Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Profesor dr hab. Andrzej Radecki – Prezes PIGEO Michał Siembab – Dyrektor Generalny PIGEO XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Serock 15.10.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Profesor dr hab. Andrzej Radecki – Prezes PIGEO Michał Siembab – Dyrektor Generalny PIGEO XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Serock 15.10.2013."— Zapis prezentacji:

1 Profesor dr hab. Andrzej Radecki – Prezes PIGEO Michał Siembab – Dyrektor Generalny PIGEO XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Serock 15.10.2013. Rozwój obszarów wiejskich dzięki inwestycjom związanym z odnawialnymi źródłami energii

2 Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej działa na rzecz: –Podmiotów gospodarczych związanych z energetyką odnawialną; –Edukacji, szkoleń skierowanych do branży jak i społeczeństwa; –Promocji OZE; –Integracji środowiska związanego z rozwojem różnorodnych technologii. Rola PIGEO

3 Zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego: –Poprawa stanu infrastruktury –Wykorzystanie lokalnych zasobów Generowanie nowych innowacyjnych miejsc pracy; Poprawa stanu infrastruktury drogowej; Poprawa stanu środowiska naturalnego. Rola OZE dla gmin wiejskich

4 Stabilizacja przychodów sektora rolnego; Nowe strumienie pieniądza dla gminy; Szansa na rozwój przedsiębiorczości w gminie: –Zmiany w MPZP na rzecz wytwórczości –Infrastruktura konieczna do rozwoju przedsiębiorczości Poprawa aspektów wizerunkowych gmin. Rola OZE dla gmin wiejskich

5 Kreowanie pozytywnego klimatu do rozwoju OZE; Wsparcie w toku procedur administracyjnych: –Zmiana, ustanowienie nowych MPZP –Aktywny udział w przygotowaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji –Wsparcie inwestorów w toku eksploatacji inwestycji. Rola samorządów dla rozwoju OZE

6 Brak zrozumienia interesów wspólnych społeczeństwa, gmin i inwestorów; Interpretacja przepisów na niekorzyść inwestorów; Pomijanie głosu społeczeństwa podczas przygotowania inwestycji i w czasie ich eksploatacji; Niekorzystne otoczenie gospodarcze w energetyce. Trudności w realizacji projektów OZE

7 Niejasności w dziedzinie odległości inwestycji od zabudowy mieszkalnej. Procedury środowiskowe

8 Sposoby procedowania nowych aktów prawnych; Czy istnieje konieczność wzmocnienia w tym zakresie? –Aspekty ochrony krajobrazu w toku przygotowania MPZP oraz decyzji środowiskowej –Czy postulowane ograniczenia obowiązują w innych krajach UE Ustawa o ochronie krajobrazu

9 Zaostrzenie przepisów skutkuje koniecznością pozyskiwania większych działek na powstające biogazownie; Przepisy nie są konsultowane z działającymi na polskim rynku dostawcami technologii. Rozporządzenie dot. budowli rolniczych

10 Niejasna interpretacja opinii lekarza weterynarii Brak jasnych wytycznych dotyczących wykorzystania nawozowego osadu pofermentacyjnego. Utylizacja gnojowicy i wykorzystanie osadu

11 Obowiązki gmin w kwestii ustawy o efektywności energetycznej: –Wymiana urządzeń na nowe, –modernizacja obiektów i urządzeń eksploatowanych Mikrokogeneracja i wzrost efektywności energetycznej systemów rozproszonych; Nowe źródła przychodu dla gmin realizujących inwestycje proefektywnościowe, niższe koszty dystrybucji energii. Energetyka rozproszona a efektywność energetyczna

12 Dziękujemy za uwagę Polska Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej ul. Gotarda 9 02 – 683 Warszawa Tel. +48 22 548 49 99


Pobierz ppt "Profesor dr hab. Andrzej Radecki – Prezes PIGEO Michał Siembab – Dyrektor Generalny PIGEO XIV Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej Serock 15.10.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google