Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Daj sobie szansę Podsumowanie projektu Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Daj sobie szansę Podsumowanie projektu Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."— Zapis prezentacji:

1 Daj sobie szansę Podsumowanie projektu Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

2 Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Od 2008 roku MOPR w Lesznie udziela wsparcia osobom potrzebującym i wykluczonym społecznie poprzez realizację projektu systemowego współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Celem ogólnym projektu jest podniesienie poziomu i jakości życia beneficjentów poprzez wsparcie i danie szansy na usamodzielnienie przy pomocy kontraktu socjalnego. Cele szczegółowe to: podniesienie aktywności zawodowej uczestników projektu wzrost poziomu zatrudnienia zmniejszenie ograniczeń i barier powodujących utrudnienia w przezwyciężaniu trudnej sytuacji życiowej rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wsparcie finansowe integracja społeczna uczestników projektu objęcie wsparciem psychologicznym oraz przez doradcę zawodowego a także pracą socjalną.

4 Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie realizował projekt pn. Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego celem ogólnym jest podniesienie poziomu i jakości życia poprzez wsparcie i danie szansy na usamodzielnienie m.in. przy pomocy kontraktu socjalnego. Projektem objętych było 135 osób korzystających ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, które są bezrobotne i poszukują zatrudnienia, uzależnione, bezdomne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym, z problemami rodzinnymi oraz w wieku aktywności zawodowej 50+.

5 Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Każdy z uczestników projektu uzyskał pomoc i wsparcie w ramach aktywnej integracji. Są to m.in. szkolenia, kursy podnoszące kwalifikacje, uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym i rehabilitacji (dotyczy osób niepełnosprawnych), terapia i leczenie specjalistyczne a także praca socjalna, spotkania z psychologiem oraz doradcą zawodowym. Ponadto w ramach projektu doposażono w niezbędny sprzęt osoby usamodzielniane.

6 Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja Budżet Projektu w złotych. Lata 200820092010 ogółem121 321,31 321 315,73 486 508,57 dofinansowanie103 160,03 284 964,73 435 425,17 wkład własny 18 169,28 36 351,00 51 083,40 liczba uczestniczek i uczestników 2550135

7 Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

8 Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja

9 Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek – najlepsza inwestycja


Pobierz ppt "Daj sobie szansę Podsumowanie projektu Projekt Daj Sobie Szansę współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google