Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uniwersytet Medyczny im

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uniwersytet Medyczny im"— Zapis prezentacji:

1 Uniwersytet Medyczny im
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – Uczelnia powiązana z gospodarką” Prof. dr hab. Jacek Wysocki Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

2 ZAMIERZONE CELE W POWIĄZANIU ZE STRATEGIĄ ROZWOJU KRAJU
W polskim szkolnictwie wyższym dokonują się istotne zmiany, nie tylko w zakresie regulacji prawnych, ale także w obszarze sytuacji rynkowej usług edukacyjnych. Modernizacja polskiego systemu kształcenia ma przede wszystkim na celu zwiększenie konkurencyjności polskich uczelni na świecie. Jednym z głównych celów nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym jest także zwiększenie współpracy pomiędzy nauką i gospodarką. ZAMIERZONE CELE W POWIĄZANIU ZE STRATEGIĄ ROZWOJU KRAJU

3 Polska 2030 – Filary rozwoju
CEL: rozwój mierzony poprawą jakości życia (wzrost PKB na mieszkańca w relacji do najbogatszego kraju UE (Holandia, 2009 – 45%; 2030 – więcej niż 65%) i zwiększenie spójności społecznej) Polaków dzięki stabilnemu, wysokiemu wzrostowi gospodarczemu, co pozwala na modernizację kraju Filar innowacyjności (modernizacji) Nastawiony na zbudowanie nowych przewag konkurencyjnych Polski opartych o wzrost KI (wzrost kapitału ludzkiego, społecznego, relacyjnego, strukturalnego) i wykorzystanie impetu cyfrowego, co daje w efekcie większą konkurencyjność Filar terytorialnego równoważenia rozwoju (dyfuzji) Zgodnie z zasadami rozbudzania potencjału rozwojowego odpowiednich obszarów mechanizmami dyfuzji i absorbcji oraz polityką spójności społecznej, co daje w efekcie zwiększenie potencjału konkurencyjności Polski Filar efektywności Usprawniający funkcje przyjaznego i pomocnego państwa (nie nadodpowiedzialnego) działającego efektywnie w kluczowych obszarach interwencji

4 Koncepcja trzech „uderzeń” strategicznych nawiązuje bezpośrednio do dorobku Komitetu prognoz „Polska Wyzwania rozwojowe”, przygotowanego przez Zespół Doradców Strategicznych

5 Filary innowacyjności
Kreatywność i innowacyjność gospodarki Wysokiej jakości edukacja na wszystkich poziomach Konkurencyjnej jakości badania naukowe i współpraca z gospodarką Rozwój postaw przedsiębiorczych i kompetencji zarządczych przedsiębiorców e-Państwo Informacja (otwarte zasoby) Infrastruktura (w tym infrastruktura teleinformatyczna)

6 Filary innowacyjności – rola uczelni
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Wysokiej jakości edukacja na wszystkich poziomach Konkurencyjnej jakości badania naukowe i współpraca z gospodarką Rozwój postaw przedsiębiorczych i kompetencji zarządczych przedsiębiorców e-Państwo Informacja (otwarte zasoby) Infrastruktura (w tym infrastruktura teleinformatyczna)

7 Ranking sektorów gospodarki pod względem udziału wydatków na B+R
Uniwersytet Medyczny – znaczenie dla gospodarki Wydatki na badania i rozwój realizowane w Uczelni opłacają się Ranking sektorów gospodarki pod względem udziału wydatków na B+R w przychodach

8 Jesteśmy przygotowani do współpracy
Posiadamy wysoko – specjalizowaną kadrę legitymującą się doświadczeniem we współpracy z przemysłem; Posiadamy unikatową aparaturę, prowadzimy przemyślaną strategię inwestycyjną w oparciu o środki budżetowe i unijne; Posiadamy Centrum Transferu Technologii.

9 Dziękuję za uwagę Prof. dr hab. Jacek Wysocki Rektor
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


Pobierz ppt "Uniwersytet Medyczny im"

Podobne prezentacje


Reklamy Google