Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie Kraków, 1 marzec 2011 60 lat betonu komórkowego w Polsce Genowefa Zapotoczna-Sytek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie Kraków, 1 marzec 2011 60 lat betonu komórkowego w Polsce Genowefa Zapotoczna-Sytek."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie Kraków, 1 marzec lat betonu komórkowego w Polsce Genowefa Zapotoczna-Sytek

2 Plan prezentacji: 1.Wprowadzenie 2.Trudne początki 3.Dynamiczny rozwój - rozwiązania wytwórni - asortyment wyrobów 4.Nowa generacja wyrobów 5.Co w najbliższej przyszłości? 6.Podsumowanie

3 Rok wprowadzenie betonu komórkowego na rynek budowlany w Polsce Obecnie- około 40% ścian z betonu komórkowego Wprowadzenie

4 Słuszność decyzji Czy podążono za postępem w tej dziedzinie? Zasadność dalszego rozwoju jakie kierunki rozwoju?

5 Trudne początki Zakup szwedzkich licencji i częściowego wyposażenia dwóch zakładów doświadczalnych Zakup szwedzkich licencji i częściowego wyposażenia dwóch zakładów doświadczalnych Uruchomienie zakładów pilotujących (Reda – Ytong, Aleksandrów Kujawski - Siporex) Uruchomienie zakładów pilotujących (Reda – Ytong, Aleksandrów Kujawski - Siporex) Krajowa baza surowcowa nie w pełni odpowiadała wymogom metod technologicznych zakupionych licencji Krajowa baza surowcowa nie w pełni odpowiadała wymogom metod technologicznych zakupionych licencji

6 Trudne początki i sukces Trudne początki i sukces Wysiłki polskich specjalistów nad dostosowaniem technologii produkcji do krajowych możliwości surowcowych Wysiłki polskich specjalistów nad dostosowaniem technologii produkcji do krajowych możliwości surowcowych Opracowanie 4 własnych oryginalnych metod wytwarzania ABK przy współpracy specjalistów ds. cementu i wapna. Opracowanie 4 własnych oryginalnych metod wytwarzania ABK przy współpracy specjalistów ds. cementu i wapna. Wykorzystanie surowców odpadowych Kolebka prac – Centralne Laboratorium Lekkich Tworzyw, przemianowane w 1971 r. w COBR PB – CEBET, obecnie w strukturze Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych – Centrum Badań Betonów CEBET

7 L.p. Nazwa technologii produkcji Podstawowe surowce SpoiwoKruszywo TECHNOLOGIE POLSKIE 1 BLBcementpiasek kwarcowy mielony na mokro 2 UNIPOL (uniwersalna polska technologia) wapno palone + cement + część kruszywa wsp ó lnie mielone piasek kwarcowy mielony na mokro lub popioły lotne lub mieszanina piasku i popioł ó w 3 PGS (pianogazosilikat)wapno palone + gips wsp ó lnie mielone z częścią popioł ó w lotnych popioły lotne 4 SW (silikat wolnotężejący) wapno palone + cement bez mielenia w wytw ó rni ABK piasek kwarcowy mielony na mokro lub popioły lotne lub mieszanina piasku i popioł ó w

8 Rozwiązanie umów licencyjnych Rozwiązanie umów licencyjnych Dynamiczny rozwój wg własnych metod technologicznych i systemów zamaszynowania – kolejne generacje wytwórni; Dynamiczny rozwój wg własnych metod technologicznych i systemów zamaszynowania – kolejne generacje wytwórni; projektowanie – Biprodex maszyny i urządzenia – ZREMB Polska szkoła betonu komórkowego Polska szkoła betonu komórkowego Polska eksporterem 36 wytwórni ABK (pod klucz) Polska eksporterem 36 wytwórni ABK (pod klucz) Dynamiczny rozwój Dynamiczny rozwój

9 Dynamiczny rozwój Rozwiązania wytwórni - Pierwsza wytwórnia betonu komórkowego w Redzie

10 - Kolejne wytwórnie (formy h=24 cm, długość 600 cm, krajalnice szpilkowe) Dynamiczny rozwój

11 - 13 wytwórni ( r.) typu Reda (formy h=60 cm, długość 300 cm, krajalnice posuwisto zwrotne)

12 Dynamiczny rozwój - 4 wytwórnie typu Puławy (formy h=600 cm, długość 600 cm, krajalnica KRG, szeroki asortyment wyrobów)

