Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU."— Zapis prezentacji:

1 1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU

2 2 DOCHODY

3 3 Realizacja dochodów w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł

4 4 Plan i wykonanie dochodów w 2008 roku wg źródeł pochodzenia w tys. zł

5 5 Struktura wykonanych dochodów w 2008 roku

6 6 Struktura dotacji celowych i rozwojowych otrzymanych w 2008 roku

7 7 Dynamika realizacji dochodów w latach 2005 - 2008

8 8 Dochody per capita w latach 2005 - 2008 w złotych

9 9 Dochody z udziałów w podatkach dochodowych w latach 2005 - 2008

10 10 Wpływy Województwa Pomorskiego z tytułu udziału w podatku CIT wg województw w mln zł REGION2005200620072008 Dynamika 2008/2007 POMORSKIE107,5166,6190,1185,2-3% MAZOWIECKIE34,743,261,048,4-21% DOLNOŚLĄSKIE1,52,74,8 0% WIELKOPOLSKIE1,72,24,64,4-4% MAŁOPOLSKIE2,23,14,62,2-52% ZACHODNIOPOMORSKIE1,32,22,13,776% KUJAWSKO – POMORSKIE1,02,01,60,7-56% WARMIŃSKO – MAZURSKIE0,50,30,5 0% POZOSTAŁE REGIONY1,50,91,62,131% ŁĄCZNIE UDZIAŁY151,9223,2270,9252,0-7% Zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w podatku CIT wynika ze zmian w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 2007 – 15,9% 2008 – 14,0%

11 11 Wpływy z tytułu udziałów w podatku CIT wg powiatów Województwa Pomorskiego w tys. zł POWIAT2005200620072008 Dynamika 2008/2007 BYTOWSKI 105,3282,8257,1102,7-60% CHOJNICKI 261,7213,3327,2192,8-41% CZŁUCHOWSKI 135,7207,8246,5130,9-47% KARTUSKI 664,9882,11 417,91 219,0-14% KOŚCIERSKI 226,7422,4333,4378,914% KWIDZYŃSKI 197,7234,8619,6510,4-18% LĘBORSKI 361,2443,1426,5334,8-22% MALBORSKI 605,9637,5714,2591,6 NOWODWORSKI -17% SZTUMSKI GDAŃSKI 1 548,31 830,74 867,52 651,7-46% PUCKI 372,6910,01 008,3870,8-14% SŁUPSKI 1 520,81 540,51 921,11 991,94% STAROGARDZKI 635,5733,51 162,21 133,6-2% TCZEWSKI 651,3976,7798,9877,110% WEJHEROWSKI 1 067,81 694,22 040,11 863,6-9% TRÓJMIASTO w tym POMORSKI URZĄD SKARBOWY 74 276,5114 682,6129 400,5127 817,8-1% POMORSKI URZĄD SKARBOWY (POZOSTAŁE POWIATY) 24 873,740 916,244 577,944 499,30% RAZEM POMORSKIE 107 505,6166 608,2190 118,9185 166,9-3%

12 12 Struktura wpływów z udziałów w podatku CIT w 2008 roku wg powiatów Województwa Pomorskiego

13 13 WYDATKI

14 14 Realizacja wydatków w 2008 roku z uwzględnieniem wpływu dotacji rozwojowej w tys. zł

15 15 Struktura wydatków w 2008 roku w podziale na wydatki bieżące i majątkowe

16 16 Struktura wydatków w 2008 roku

17 17 Struktura finansowania wydatków majątkowych w 2008 roku

18 18 Plan i wykonanie wydatków w 2008 roku w układzie działowym w tys. zł

19 19 Plan i wykonanie wydatków w 2008 roku w układzie działowym bez uwzględnienia dotacji rozwojowej w tys. zł

20 20 Struktura wydatków w 2008 roku wg ważniejszych działów

21 21 Realizacja zadań Województwa w 2008 roku Ponadto Urząd Marszałkowski jako jednostka budżetowa realizuje zadania obejmujące gospodarkę finansową dwóch Funduszy Celowych oraz zagadnienia realizowane poza budżetem Województwa (Redystrybucyjny Fundusz Ochrony Środowiska, PFRON oraz Fundusz Pracy) na kwotę 103,5 mln zł.

22 22 Dynamika realizacji wydatków w latach 2005 - 2008

23 23 Wydatki per capita w latach 2005 - 2008 w złotych

24 24 Wydatki majątkowe per capita w latach 2005 - 2008 w złotych

25 25 Dług publiczny w 2008 roku Dopuszczalne obciążenie wynikające z ustawy15 % Roczne obciążenie budżetu Województwa na etapie planu 3,95 % Roczne obciążenie budżetu Województwa na etapie wykonania 0,84 % Dopuszczalne zadłużenie wynikające z ustawy60 % Zadłużenie województwa ogółem na etapie planu 27,60 % Zadłużenie Województwa ogółem na etapie wykonania 4,73 %

