Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII"— Zapis prezentacji:

1 MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII
AGH MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII prof. dr hab. inż. Ireneusz Soliński Akademia Górniczo – Hutnicza im. St. Staszica

2 Inicjatywa powołania Klastra
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii Inicjatywa powołania Klastra

3 Konieczność ochrony środowiska przyrodniczego
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH Uzasadnienie podjęcia inicjatywy Konieczność ochrony środowiska przyrodniczego Wzrost efektywności energetycznej wytwarzania i użytkowania energii

4 Utworzenie Klastra jest zgodne z założeniami:
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH Utworzenie Klastra jest zgodne z założeniami: Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego na lata Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2005 – 2013

5 Zasięg terytorialny Województwo MAŁOPOLSKIE Województwo PODKARPACKIE
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH Zasięg terytorialny Województwo MAŁOPOLSKIE Województwo PODKARPACKIE

6 MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII
AGH MISJA Budowa platformy współdziałania przedsiębiorstw, samorządu, uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu w celu pozyskania czystej energii dla zapewnienia rozwoju społecznego i wysokiej jakości życia mieszkańców w czystym i bezpiecznym środowisku przyrodniczym.

7 Struktura klastra: MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII
AGH Struktura klastra: NAUKA CEL CZYSTA ENERGIA PRZEDSIĘBIORSTWA AGENCJE STOWARZYSZENIA WŁADZE REGIONALNE

8 Cele główne Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH Cele główne Małopolsko-Podkarpackiego Klastra Czystej Energii Zwiększenie pozyskania i wykorzystania czystej energii w regionie południowo- wschodniej Polski dla ochrony środowiska przyrodniczego Koncentracja badań naukowych w obszarze czystej energii Integracja działań przedsiębiorców, agencji, stowarzyszeń i władz regionalnych w obszarze energetyki

9 Podstawą funkcjonowania Kastra będzie:
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH Podstawą funkcjonowania Kastra będzie: -Istniejący potencjał czystej energii, -Potencjał jego partnerów - przedsiębiorstw branży energetycznej, władz samorządowych, uczelni wyższych i instytutów naukowo - badawczych, -Możliwości stwarzane przez: Centrum Zaawansowanych Technologii „AKCENT Małopolska”, Podkarpacką Agencję Energetyczną, parki przemysłowe i inkubatory przedsiębiorczości, regionalne agencje rozwoju, stowarzyszenia.

10 Czysta Energia Energia odnawialna: Gaz ziemny Metan pokładów węgla
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH  Czysta Energia Energia odnawialna: energia biomasy energia geotermalna energia wiatrowa energia słoneczna energia wodna energetyczne wykorzystanie odpadów Gaz ziemny Metan pokładów węgla Oszczędność energii Energia jądrowa Wykorzystanie wodoru

11 Energetyczne wykorzystanie odpadów
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII CELE Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego MOŻLIWOŚCI: Lokalne wykorzystanie istniejących zasobów energii odnawialnej: biomasy, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej, wodnej, biopaliw płynnych Energetyczne wykorzystanie odpadów Lokalne wykorzystanie zasobów gazu ziemnego Wykorzystanie metanu pokładów węgla Zastosowanie sprężonego gazu ziemnego do napędu w środkach transportu AGH

12 Sekwestracja dwutlenku węgla w wyeksploatowanych złożach węglowodorów
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII CELE 1. Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego Sekwestracja dwutlenku węgla w wyeksploatowanych złożach węglowodorów Oszczędność energii w : budownictwie, elektroenergetyce, transporcie i gospodarstwach domowych Opracowanie lub adaptacja do lokalnych warunków nowych technologii pozyskania wodoru Zeroemisyjna produkcja paliw płynnych w synergii węgla z energią jądrową AGH

13 Korzyści dla przedsiębiorstw:
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII CELE Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego Korzyści dla przedsiębiorstw: Rozwój nowoczesnych czystych technologii energetycznych Obniżenie opłat za gospodarcze korzystanie z zasobów środowiska Możliwość wypełnienia obowiązku zakupu energii ze źródeł odnawialnych AGH

14 MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII
CELE Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego Korzyści dla ludności Możliwość wykorzystania lokalnych zasobów energii odnawialnej konkurencyjnej dla energii z węgla Obniżenie zapotrzebowania na energię w efekcie przeprowadzenia działań modernizacyjnych i podwyższenie komfortu cieplnego i jakości życia mieszkańców regionu Aktywizacja rolnictwa w produkcji biomasy i wzrost zatrudnienia w rolnictwie Czystsze środowisko AGH

15 Korzyści dla środowiska przyrodniczego:
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII CELE Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego Korzyści dla środowiska przyrodniczego: Obniżenie emisji szkodliwych substancji do środowiska Redukcja ilości odpadów i ich energetyczne wykorzystanie AGH

