Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EFS

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EFS"— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EFS
„EDUKACJA BEZ BARIER” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EFS

2 PUBLICZNE GIMNAZJUM W WIDAWIE

3 Rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 Wykaz kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych Koło polonistyczne – 2 godz Prowadzący: mgr Jolanta Wróblewska mgr Anna Szymańska Koło matematyczne – 3 godz Prowadzący: mgr Katarzyna Foszpańczyk mgr Renata Graczyk mgr Magdalena Bartczak Koło języka angielskiego – 5 godz Prowadzący: mgr Blandyna Ciszewska mgr Sylwia Rychlik mgr Aneta Krysiak

4 Koło geograficzne – 2 godz. Prowadzący: mgr Beata Tadkowska
Rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 Wykaz kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych Koło geograficzne – 2 godz Prowadzący: mgr Beata Tadkowska Koło historyczne – 1 godz Prowadzący: mgr Robert Majczyk Koło biologiczne – 2 godz Prowadzący: mgr Małgorzata Magdziak – Lisowska mgr Anna Nitecka Blaźlak Koło chemiczne – 2 godz Prowadzący: mgr Agnieszka Wieczorek mgr Renata Graczyk

5 Koło fizyczne – 2 godz. Prowadzący: mgr Artur Białek
Rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 Wykaz kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych Koło fizyczne – 2 godz Prowadzący: mgr Artur Białek Koło recytatorskie – 1 godz Prowadzący: mgr Jolanta Wróblewska Koło teatralne – 1 godz Prowadzący: mgr Jolanta Kuśmierek mgr Urszula Rzepecka Koło plastyczne – 1 godz Prowadzący: mgr Sylwia Kałuda

6 Koło fotograficzne – 1 godz. Prowadzący: mgr Sylwia Kałuda
Rok szkolny 2010/2011 Wykaz kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych Koło fotograficzne – 1 godz Prowadzący: mgr Sylwia Kałuda Koło aktywności twórczej – 1 godz Prowadzący: mgr Jolanta Kuśmierek Koło dziennikarskie – 2 godz Prowadzący: mgr Małgorzata Magdziak – Lisowska mgr Marzena Czerwiec mgr Małgorzata Brząkała Szkolny Ośrodek Kariery – 1 godz Prowadzący: mgr Wioletta Zięterska

7 Koło informatyczne – 1 godz. Prowadzący: mgr Beata Czapińska
Rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 Wykaz kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych Koło informatyczne – 1 godz Prowadzący: mgr Beata Czapińska Koło muzyczno - wokalne– 1 godz Prowadzący: mgr Beata Czapińska Koło sportowe – 5 godz Prowadzący: mgr Monika Kucper mgr Kamil Sowała mgr Mirosław Szkudlarek

8 Rok szkolny 2009/2010 i 2010/2011 Wykaz kół przedmiotowych, zainteresowań oraz zajęć specjalistycznych Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki - 2 godz Prowadzący: mgr Katarzyna Foszpańczyk mgr Renata Graczyk Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego – 1 godz Prowadzący: mgr Marzena Czerwiec Zajęcia rewalidacyjne – 3 godz Prowadzący: mgr Urszula Rzepecka

9 Koła polonistyczne Koło polonistyczne – prowadzący mgr Jolanta Wróblewska Koło polonistyczne – prowadzący mgr Anna Szymańska Głównym celem zajęć było rozbudzanie zainteresowań uczniów poszerzanie i utrwalanie wiedzy z języka polskiego. W ramach zajęć uczniowie mieli możliwość pracować z tekstem literackim i użytkowym, zapoznawali się z klasyką filmu oraz analizą dzieł filmowych. Odbywały się dyskusje, pogadanki , ćwiczenia językowe, gramatyczne, ortograficzne, interpunkcyjne, testy kompetencji czytelniczych, gry i zabawy językowe.

10 Koła matematyczne Prowadzący: Mgr Renata Graczyk
Mgr Katarzyna Foszpańczyk Mgr Magdalena Bartczak Głównym celem zajęć pogłębianie i poszerzanie wiedzy matematycznej oraz rozwijanie umiejętności, zdolności i zainteresowań a zwłaszcza samodzielnego, logicznego myślenia, pomysłowości i myślenia abstrakcyjnego, rozwiązywania problemów w sposób twórczy i niekonwencjonalny.

11 Koła języka angielskiego
Zajęcia odbywały się w 5 grupach: Dla kl.I – mgr Aneta Krysiak Dla kl.I – mgr Sylwia Rychlik Dla kl.III – mgr Sylwia Rychlik Dla kl.III – mgr Blandyna Ciszewska Dla kl.II i III - mgr Blandyna Ciszewska Na zajęciach tych uczniowie rozwijali swoje umiejętności i sprawności językowe, takie jak czytanie tekstów w języku ang., rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, mówienia, pisania. Poszerzali zakres słownictwa oraz pracowali nad szerszym zrozumieniem podstaw gramatyki angielskiej.

