Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia informacyjna. Spis treści 1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia informacyjna. Spis treści 1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja."— Zapis prezentacji:

1 Technologia informacyjna

2 Spis treści 1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja 6. Konkluzja Konkluzja 7. Podręcznik dla nauczyciela Podręcznik dla nauczyciela Podręcznik dla nauczyciela

3 Wprowadzenie Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Znalazło to odbicie wśród ogólnych zadań szkoły w podstawowym dokumencie reformy edukacji – Podstawie programowej 2. Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną. Można to osiągnąć poprzez przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, a następnie wykorzystywanie tej technologii na zajęciach z różnych przedmiotów, na wszystkich etapach kształcenia. Realizacja tego zadania jest dużym i długofalowym przedsięwzięciem.

4 Zadanie Sprawdzenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. Sprawdzenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. Sprawdzenie przygotowania do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. Sprawdzenie przygotowania do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. Sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej. Sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej. Przygotowanie prezentacji w zakresie samooceny samodzielnej pracy z wykorzystanie środków, narzędzi i technologii informatycznej. Przygotowanie prezentacji w zakresie samooceny samodzielnej pracy z wykorzystanie środków, narzędzi i technologii informatycznej.

5 Proces Postępuj zgodnie z poniższym harmonogramem na realizacje każdego punktu masz jeden dzień, podsumowaniem samodzielnej pracy będzie publiczna prezentacja w zakresie wywiązania się z poszczególnych punktów: 1. Formułowanie i analizowanie potrzeb informacyjnych – określ temat z zakresu, którego będziesz realizował poszczególne etapy procesu, zastanów się i wskaż jakie potrzebujesz informacje,aby opracować wybraną tematykę. 2. Wyszukiwanie potrzebnych informacji w wyselekcjonowanych źródłach – korzystając z zasobów Internetu wyszukaj potrzebne informacje do opracowania wybranego tematu. 3. Przeprowadź – selekcję wyszukanych informacji oraz oceń istniejące w Internecie źródła informacji.

6 Proces 4. Przedstaw, jakie narzędzia informatyczne wykorzystałeś do – rejestrowania, magazynowania i przechowywania wyszukanych informacji. 5. Zastanów się i opisz, w jaki sposób obecna wiedza, umiejętności korzystania z dostępnych programów informatycznych pomocna jest przy – analizie, syntezie, klasyfikacji, grupowaniu i innych formach przetwarzania i opracowywania zebranych informacji. 6. Oceń możliwości programów, z których korzystałeś przy – pozyskaniu gromadzeniu, archiwizacji i opracowaniu informacji na własne potrzeby. 7. Oceń uzyskane wyniki i określ własne braki w tym zakresie.

7 Źródła 1. http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia_informacyjna http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia_informacyjna 2. http://marek_wrobel.eu.interia.pl/index.html http://marek_wrobel.eu.interia.pl/index.html 3. http://technologiainformacyjna.com/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna http://technologiainformacyjna.com/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna 4. http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/informatyka/15827- technologia_informacyjna.html http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/informatyka/15827- technologia_informacyjna.html http://www.bryk.pl/teksty/liceum/pozosta%C5%82e/informatyka/15827- technologia_informacyjna.html 5. http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyszukiwarka_internetowa http://pl.wikipedia.org/wiki/Wyszukiwarka_internetowa 6. http://pl.wikipedia.org/wiki/Przechowywanie_informacji http://pl.wikipedia.org/wiki/Przechowywanie_informacji 7. http://mfiles.pl/pl/index.php/Gromadzenie_informacji http://mfiles.pl/pl/index.php/Gromadzenie_informacji 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Archiwum http://pl.wikipedia.org/wiki/Archiwum 9. http://mfiles.pl/pl/index.php/Przetwarzanie_informacji http://mfiles.pl/pl/index.php/Przetwarzanie_informacji 10. http://www.icimss.edu.pl/2001/tempus/unit5_pl.htm http://www.icimss.edu.pl/2001/tempus/unit5_pl.htm