26 26 Zadłużenie województwa w latach 2005 - 2008

27 27 WYKORZYSTANIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

28 28 1. Dokończenie realizacji zadań w okresie programowania 2004 – 2006: ZPORR 17,2 mln zł Sektorowe Programy Operacyjne 2,2 mln zł 2. Realizacja zadań w ramach okresu programowania 2007 – 2013: Regionalny Program Operacyjny 10,3 mln zł Program Operacyjny Kapitał Ludzki 38,1 mln zł Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 0,3 mln zł 3. Realizacja zadań w ramach pozostałych inicjatyw: m.in. Norweski Mechanizm Finansowy, Interreg, Equal 0,3 mln zł Łączne wydatki w 2008 roku: 68,4 mln zł

29 29 REALIZACJA PRZYJETYCH NA 2008 ROK PRIORYTETÓW WOJEWÓDZTWA 1.INFRASTRUKTURA DROGOWO – TRANSPORTOWA 2.OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA 3.KULTURA 4.ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

30 30 1. INFRASTRUKTURA DROGOWO – TRANSPORTOWA

31 31 Transport intermodalny REGIONALNE KOLEJOWE PRZEWOZY PASAŻERSKIE 53,1 mln zł TRANSPORT METROPOLITARNY TRANSPORT METROPOLITARNY 2,4 mln zł 2,4 mln zł ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK – RĘBIECHOWO ROZBUDOWA REGIONALNEGO PORTU LOTNICZEGO GDAŃSK – RĘBIECHOWO 6,7 mln zł 6,7 mln zł

32 32 Zadania drogowo - mostowe INWESTYCJE DROGOWO – MOSTOWE 83,2 mln zł INWESTYCJE DROGOWO – MOSTOWE 83,2 mln zł Zadania własne województwa 71,4 mln zł w tym: zgłoszone do realizacji w ramach RPO 22,6 mln zł Program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach 6,5 mln zł Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego 5,3 mln zł BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW BIEŻĄCE I ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG I MOSTÓW 45,8 mln zł 45,8 mln zł

33 33 2. OCHRONA ZDROWIA MIESZKAŃCÓW POMORZA

34 34 Inwestycje w pomorskich szpitalach 88,4 mln zł Szpital w Słupsku w budowie 88,4 mln zł 40,3 mln zł Dotacje inwestycyjne dla SP ZOZ 40,3 mln zł w tym m.in.: Pomorskie Centrum Traumatologii Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Kopernika w Gdańsku 9,0 mln zł Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku 6,4 mln zł Szpital Miejski im. J. Brudzińskiego w Gdyni 4,3 mln zł Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie 2,4 mln zł Szpital Morski im PCK w Gdyni 2,3 mln zł Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku 2,2 mln zł Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. T. Bilikiewicza w Gdańsku 2,1 mln zł

35 35 Nakłady inwestycyjne na ochronę zdrowia w latach 2005 - 2008 w mln zł

36 36 3. KULTURA

37 37 Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Zrealizowane wydatki w 2008 roku 82,9 mln zł w tym m.in.: Działalność Wojewódzkich Instytucji Kultury78,1 mln zł Mecenat Województwa w zakresie kultury 1,2 mln zł Ochrona zabytków 2,0 mln zł

38 38 Inwestycje w wojewódzkich samorządowych instytucjach kultury TEATRY 8,0 mln zł TEATRY 8,0 mln zł MUZEA 7,4 mln zł MUZEA 7,4 mln zł POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA 3,3 mln zł POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA 3,3 mln zł WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 2,5 mln zł WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 2,5 mln zł POZOSTAŁE INSTYTUCJE 1,8 mln zł POZOSTAŁE INSTYTUCJE 1,8 mln zł 23,0 mln zł Łącznie nakłady: 23,0 mln zł

39 39 Nakłady na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego w latach 2005 – 2008

40 40 4. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

41 41 Zwiększenie dostępności pomorskich przedsiębiorców do kapitału poprzez dokapitalizowanie: POMORSKIEGO REGIONALNEGO FUNDUSZU PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH 3 mln zł POMORSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO 3 mln zł

42 42 Aktywizacja przedsiębiorczości na Pomorzu ZPORR 8,4 mln zł ZPORR 8,4 mln zł PO KL 4,9 mln zł PO KL 4,9 mln zł Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości 1,0 mln zł Aktywne wspieranie zatrudnienia poprzez stymulowanie powstawania nowych mikroprzedsiębiorstw (wsparcie finansowe usług szkoleniowo- doradczych, jednorazowe dotacje inwestycyjne na rozwój mikroprzedsiebiorstw) Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy 4,3 mln zł Tworzenie sieci współpracy w zakresie innowacji pomiędzy sektorem badawczo-rozwojowym, przedsiębiorstwami i innymi podmiotami Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa 3,1 mln zł Uzyskanie dostępu do wysokiej jakości zewnętrznych usług doradczych i dokapitalizowanie inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie 4,1 mln zł Organizowanie szkoleń i usług doradczo-szkoleniowych Działanie 8.2 Transfer wiedzy 0,8 mln zł Usprawnienie działań młodych naukowców

43 43 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 WYKONANIE BUDŻETU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2008 ROKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google