Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

K REOWANIE E-LEARNING W E DUKACJI S ZKOŁY W YŻSZEJ W S YSTEMIE M OODLE dr inż. Zbigniew Lis dr Zbigniew E. Zieliński

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "K REOWANIE E-LEARNING W E DUKACJI S ZKOŁY W YŻSZEJ W S YSTEMIE M OODLE dr inż. Zbigniew Lis dr Zbigniew E. Zieliński"— Zapis prezentacji:

1 K REOWANIE E-LEARNING W E DUKACJI S ZKOŁY W YŻSZEJ W S YSTEMIE M OODLE dr inż. Zbigniew Lis zlis@wsh-kielce.edu.pl dr Zbigniew E. Zieliński zzielins@wsh-kielce.edu.pl Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego ul. Peryferyjna 15B, 25-526 Kielce wsh@wsh-kielce.edu.pl wsh@wsh-kielce.edu.pl

2 Edukacja Szkoły Wyższej – spojrzenie systemowe Systemy wykazują pewną ciekawą własność, którą opisano zasadą Nernsta: całość to coś więcej, niż suma części. Dzieje się tak dlatego, że własności całości (cechy systemowe) są określone przez: 1.własności części. lecz także : 2. sposoby ich powiązania. Budując nowy paradygmat edukacji szkoły wyższej na takiej bazie, należy zwrócić uwagę na dwa nowe podejścia: ogólności czy całości oraz relacji. Nowe technologie komunikacji i dostępu tworzą nowe możliwości budowania relacji student-wykładowca-otoczenie

3 Edukacja Szkoły Wyższej – spojrzenie systemowe Jak budować relacje, powiązania tak by prowadziły do systemów synergicznych, systemów samoorganizujących się w kreowaniu mądrości z nagromadzonej wiedzy, systemów inspiracji i twórczości Obserwuje się też zjawisko zmiany przepływu wiedzy, jest budowana w człowieku świadomym swojej wiedzy a nie przekazywana w postaci deklaratywnych wiadomości od swojego profesora. Tworzenie systemu e-learning w warunkach paradygmatu systemowego prowadzi do rewolucji w edukacji

4 Technologia e-learning Jest ściśle związana z wykorzystaną formą kształcenia na odległość. W celu osiągnięcia najlepszego efektu w procesie nauczania na odległość stosowane są różne media oraz technologie w zależności od potrzeb i sytuacji: od metod korespondencyjnych, radia, telewizji i podłączenia komputera do sieci, do zaawansowanych metod telekomunikacyjnych związanych z wykorzystaniem szybkich łączy satelitarnych, telewizji cyfrowej.

5 Stosowane media w e-learning Obecnie wszystkie te metody skupiło jedno medium – sieć internet. Poczta elektroniczna, Listy dyskusyjne, Czaty, komunikatory, WWW, Telekonferencje Nowe narzędzia komunikacji i dostępu nie są jeszcze wykorzystywane w edukacji i nawet nie do końca wiadomo jak można by je wykorzystać, jeżeli nie zbuduje się nowego paradygmatu relacji student-wykładowca-otoczenie

6 LCMS Learning Content Managment System - Moodle czat – pozwalający studentom utrzymywać kontakt z innymi uczestnikami szkolenia oraz nauczycielem w trybie tekstowym, tablica – do której student może być "wywołany", zaś na tablicy mogą być zapisywane wnioski z prowadzonej dyskusji, jak i prezentowane, przygotowane wcześniej przez nauczyciela, rysunki lub diagramy, przeglądarka grupowa – która umożliwia nauczycielowi wyświetlanie tych samych stron kursu, zadawanie pytań konkretnemu studentowi oraz przeprowadzenie krótkiego sprawdzianu wiedzy dla wszystkich uczestników w jednym czasie,

7 LCMS Learning Content Managment System - Moodle współdzielenie aplikacji – pozwalające na przejęcie przez nauczyciela ekranu studenta w celu udzielenia pomocy przy wykonywaniu ćwiczenia (np. pokazanie procedury postępowania w przykładowej aplikacji), przekaz audiowizualny – umożliwiający wykorzystanie dźwięku i obrazu, dzięki któremu uczestnicy szkolenia nawiązują pełniejszą komunikację. ankieta – służąca ocenianiu pewnych modułów systemu kształcenia czy identyfikacji trendów jakie mogą się pojawić wśród uczestników kursu on-line

8 GSM (Global System for Mobile Communications) – komunikacja rozszerzona Zastosowanie usług GSM ze względu na jej obecne możliwości przydatne jest głównie przy typowych czynnościach administracyjnych jednostki edukacyjnej takich jak: przesyłanie planów zajęć, wyników ocen z zaliczeń, powiadomienia o terminie rozmowy on-line z wykładowcą bądź informacji o zmianach w kursach internetowych, czy nowościach zamieszczonych w portalu edukacyjnym.

9 Wykorzystanie Moodle w kreowaniu e-learning W systemie Moodle wykorzystywane są mechanizmy komunikacji, jakie oferuje internet, tj. e-mail, grupy dyskusyjne, czat. Materiały kursów są dostępne poprzez przeglądarkę internetowa, co umożliwia stosowanie w multimedialnych środków przekazu oraz odnośników do innych materiałów szkoleniowych.

10 Wykorzystanie Moodle w kreowaniu e-learning Formaty kursów – tygodniowy, tematyczny, towarzyski, Moduły kursu – głosowanie, zasoby, ankiety, czaty, dzienniki, forum dyskusyjne, lekcje, quizy, pakiety scorm, słowniki pojęć, warsztaty, wiki, zadania.

11 Wykorzystanie Moodle w kreowaniu e-learning

12 Wnioski W pracy skoncentrowano uwagę na koncepcji systemu edukacji szkoły wyższej, która jest próbą całościowego, pełnego przekształcenia edukacji do potrzeb i możliwości tego czasu. W większości prób e-learning skupia się uwagę na aplikacjach i kursach proponowanych w internecie. Jeżeli potraktować to jako początkowy etap, to wydaje się, że ma on cechy innowacyjne. Nowe technologie komunikacji i dostępu tworzą nowe możliwości budowania relacji student-wykładowca-otoczenie System edukacji nowego wieku jest czymś więcej niż tylko wykorzystaniem internetu w edukacji i wymaga dalszych prac mających charakter rozwiązań systemowych wykorzystujących najnowsze osiągnięcia informatyki.


Pobierz ppt "K REOWANIE E-LEARNING W E DUKACJI S ZKOŁY W YŻSZEJ W S YSTEMIE M OODLE dr inż. Zbigniew Lis dr Zbigniew E. Zieliński"

Podobne prezentacje


Reklamy Google