Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica."— Zapis prezentacji:

1 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica

2 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii Inicjatywa powołania Klastra

3 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Uzasadnienie podjęcia inicjatywy Konieczność ochrony środowiska przyrodniczego Wzrost efektywności energetycznej wytwarzania i użytkowania energii

4 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Utworzenie Klastra jest zgodne z założeniami : Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata 2005-2013 Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013

5 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Zasięg terytorialny Województwo MAŁOPOLSKIE Województwo PODKARPACKIE

6 AGH MISJA Budowa platformy współdziałania przedsiębiorstw, samorządu, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu w celu pozyskania czystej energii dla zapewnienia rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia mieszkańców w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym. MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

7 AGH Struktura klastra: NAUKA PRZEDSIĘBIORSTWA AGENCJE STOWARZYSZENIA WŁADZE REGIONALNE CEL CZYSTA ENERGIA

8 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Cele główne Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii Zwiększenie pozyskania i wykorzystania czystej energii w regionie południowo- wschodniej Polski dla ochrony środowiska przyrodniczego Koncentracja badań naukowych w obszarze czystej energii Integracja działań przedsiębiorców, agencji, stowarzyszeń i władz regionalnych w obszarze energetyki

9 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Podstawą funkcjonowania Kastra będzie: -Istniejący potencjał czystej energii, -Potencjał jego partnerów - przedsiębiorstw branży energetycznej, władz samorządowych, uczelni wyższych i instytutów naukowo - badawczych, -Możliwości stwarzane przez: Centrum Zaawansowanych Technologii AKCENT Małopolska, Podkarpacką Agencję Energetyczną, parki przemysłowe i inkubatory przedsiębiorczości, regionalne agencje rozwoju, stowarzyszenia.

10 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Czysta Energia Energia odnawialna: energia biomasy energia geotermalna energia wiatrowa energia słoneczna energia wodna energetyczne wykorzystanie odpadów Gaz ziemny Metan pokładów węgla Oszczędność energii Energia jądrowa Wykorzystanie wodoru

11 AGH CELE 1.Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego MOŻLIWOŚCI: Lokalne wykorzystanie istniejących zasobów energii odnawialnej: biomasy, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej, wodnej, biopaliw płynnych Energetyczne wykorzystanie odpadów Lokalne wykorzystanie zasobów gazu ziemnego Wykorzystanie metanu pokładów węgla Zastosowanie sprężonego gazu ziemnego do napędu w środkach transportu MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

12 AGH CELE 1. Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego Sekwestracja dwutlenku węgla w wyeksploatowanych złożach węglowodorów Oszczędność energii w : budownictwie, elektroenergetyce, transporcie i gospodarstwach domowych Opracowanie lub adaptacja do lokalnych warunków nowych technologii pozyskania wodoru Zeroemisyjna produkcja paliw płynnych w synergii węgla z energią jądrową MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

13 AGH CELE 1.Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego Korzyści dla przedsiębiorstw: -Rozwój nowoczesnych czystych technologii energetycznych -Obniżenie opłat za gospodarcze korzystanie z zasobów środowiska -Możliwość wypełnienia obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

14 AGH CELE 1.Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego Korzyści dla ludności -Możliwość wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej konkurencyjnej dla energii z węgla -Obniżenie zapotrzebowania na energię w efekcie przeprowadzenia działań modernizacyjnych i podwyższenie komfortu cieplnego i jakości życia mieszkańców regionu -Aktywizacja rolnictwa w produkcji biomasy i wzrost zatrudnienia w rolnictwie -Czystsze środowisko MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

15 AGH CELE 1.Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego Korzyści dla środowiska przyrodniczego: -Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska -Redukcja ilości odpadów i ich energetyczne wykorzystanie MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

16 AGH CELE 1.Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego Korzyści dla nauki: -Koncentracja badań naukowych w obszarze czystej energii -Rozwój nowych specjalności i kierunków kształcenia -Możliwość pozyskania środków finansowych na realizację celów badawczych klastra MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

