Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa gospodarka – kluczowe trendy Dominik Batorski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa gospodarka – kluczowe trendy Dominik Batorski."— Zapis prezentacji:

1 CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa gospodarka – kluczowe trendy Dominik Batorski ICM Uniwersytet Warszawski 26 czerwca 2012

2 Czynniki zmian Transformacja ustrojowa i przejście do gospodarki rynkowej Wstąpienie do UE, fala emigracji Rozwój i upowszechnienie nowych technologii -2-

3 Projekt TRENDY Projekt badawczy pt.: Trendy rozwojowe i zmiany gospodarcze w regionie" finansowany z EFS w ramach POKL: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie", Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie -3-

4 Raporty -4-

5 Różne prędkości rozwoju Przyspieszające tempo rozwoju technologii. Niewspółmierne z tempem rozwoju technologii tempo zmian społecznych i kulturowo-instytucjonalnych, a także ludzkich (rozwój kompetencji). Kluczową kompetencją staje się zdolność adaptacji do przemian oraz wykorzystania trendów. -5-

6 TRENDY: Konwergencja technologiczna 1.Konwergencja sieci informatyczno- telekomunikacyjno-medialnych 2.Konwergencja sieci informacyjnych i energetycznych (smart grid) 3.Mobilność 4.Sieć rzeczy 5.Konwergencja bitów i atomów 6.Cyborgizacja – rozwój interfejsów sprzęgających człowieka z infrastrukturą technologiczną -6-

7 TRENDY: Zmiana natury organizacji i nowe modele dystrybucji 1.Organizacje sieciowe 2.Rozproszenie i centralizacja 3.Platformizacja i otwartość 4.Dystrybucja w oparciu o informację (just-in-time) 5.Spadające znaczenie pośredników 6.Ewolucja w kierunku usług 7.Zmiana warunków działalności gospodarczej -7-

8 TRENDY: Wzrost znaczenia przetwarzania danych 1.Szybki wzrost ilości zbieranych informacji a także możliwości przechowywania i przetwarzania danych 2.Wykorzystanie danych: 1.działania data-driven oraz evidence based policy 2.usługi budowane w oparciu o dane 3.algorytmizacja i automatyzacja funkcjonowania usług 4.Upowszechnienie systemów będących technologiczną protezą zaufania – bezpieczeństwo przez informację 3.Smart city -8-

9 TRENDY: Zalew informacji – niedobór uwagi 1.Wzrost ilości treści w postaci cyfrowej i przeładowanie informacyjne 2.Ekonomia uwagi (every company is a media company) Konsekwencje: 1.Strategie różnicowania – budowania wyjątkowości na rynku (singularity economy), do których kluczem są innowacje 2.Rosnący popyt na innowacje stymuluje wojny o talenty 3.Paradygmat innowacyjności stymuluje napięcia w obszarze zarządzania własnością intelektualną. 4.Freemium stało się istotnym modelem biznesowym. 5.Rośnie rola użytkowników w filtrowaniu treści. 6.Rozwój modelu curated computing. -9-

10 TRENDY: Postępująca autonomizacja klientów 1.Indywidualizacja gustów i oczekiwań 2.Personalizacja produktów i usług 3.Prosumeryzacja - przekazywanie zadań konsumentom, którzy korzystając z gotowych narzędzi sami realizują interesujące ich usługi lub wytwarzają interesujące ich treści -10-

11 TRENDY: Komunikacja bez pośredników 1.Wzrost znaczenia bezpośredniej komunikacji firm z klientami. Od paid do owned media Dodatkowo możliwości zbierania danych o klientach/użytkownikach i personalizacji komunikacji w oparciu o dane 2.Wzrost znaczenia dyskusji i opinii generowanych w serwisach społecznościowych Prosumenci i UGC. Zwiększenie ilości informacji dostępnych dla klientów. 3.Możliwości samoorganizacji klientów i obywateli, wymiany wiedzy i wspólnego chronienia interesów -11-

12 TRENDY: Zastępowanie pracy ludzi pracą komputerów i oprogramowania 1.Spadek zapotrzebowania na jedne kompetencje oraz wzrost popytu na nowe. Różnice pomiędzy kompetencjami a zapotrzebowaniem. Wzrost zapotrzebowania na edukację przez całe życie. 2.Bezrobocie technologiczne i koniec pracy Komputery i oprogramowanie przejmują nie tylko rutynowe i algorytmizowalne prace, ale też te bardziej złożone. 3.Automatyzacja Efektywność wymaga standaryzacji jak największej liczby procesów, co w konsekwencji może prowadzić do deskillingu pracowników, a dalej do ich eliminacji przez automaty sterowane oprogramowaniem. -12-


Pobierz ppt "CYFROWA GOSPODARKA Firmy, instytucje, użytkownicy wobec rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa gospodarka – kluczowe trendy Dominik Batorski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google