Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 r. Jerzy Świądrowski.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 r. Jerzy Świądrowski."— Zapis prezentacji:

1 Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 r. Jerzy Świądrowski Katowice, dnia 24 luty 2011 r.

2 Cel projektu: Określenie prawdopodobnych scenariuszy rozwoju technologii ograniczających emisję CO 2 w świetle zmiany warunków zrównoważonego rozwoju (środowiskowych, ekonomicznych, społecznych) w Polsce do 2050 r.

3 Wyniki projektu: Źródło energii Scenariusz OZE energia jądrowa ropa naftowa gaz ziemny węgiel Udział nośników energii pierwotnej w strukturze dla kolejnych scenariuszy w 2050 r.

4 4 Wyniki projektu:

5 Wnioski: 1. Najkorzystniejsze z punktu widzenia redukcji emisji CO 2 są scenariusze Powstanie i wdrożenie wspólnej globalnej polityki klimatycznej i Bazowy.

6 Wnioski: 2. Po osiągnięciu maksimum zużycia w latach 30-tych, wszystkie scenariusze wykazują znaczny spadek zużycia nośników energii pierwotnej w perspektywie roku 2050.

7 Wnioski: 3. Analiza zmian struktury zużycia energii pierwotnej wskazuje na niebezpieczeństwo zwiększenia zależności Polski od eksportu nośników energii nieodnawialnej, przy zakładanym zmniejszaniu się udziału węgla w bilansie i niekorzystnej prognozie rozwoju OZE.

8 Wnioski: 4. Analiza zużycia energii finalnej wskazuje na potencjalnie duże możliwości niedocenianych oszczędności energii w budownictwie, życiu codziennym i w transporcie. Technologie te winny być wdrażane jak najszybciej, gdyż ich skutki są bezpośrednio odczuwalne przez ogół społeczeństwa.

9 Wnioski: 5. Zdaniem ekspertów udział energii z OZE w strukturze zużycia nośników energii pierwotnej może być w 2020 r. niższy niż 15%. Wynika to z analizy rozwoju tej grupy technologii w szerokim kontekście uwarunkowań zewnętrznych.

10 Wnioski: 6. Badania Eurobarometru wykazały małe znaczenie problemów związanych z energetyką w hierarchii zagadnień istotnych dla Polaków. Pomimo tego, z badań ankietowych tez Delphi, wynika wysoka świadomość o potrzebie rozwoju energetyki w kierunku obniżenia emisji CO 2.

11 Wnioski: 7. Osiągnięciu wysokiego poziomu oszczędności energii w życiu codziennym i budownictwie sprzyjać będą działania wspierające wzrost świadomości społecznej o wadze zagadnienia: edukacja społeczeństwa promocja proekologicznego stylu życia.

12 Wnioski: 8. Szybkość transformacji gospodarki do niskoemisyjnej wymaga już w najbliższych latach zdecydowanego wparcia politycznego, prawnego, finansowego i działań uświadamiających o korzyściach zarówno doraźnych, jak i w przyszłości.

13 Dziękuję za uwagę 13


Pobierz ppt "Wnioski i rekomendacje wynikające z realizacji projektu Zeroemisyjna gospodarka energią w warunkach zrównoważonego rozwoju Polski do 2050 r. Jerzy Świądrowski."

Podobne prezentacje


Reklamy Google