Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologia informacyjna

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologia informacyjna"— Zapis prezentacji:

1 Technologia informacyjna

2 Spis treści Wprowadzenie Zadanie Proces Źródła Ewaluacja Konkluzja
Podręcznik dla nauczyciela

3 Wprowadzenie Jednym z zadań współczesnej szkoły jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Znalazło to odbicie wśród ogólnych zadań szkoły w podstawowym dokumencie reformy edukacji – Podstawie programowej 2 . Nauczyciele mają stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz posługiwania się w tym technologią informacyjną. Można to osiągnąć poprzez przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną, a następnie wykorzystywanie tej technologii na zajęciach z różnych przedmiotów, na wszystkich etapach kształcenia. Realizacja tego zadania jest dużym i długofalowym przedsięwzięciem.

4 Zadanie Sprawdzenie umiejętności świadomego i sprawnego posługiwania się komputerem oraz narzędziami i metodami informatyki. Sprawdzenie przygotowania do aktywnego funkcjonowania w tworzącym się społeczeństwie informacyjnym. Sprawdzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie technologii informacyjnej. Przygotowanie prezentacji w zakresie samooceny samodzielnej pracy z wykorzystanie środków, narzędzi i technologii informatycznej.

5 Proces Postępuj zgodnie z poniższym harmonogramem na realizacje każdego punktu masz jeden dzień, podsumowaniem samodzielnej pracy będzie publiczna prezentacja w zakresie wywiązania się z poszczególnych punktów: Formułowanie i analizowanie potrzeb informacyjnych – określ temat z zakresu, którego będziesz realizował poszczególne etapy procesu, zastanów się i wskaż jakie potrzebujesz informacje ,aby opracować wybraną tematykę. Wyszukiwanie potrzebnych informacji w wyselekcjonowanych źródłach – korzystając z zasobów Internetu wyszukaj potrzebne informacje do opracowania wybranego tematu. Przeprowadź – selekcję wyszukanych informacji oraz oceń istniejące w Internecie źródła informacji.

6 Proces Przedstaw, jakie narzędzia informatyczne wykorzystałeś do – rejestrowania, magazynowania i przechowywania wyszukanych informacji. Zastanów się i opisz, w jaki sposób obecna wiedza, umiejętności korzystania z dostępnych programów informatycznych pomocna jest przy – analizie, syntezie, klasyfikacji, grupowaniu i innych formach przetwarzania i opracowywania zebranych informacji. Oceń możliwości programów, z których korzystałeś przy – pozyskaniu gromadzeniu, archiwizacji i opracowaniu informacji na własne potrzeby. Oceń uzyskane wyniki i określ własne braki w tym zakresie.

7 Źródła http://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia_informacyjna

8 Ewaluacja Skala ocen: 9 pkt. Bdb 7-8pkt. Db. 5-6 pkt. Dst.
4-3 pkt. Dop. 0-2 pkt. Ndst. Ewaluacja 1 pkt. 2 pkt. 3 pkt. Zawartość merytoryczna Informacja niepełna, często pomijane elementy zadania. Opracowano wszystkie punkty zgodnie z określonymi w zadaniach poleceniami. Wyczerpujące opracowanie zadań. Brak błędów merytorycznych. Samoocena i wskazanie potrzeby dalszego zdobywania wiedzy. Wrażenia wizualne Złe rozplanowanie elementów na slajdzie. Prezentacja nie zgodna z zasadami: złe kolory i rozmiar czcionki, brak elementów graficznych. Treści poprawnie rozmieszczone. Odpowiednia ilość slajdów, kolory dobrze dobrane, skąpa ilość grafiki. Przejrzysty układ elementów na slajdzie. Konsekwencja w stosowaniu animacji i kolorystyki. Prezentacja Prezentacja raczej przeczytana a nie wygłoszona. Brak odpowiedzi na zadawane pytania. Prezentacja wygłoszona. Brak jednak dobrego przygotowania ucznia. Słaba znajomość zawartej treści, niektóre pytania pozostały bez odpowiedzi Prezentacja ciekawie prawidłowo wygłoszona. W sposób wyczerpujący udzielono odpowiedzi na zadane pytania.

9 Konkluzja Celem WebQuesta było zweryfikowanie własnych umiejętnościami i braków w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej, ponadto oceniona została Wasza wiedza i umiejętności w zakresie przygotowania i prezentacji oceny własnych umiejętności w procesie realizacji poszczególnych zadań. Zdobyta wiedza przy realizacji WebQuesta z technologii informacyjnej powinna wskazać luki w umiejętnościach w procesie identyfikacji, lokalizacji potrzebnych źródeł informacji, przekształcenia informacji w wiedzę, a w dalszej konsekwencji w mądrość. Powinniście również zdawać sobie sprawę, jakie potrzeby społeczeństwa możliwe są do zaspokojenia przy umiejętnym wykorzystaniu technologii informacyjnej w zderzeniu z informacją dostępną w Internecie.

10 Podręcznik dla nauczyciela
WebQuest został przygotowany bez wskazania grupy docelowej z uwagi na uniwersalny charakter określonych zadań i procesu realizacji. Ewaluacja również ma charakter otwarty i może być wykorzystywana w zależności od poziomu klasy. Istotnym elementem WebQuesta jest aspekt przygotowania prezentacji, gdzie uczeń dokonuje samooceny swoich umiejętności i wskazuje na braki w tym zakresie. Ponadto prezentacja na forum klasy jest czynnikiem motywującym do powtórki, przypomnienia wiadomości, umiejętności w zakresie zdobytej na zajęciach wiedzy z technologii informacyjnej.


Pobierz ppt "Technologia informacyjna"

Podobne prezentacje


Reklamy Google