Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Co w trawie piszczy czyli nowości w oprogramowaniu TurboEWID Mariusz Kasperkiewicz.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Co w trawie piszczy czyli nowości w oprogramowaniu TurboEWID Mariusz Kasperkiewicz."— Zapis prezentacji:

1 Co w trawie piszczy czyli nowości w oprogramowaniu TurboEWID Mariusz Kasperkiewicz

2 Mapa obsługa budynków podziemnych dostosowanie struktur bazodanowych do transformacji do układu 2000 dostosowanie wydruków mapy do instrukcji G5, duże zmiany w wyrysach wydawanie danych mapy zasadniczej z bazy w formacie SWING (przez obszar, obręb, sekcję, KERG) Import / eksport - możliwość wydawania i wczytywania rysunku mapy zasadniczej w formacie SWING

3 Obsługa rastrów mazanie rastra import georeferencji z plików *.taf dodane Efekty rastra kolorowego - możliwość manipulacji kolorami i nasyceniem rastra kolorowego (mnożenie przez stałą lub dodawanie stałej do każdej ze składowych RGB) - początki narzędzia do rasteryzacji rysunku wektorowego (odcinki, zestawy odcinków, łamane) usprawnienie wczytywania georeferencji z plików *.geo - większy porządek w ustawieniach

4 Gospodarka Mieniem możliwość wykonania wykazu należności według stanu na dzień zestawienie nieruchomości SP - zapisywanie w bazie danych o działkach w KW, informacja na koniec o ilości wydanych działek / ilości działek ze zbadaną KW nowy raport "Ewidencja zasobu nieruchomości"

5 Kartoteka Działek przyspieszenie selekcji według udziału, dodanie możliwości selekcji według statusu osoby (fizyczna, instytucja, Skarb Państwa, AWRSP, itp...) możliwość wyboru działek sąsiednich dla wielu zaznaczonych działek na liście okno narzędziowe: dokumenty powiązane z działką (podstawa własności i władania) okno narzędziowe: podgląd KERG'ów powiązanych z działkami okno narzędziowe: do podglądu i edycji numerów dróg publicznych w ramach działki

6 Kartoteka Działek...cd narzędzie do zamiany numerów działek dodanie obliczania poprawki w układzie 2000 w oknie szczegółów dla działki pokazywanie w szczegółach działki powierzchni matematycznej zapisanej w bazie filtrowanie ulic archiwalnych w oknie selekcji działek

7 Kartoteka Budynków okno narzędziowe: dokumenty powiązane z budynkiem (podstawa własności i władania) filtrowanie ulic archiwalnych w oknie selekcji budynków okno narzędziowe: podgląd KERG'ów powiązanych z budynkami

8 Kartoteka Lokali dodanie możliwości selekcji przez SQL przełącznik pełne / skrócone nazwy ulic przełącznik nazwy / numery obrębów filtrowanie ulic archiwalnych w oknie selekcji przebudowanie formularza selekcji: rozszerzenie kryteriów, wszystkie kryteria na jednym panelu okno narzędziowe: dokumenty powiązane z lokalem (podstawa własności i władania)

9 Kartoteka Punktów Adresowych filtrowanie archiwalnych ulic pełne / skrócone nazwy ulic w oknie selekcji

10 Kartoteka Osób zmiana formularza selekcji osób prawnych / instytucji: nowy układ i dodanie przycisków "dowolny początek" i "dowolny koniec" dla nazwy, skrótu i komentarza

11 Rejestry pokazywanie lokali przy osobach w rejestrze gruntów (numer i KW) archiwum w rejestrach - dane osobowe pokazywane dla stanu na dzień pokazywanie numeru JR w oknie wyboru udziału przy podpinaniu praw związanych wyświetlanie w programie brakujących atrybutów budynku (lokale odrębne i lokale inne, powierzchnia użytkowa)

12 Wykonywanie Zmian przepisywanie KW ze stanu przed zmianą do stanu po zmianie przy scaleniu i podziale ostrzeżenie z formatki z opisem zmiany jeśli opis jest długi i zostanie obcięty narzędzie do pobrania składu podmiotu grupowego z innego podmiotu grupowego możliwość podpinania do zgłoszeń zmian dokumentacji powiązanej w postaci dowolnych plików

13 Raporty zmiany w klauzulach na wypisach - przechowywanie w bazie, dowolna ilość klauzul niestandardowych zawiadomienie o zmianie - lista osób otrzymujących możliwa do wyboru spośród 4 wariantów uzupełnienie danych budynku na wypisie z rejestru gruntów o brakujące atrybuty możliwość wydruku samej strony tytułowej zawiadomienia o zmianie dla pustych zmian dodano kto wykonał zmianę i kiedy na zawiadomieniu o zmianie danych osobowych

14 Raporty...cd. formatka udostępniania danych osobowych pojawiająca się przed wypisami – nowy formularz wyboru interesanta (z możliwością dodania) wypis dla osoby z kartoteki osób - możliwość wydruku odpowiedzi dla instytucji pytających o stan posiadania osoby zawiadomienie o zmianie - dodanie opcji wydruku zawiadomienia dla celów nadania numeru adresowego opcja na wypisie pełnym i uproszczonym, czy dla działki ma pokazywać się położenie, adres, czy łącznie możliwość wypisu z rejestru lokali dla wybranego lokalu spośród kilku w jednostce wypis graficzny z możliwością zapisu do pliku tekstowego

15 Inne... nowe okna edycji interesanta (petenta) i uprawnionego, kartoteki interesantów i uprawnionych, wydzielenie odrębnych uprawnień zmiana narzędzia do archiwizacji osób prawnych - archiwizuje też osoby fizyczne i małżeństwa, a także udziały z pustych jednostek rejestrowych kontrolki do wyboru obrębu - możliwość przełączania się na numer lub nazwę możliwość określenia separatora numeru budynku od numeru lokalu w adresie - dodany parametr do konfiguracji

16 Inne...cd. podpięcie interesanta jako wnioskodawcy dla dokumentów które są wnioskami - wcześniej była osoba z EGBiL w oknie metryki zmiany wyświetlany KERG na zakładce geometria możliwość przejścia do kartoteki robót z metryki zmiany nowe formy płatności faktury: wpłata bankowa np. gdy kasa jest w banku prowadzącym rachunek wydziału oraz płatność kartą atrybuty płatności gotówką lub kartą dla kwitów kasowych KP/KW

17 MANTIS www.geomatyka-krakow.pl/mantis


Pobierz ppt "Co w trawie piszczy czyli nowości w oprogramowaniu TurboEWID Mariusz Kasperkiewicz."

Podobne prezentacje


Reklamy Google