Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrowersje wokół szkolnej edukacji sześciolatków w Polsce

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrowersje wokół szkolnej edukacji sześciolatków w Polsce"— Zapis prezentacji:

1 Kontrowersje wokół szkolnej edukacji sześciolatków w Polsce

2 OPIEKA I WCZESNA EDUKACJA DZIECI W KRAJACH OECD
Program Starting Strong Ostatni raport z 2006 roku – 20 krajów

3 Dwie strategie tworzenia instytucji opieki i edukacji (źródło: E
Dwie strategie tworzenia instytucji opieki i edukacji (źródło: E.Putkiewicz i inni, Gotowośc szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego. Raport dla Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) Kraje skandynawskie – część szerszego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną Wyspecjalizowane instytucje opieki i wczesnej edukacji skupione na osiąganiu własnych celów wychowawczych

4 Różnice w sposobie finansowania edukacji i opieki nad dziećmi
Kraje skandynawskie (finansowane przez rząd) Kraje liberalne (UK, USA, Australia, Francja)- edukacja przedszkolna przedmiotem transakcji rynkowej (finansowane przez rząd usługi traktowane jako dobro socjalne).

5 Gotowość szkolna Dziecko przygotowane poznawczo i społeczno-emocjonalnie do podjęcia szkolnych obowiązków Gotowość szkolna jest zwykle względna a nie bezwzględna (J. Bruner) Szkoła gotowa do przyjęcia dzieci, a nie odwrotnie.

6 Osiąganie odporności Pomoc dzieciom w osiąganiu swoistej odporności psychicznej przy przejściu z przedszkola do szkoły Cel do zrealizowania wspólnie przez nauczycieli, rodziców i całe środowisko dziecka

7 Brak odporności utrudnia rozwój
Samodzielności intelektualnej Krytycznego myślenia Koncentracji na zadaniach Wytrwałości w ich rozwiązywaniu Kompetencji społecznych (relacje z dorosłymi i rówieśnikami)

8 Próg przedszkole – szkoła w krajach OECD
Kraje skandynawskie – klasy przygotowawcze (część przedszkolna i szkolna) Pozostałe kraje – przygotowanie podobne jak w naszej zerówce, ale trwa dłużej niż rok; 4,5,6- latki w UK czy Francji są wprowadzane w podstawy nauki czytania, pisania i matematyki (dłuższy kontakt z nauczycielem) Primary Years Programme IB – edukacja i opieka 3-12lat; ciągłość kultury pedagogicznej.

9 Zadania szczegółowe programu (Warszawa)
Rozwój procesów poznawczych Rozwój języka dziecka Wzbogacanie wiedzy dziecka o świecie Umuzykalnianie dziecka Rozwój aktywności plastycznej Rozwój aktywności fizycznej Zabawy

10 Założenia programowe dla przedszkola (5-latki Warszawa)
Rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny Wspomaganie rozwoju dzieci, ułatwienie im przejścia do klasy pierwszej i aklimatyzacji w szkole Przygotowanie dyspozycji do opanowania umiejętności typu szkolnego (czytanie , pisanie, matematyka)

11 Zadania programowe dla klasy I ( 6-latki Warszawa)
Przedłużony dzień pobytu w szkole Uczenie się za pośrednictwem zabawy Rozwój języka dziecka Podstawy nauki czytania Nauka pisania Opanowanie podstawowych umiejętności matematycznych Wyposażenie dzieci w wiedzę o świecie Umuzykalnienie i aktywność plastyczna.


Pobierz ppt "Kontrowersje wokół szkolnej edukacji sześciolatków w Polsce"

Podobne prezentacje


Reklamy Google