12 Koła geograficzne Prowadzący -mgr Beata Tadkowska
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach. Uczniowie mieli możliwość rozwijania zainteresowań, poszerzania wiadomości i umiejętności. W ramach kół odbywały się zajęcia ćwiczeniowo – praktyczne, wykorzystujące wiedzę teoretyczną w praktyce, zajęcia terenowe. Uczniowie mieli możliwość obserwacji zjawisk pogodowych (obserwacje, odczytywanie i analizowanie danych pogodowych z elektronicznej stacji pogody). Odbywały się projekcje filmów o tematyce przyrodniczo – geograficznej, analiza map, diagramów, danych statystycznych, klimatogramów. Odbyła się wycieczka do Obserwatorium Atronomicznego i Planetarium w Chorzowie oraz wyjście do miejscowej oczyszczalni ścieków.

13 Koło historyczne Prowadzący zajęcia – mgr Robert Majczyk
Na zajęcia uczęszczali uczniowie kl. III. Celem zajęć było zainteresowanie uczniów przeszłością Polski, Europy, świata, a także najbliższej okolicy. Uporządkowanie i pogłębienie wiedzy z historii, a szczególnie historii najnowszej.

14 Koło biologiczne Prowadzący – mgr Małgorzata Magdziak Lisowska
- mgr Anna Nitecka Blażlak - Magdalena Pasowska Zajęcia odbywały się w dwóch grupach – dla klas I i II - dla klas III Na zajęciach tych uczniowie rozwijali swoje zainteresowania związane z biologią, przyrodą, ekologią oraz tematyką prozdrowotną. Uczniowie poszerzali wiedzę korzystając z nowoczesnych pomocy i środków dydaktycznych – mikroskopów, modelu człowieka, tablicy multimedialnej.

15 Koła chemiczne Prowadzący – mgr Renata Graczyk mgr Agnieszka wieczorek
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach – dla klas I i dla klas II. Celem zajęć było stworzenie uczniom warunków do indywidualnego rozwoju twórczego myślenia, zainteresowań i uzdolnień. Szczególnie rozwijane były umiejętności obserwacji i opisu zjawisk chemicznych, dostrzeganie problemów zagrożeń i możliwości ochrony środowiska. Uczniowie poznawali tajemnice szkolnego laboratorium, wykonywali doświadczenia a także korzystali z nowoczesnych środków dydaktycznych, tj. filmy, programy multimedialne, tablica interaktywna

16 Koła fizyczne Prowadzący – mgr Artur Białek
Zajęcia odbywały się w dwóch grupach – dla klas I i dla klas III. Uczniowie rozwijali swoje zainteresowania fizyką, oraz poszerzali i utrwalali wiedzę z tej dziedziny. Na zajęciach uczniowie starali się przyswajać wiedzę teoretyczną oraz wykonywali doświadczenia, wykorzystując również zakupione w ramach projektu EBB pomoce dydaktyczne.

17 Koło Recytatorskie Zajęcia prowadziła mgr Jolanta Wróblewska.
Koło recytatorskie dało uczniom możliwość twórczego i aktywnego działania, pozwalało im rozwijać indywidualne zainteresowania i uzdolnienia w zakresie recytacji. Uczestnicy zajęć mogli poszerzać wiedzę dotyczącą prawideł poprawnej wymowy, techniki artykulacji, intonacji, modulacji głosu i dykcji. Uczniowie brali udział w licznych konkursach i odnosili znaczące sukcesy.

18 Koło teatralne Zajęcia prowadziły: mgr Urszula Rzepecka
mgr Jolanta Kuśmierek Uczestnicy koła przygotowali dwa spektakle: Nałogom mówię NIE Mały książe

19 Koło plastyczne Koło fotograficzne
Prowadziła – mgr Sylwia Kałuda Uczniowie mieli możliwość rozwijania wyobraźni , radosnej twórczości własnej oraz Percepcji sztuki.

20 Koło Aktywności Twórczej
Zajęcia prowadziła mgr Jolanta Kuśmierek. Uczniowie mieli możliwość twórczych działań w różnych dziedzinach. Przydały się zdolności manualne, wyobraźnia i cierpliwość.

21 Koło dziennikarskie Zajęcia prowadzone przez: Mgr Marzenę Czerwiec
Mgr Małgorzatę Magdziak Lisowską Efektem pracy uczestników koła była wydawana raz w miesiącu gazetka „Szkolniak”, w której relacjonowali ciekawsze wydarzenia z życia szkoły i podejmowali tematy ważne dla gimnazjalistów.

22 Szkolny Ośrodek Kariery
SZOK prowadziła mgr Wioletta Zięterska W ramach zajęć realizowane były: Wycieczki zawodoznawcze Analiza danych dotyczących lokalnego rynku pracy Analiza klasyfikacji zawodów Sprawdzanie zainteresowań, osobowości i predyspozycji uczniów Analiza oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych Projektowanie ścieżki kształcenia

23 Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
Zajęcia dyd. – wyr. z matematyki prowadziły: mgr Katarzyna Foszpańczyk mgr Renata Graczyk Zajęcia dyd. – wyr. z języka polskiego prowadziła mgr Marzena Czerwiec

24 Zajęcia rewalidacyjne
Zajęcia prowadziła mgr Urszula Rzepecka

25 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EFS"

Podobne prezentacje


Reklamy Google