batorski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa gospodarka – kluczowe trendy Dominik Batorski."— Zapis prezentacji:

1 CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa gospodarka – kluczowe trendy Dominik Batorski ICM Uniwersytet Warszawski 26 czerwca 2012

2 Czynniki zmian Transformacja ustrojowa i przejście do gospodarki rynkowej Wstąpienie do UE, fala emigracji Rozwój i upowszechnienie nowych technologii

3 Projekt TRENDY Projekt badawczy pt.: „Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie" finansowany z EFS w ramach POKL: Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”

4 Raporty

5 Różne prędkości rozwoju
Przyspieszające tempo rozwoju technologii. Niewspółmierne z tempem rozwoju technologii tempo zmian społecznych i kulturowo-instytucjonalnych, a także ludzkich (rozwój kompetencji). Kluczową kompetencją staje się zdolność adaptacji do przemian oraz wykorzystania trendów.

6 TRENDY: Konwergencja technologiczna
Konwergencja sieci informatyczno-telekomunikacyjno-medialnych Konwergencja sieci informacyjnych i energetycznych (smart grid) Mobilność Sieć rzeczy Konwergencja bitów i atomów Cyborgizacja – rozwój interfejsów sprzęgających człowieka z infrastrukturą technologiczną

7 TRENDY: Zmiana natury organizacji i nowe modele dystrybucji
Organizacje sieciowe Rozproszenie i centralizacja Platformizacja i otwartość Dystrybucja w oparciu o informację (just-in-time) Spadające znaczenie pośredników Ewolucja w kierunku usług Zmiana warunków działalności gospodarczej

8 TRENDY: Wzrost znaczenia przetwarzania danych
Szybki wzrost ilości zbieranych informacji a także możliwości przechowywania i przetwarzania danych Wykorzystanie danych: działania data-driven oraz evidence based policy usługi budowane w oparciu o dane algorytmizacja i automatyzacja funkcjonowania usług Upowszechnienie systemów będących technologiczną protezą zaufania – bezpieczeństwo przez informację Smart city

9 TRENDY: Zalew informacji – niedobór uwagi
Wzrost ilości treści w postaci cyfrowej i przeładowanie informacyjne Ekonomia uwagi (every company is a media company) Konsekwencje: Strategie różnicowania – budowania wyjątkowości na rynku (singularity economy), do których kluczem są innowacje Rosnący popyt na innowacje stymuluje wojny o talenty Paradygmat innowacyjności stymuluje napięcia w obszarze zarządzania własnością intelektualną. Freemium stało się istotnym modelem biznesowym. Rośnie rola użytkowników w filtrowaniu treści. Rozwój modelu “curated computing”.

10 TRENDY: Postępująca autonomizacja klientów
Indywidualizacja gustów i oczekiwań Personalizacja produktów i usług Prosumeryzacja - przekazywanie zadań konsumentom, którzy korzystając z gotowych narzędzi sami realizują interesujące ich usługi lub wytwarzają interesujące ich treści

11 TRENDY: Komunikacja bez pośredników
Wzrost znaczenia bezpośredniej komunikacji firm z klientami. Od paid do owned media Dodatkowo możliwości zbierania danych o klientach/użytkownikach i personalizacji komunikacji w oparciu o dane Wzrost znaczenia dyskusji i opinii generowanych w serwisach społecznościowych Prosumenci i UGC. Zwiększenie ilości informacji dostępnych dla klientów. Możliwości samoorganizacji klientów i obywateli, wymiany wiedzy i wspólnego chronienia interesów

12 TRENDY: Zastępowanie pracy ludzi pracą komputerów i oprogramowania
Spadek zapotrzebowania na jedne kompetencje oraz wzrost popytu na nowe. Różnice pomiędzy kompetencjami a zapotrzebowaniem. Wzrost zapotrzebowania na edukację przez całe życie. Bezrobocie technologiczne i „koniec pracy” Komputery i oprogramowanie przejmują nie tylko rutynowe i algorytmizowalne prace, ale też te bardziej złożone. Automatyzacja Efektywność wymaga standaryzacji jak największej liczby procesów, co w konsekwencji może prowadzić do deskillingu pracowników, a dalej do ich eliminacji przez automaty sterowane oprogramowaniem.


Pobierz ppt "CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa gospodarka – kluczowe trendy Dominik Batorski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google