Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak nauczać o zmianach klimatu? Praktyczne wskazówki metodyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak nauczać o zmianach klimatu? Praktyczne wskazówki metodyczne."— Zapis prezentacji:

1 Jak nauczać o zmianach klimatu? Praktyczne wskazówki metodyczne

2 Edukacja dt. zmian klimatu urodziła się w 1992 r. w Rio de Janerio

3 Konferencja ONZ Środowisko i Rozwój w Rio de Janeiro w 1992 zainicjowała rozwój edukacji dla zrównoważonego rozwoju kładącej nacisk na konieczność zmian systemowych - wykraczających poza działania indywidualne i harmonizujących rozwój społeczny i ekonomiczny z możliwościami środowiska. Całościowe podejście do problemów, które łączy w edukacji, zgodnie z filozofią zrównoważonego rozwoju, sprawy środowiska i zagadnień społecznych oraz ekonomicznych jako bezwzględnie współzależne znalazło odzwierciedlenie we wszystkich przyjętych w Rio dokumentach od Agendy 21 poczynając.

4 Dokumenty konferencji ONZ w Rio de Janeiro Środowisko i Rozwój (1992 r. ) Deklaracja z Rio zawierającą 27 zasad, w których określono prawa i obowiązki państw na rzecz rozwoju ludzkości i dobrych warunków życia. Globalny program działań Agenda 21 Konwencja w sprawie zmian klimatu Konwencja o różnorodności biologicznej Deklarację zasad nt. kierunku rozwoju, ochrony i użytkowania lasów.

5 Ramowa Konwencja NZ w sprawie zmian klimatu. Artykuł 6: Edukacja, szkolenia i świadomość społeczna nakazuje państwom - Stronom Konwencji : 1.popierać i ułatwiać na poziomie narodowym oraz, o ile jest to możliwe na poziomie regionalnym i subregionalnym, zgodnie z narodowymi prawami i regulacjami oraz w ramach perspektywicznych możliwości: rozwój i wdrażanie programów edukacyjnych i świadomości społecznej w sprawie zmian klimatu i ich skutków oraz zapewniać: a) powszechny dostęp do informacji na temat zmian klimatu i ich skutków -b) powszechny udział w działaniach dotyczących zmian klimatu i ich skutków i rozwijać odpowiednie sposoby postępowania c) szkolenie personelu naukowego, technicznego i zarządzającego

6 Współpracować i popierać na poziomie międzynarodowym przy zaangażowaniu istniejących organów: a) rozwój i wymianę materiałów służących edukacji i podnoszeniu świadomości społecznej w sprawie zmian klimatu i ich skutków b) rozwój i wdrażanie programów edukacyjnych i szkoleniowych, uwzględniając umacnianie krajowych instytucji i wymianę lub wspieranie personelu w celu szkolenia fachowców w tej dziedzinie.

7

8 Wyzwania dla edukacji Sprzeczne opinie ekspertów Szum informacyjny Tradycyjne podejście do roli nauczyciela jako ostatecznego autorytetu i źródła wiedzy Rozbieżność między rozwiązaniami służącymi ochronie klimatu: podejmowaniem działań indywidualnych a stosowaniem rozwiązań systemowych (instrumentów ekonomicznych) Edukacja nie tylko nt. zapobiegania zmianom, ale konieczność przygotowania się do efektów zmian klimatu

9 Jak pokonywać trudności w edukacji nt. zmian klimatu ? Czerpanie informacji z wiarygodnych źródeł (np. otwarte wykłady organizowane przez Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym (są dostępne na stronach: Rozwijanie umiejętności wyrabiania sobie własnej opinii i prezentowania jej (rozwijanie krytycznego myślenia): korzystanie z metod aktywizujących typu: analiza SWOT, linie czasu, drzewko decyzyjne, ustalanie hierarchii itp. Uczestniczenie w programach i kampaniach edukacyjnych organizowanych przez sprawdzone instytucje i organizacje pozarządowe.

