Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowy Instytut Geologiczny Sekcja Administracji Geologicznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowy Instytut Geologiczny Sekcja Administracji Geologicznej"— Zapis prezentacji:

1 Państwowy Instytut Geologiczny Sekcja Administracji Geologicznej
WARTO ZATRUDNIAĆ GEOLOGÓW W POWIATACH Prezentuje: dr Kamilla Olejniczak

2 BRAK ZATRUDNIONYCH GEOLOGÓW W POWIATACH
Powoduje: Straty finansowe dla budżetu Państwa w tym: dla budżetu NFOiGW i budżetów gmin (ok.1 mld/rok - dane Prezesa WUG -2007) Szkody w środowisku naturalnym

3 STAN ZATRUDNIENIA W 2006 R. Ogólna liczba powiatów – 379
Liczba powiatów zatrudniających geologów co stanowi 47% ogólnej liczby powiatów Liczba powiatów nie zatrudniających geologów co stanowi 53% ogólnej liczby powiatów

4 STAN ZATRUDNIENIA W 2006 R.

5 STAN ZATRUDNIENIA W 2007 R. Ogólna liczba powiatów – 379
188 - powiatów zatrudnia geologów – co stanowi 49,6% ogólnej liczby powiatów 191 - powiatów nie zatrudnia geologów - co stanowi 50,4 % ogólnej liczby powiatów

6 STAN ZATRUDNIENIA W 2007 R.

7 EURO 2012

8 ZADANIA POWIATOWEJ ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
ZATWIERDZANIE PROJEKTÓW PRAC GEOLOGICZNYCH, PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH UDZIELANIE KONCESJI NA POSZUKIWANIE I ROZPOZNAWANIE ZŁÓŻ KOPALIN ORAZ NA WYDOBYWANIE KOPALIN MONITOROWANIE ORAZ PRZECIWDZIAŁANIE NIELEGALNEJ EKSPLOATACJI KOPALIN

9 KONCESJE NA WYDOBYWANIE KOPALIN
Rok Ilość udzielonych przez Starostów koncesji na wydobywanie kopalin 2002 191* 2003 270* 2004 280* 2005 320* 2006 301^ Ogółem 1362 * - dane pochodzące z raportu WUG pt.: „ Informacja o zakresie i skutkach nielegalnej eksploatacji kopalin” – luty 2007 r. ^ - dane pochodzące od powiatowej administracji geologicznej

10 ZESTAWIENIE ILOŚCI KONCESJI NA WYDOBYCIE KOPALIN UDZIELONYCH PRZEZ STAROSTÓW W LATACH 2002-2006

11 UDZIAŁ KONCESJI WYDAWANYCH PRZEZ STAROSTÓW w ogólnej liczbie koncesji udzielonych w Polsce
% * % * % * % * * - dane pochodzące z raportu WUG pt.: „ Informacja o zakresie i skutkach nielegalnej eksploatacji kopalin” – luty 2007 r.

12 NIELEGALA EKSPLOATACJA KOPALIN
Fot. K. Żukowski

13 ILOŚĆ ZAREJESTROWANYCH PRZYPADKÓW NIELEGALNEJ EKSPLOATACJI KOPALIN W LATACH 2002-2006

14 ZESTAWIENIE ILOŚCI ZAREJESTROWANYCH PRZYPADKÓW NIELEGALNEJ EKSPLOATACJI KOPALIN W LATACH 2002-2006

15 NIELEGALNA EKSPLOATACJA KOPALIN W LATACH 2002-2006

16 PORÓWNANIE POWIATÓW, W KTÓRYCH ZAREJESTROWANO
PRZYPADKI NIELEGALNEJ EKSPLOATACJI KOPALIN W STOSUNKU DO POWIATÓW, W KTÓRYCH TAKIEJ EKSPLOATACJI NIE STWIERDZONO W LATACH

17 CZY ADMINISTRACJA GEOLOCZNA BĘDZIE MOCNYM CZY SŁABYM
OGNIWEM W ROZWOJU INFRASTRUKTURY W POLSCE ?

18 WSPARCIE DLA ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ
MERYTORYCZNE FINANSOWE PRAWNE

19 http://powiaty.pgi.gov.pl Strona internetowa „Geologia dla Powiatów”
wraz forum dyskusyjnym

20 PODSUMOWANIE WARTO ZATRUDNIAĆ GEOLOGÓW W POWIATACH
2. NIEZBĘDNE JEST WSPARCIE DLA ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ W SAMORZĄDACH

21 1. SZYBKO I FACHOWO BĘDĄ ZAŁATWIANE SPRAWY Z ZAKRESU PRZEPISÓW PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓNICZEGO

22 2. LEPSZE PRZESTRZEGANIE PRZEPISÓW PRAWA

23 3. SKUTECZNA OCHRONA ZŁÓŻ KOPALIN
Fot. K. Żukowski

24 4. LEPSZA OCHRONA WÓD PODZIEMNYCH

25 5. OCHRONA INFRASTRUKTURY PRZED OSUWISKAMI
Fot. W. Rączkowski


Pobierz ppt "Państwowy Instytut Geologiczny Sekcja Administracji Geologicznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google