Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontrowersje wokół szkolnej edukacji sześciolatków w Polsce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontrowersje wokół szkolnej edukacji sześciolatków w Polsce."— Zapis prezentacji:

1 Kontrowersje wokół szkolnej edukacji sześciolatków w Polsce

2 OPIEKA I WCZESNA EDUKACJA DZIECI W KRAJACH OECD Program Starting Strong Ostatni raport z 2006 roku – 20 krajów

3 Dwie strategie tworzenia instytucji opieki i edukacji (źródło: E.Putkiewicz i inni, Gotowośc szkół Warszawy do realizacji przemian związanych z obniżeniem wieku szkolnego. Raport dla Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy) Kraje skandynawskie – część szerszego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną Kraje skandynawskie – część szerszego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną Wyspecjalizowane instytucje opieki i wczesnej edukacji skupione na osiąganiu własnych celów wychowawczych Wyspecjalizowane instytucje opieki i wczesnej edukacji skupione na osiąganiu własnych celów wychowawczych

4 Różnice w sposobie finansowania edukacji i opieki nad dziećmi Kraje skandynawskie (finansowane przez rząd) Kraje skandynawskie (finansowane przez rząd) Kraje liberalne (UK, USA, Australia, Francja)- edukacja przedszkolna przedmiotem transakcji rynkowej (finansowane przez rząd usługi traktowane jako dobro socjalne). Kraje liberalne (UK, USA, Australia, Francja)- edukacja przedszkolna przedmiotem transakcji rynkowej (finansowane przez rząd usługi traktowane jako dobro socjalne).

5 Gotowość szkolna Dziecko przygotowane poznawczo i społeczno-emocjonalnie do podjęcia szkolnych obowiązków Dziecko przygotowane poznawczo i społeczno-emocjonalnie do podjęcia szkolnych obowiązków Gotowość szkolna jest zwykle względna a nie bezwzględna (J. Bruner) Gotowość szkolna jest zwykle względna a nie bezwzględna (J. Bruner) Szkoła gotowa do przyjęcia dzieci, a nie odwrotnie. Szkoła gotowa do przyjęcia dzieci, a nie odwrotnie.

6 Osiąganie odporności Pomoc dzieciom w osiąganiu swoistej odporności psychicznej przy przejściu z przedszkola do szkoły Pomoc dzieciom w osiąganiu swoistej odporności psychicznej przy przejściu z przedszkola do szkoły Cel do zrealizowania wspólnie przez nauczycieli, rodziców i całe środowisko dziecka Cel do zrealizowania wspólnie przez nauczycieli, rodziców i całe środowisko dziecka

7 Brak odporności utrudnia rozwój Samodzielności intelektualnej Samodzielności intelektualnej Krytycznego myślenia Krytycznego myślenia Koncentracji na zadaniach Koncentracji na zadaniach Wytrwałości w ich rozwiązywaniu Wytrwałości w ich rozwiązywaniu Kompetencji społecznych (relacje z dorosłymi i rówieśnikami) Kompetencji społecznych (relacje z dorosłymi i rówieśnikami)

8 Próg przedszkole – szkoła w krajach OECD Kraje skandynawskie – klasy przygotowawcze (część przedszkolna i szkolna) Kraje skandynawskie – klasy przygotowawcze (część przedszkolna i szkolna) Pozostałe kraje – przygotowanie podobne jak w naszej zerówce, ale trwa dłużej niż rok; 4,5,6- latki w UK czy Francji są wprowadzane w podstawy nauki czytania, pisania i matematyki (dłuższy kontakt z nauczycielem) Pozostałe kraje – przygotowanie podobne jak w naszej zerówce, ale trwa dłużej niż rok; 4,5,6- latki w UK czy Francji są wprowadzane w podstawy nauki czytania, pisania i matematyki (dłuższy kontakt z nauczycielem) Primary Years Programme IB – edukacja i opieka 3-12lat; ciągłość kultury pedagogicznej. Primary Years Programme IB – edukacja i opieka 3-12lat; ciągłość kultury pedagogicznej.

9 Zadania szczegółowe programu (Warszawa) Rozwój procesów poznawczych Rozwój procesów poznawczych Rozwój języka dziecka Rozwój języka dziecka Wzbogacanie wiedzy dziecka o świecie Wzbogacanie wiedzy dziecka o świecie Umuzykalnianie dziecka Umuzykalnianie dziecka Rozwój aktywności plastycznej Rozwój aktywności plastycznej Rozwój aktywności fizycznej Rozwój aktywności fizycznej Zabawy Zabawy

10 Założenia programowe dla przedszkola (5-latki Warszawa) Rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny Rozwój społeczny, emocjonalny, intelektualny Wspomaganie rozwoju dzieci, ułatwienie im przejścia do klasy pierwszej i aklimatyzacji Wspomaganie rozwoju dzieci, ułatwienie im przejścia do klasy pierwszej i aklimatyzacji w szkole Przygotowanie dyspozycji do opanowania umiejętności typu szkolnego (czytanie, pisanie, matematyka) Przygotowanie dyspozycji do opanowania umiejętności typu szkolnego (czytanie, pisanie, matematyka)

11 Zadania programowe dla klasy I ( 6-latki Warszawa) Przedłużony dzień pobytu w szkole Przedłużony dzień pobytu w szkole Uczenie się za pośrednictwem zabawy Uczenie się za pośrednictwem zabawy Rozwój języka dziecka Rozwój języka dziecka Podstawy nauki czytania Podstawy nauki czytania Nauka pisania Nauka pisania Opanowanie podstawowych umiejętności matematycznych Opanowanie podstawowych umiejętności matematycznych Wyposażenie dzieci w wiedzę o świecie Wyposażenie dzieci w wiedzę o świecie Umuzykalnienie i aktywność plastyczna. Umuzykalnienie i aktywność plastyczna.


Pobierz ppt "Kontrowersje wokół szkolnej edukacji sześciolatków w Polsce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google