10 Rola jaką w edukacji na rzecz klimatu odgrywają organizacje pozarządowe Programy edukacyjne nt. zmian klimatu można podzielić na takie, które są związane z propagowaniem zmiany stylu życia, z edukacją konsumencką, z rozwojem bezemisyjnego transportu i takie które przez nagłaśnianie problemów klimatycznych kształtują opinię publiczną

11 Przykłady programów edukacyjnych dt. zmian klimatu i materiałów dydaktycznych dostępnych w internecie.

12 Ty też masz wpływ na zmiany klimatu - Kampania Komisji Europejskiej, która ma pomóc wszystkim zainteresowanym wnieść osobisty wkład w ograniczanie zmian klimatu. Strona zawiera wiele zasobów w formie gotowych do ściągnięcia broszur: informacje na temat skutków ocieplenia się klimatu i poradniki jak oszczędzać energie również. Kalkulator CO2, który pozwoli oszacować wielkość emisji dwutlenku węgla, film tematyczny a także, plakaty i karty pocztowe.

13

14 Fundacja Aeris Futuro – Kalkulator CO2 Fundacja zajmuje się projektami rekompensującymi emisje gazów cieplarnianych do powietrza (carbon offsets). Wspiera działania zapobiegające zmianom klimatu poprzez następujące projekty: Projekt CZAS NA LAS daje możliwość rekompensaty własnej emisji dwutlenku węgla poprzez sadzenie drzew i bioróżnorodnych lasów w różnych regionach naszego kraju. Kalkulator CO2 pozwola na wyliczenie własnego wpływu na środowisko - emisji dwutlenku węgla oraz ilości drzew lub powierzchni lasu która zneutralizuje ów odcisk.

15 Fundacja GAP-Polska prowadzi edukację związaną ze zmianami stylu życia i oszczędnością energii w programie Eko - Zespołów, który obejmuje szkoły w całej Polsce.

16

17 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. realizuje od początku 2007 r. projekt "Kids4Future - Zintegrowanie działania mające na celu wzrost świadomości ekologicznej dzieci w zakresie oszczędzania energii poprzez różne formy edukacji na rzecz zrównoważonej przyszłości". Projekt ten współfinansowany jest przez Komisję Europejską w ramach programu Intelligentna Energia - Program dla Europy.

18 Fundacja GAP Polska

19 Serwis kampanii pt. "Klimat dla Ziemi", prowadzonej przez Fundację Nasza Ziemia wspólnie z firmą Vattenfall Heat Poland.

20 Ziemia na rozdrożu – znakomity portal poświecony zagadnieniom klimatu. Zawiera bardzo ciekawe materiały edukacyjne. Polecam

21 Strony Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym – Portal Edukacja dla Zrównoważonego Rozwoju Wykłady poświęcone tematyce klimatu (zagrożenia i ochrona) wygłaszane w cyklu wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Liczne scenariusze zajęć i gry edukacyjne dt. różnych aspektów edukacji nt. zmian klimatu. Angielsko – Polski Słowniczek terminów dt. klimatu

22

23 DEKADA EDUKACJI DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Celem tej wielkiej międzynarodowej inicjatywy jest promowanie takiej edukacji, która będzie służyła wdrażaniu zasad zrównoważonego rozwoju kładąc nacisk zarówno na aspekty środowiskowe jak i ekonomiczne i społeczne oraz ich pełną współzależność. Dekada ma być wzmocnieniem i inspiracją dla wspólnego poszukiwania nowych programów i zadań oraz ustalania nowych standardów edukacji niezbędnych w stawianiu czoła podstawowym problemom ludzkości do których coraz wyraźniej należą zmiany klimatu (Kalinowska 2007).

24 Dziękuję za uwagę Anna Batorczak Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym Kontakt:


Pobierz ppt "Jak nauczać o zmianach klimatu? Praktyczne wskazówki metodyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google