Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Technologie, produkty i rozwiązania www.neurosoft.pl AI w praktyce.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Technologie, produkty i rozwiązania www.neurosoft.pl AI w praktyce."— Zapis prezentacji:

1 Technologie, produkty i rozwiązania www.neurosoft.pl AI w praktyce

2 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 2 Nie ma nic praktyczniejszego od dobrej teorii Kurt Lewin, 1890-1947

3 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 3 Neurosoft Rok założenia 1992, Spółka z o.o., Zarząd Janusz Wrobel (CEO) i Cezary Dołęga (CTO) Siedziba Osola Biuro we Wrocławiu 28 pracowników i współpracowników Spin-off Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego (dodatkowe zaplecze to pracownicy PWr i UW)

4 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 4 Neurosoft Historia –1992 r. powstaje spółka Neurosoft, założyciele to pracownicy ICT PWr oraz absolwenci II UWr –1994 r. powstaje pierwszy produkt – SynTalk – syntezer mowy Profil –Aplikacje algorytmów sztucznej inteligencji w praktyce –Specjalizacja HLT (ang. Human Language Technology) –Produkcja i sprzedaż głównie własnego oprogramowania –Usługi przetwarzania danych przy wykorzystaniu własnych produktów –Projekty wertykalne tworzone na bazie własnych kluczowych technologii –Współpraca z jednostkami naukowymi –Politechnika Wrocławska – ICT (I-6), ITA (I-28) –Uniwersytet Wrocławski – Instytut Informatyki –Polska Akademia Nauk – Instytut Podstaw Informatyki –Członkowstwo w ELSNET (European Network of Excellence in Human Language Technologies) –Członkowstwo w AKEP (Boersenverein des Deutschen Buchhandels)

5 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 5 Przetwarzanie obrazów cyfrowych (image processing) Rozpoznawanie pisma OCR, kompresja obrazów dokumentów Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) Analiza morfologiczna, analiza składniowa i semantyczna tekstów Sztuczne sieci neuronowe (ANN) Perceptron, sieci TDNN, Spatiognitron Technologie bazowe Analiza i synteza mowy (speech processing) Generowanie mowy TTS, dyktowanie głosem ASR

6 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 6 Neurolib - Elektroniczny Katalog Książek 6 Produkty bazowe Neurosoft BipView, Neurosoft Bip ® Własny format dla fotografii dokumentów, opracowywanie do publikacji, DRM (2002) Neurosoft SynTalk ® Pierwszy programowy syntezer mowy (TTS) w Polsce (1994) Neurosoft Gram Analiza morfologiczna, inteligentne wspomaganie wyszukiwania (2000) NeuroLib, NeuroPress, NeuroTransfromer Framework do digitalizacji i dystrybucji dokumentów elektronicznych (2004) Neurosoft NeuroScope Inteligentne wyszukiwanie informacji

7 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 7 Przetwarzanie obrazów cyfrowych (image processing) Rozpoznawanie pisma OCR, kompresja obrazów dokumentów Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) Analiza morfologiczna, analiza składniowa i semantyczna tekstów Sztuczne sieci neuronowe (ANN) Perceptron, sieci TDNN, Spatiognitron Technologie bazowe Przetwarzanie mowy (speech processing) Generowanie mowy TTS, dyktowanie głosem ASR

8 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 8 Analiza i synteza mowy Synteza i kodowanie mowy SynTalk 1.x od 1994 SynTalk 2.0 (2004-2007 r. ?) Pełna prozodia, kontur F0 wyliczany na podstawie składni tekstu Normalizacja tekstu wykorzystuje wiedzę gramatyczną Osobniczość brzmienia głosu i manier wysławiania się Automatyczne rozpoznawanie mowy Aktualnie prowadzone są prace nad rozpoznawaniem mowy ciągłej niezależnie od mówiącego

9 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 9 Przetwarzanie obrazów cyfrowych (image processing) Rozpoznawanie pisma OCR, kompresja obrazów dokumentów Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) Analiza morfologiczna, analiza składniowa i semantyczna tekstów Sztuczne sieci neuronowe (ANN) Perceptron, sieci TDNN, Spatiognitron Technologie bazowe Przetwarzanie synteza mowy (speech processing) Generowanie mowy TTS, dyktowanie głosem ASR

10 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 10 Przetwarzanie obrazów cyfrowych Rozpoznawania pisma drukowanego i ręcznego Pattern recognition Omnifont Sieci neuronowe do bezsegmentacyjnego rozpoznawania pisma złej jakości (fax, gazeta, kserokopia itd.). (spatiognitron) Analiza językowa Spatiognitron Spatiotemporal and hierarchical artificial neural networks based on the Time Delay Neural Network concept - czasowo-przestrzenna sieć neuronowa

