Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"— Zapis prezentacji:

1 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY MONOLITYCZNE – ZBROJENIE NA PODSTAWIE WYKŁADÓW P. WOYCIECHOWSKI I A. CHUDAN

2 PODSTAWY Konstrukcja żelbetowa - Konstrukcja z betonu zbrojona wiotkimi prętami stalowymi w taki sposób, że sztywność i nośność konstrukcji uwarunkowana jest współpracą betonu i stali Konstrukcja sprężona - konstrukcja z betonu zbrojona cięgnami, których wstępny naciąg wywołuje trwałe naprężenia w betonie

3 PODSTAWY Współpraca stali i betonu - beton przenosi naprężenia ściskające, stal - rozciągające W konstrukcji żelbetowej współpraca stali i betonu jest możliwa dzięki przyczepności, na którą składają się: adhezja betonu do stali, tarcie stali o beton zaciskający się wokół stali w wyniku skurczu betonu, opory mechaniczne związane z ukształtowaniem powierzchni pręta i jego ukształtowanie.

4 FUNKCJE ZBROJENIA zbrojenie konstrukcyjne
przenoszenie sił wewnętrznych występujących podczas pracy konstrukcji zbrojenie montażowe powiązanie prętów zbrojenia konstrukcyjnego w celu utworzenia sztywnego szkieletu nieodkształcalnego w czasie wykonywania konstrukcji

5 FUNKCJE ZBROJENIA zbrojenie transportowe i inne o specjalnym przeznaczeniu np. haki transportowe, łączniki wewnętrzne i zewnętrzne - przenoszą obciążenia np. w okresie produkcji i transportu elementów, czasem w czasie wykonywania konstrukcji

6 ZBROJENIE KONSTRUKCYJNE
Podłużne - przenosi obciążenia od momentów zginających lub dużych sił ściskających Poprzeczne - przenosi obciążenia od sił poprzecznych Przeciwskurczowe - przenosi obciążenia od skurczu betonu

7 ZBROJENIE KONSTRUKCYJNE - ZBROJENIE PODŁUŻNE
Pręty główne - przenoszą naprężenia w strefie rozciąganej - wzmacniają strefę ściskaną Pręty rozdzielcze - głównie w płytach - zbrojenie prostopadle do prętów głównych, służące równomierniejszemu przekazaniu obciążeń na pręty główne Zbrojenie sprężające - przekazanie na beton naprężeń ściskających (poprzez zwolnienie wstępnego naciągu ), które mają zrównoważyć naprężenia rozciągające od obciążeń użytkowych

8 ZBROJENIE KONSTRUKCYJNE – POPRZECZNE I PRZECIWSKURCZOWE
Zbrojenie poprzeczne Strzemiona - przenoszą naprężenia ścinające (od sił poprzecznych) i jednocześnie pełnią funkcje pomocnicze (konstrukcja szkieletu przestrzennego) Pręty odgięte - przenoszą naprężenia ścinające Uzwojenia - zbrojenie specyficzne zwłaszcza dla słupów okrągłych Zbrojenie przeciwskurczowe Siatki przejmujące naprężenia skurczowe w celu zmniejszenia zarysowań

9 RODZAJE ZBROJENIA Zbrojenie zwykłe
pręty pojedyncze średnic od 5 do 40 mm, w postaci odcinków lub kręgów (mniejsze średnice) siatki płaskie zgrzewane (rzadziej spawane), w postaci rulonów(pręty do 6 mm) lub arkuszy - pręty tej samej średnicy szkielety płaskie lub przestrzenne spawane lub wiązane drutem wiązałkowym - pręty różnych średnic Zbrojenie sprężające druty ( struny) sploty z drutów pręty ze stali stopowej wysokowartościowej

10 WYMAGANIA MATERIAŁOWO - TECHNOLOGICZNE
Dwie grupy wymagań: Wymagane właściwości stali zbrojeniowej do różnych zastosowań Wymagania dla mieszanki betonowej wynikające z konstrukcji szkieletu zbrojeniowego

11 RODZAJE STALI ZBROJENIOWEJ
Stale zwykłe Wyroby zbrojeniowe oznaczone są następującymi znakami: klasa stali - oznacza granice plastyczności stali (A0 do AIII) znak gatunku stali - informacja o składzie stali, jej przydatności do spawania np. St3SX nominalna średnica prętów, mm rodzaj stali - np. gładka, żebrowana

