Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profesor dr hab. Andrzej Radecki – Prezes PIGEO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profesor dr hab. Andrzej Radecki – Prezes PIGEO"— Zapis prezentacji:

1 Rozwój obszarów wiejskich dzięki inwestycjom związanym z odnawialnymi źródłami energii
Profesor dr hab. Andrzej Radecki – Prezes PIGEO Michał Siembab – Dyrektor Generalny PIGEO XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Serock

2 Rola PIGEO Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej działa na rzecz: Podmiotów gospodarczych związanych z energetyką odnawialną; Edukacji, szkoleń skierowanych do branży jak i społeczeństwa; Promocji OZE; Integracji środowiska związanego z rozwojem różnorodnych technologii.

3 Rola OZE dla gmin wiejskich
Zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego: Poprawa stanu infrastruktury Wykorzystanie lokalnych zasobów Generowanie nowych innowacyjnych miejsc pracy; Poprawa stanu infrastruktury drogowej; Poprawa stanu środowiska naturalnego.

4 Rola OZE dla gmin wiejskich
Stabilizacja przychodów sektora rolnego; Nowe strumienie pieniądza dla gminy; Szansa na rozwój przedsiębiorczości w gminie: Zmiany w MPZP na rzecz wytwórczości Infrastruktura konieczna do rozwoju przedsiębiorczości Poprawa aspektów wizerunkowych gmin.

5 Rola samorządów dla rozwoju OZE
Kreowanie pozytywnego klimatu do rozwoju OZE; Wsparcie w toku procedur administracyjnych: Zmiana, ustanowienie nowych MPZP Aktywny udział w przygotowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji Wsparcie inwestorów w toku eksploatacji inwestycji.

6 Trudności w realizacji projektów OZE
Brak zrozumienia interesów wspólnych społeczeństwa, gmin i inwestorów; Interpretacja przepisów na niekorzyść inwestorów; Pomijanie głosu społeczeństwa podczas przygotowania inwestycji i w czasie ich eksploatacji; Niekorzystne otoczenie gospodarcze w energetyce.

7 Procedury środowiskowe
Niejasności w dziedzinie odległości inwestycji od zabudowy mieszkalnej.

8 Ustawa o „ochronie krajobrazu”
Sposoby procedowania nowych aktów prawnych; Czy istnieje konieczność wzmocnienia w tym zakresie? Aspekty ochrony krajobrazu w toku przygotowania MPZP oraz decyzji środowiskowej Czy postulowane ograniczenia obowiązują w innych krajach UE

9 Rozporządzenie dot. budowli rolniczych
Zaostrzenie przepisów skutkuje koniecznością pozyskiwania większych działek na powstające biogazownie; Przepisy nie są konsultowane z działającymi na polskim rynku dostawcami technologii.

10 Utylizacja gnojowicy i wykorzystanie osadu
Niejasna interpretacja opinii lekarza weterynarii Brak jasnych wytycznych dotyczących wykorzystania nawozowego osadu pofermentacyjnego.

11 Energetyka rozproszona a efektywność energetyczna
Obowiązki gmin w kwestii ustawy o efektywności energetycznej: Wymiana urządzeń na nowe, modernizacja obiektów i urządzeń eksploatowanych Mikrokogeneracja i wzrost efektywności energetycznej systemów rozproszonych; Nowe źródła przychodu dla gmin realizujących inwestycje proefektywnościowe, niższe koszty dystrybucji energii.

12 Dziękujemy za uwagę Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej
ul. Gotarda 9 02 – 683 Warszawa Tel


Pobierz ppt "Profesor dr hab. Andrzej Radecki – Prezes PIGEO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google