11 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 11 Przetwarzanie obrazów cyfrowych Kompresja i archiwizacja obrazów TIFF, JPEG JPEG2000, DJVu Viewer Neurosoft BIP Wielowarstwowa struktura pliku.bip Bardzo wydajna kompresja obrazu, dopasowująca się do każdej strony, lepsza niż CCITT T6 2D, strona A4 to od 20 do 60kB Indeksowane pliki co umożliwia wyszukiwanie w obrazach z podświetlanie słów kluczowych w obrazie Szyfrowanie zawartości za pomocą algorytmów open SSL

12 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 12 Przetwarzanie obrazów cyfrowych (image processing) Rozpoznawanie pisma OCR, kompresja obrazów dokumentów Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) Analiza morfologiczna, analiza składniowa i semantyczna tekstów Sztuczne sieci neuronowe (ANN) Perceptron, sieci TDNN, Spatiognitron Technologie bazowe Przetwarzanie synteza mowy (speech processing) Generowanie mowy TTS, dyktowanie głosem ASR

13 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 13 Przetwarzanie języka naturalnego NLP - Natural Language Processing Teoria gramatyk i języków formalnych Szukanie dobrych reprezentacji wiedzy zawartej w tekstach Cel: dialog z komputerem w języku naturalnym, analiza istniejących tekstów, wydobywanie z nich informacji

14 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 14 Analiza językowa Historia rozwoju – Pierwszy słownik w 1995 r. – Pierwszy analizator wspierający OCR w 1997 r. – Pierwszy analizator morfologiczny w 2000 r. – Gram 1.0 Aktualna wersja – Gram 2.3 – samodzielny produkt dla Linux/Win32 – Architektura DCOM/CORBA, C++, wieloplatformowość – Analizator morfologiczny (fleksja, relacje morfologiczne) – Wsparcie dla algorytmów rozpoznawania OCR i ASR – Wsparcie dla mechanizmów wyszukiwania pełnotekstowego – Przemysłowa wydajność

15 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 15 Gram 3.0– analizator składniowy Zastosowania analizy składniowej – Efektywniejsze wsparcie dla OCR i ASR (ASR wreszcie możliwe !) – Korekta gramatyczna tekstów – Efektywniejsze wsparcie wyszukiwania Lepsza dezambiguacja Znamy drzewo rozbioru, można wykorzystać powiązania składniowe Korekta zapytań użytkowników (Did You Mean) Podpowiadanie szukanych haseł NeuroSuggest – Krok w stronę rozumienia tekstu Automatyczne tłumaczenie tekstu Automatyczne generowanie streszczeń Odpowiadanie na pytania zadane w języku naturalnym Synteza wiedzy na podstawie analizy niestrukturalnych tekstów

16 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 16 Przetwarzanie języka naturalnego Zastosowania: synteza mowy (wyznaczanie prozodii - lepsza intonacja) rozpoznawanie tekstu (podnosi jakość) narzędzia leksykograficzne analiza dokumentów (text mining, kwnowledge extraction) automatyczne tłumaczenia rozpoznawania mowy (niezbędny jest kontekst językowy)

17 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 17 Przetwarzanie obrazów cyfrowych (image processing) Rozpoznawanie pisma OCR, kompresja obrazów dokumentów Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) Analiza morfologiczna, analiza składniowa i semantyczna tekstów Sztuczne sieci neuronowe (ANN) Perceptron, sieci TDNN, Spatiognitron Technologie bazowe Przetwarzanie synteza mowy (speech processing) Generowanie mowy TTS, dyktowanie głosem ASR

18 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 18 Rozpoznawanie pisma OCR Dobrej jakości pismo – proste techniki parametryzacji znaków przestrzeń pikseli (czyli brak parametryzacji) wektorowy opis konturu Złej jakości pismo – technika bezsegmentacyjna – sieć neuronowa TDNN z więzami – Spatiognitron

19 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 19 Rozpoznawanie pisma OCR Przykłady pisma do rozpoznawania z życia wzięte Gazeta Sztandar Polski, 1919 r.Tablice rejestracyjne, monitoring

20 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 20 Aplikacje NeuroLex Prawo polskie – C.H.Beck (2001) NeuroNorm Polskie Normy – ArsBoni (2004) Autolektor Czytanie książek dla niewidomych (1997) NeuroCar Rozpoznawanie rejestracji samochodów Neuroscope Przeszukiwanie portali Internetowych (2005) NeuroLib Publikacja książek w Internecie NeuroPress Publikacja gazet i czasopism w Internecie