12 ZAKRES STOSOWANIA KLAS STALI ZWYKŁEJ
Stal A0 – gładka zbrojenie pomocnicze strzemiona siatki zbrojeniowe produkowane fabrycznie zbrojenie główne w betonach niskich klas Stal AI – gładka zbrojenie główne betonów niskich klas

13 ZAKRES STOSOWANIA KLAS STALI ZWYKŁEJ
Stal AII – żebrowana zbrojenie główne betonów wyższych klas powyżej C25/30 zbrojenie elementów pracujących na obciążenia zmienne, dynamiczne Stal AIII – żebrowana zbrojenie przeciętnych betonów od C15/20 – najczęściej stosowany rodzaj stali ( nie zalecana w przypadku obciążeń zmiennych)

14 UWARUNKOWANIA DLA MIESZANKI BETONOWEJ WYNIKAJĄCE ZE ZBROJENIA KONSTRUKCJI
Otulina – warstwa betonu pomiędzy zewnętrzną powierzchnią elementu a powierzchnią pręta zbrojeniowego Otulina pełni następujące funkcje: zapewnienie właściwego przekazania sił przyczepności pomiędzy betonem i stalą – wymaganie: otulina nie mniejsza niż średnica pręta ochrona zbrojenia przed korozją – wymaganie: zależna od środowiska ochrona przeciwpożarowa – wymaganie: klasy odporności ogniowej Z grubości otuliny wynika ograniczenie co do maksymalnego ziarna kruszywa w mieszance betonowej

15 UWARUNKOWANIA DLA MIESZANKI BETONOWEJ WYNIKAJĄCE ZE ZBROJENIA KONSTRUKCJI
Rozstaw prętów zbrojenia – minimalna odległość mierzona w świetle pomiędzy prętami zbrojenia w kierunku ┴ i ║ do kierunku betonowania - wynika z obliczeń i konstrukcji zbrojenia Z rozstawu prętów zbrojenia wynika ograniczenie co do maksymalnego ziarna kruszywa w betonie

16 WYKONYWANIE ZBROJENIA KONSTRUKCJI NA PLACU BUDOWY
Obejmuje następujące działania: kontrola stanu stali przygotowanie elementów zbrojenia montaż zbrojenia w deskowaniu (formie) odbiór zbrojenia

17 KONTROLA STANU STALI w zakresie:
uszkodzeń chemicznych i mechanicznych (niedopuszczalne wżery, karby itp.) korozji powierzchniowej ( niedopuszczalna zendra(efekt korozji gazowej, warstwa tlenków metali powstająca na powierzchni nagrzanych przedmiotów metalowych w wyniku ich styczności z powietrzem. Występuje w postaci powłoki lub łusek) powierzchniowa osłabiająca przyczepność – konieczne czyszczenie)

18 PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW ZBROJENIA
może odbywać się na placu budowy lub gotowe elementy mogą być dostarczane z wyspecjalizowanej wytwórni (zbrojarni) Obejmuje: prostowanie, cięcie, gięcie, łączenie na zimno i gorąco prętów, siatek i szkieletów zbrojeniowych, ewentualnie montaż do zbrojenia wkładek dystansowych. Szkielet zbrojeniowy wykonywany poza deskowaniem powstaje na szablonach, które zapewniają zgodny z projektem kształt szkieletu i rozmieszczenie prętów.

19 MONTAŻ ZBROJENIA W DESKOWANIU (FORMIE)
Montaż zbrojenia rozpoczyna się po odbiorze deskowania gotowe szkielety przestrzenne i wielkowymiarowe siatki umieszcza się w deskowaniu przy pomocy żurawia pojedyncze pręty umieszczane się w deskowaniu ręcznie, łącząc je w szkielet już w deskowaniu (np. konstrukcje płytowe); w przypadku ścian deskowanie może być zmontowane tylko jednostronnie i na jego powierzchni wyznacza się prawidłowe położenie prętów; po zmontowaniu zbrojenia montuje się pozostałą część deskowania.

20 STABILIZACJA ZBROJENIA W DESKOWANIU
służą do tego wkładki dystansowe z tworzywa sztucznego, betonu lub zaprawy, najczęściej mocowane do zbrojenia przed jego umieszczeniem w deskowaniu. Rolą wkładek dystansowych jest zapewnienie, aby zbrojenie nie przemieściło się pod wpływem układania mieszanki betonowej i wibrowania, zabezpiecza także wiotkie pręty przed ugięciem się pod ciężarem własnym. Efektem jest prawidłowa praca zbrojenia pod obciążeniem oraz zapewnienie wymaganej otuliny.