17 AGH CELE 2. Promocja czystej energii w regionie Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dotyczących możliwości wykorzystania czystej energii oraz możliwości uzyskania środków na tego rodzaju cele MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

18 AGH CELE 3. Stworzenie forum współpracy partnerów klastra w tworzeniu innowacyjnych technologii pozyskania i wykorzystania czystej energii Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, a przedsiębiorcami o rzeczywistych potrzebach, możliwościach i wzajemnej ofercie obu środowisk Budowa konsorcjów realizujących przedsięwzięcia badawczo – wdrożeniowe Budowa konsorcjów aplikujących o środki finansowe MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

19 AGH CELE 4. Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania nowych przedsiębiorstw bazujących na innowacyjnych technologiach Wdrożenie działań wspierających, przewidzianych w Strategii Rozwoju Małopolski i Podkarpacia na lata 2007-2013 Stworzenie platformy promocji Regionu jako miejsca inwestowania przedsiębiorstw wykorzystujących czystą energię MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

20 AGH CELE 5. Stworzenie forum kooperacji wytwórców, dystrybutorów i odbiorców czystej energii Rozpoznanie potrzeb i możliwości kooperacji przedsiębiorców, prowadzącej do zwiększenia konkurencyjności czystej energii i obniżenia kosztów jej wykorzystania Rozpoznanie możliwości i potrzeb outsourcingu wybranych obszarów działania przedsiębiorstw na rzecz istniejących i nowotworzonych małych przedsiębiorstw MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

21 AGH CELE 6. Stworzenie forum wymiany informacji o potrzebach i możliwościach kształcenia dla potrzeb przedsiębiorstw energetycznych Dostosowanie programów studiów i form kształcenia w Uczelniach regionu do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców sektora energetycznego Określenie potrzeb i możliwości przeprowadzania praktyk, staży i innych form kształcenia praktycznego MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

22 AGH CELE 7. Budowa i organizacja Laboratorium Konwersji Energii MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

23 AGH ETAPY TWORZENIA ORGANIZACJI KLASTROWEJ

24 Programy uzgodnione (w tym nowe) Propozycje programów AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Koordynator programu badawczego Zespół programowy AGH PROGRAM BADAWCZY inicjujący Gospodarka regionalna Przedsiębiorstwa Agencje Stowarzyszenia branżowe Władze regionalne Koordynator programu badawczego Zespół programowy poszerzony Program badawczy uzgodniony Finansowanie – źródła finansowania Realizacja programów Wdrożenia Programy nietrafione

25 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Struktura tematyczna klastra: 1. SEKTOR ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 1.1. PODSEKTOR ENERGETYKI WIATROWEJ - Prof. Ireneusz Soliński 1.2. PODSEKTOR BIOMASY- Prof. Adam Guła 1.3. PODSEKTOR ENERGETYKI SŁONECZNEJ- Prof. Zbigniew Hanzelka(foto), Prof. Stanisław Gumuła (cieplne) 1.4. PODSEKTOR GEOTERMALNY – Prof. Wojciech Górecki 1.5. PODSEKTOR ENERGETYKI WODNEJ 1.6. PODSEKTOR ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH – Dr inż. Barbara Tora

26 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Struktura tematyczna klastra: 2. SEKTOR WĘGLOWODOROWY – Dr Tomasz Śliwa 2.1. PODSEKTOR GAZU ZIEMNEGO 2.2. PODSEKTOR ROPY NAFTOWEJ 3.SEKTOR METANU POKŁADÓW WĘGLA - Prof. Stanisław Nawrat 4. SEKTOR WODOROWY– Prof. Piotr Tomczyk 5. SEKTOR ENERGETYKI WĘGLOWO - JĄDROWEJ – Dr Jerzy Cetnar 6. SEKTOR EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII – Prof. Zbigniew Hanzelka, Prof. Andrzej Kreft

27 AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII Struktura tematyczna klastra: 7. SEKTOR EDUKACJI I PROMOCJI KADR DLA REGIONÓW 8. LABORATORIUM KONWERSJI ENERGII


Pobierz ppt "AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica."

Podobne prezentacje


Reklamy Google