21 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 21 Autolektor Przyciśnij klawisz i słuchaj Format dokumentu do A4 Prosty w użyciu dla osób niewidomych Przygotowany tylko dla języka polskiego Produkowany przez firmę HARPO Sp. z o.o. Urządzenie do czytanie książek dla osób niewidomych (1996–1997)

22 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 22 Aplikacje NeuroLex Prawo polskie – C.H.Beck (2001) NeuroNorm Polskie Normy – ArsBoni (2004) Autolektor Czytanie książek dla niewidomych (1997) NeuroCar Rozpoznawanie rejestracji samochodów Neuroscope Przeszukiwanie portali Internetowych (2005) NeuroLib Publikacja książek w Internecie NeuroPress Publikacja gazet i czasopism w Internecie

23 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 23 NeuroLex - System przetwarzania informacji prawnych Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. Workflow – Dane wejściowe – papierowe egzemplarze promulgatorów lub PDF – Dane wyjściowe – XML/XSLT/XSD z treścią i strukturą aktów, z relacjami między aktami i syntezowanymi metadanymi – Dane uboczne – fotografie dokumentów Opracowaliśmy komplet danych archiwalnych – Ponad 850 tys. stron prawa PL i UE – Ponad 219 tys. opisów metrykalnych aktów – Ponad 50 tys. pełnych treści aktów XML – Dzięki automatyzacji procesów niski koszt opracowania Sprzęt i oprogramowanie – Windows, Linux, mySQL, Apache, Neurosoft GRAM, Neurosoft BIP, NeuroLex

24 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 24 NeuroLex - System przetwarzania informacji prawnych Legalis 2.0 – Modularny system informacji prawnej na CD i w Internecie – Dane, Neurosoft BipView, Neurosoft Gram, aktualizacja On-line, RSS 2.0 News Promulgatory.pl 3.1 – Prawo on-line – Projekt i przygotowanie, Dane, Neurosoft BipView, Neurosoft Gram, outsourcing

25 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 25 Aplikacje NeuroLex Prawo polskie – C.H.Beck (2001) NeuroNorm Polskie Normy – ArsBoni (2004) Autolektor Czytanie książek dla niewidomych (1997) NeuroCar Rozpoznawanie rejestracji samochodów Neuroscope Przeszukiwanie portali Internetowych (2005) NeuroLib Publikacja książek w Internecie NeuroPress Publikacja gazet i czasopism w Internecie

26 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 26 NeuroNorm - System do przetwarzania informacji prawnych Wydawnictwo ArsBoni Sp. z o.o. Workflow – Dane wejściowe – polskie i obcojęzyczne dokumenty normalizacyjne, aprobaty budowlane i dokumenty prawne w formie papierowej lub cyfrowej (TIFF lub PDF) – Dane wyjściowe – XML z syntezowanymi metadanymi (relacje) oraz fotografie dokumentów w formacie BIP (pełnotekstowo przeszukiwalne) Opracowaliśmy komplet danych – Aktualnie dostępnych jest ponad 28 tys. dokumentów na ponad 471 tys. stron Back-End – Open Source (Kernel, WWW) – Linux, Apache, MySQL, OpenSSL, Samba, PHP, Python, LDAP, XML Specjalizowana technologia – Neurosoft BipView i Neurosoft Gram Szyfrowanie danych i autoryzacja – Blowfish, RSA – PKI, SmartCard (PKCS, MS CryptoAPI) – DRM (digital rights management)

27 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 27 NeuroNorm - System do przetwarzania Polskich Norm eNormy.pl – Publikacja poprzez WWW Integram 2.0 – Publikacja na CD CMSCMS CRMCRM

28 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 28 NeuroNorm - System do przetwarzania Polskich Norm http://www.integram.pl www.eNormy.pl

29 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 29 Aplikacje NeuroLex Prawo polskie – C.H.Beck (2001) NeuroNorm Polskie Normy – ArsBoni (2004) Autolektor Czytanie książek dla niewidomych (1997) NeuroCar Rozpoznawanie rejestracji samochodów Neuroscope Przeszukiwanie portali Internetowych (2005) NeuroLib Publikacja książek w Internecie NeuroPress Publikacja gazet i czasopism w Internecie