8 Ewaluacja 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. Zawartość merytoryczna Informacja niepełna, często pomijane elementy zadania. Opracowano wszystkie punkty zgodnie z określonymi w zadaniach poleceniami. Wyczerpujące opracowanie zadań. Brak błędów merytorycznych. Samoocena i wskazanie potrzeby dalszego zdobywania wiedzy. Wrażenia wizualne Złe rozplanowanie elementów na slajdzie. Prezentacja nie zgodna z zasadami: złe kolory i rozmiar czcionki, brak elementów graficznych. Treści poprawnie rozmieszczone. Odpowiednia ilość slajdów, kolory dobrze dobrane, skąpa ilość grafiki. Przejrzysty układ elementów na slajdzie. Konsekwencja w stosowaniu animacji i kolorystyki. Prezentacja Prezentacja raczej przeczytana a nie wygłoszona. Brak odpowiedzi na zadawane pytania. Prezentacja wygłoszona. Brak jednak dobrego przygotowania ucznia. Słaba znajomość zawartej treści, niektóre pytania pozostały bez odpowiedzi Prezentacja ciekawie prawidłowo wygłoszona. W sposób wyczerpujący udzielono odpowiedzi na zadane pytania. Skala ocen:9 pkt. Bdb 7-8pkt. Db. 5-6 pkt. Dst. 4-3 pkt. Dop. 0-2 pkt. Ndst.

9 Konkluzja Celem WebQuesta było zweryfikowanie własnych umiejętnościami i braków w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej, ponadto oceniona została Wasza wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania i prezentacji oceny własnych umiejętności w procesie realizacji poszczególnych zadań. Celem WebQuesta było zweryfikowanie własnych umiejętnościami i braków w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej, ponadto oceniona została Wasza wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania i prezentacji oceny własnych umiejętności w procesie realizacji poszczególnych zadań. Zdobyta wiedza przy realizacji WebQuesta z technologii informacyjnej powinna wskazać luki w umiejętnościach w procesie identyfikacji, lokalizacji potrzebnych źródeł informacji, przekształcenia informacji w wiedzę, a w dalszej konsekwencji w mądrość. Zdobyta wiedza przy realizacji WebQuesta z technologii informacyjnej powinna wskazać luki w umiejętnościach w procesie identyfikacji, lokalizacji potrzebnych źródeł informacji, przekształcenia informacji w wiedzę, a w dalszej konsekwencji w mądrość. Powinniście również zdawać sobie sprawę, jakie potrzeby społeczeństwa możliwe są do zaspokojenia przy umiejętnym wykorzystaniu technologii informacyjnej w zderzeniu z informacją dostępną w Internecie. Powinniście również zdawać sobie sprawę, jakie potrzeby społeczeństwa możliwe są do zaspokojenia przy umiejętnym wykorzystaniu technologii informacyjnej w zderzeniu z informacją dostępną w Internecie.

10 Podręcznik dla nauczyciela WebQuest został przygotowany bez wskazania grupy docelowej z uwagi na uniwersalny charakter określonych zadań i procesu realizacji. Ewaluacja również ma charakter otwarty i może być wykorzystywana w zależności od poziomu klasy. Istotnym elementem WebQuesta jest aspekt przygotowania prezentacji, gdzie uczeń dokonuje samooceny swoich umiejętności i wskazuje na braki w tym zakresie. Ponadto prezentacja na forum klasy jest czynnikiem motywującym do powtórki, przypomnienia wiadomości, umiejętności w zakresie zdobytej na zajęciach wiedzy z technologii informacyjnej.


Pobierz ppt "Technologia informacyjna. Spis treści 1. Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Wprowadzenie 2. Zadanie Zadanie 3. Proces Proces 4. Źródła Źródła 5. Ewaluacja Ewaluacja."

Podobne prezentacje


Reklamy Google