16 Koncentracja badań naukowych w obszarze czystej energii
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII CELE Wzrost wykorzystania czystej energii w regionie dla ochrony środowiska przyrodniczego Korzyści dla nauki: Koncentracja badań naukowych w obszarze czystej energii Rozwój nowych specjalności i kierunków kształcenia Możliwość pozyskania środków finansowych na realizację celów badawczych klastra AGH

17 2. Promocja czystej energii w regionie
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII CELE 2. Promocja czystej energii w regionie Organizacja szkoleń, konferencji, seminariów dotyczących możliwości wykorzystania czystej energii oraz możliwości uzyskania środków na tego rodzaju cele AGH

18 Budowa konsorcjów realizujących przedsięwzięcia badawczo – wdrożeniowe
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII CELE 3. Stworzenie forum współpracy partnerów klastra w tworzeniu innowacyjnych technologii pozyskania i wykorzystania czystej energii Wymiana informacji pomiędzy uczestnikami, a przedsiębiorcami o rzeczywistych potrzebach, możliwościach i wzajemnej ofercie obu środowisk Budowa konsorcjów realizujących przedsięwzięcia badawczo – wdrożeniowe Budowa konsorcjów aplikujących o środki finansowe AGH

19 MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII
CELE 4. Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania nowych przedsiębiorstw bazujących na innowacyjnych technologiach Wdrożenie działań wspierających, przewidzianych w Strategii Rozwoju Małopolski i Podkarpacia na lata Stworzenie platformy promocji Regionu jako miejsca inwestowania przedsiębiorstw wykorzystujących czystą energię AGH

20 MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII
CELE 5. Stworzenie forum kooperacji wytwórców, dystrybutorów i odbiorców czystej energii Rozpoznanie potrzeb i możliwości kooperacji przedsiębiorców, prowadzącej do zwiększenia konkurencyjności czystej energii i obniżenia kosztów jej wykorzystania Rozpoznanie możliwości i potrzeb outsourcingu wybranych obszarów działania przedsiębiorstw na rzecz istniejących i nowotworzonych małych przedsiębiorstw AGH

21 MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII
CELE 6. Stworzenie forum wymiany informacji o potrzebach i możliwościach kształcenia dla potrzeb przedsiębiorstw energetycznych Dostosowanie programów studiów i form kształcenia w Uczelniach regionu do rzeczywistych potrzeb przedsiębiorców sektora energetycznego Określenie potrzeb i możliwości przeprowadzania praktyk, staży i innych form kształcenia praktycznego  AGH

22 7. Budowa i organizacja Laboratorium Konwersji Energii
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII CELE 7. Budowa i organizacja Laboratorium Konwersji Energii AGH

23 ETAPY TWORZENIA ORGANIZACJI KLASTROWEJ
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH ETAPY TWORZENIA ORGANIZACJI KLASTROWEJ

24 MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII
AGH Programy nietrafione Gospodarka regionalna Koordynator programu badawczego Propozycje programów PROGRAM BADAWCZY „inicjujący” Przedsiębiorstwa Agencje Stowarzyszenia branżowe Zespół programowy AGH Programy uzgodnione (w tym nowe) Władze regionalne Koordynator programu badawczego Zespół programowy „poszerzony” Realizacja programów Program badawczy „uzgodniony” Wdrożenia Finansowanie – źródła finansowania

25 Struktura tematyczna klastra:
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH Struktura tematyczna klastra: 1. SEKTOR ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 1.1. PODSEKTOR ENERGETYKI WIATROWEJ - Prof. Ireneusz Soliński 1.2. PODSEKTOR BIOMASY- Prof. Adam Guła 1.3. PODSEKTOR ENERGETYKI SŁONECZNEJ- Prof. Zbigniew Hanzelka(foto), Prof. Stanisław Gumuła (cieplne) 1.4. PODSEKTOR GEOTERMALNY – Prof. Wojciech Górecki 1.5. PODSEKTOR ENERGETYKI WODNEJ 1.6. PODSEKTOR ODPADÓW KOMUNALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH – Dr inż. Barbara Tora

26 Struktura tematyczna klastra:
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH Struktura tematyczna klastra: 2.      SEKTOR WĘGLOWODOROWY – Dr Tomasz Śliwa 2.1. PODSEKTOR GAZU ZIEMNEGO 2.2. PODSEKTOR ROPY NAFTOWEJ SEKTOR METANU POKŁADÓW WĘGLA - Prof. Stanisław Nawrat 4.      SEKTOR WODOROWY– Prof. Piotr Tomczyk 5.       SEKTOR ENERGETYKI WĘGLOWO - JĄDROWEJ – Dr Jerzy Cetnar 6.      SEKTOR EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII – Prof. Zbigniew Hanzelka, Prof. Andrzej Kreft

27 Struktura tematyczna klastra:
MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII AGH Struktura tematyczna klastra: 7. SEKTOR EDUKACJI I PROMOCJI KADR DLA REGIONÓW     8.  LABORATORIUM KONWERSJI ENERGII


Pobierz ppt "MAŁOPOLSKO-PODKARPACKI KLASTER CZYSTEJ ENERGII"

Podobne prezentacje


Reklamy Google