30 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 30 Neuroscope Integralna część projektów realizowanych przez Neurosofts Full-text-search improvement by NLP – Normalizacja tekstu (stemming, stop words) – Analiza i korekta zapytanie SQL (stemming, homonimy) – Podświetlanie słów kluczowych Taksonomie Wielofazowa analiza zapytania Łatwa procedura implementacji Prosta skalowalność (do 500 tys. dokumentów) Intelligente wyszukiwanie pełnotekstowe Full-Text-Search Engine (2006)

31 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 31 Neuroscope Narzędzia – Przetwarzania tekstów - NLP Neurosoft Gram (64) – mySQL (64), Oracle, Python, PHP, Debian (64) Dedykowany serwer (-y) – Pentium Dual 2 Core, – 4-8 GB pamięć, – raid-10 (4x320 GB), – możliwość tworzenia clustrów

32 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 32 Aplikacje NeuroLex Prawo polskie – C.H.Beck (2001) NeuroNorm Polskie Normy – ArsBoni (2004) Autolektor Czytanie książek dla niewidomych (1997) NeuroCar Rozpoznawanie rejestracji samochodów Neuroscope Przeszukiwanie portali Internetowych (2005) NeuroLib Publikacja książek w Internecie NeuroPress Publikacja gazet i czasopism w Internecie

33 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 33 NeuroCar Komponent do rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów w ruchu Kamera + komputer przemysłowy + oprogramowanie Zdalny dostęp poprzez WiFi Zastosowania...

34 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 34 NeuroCar

35 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 35 NeuroCar

36 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 36 NeuroCar

37 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 37 NeuroCar

38 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 38 NeuroCar

39 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 39 Aplikacje NeuroLex Prawo polskie – C.H.Beck (2001) NeuroNorm Polskie Normy – ArsBoni (2004) Autolektor Czytanie książek dla niewidomych (1997) NeuroCar Rozpoznawanie rejestracji samochodów Neuroscope Przeszukiwanie portali Internetowych (2005) NeuroLib Publikacja książek w Internecie NeuroPress Publikacja gazet i czasopism w Internecie

40 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 40 Neurolib 2.0 – nowe Możliwości Elastyczność þRóżne przeglądarki (ActiveX,.NET, Java applet, AJAX) þWielojęzyczność (Viewer i oprogramowanie serwera) þElastyczne GUI (Java, Jscript wrapper) þePaper ready (BipView na urządzeniu iLiad firmy iRex) þJednolity model struktury dokumentu + specjalizacja ýSamodzielne przeglądarki jako oprogramowanie typu WEBstart (Java,.NET 2.0) ýmobile ready (BipView dla Windows for Mobile 5,6)

41 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 41 Neurolib 2.0 – nowe Możliwości Jakość þLepsze wyniki wyszukiwania – Neurosoft Gram 3.0 þDid you mean – korekta zapytania þSuggest – ulepszenie/uzupełnienie zapytania þWyszukiwanie strukturalne (hierarchiczne taksonomie) þMniejsze dokumenty (lepsza kompresja) þObsługa obrazów kolorowych – layers + JPEG2000

42 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 42 Neurolib 2.0 – nowe Możliwości Funkcjonalność þOperacje na tekście (copy/paste schowek, selekcja itd.) þSzybkie i dokładne wyszukiwanie pełnotekstowe z podświetlaniem słów kluczowych, þZonning, masking, zooming þNawigacja poprzez miniatury (AJAX) þNawigacja poprzez spis treści (AJAX) þExport (TXT, RTF, PDF, TIFF) þWbudowany certyfikat X509 (DRM) þText-to-speech odczytywanie głosem z możliwością nawigacji (DAISY)

43 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 43 Neurolib 2.0 – Platforma Back-end – Platforma systemowa – Open Source, Linux Debian, J2EE 5 (.NET ?) – Języki programowania – Java, PHP – Komponenty – Sun Java System Application Server, Gram 3.0 Front-end – Platforma systemowa – PC z dowolną przeglądarką (MS IE, FireFox, Safari,...), ePaper (iRex Illiad), PDA, PSP, xBox – Architektura – thin client lub standalone application – Viewer – ActiveX, Java applet, RIA AJAX – DRM – certyfikat X509 – TTS – MS Speech API 5.X (tylko wersja ActiveX)

44 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 44 Neurolib 2.0 – Porównanie NEUROLIB Book preview Preview wysokiej jakości Przeszukiwanie pełnotekstowe Podświetlanie słów kluczowych Morfologia języka polskiego ? Wyszukiwanie hierarchiczne Miniatury & spis treści Book Digital Edition (24/7) ? Audio Book (TTS) Built in DRM ?