13 Dynamiczny rozwój - Wytwórnie po generalnej modernizacji

14 Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte Dynamiczny rozwój Asortyment wyrobów

15 Dynamiczny rozwój

16

17 Nie przerwano prac badawczych kierunkujących dalszy rozwój ABK Spadek produkcji ( )

18 Węzeł przygotowania i dozowania składników

19 - Unowocześnienie węzłów produkcyjnych; wspólne finansowanie prac przez wytwórnie zrzeszone w Stowarzyszeniu Producentów Betonów Nowa generacja wyrobów

20

21

22 - Duża dokładność wymiarowa od ±1,0 do ±1,5 mm

23

24

25

26

27

28

29

30 Asortyment wyrobów

31

32 Wymiar Elementy z AAC do wznoszenia murów ze spoinami wykonanymi z: zaprawa zwykła lub zaprawa lekka zaprawa do cienkich spoin GPLMTLMATLMB Długość ±3±1,5 Wysokość ±2±1,0 Szerokość ±3±2±1,5 Płaskość powierzchni brak wymagań 1,0 Równoległość powierzchni brak wymagań 1,0 Dopuszczalne odchyłki wymiarów elementów murowych o kształtach regularnych (w milimetrach)

33 Nowa generacja wyrobów - Badanie wyrobów: zaplecze badawcze, wytwórnie betonów komórkowych, ITB wytwórnie betonów komórkowych, ITB - Wynik : Wyroby nie ustępują producentom firm zachodnioeuropejskim. Przy stosowaniu nowych technik łączenia w murze na cienkie spoiny lub ciepłe zaprawy – realizacje obiektów spełniających zaostrzone wymagania ochrony cieplnej budynków

34 Zmiana struktury organizacyjnej i własnościowej części producentów betonu komórkowego

35 - Spadek produkcji w wielu dziedzinach gospodarki - Spadek produkcji ABK o 11,1% i 20% w stosunku do największej produkcji osiągniętej w 2007 r. do największej produkcji osiągniętej w 2007 r. (5,55 mln m 3 ) (5,55 mln m 3 ) Światowy kryzys w latach

36 Produkcja ABK w Europie w 2008 roku Produkcja ABK na świecie ok. 40 mln m 3 – udział Polski ok. 10% 16,7 mln 16,7 mln m 3

37 Produkcja ABK w Europie w 2009 roku - 16,3 mln m 3 Produkcja ABK na świecie ok. 40 mln m 3 – udział Polski ok. 10%

38 Przykłady zastosowań

39

40

41 Zużycie surowców i energii w produkcji ABK i innych materiałów budowlanych (wg. D.Humsa i autorki)

42 Uproszczona cyrkulacja surowca i energii przy produkcji autoklawizowanego betonu komórkowego o gęstości w stanie suchym 500 kg/m3 (wg D.Humsa i G. Zapotocznej-Sytek

43 WSPÓŁCZESNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA ABK nieuciążliwe dla otoczenia zużycie surowców odpadowych bezodpadowy proces technologiczny niskie zużycie energii i surowców w porównaniu z procesami wytwarzania innych materiałów

44 Rodzaj materiału Zużycie energii do ogrzewania budynków mieszkalnych o okresie użytkowania 50 lat i grubości ścian 30 cm Zużycie energii do wytworzenia materiałów budowlanych Autoklawizowany beton komórkowy [λ=0,12 W/(mK)] 5322 kWh/m kWh/m 3 Cegła poryzowana [λ=0,21 W/(mK)] 8918 kWh/m kWh/m 3 Zużycie energii do produkcji i zastosowania betonu komórkowego i cegły poryzowanej wg D. Hums

45 Właściwości cieplne i zużycie energii w obiektach Charakterystycznie niska przewodność cieplna ABK wpływa znacząco na oszczędność energii potrzebnej na ogrzewanie budynków i powoduje redukcję emisji CO 2 do atmosfery. Ściany jednowarstowe U= 0,22-0,35 W/(m 2 *K)dla przegrody grubości cm U= 0,25-0,41 W/(m 2 *K)dla przegrody grubości 36-36,5 cm

46 Bezpieczeństwo pożarowe Beton komórkowy jest materiałem niepalnym – klasyfikuje się go w Euroklasie A1. Podczas pożaru nie występuje ryzyko rozgorzenia, jak również płonących kropli (klasa d0).