21 WYTYCZNE DO MONTAŻU W DESKOWANIU SIATEK I SZKIELETÓW ZBROJENIA
Przeznaczenie zbrojenia Sposób montażu –rodzaj zbrojenia Warunki montażu SŁUPY Ręczny - szkielet Masa szkieletu < 120 kg i wysokości < 3,5m. Montaż w deskowaniu, przez 3 zbrojarzy, poprzez obrót dokoła dolnego końca Żurawiem - szkielet Masa > 120 kg i wysokości >3,5m Do ustawiania szkieletu w deskowaniu 3 zbrojarzy. BELKI Masa szkieletu < 180kg; Do ustawianiu szkieletu w deskowaniu 4 zbrojarzy. Masa szkieletu > 180kg; Do ustawiania szkieletu w deskowaniu 3 zbrojarzy PŁYTY Ręczny- siatki Masa siatki < 180kg – 3 zbrojarzy Masa siatki 180 – 210 kg – 4 zbrojarzy. Żurawiem – siatki lub szkielety Masa półfabrykatu zbrojenia > 180kg; Do ustawiania w deskowaniu 3 zbrojarzy

22 SZCZEGÓLNE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE
zakotwienie prętów – wg wymagań norm konstrukcyjnych pręt powinien być zakotwiony w betonie, w obszarze, w którym już nie pracuje (tzn. nie jest potrzebny obliczeniowo). W związku z tym istnieją różne formy zakończenia pręta: proste: tylko pręty żebrowane; muszą być przeciągnięte za przekrój w którym są jeszcze niezbędne obliczeniowo na długość zakotwienia la ( wielkości w normie żelbetowej) w kształcie haka lub pętli ( zwłaszcza dla stali gładkiej) w postaci dodatkowego elementu poprzecznego zamocowanego na końcu pręta – płytka przyspawana, pręt poprzeczny, nakrętka na nagwintowanym końcu

23 SZCZEGÓLNE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE
łączenie podłużne prętów – powinno się unikać łączenia podłużnego jeżeli konieczne to nie może być w przekroju gdzie występują znaczne naprężenia; możliwe jest spajanie czołowe prętów lub łączenie na zakład drutem wiązałkowym

24 wymiary zbrojenia ( długość, szerokość, wysokość)
KONROLA WYKONANIA ZBROJENIA I USYTUOWANIA W DESKOWANIU - TZW. ODBIÓR ZBROJENIA ZAKRES KONTROLI A. Jakość wykonania zbrojenia ( kontrola w miejscu wykonania tj. poza deskowaniem lub w deskowaniu) zgodność z projektem : wymiary zbrojenia ( długość, szerokość, wysokość) wymiary „ wypuszczonego” zbrojenia ( służy do połączenia ze zbrojeniem innego elementu np. zbrojenia stopy fundamentowej ze zbrojeniem słupa) liczba i średnice prętów i ich rozmieszczenie w poszczególnych miejscach konstrukcji

25 zgodność z projektem (CD) :
KONROLA WYKONANIA ZBROJENIA I USYTUOWANIA W DESKOWANIU - TZW. ODBIÓR ZBROJENIA zgodność z projektem (CD) : rozstaw strzemion i trwałość ich połączenia z prętami nośnymi dokładność wykonania odgięć rodzaj i liczba, usytuowanie oraz jakość połączenia ze zbrojeniem elementów wyposażenia ( tzw.marki) tj. kształtowniki, płaskowniki , tuleje itp. ( służą do mocowania różnych elementów do gotowej konstrukcji)

26 stan prętów zbrojenia : korozja odkształcenie
KONROLA WYKONANIA ZBROJENIA I USYTUOWANIA W DESKOWANIU - TZW. ODBIÓR ZBROJENIA stan prętów zbrojenia : korozja odkształcenie zabrudzenie: ziemią , środkami antyadhezyjnymi jakość połączeń prętów: występowanie uszkodzonych skrzyżowań w siatkach lub szkieletach płaskich spawanych lub zgrzewanych trwałość połączeń wiązanych

27 B. Jakość usytuowania zbrojenia w deskowaniu
KONROLA WYKONANIA ZBROJENIA I USYTUOWANIA W DESKOWANIU - TZW. ODBIÓR ZBROJENIA ZAKRES KONTROLI B. Jakość usytuowania zbrojenia w deskowaniu grubość otuliny między zbrojeniem i deskowaniem oraz rodzaj, rozstaw i jakość mocowania do zbrojenia podkładek dystansowych trwałość stabilizacji w deskowaniu zbrojenia mogącego przemieścić się podczas betonowania ( np. zbrojenie górne w płytach wspornikowych )