45 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 45 Neurolib 2.0 – Prezentacja Neurolib DEMO – Prezentacja on-line

46 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 46 Aplikacje NeuroLex Prawo polskie – C.H.Beck (2001) NeuroNorm Polskie Normy – ArsBoni (2004) Autolektor Czytanie książek dla niewidomych (1997) NeuroCar Rozpoznawanie rejestracji samochodów Neuroscope Przeszukiwanie portali Internetowych (2005) NeuroLib Publikacja książek w Internecie NeuroPress Publikacja gazet i czasopism w Internecie

47 System digitalizacji, przeszukiwania i prezentacji zasobów prasowych 47 Idealne rozwiązanie Połączenie funkcji repozytorium i sklepu – Zapewnia użytkownikowi dostęp do pełnej kolekcji danych – Obniża koszty opracowywania bieżących wydań* Pożądana funkcjonalność – Implementacja w postaci systemu internetowego (thin client) – System DRM zabezpieczający interesy autora i wydawcy – Dane w pełni zestrukturalizowane (XML) – Heterogeniczna forma dokumentów (tekst+obraz) – Rozbudowany system wyszukiwania (w. pełnotekstowe) – Interaktywność (wycinki, notatki, kolekcje, TTS) – Multimedialność (PC, ePapier, UMPC, PDA, TV) (Tezy)

48 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 48 Artykuł* Rozdział Akapit (ramka) Zdanie Dokument – struktura Uporządkowanie treści w sposób hierarchiczny Tytuł Rocznik Numer Dział

49 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 49 Dokument – struktura (cd) Odwzorowanie topologii i przepływu tekstu – połączenie tekst/obraz A na koniec zaczęli grać Uratowaliśmy twarz. Może kibicom w Polsce wróci nadzieja, że nie jest z nami tak źle – mówił Jacek Zieliński, kapitan reprezentacji Polski, która na pożegnanie mundialu pokonała USA 3:1. Minęło zaledwie pięć minut, a na wielkim telebimie pokazano zszokowanego trenera Brucea Arenę. Rewelacja mistrzostw przegrywała z Polską 0:2. Z Polską, która miała być rozbita, załamana, a okazała się zupełnie innym zespołem niż ten, który doznał dwóch kompromitujących porażek … A na koniec zaczęli grać Uratowaliśmy twarz. Może kibicom w Polsce wróci nadzieja, że nie jest z nami tak źle – mówił Jacek Zieliński, kapitan reprezentacji Polski, która na pożegnanie mundialu pokonała USA 3:1. Minęło zaledwie pięć minut, a na wielkim telebimie pokazano zszokowanego trenera Brucea Arenę. Rewelacja mistrzostw przegrywała z Polską 0:2. Z Polską, która miała być rozbita, załamana, a okazała się zupełnie innym zespołem niż ten, który doznał dwóch kompromitujących porażek … +

50 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 50 Wyszukiwanie pełnotekstowe Pytanie: Komisja Europejska

51 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 51 Interaktywność Możliwość tworzenia wycinków Możliwość dodawania adnotacji i zaznaczeń Możliwość grupowania wycinków/artykułów w kolekcje Możliwość eksportu/drukowania kolekcji Możliwość odczytu głosem bądź wygenerowania/przesłania Podcastu (dla zarejestrowanych użytkowników)

52 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 52 Porównanie Połączenie obrazu i tekstu (nawigacja) Obraz wysokiej rozdzielczości ~ ~ Logiczny podział treści Wyszukiwanie w numerze Wyszukiwanie w całym repozytorium Wsparcie wyszuk. dla języka polskiego Różne platformy systemowe (np. PDA) Synteza mowy Nawigacja po audiogazecie (DAISY) Zapis wycinka w postaci graficznej Obsługa dużych repozytoriów ?

53 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 53 Neuropress Prezentacja on-line na bazie Neuroliba

54 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 54 Usługi Oferujemy usługi w których wykorzystywane są nasze rozwiązania: Digitalizacja Strukturyzacja Text mining & enrichment

55 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 55 Digitalizacja Skanner dziełowy własnej produkcji Cannon EOS 300 D Specjalny statyw Kolimator (celownik) laserowy Przełącznik nożny Mikrokontroler sterujący procesem skanowania Do 300 stron na godzinę Skanery przemysłowe firmy Fujitsu

56 AI w praktyce - Technologie, produkty i rozwiązania 56 Nie ma nic praktyczniejszego od dobrej teorii Kurt Lewin, 1890-1947


Pobierz ppt "Technologie, produkty i rozwiązania www.neurosoft.pl AI w praktyce."

Podobne prezentacje


Reklamy Google