47 Grubość ściany [cm] Wskaźnik wykorzystania nośności 00,20,61,0 11,5 12 EI ,5 18 EI 240 REl 240*) REl 240REl EI 240REl EI 240REl ,5 EI 240REl EI 240REl 240 *) R – nośność, I – izolacyjność, E - szczelność Aktualna klasyfikacja w zakresie odporności ogniowej ścian z ABK

48 Inne zalety stosowania ABK Lekkość elementów – mniejsze zużycie paliwa przy transporcie, a więc mniejsza emisja spalin do atmosfery. Usprawnienie procesu realizacji obiektu i minimalizacja zużycia energii przy montażu. Dokładne wymiary elementów – oszczędność w zużyciu materiałów do łączenia i wykończenia Łatwość rozbudowy obiektów Łatwość rozbiórki – ponowne użycie w procesie produkcyjnym, do budowy dróg, wypełnień wyrobisk

49 Podsumowanie O rozwoju ABK w Polsce zadecydował ogromny deficyt materiałów budowlanych niezbędnych do odbudowy kraju po stratach wojennych i wyjątkowo korzystne jego właściwości jako materiału izolacyjno- konstrukcyjnego Kolejno realizowane wytwórnie w kraju były coraz nowocześniejsze, a ich poziom był zbliżony lub odpowiadający poziomowi światowemu. Eksport 36 wytwórni pod klucz. Zastój w końcu lat 80-tych.

50 W połowie lat 90-tych wytwórnie rozpoczęły kontynuowaną obecnie produkcję nowej generacji wyrobów zarówno pod względem tolerancji, wyglądu zewnętrznego jak i cech użytkowych. W połowie lat 90-tych wytwórnie rozpoczęły kontynuowaną obecnie produkcję nowej generacji wyrobów zarówno pod względem tolerancji, wyglądu zewnętrznego jak i cech użytkowych. Zasadny jest dalszy rozwój ABK z uwagi na jego zalety techniczne i popyt, ale i fakt iż proces jego wytwarzania i stosowalnictwo wpisują się w wymagania zrównoważonego rozwoju. Zasadny jest dalszy rozwój ABK z uwagi na jego zalety techniczne i popyt, ale i fakt iż proces jego wytwarzania i stosowalnictwo wpisują się w wymagania zrównoważonego rozwoju. Wyroby z ABK mogą być z powodzeniem stosowane zarówno do realizacji domów energooszczędnych jak i pasywnych. Wyroby z ABK mogą być z powodzeniem stosowane zarówno do realizacji domów energooszczędnych jak i pasywnych. Podsumowanie

51 Zwiększenie udziału lekkich i bardzo lekkich betonów m.in. do ocieplania obiektów Zwiększenie udziału lekkich i bardzo lekkich betonów m.in. do ocieplania obiektów Prowadzenie prac nad zmniejszeniem zużycia energii w procesie wytwarzania ABK Prowadzenie prac nad zmniejszeniem zużycia energii w procesie wytwarzania ABK Powrót do produkcji prefabrykatów zbrojonych z ABK Powrót do produkcji prefabrykatów zbrojonych z ABK Szerokie rozpowszechnianie najlepszych rozwiązań w zakresie stosowalnictwa ABK wśród projektantów, inwestorów Szerokie rozpowszechnianie najlepszych rozwiązań w zakresie stosowalnictwa ABK wśród projektantów, inwestorów Kontynuowanie prac badawczych nad nowymi surowcami w świetle zmieniającej się sytuacji w kraju (m.in. nad popiołami nowej generacji,zastosowaniem cementów wieloskładnikowych). Kontynuowanie prac badawczych nad nowymi surowcami w świetle zmieniającej się sytuacji w kraju (m.in. nad popiołami nowej generacji,zastosowaniem cementów wieloskładnikowych). Zabezpieczenie wysokokwalifikowanej kadry. Zabezpieczenie wysokokwalifikowanej kadry. Podsumowanie Co należy uwzględnić w dalszym rozwoju: Co należy uwzględnić w dalszym rozwoju:

52 Szanowni Państwo Zapraszamy do wzięcia udziału w V Międzynarodowej Konferencji na temat Autoklawizowanego Betonu Komórkowego Bydgoszcz 15 – 16 września 2011 r.


Pobierz ppt "Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Centrum Badań Betonów CEBET w Warszawie Kraków, 1 marzec 2011 60 lat betonu komórkowego w Polsce Genowefa Zapotoczna-Sytek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google