28 DOKUMENTACJA Z ODBIORU ZBROJENIA
Dokumentację stanowią: protokół, zawierający : nazwę i oznaczenie, zgodne z projektem, zbrojenia elementu konstrukcji numery rysunków roboczych zbrojenia odstępstwa od projektu informację o usunięciu występujących wad i usterek zbrojenia wniosek o dopuszczenie ( lub niedopuszczenie) do betonowania

29 DOKUMENTACJA Z ODBIORU ZBROJENIA
załączniki do protokołu, stanowiące: zaświadczenie od producentów o jakości siatek i szkieletów zgrzewanych protokoły z badania połączeń zgrzewanych i spawanych na placu budowy odpisy lub wykaz dokumentów o pozwolenie na wprowadzenie zmian w projekcie roboczym wpis do dziennika budowy o dopuszczeniu ( lub niedopuszczeniu) do betonowania

30 DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA WYMIARÓW W WYKONANIU ZBROJENIA
Odchylenie Wartość odchylenia Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: a) na długości elementu mm b) na szerokości ( wysokości) elementu przy wymiarze do 1m mm przy wymiarze powyżej 1m mm W rozstawie prętów podłużnych, pop- rzecznych i strzemion: a) przy średnicy d < 20 mm mm b) przy średnicy d > 20 mm ,5 d W położeniu odgięć prętów d W grubości warstwy otulającej mm - 0 W położeniu połączeń ( styków ) prętów mm

31 PRZEMYSŁOWA PRODUKCJA ZBROJEŃ
Odbywa się w wyspecjalizowanym oddziale wytwórni prefabrykatów (zbrojarnia) lub w skali masowej w wytwórni zbrojenia. Produkcja zbrojeń może obejmować następujące grupy działań: polepszanie właściwości stali przygotowanie elementów zbrojeń łączenie elementów zbrojeń zabezpieczenie antykorozyjne zbrojeń

32 POLEPSZANIE WŁAŚCIWOŚCI STALI
Oprócz kształtowania cech stali na etapie jej wytwarzania możliwe jest także poprawianie pewnych jej właściwości w wytwórni zbrojenia. profilowanie ( walcowanie na zimno – wgnioty w celu poprawy przyczepności) przeciąganie na zimno, wzmacnianie elektrotermiczne (hartowanie), skręcanie – służą podwyższeniu granicy plastyczności i wytrzymałości falowanie – trwałe odkształcenie w celu zwiększenia przyczepności stali sprężającej

33 PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW ZBROJEŃ
prostowanie, cięcie i czyszczenie drutów z kręgów proces mechaniczny wykonywany przy użyciu prościarek z nożycami, jw. prętów prostych proces ręczny wykonywany przy użyciu stołu zbrojarskiego i kluczy, kleszczy zbrojarskich, nożyc ręcznych, mechanicznych lub hydraulicznych gięcie prętów – wykonuje się mechaniczną giętarką w przypadku prętów grubych lub ręcznie (stół zbrojarski) w przypadku prętów małych średnic cięcie siatek gięcie siatek

34 ŁĄCZENIE ELEMENTÓW ZBROJEŃ
wiązanie ręczne – miękkim wyżarzonym drutem wiązałkowym z motka przy pomocy cążków spawanie – łukowe lub gazowe, dotyczy stali spawalnej: rozgrzanie prętów powoduje nadtopienie brzegów części łączonych i wypełnienie szczeliny płynnym metalem elektrody ( drutu spoinowego): sprzęt – spawarka, elektroda lub butle acetylenowe i tlenowe z drutem spoinowym zgrzewanie – części zgrzewane włączone są w obwód prądu, zamykany w chwili zetknięcia się tych części ze sobą. Opór elektryczny powoduje wzrost temperatury i nadtopienie się powierzchni styku; wtedy następuje silny docisk mechaniczny

35 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE STALI
Stal zbrojeniowa jest nieodporna na korozję ( zwłaszcza utlenianie) – pojawianie się rdzy na powierzchni prętów pogarsza przyczepność do betonu, korozja w betonie może powodować z czasem zmniejszanie przekrojów prętów Zasadniczo beton, który ma odczyn alkaliczny stanowi dobrą ochronę przed korozją o ile jest szczelny – stąd wymagania co do grubości otuliny Do zabezpieczeń antykorozyjnych stosuje się powłoki metaliczne – natrysk roztopionym metalem, bądź powłoki malarskie – bogata oferta środków do powierzchniowej pasywacji zbrojenia, także mleczko cementowe.


Pobierz ppt "TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT BUDOWLANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google